Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Mladenovac
Zaštita pšenice

Na teritoriji RC Mladenovac (lokalitet Sopot, Barajevo, Obrenovac) usevi pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja, od klijanja/nicanja (BBCH 09-10) do  različitih faza razvoja lista (BBCH 11,12,13).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) na 2-5% od ukupno biljaka. Treba imati u vidu da uslovi spoljne sredine pogoduju razvoju, ali i povećanju brojnosti ovih štetočina. Takđe, lisne vaši i cikade nanose usevu direktnu štetu usled ishrane, ali su isto tako značajni i kao prenosioci fitopatogenih virusa.

Preporuka proizvođačima je da redovno obilaze parcele i pregledaju useve. Ukoliko se registruje prisustvo vaši i cikada na preko 10% biljaka, preporuka je primena nekog od navedenih insekticida:

Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2 -0,3 l/ha ili

Fobos, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,075 l/ha.

Slika1. Cikada Psamotettix alienus, vektor virusa patuljavosti pšenice

15.11.2019 13:13PšenicaCikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)12178
Valjevo
Zaštita ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Valjevo, usevi pšenice i ječma se nalaze u u fenofazi od nicanja do faze drugi list razvijen (BBCH 10 - 12). Vizuelim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo cikada (Cicadellidae) na do 2% biljaka kao i kolonija lisnih vaši (Aphididae) na 7 do 10% biljaka. Pored direktnih šteta koje nanose, ovi štetni organizmi su prenosioci vrlo značajnih fitopatogenih virusa. Obzirom da trenutni vremenski uslovi pogoduju razvoju ovih štetnih organizama, proizvođačima se preporučuje da u cilju kontrole viroznih oboljenja redovno obilaze parcele i pregledaju useve.

Ukoliko se dostigne prag štetnosti -prisustvo vaši i cikada na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

- Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) 0,075 l/ha

- Decis 2,5 EC (deltametrin) 0,2-0,3 l/ha.

      

velika slika                                 velika slika

15.11.2019 12:00Ječam; PšenicaCikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)12177
Vrbas
Jesenji treman koštičavog i jabučastog voća

Na području RC Vrbas, koštičave voćne vrste se nalaze u fenofazi od početka opadanja lišća do 70% lišća opalo (93-97 BBCH), dok se jabučaste voćne vrste, nalaze u fenofazi početak obezbojavanja lišća do 50% lišća obezbojeno (BBCH 92-95).

faza kajsije

faza višnje

faza jabuke

U fazi kada otpadne 70% lisne mase preporučuje se jesenji tretman nekim od registrovanih bakarnih fungicida u cilju smanjenja infektivnog potencijala: prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae) i drugih. Tretman se izvodi na temperaturi iznad 5 ˚C po suvom vremenu.

Preporučuje se primena nekog od sledećih preparata:

·         Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75%  ili

·         Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka , a u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća.                                                                     

14.11.2019 9:05Jabuka; Kruška; Šljiva; Višnja; KajsijaSVI12176
Požarevac
Zaštita ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Požarevac usevi pšenice i ječma se nalaze u fazi jedan do dva lista razvijena (BBCH 11-12).

slika 1.

Vizuelim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo cikada (Cicadellidae)  na do 2% biljaka kao i kolonija lisnih vaši (Aphididae) na do 10% biljaka.

Trenutni vremenski uslovi izuzetno pogoduju razvoju insekata. Pored direktnih šteta koje prouzrokuju usled ishrane, cikade i vaši su vektori izuzetno značajnih i destruktivnih virusa.

U ovom momentu postoji velika opasnost od zaraze useva pšenice i ječma sa virusima, te se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo na preko 10% biljaka preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

·         Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) 0,075 l/ha

·         Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha.

13.11.2019 13:40Pšenica; JečamCikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)12175
Kruševac
Jesenji tretman voća

Na području delovanja RC Kruševac zasadi voća se nalaze u fazi od početka obezbojavanja listova do faze 60%  lišća žuto i opalo (BBCH 92-96).

U fazi kada opadne 70% lisne mase proizvođačima se preporučuje tretman zasada voća sa preparatima na bazi bakra. Ovim tretmanom vrši se dezinfekcija stabla i smanjuje se infektivni potencijal prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae) i drugih.

U tu svrhu mogu se koristiti neki od registrovanih preparata na bazi bakra:

 

Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75%

Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka

 u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća.

Tretman je najbolje sprovesti po mirnom i suvom vremenu uz utrošak velike količine vode kako bi se što bolje prekrili svi biljni delovi.

13.11.2019 13:00Voćni zasadiKovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)12174
Pančevo
Zaštita uljane repice

Na teritoriji RC Pančevo usevi uljane repice se nalaze u fazi od pet do sedam listova razvijeno (15-17 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo kolonija lisnih vaši (Aphididae) na preko 60% biljaka.

 

RC Pančevo je 18.10. informisao o značajnom prisustvu lisnih vaši u usevima uljane repice, međutim i dalje se registruje izuzetno visoka brojnost ovih štetočina.  

Prema standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO PP 2/8(1)), u ovim fazama razvoja uljane repice suzbijanje lisnih vaši se preporučuje ukoliko se njihovo prisustvo registruje na preko 20% biljaka. Još jednom obaveštavamo proizvođače da obiđu useve i utvrde prisustvo lisnih vaši. Prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

13.11.2019 12:11Uljana repicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)12173
Novi Sad
Jesenji tretman voća

Na području delovanja RC Novi Sad, zasadi voća se nalaze u različitim fenofazama:

Voćna vrsta

Fenofaza  (BBCH)

Breskva, Nektarina

Od faze 50% lišća žuto i opalo do faze svo lišće opalo (BBCH 95-97)

Šljiva, višnja, trešnja

Od faze lišće počinje opadati do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 95-97)

Jabuka

Od faze završen rast mladara: lišće još uvek zeleno do faze početak opadanja lišća (BBCH 91-93)

Kruška

Od faze 50% listova bez boje do svi listovi opali (BBCH 95-97)

 

U fazi kada otpadne 70% lisne mase, preporučuje se primena bakarnih preparata u cilju suzbijanja prouzrokovača mnogobrojnih biljnih bolesti, poput: prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae) i drugih.

Navedeni patogeni prezimljavaju u krošnji voćaka, pupoljcima, rak ranama i drugim skrivenim mestima. Tretman je potrebno sprovesti po mirnom i suvom vremenu uz primenu velike količine vode, kako bi preparat dospeo do svake rane i  korenovog vrata.

Po stabilizaciji vremenskih uslova preporučuje se primena nekog od sledećih preparata:

·         Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75%

·         Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka

- u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća.

13.11.2019 7:29Voćni zasadiMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)12172
Mladenovac
Zaštita pšenice

Na teritoriji RC Mladenovac (Batajnica, Rajkovac, Vlaška, Kovačevac) usevi pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze klijanje/nicanje (BBCH 10) do različitih faza u razvoju lista (BBCH 12,13,14).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) na do 5% biljaka. Pored direktnih šteta usled ishrane, ove štetočine su mnogo značajnije kao prenosioci fitopatogenih virusa.

Kako uslovi koji trenutno vladaju pogoduju razvoju i povećanju brojnosti ovih štetočina, preporuka proizvođačima je da redovno obilaze parcele i pregledaju useve. Ukoliko se registruje prisustvo vaši i cikada na preko 10%biljaka, preporuka je primena nekog od registrovanih insekticida:

Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2 -0,3 l/ha ili

Fobos, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,075 l/ha.

Slika1. Fenofaza pšenice

Slika2.Fenofaza pšenice

Slika3

12.11.2019 14:53PšenicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)12171
Valjevo
Zaštita maline

Na području delovanja RC Valjevo, zasadi maline se nalaze u fazi - stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju do početka promene boje mladih izdanaka (BBCH 93-97).

 

Vizuelnim pregldom zasada maline, na izdancima koji se ostavljaju za rod za sledeću godinu, registruje se prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata). U cilju suzbijanja i smanjenja infektivnog potencijala ovog patogena u narednoj vegetacionoj sezoni, proizvođačima maline i kupine se u ovom momentu preporučuje primena hemijskih mera zaštite preparatima na bazi bakra: Everest (bakar-hidroksid) u koncentaciji 0,4%.

 

Takođe, prilikom vizuelnih pregleda, u pojedinim zasadima, registrovano je i prisustvo malinine mušice (Resseliella theobaldi). Ukoliko se uoči prisustvo ove štetočine preporučuje se primena nekog od insekticida na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin: Karate Zeon, Kozak u koncetraciji 0,03%.

 

         

velika slika                                  velika slika

1.11.2019 11:00MalinaLJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Malinina mušica izdanka (Resseliella theobaldi)12170
Sombor
Zaštita pšenice i ječma

Na području delovanja RC Sombor, usevi ječma se nalaze u fenofazi do 4 razvijena lista (BBCH 14), dok su usevi pšenice u fenofazi od nicanja do faze drugi list razvijen (BBCH 10 - 12).

Vizuelnim pregedom useva, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 10% biljaka i prisustvo cikada (Cicadellidae) na 3 do 10% biljaka.

 

velika slika

S obzirom da su cikade i vaši vektori fitopatogenih virusa proizvođačima se preporučuje obilazak useva u cilju utvrđivanja prisustva pomenutih štetočina. 

Ukoliko se prilikom pregleda registruje njihovo prisustvo na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

  • Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha
  • Fobos EC, Bifenicus (a.m.bifentrin) 0,075 l/ha.
31.10.2019 9:06Ječam; PšenicaCikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)12168
Kragujevac
Zaštita pšenice

Na teritoriji RC Kragujevac setva pšenice je u toku. Na malom broju parcela, gde je setva obavljena ranije, usevi se nalaze u fazi od nicanja do dva lista razvijena (10-12 BBCH).

Vizuelnim pregledom ponikle pšenice registrovano je prisustvo biljnih vaši (Aphididae) na 5% biljaka i cikada (Cicadellidae) na 30% biljaka.

 
 
 

Ove štetočine su vektori fitopatogenih virusa, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak poniklih useva. Ukoliko se registruje prisustvo vaši i cikada na preko 10% biljaka preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim od insekticida:

 

Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m deltametrin) ... 0,2 -0,3 l/ha,

Bifenicus, Fobos (a.m  bifentrin) ... 0,075 l/ha.

30.10.2019 15:24PšenicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)12167
Subotica
Jesenji tretman voća

Na području delovanja RC Subotica, zasadi voća se nalaze u fenofazi od početka obezbojavanja lišća do faze 70% lišća žuto i opalo (BBCH 92-97).

Početak opadanja listova

 

Jesenji tretman u zasadima voća preporučuje se u fazi kada opadne 70% lisne mase preparatima na bazi bakra u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena:

-prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.),

-prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila),

-prouzrokovača kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans),

-prouzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae)

i drugih patogena koji prezimljavaju na drvenastim delovima.

Preporučuje se primena nekog od preparata:

-Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50 ( a.m. bakarni oksihlorid) - u koncentraciji 0,75% ili

-Cuproxat (a.m.bakar sulfat) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabučastog voća ili u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća.

 

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu na temperaturama iznad 5oC, uz utrošak veće količine vode.

30.10.2019 11:14Breskva; Kajsija; Trešnja; Višnja; Šljiva; Jabuka; Kruška; DunjaMonilioza (monilia laxa); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)12165
Senta
Jesenji tretman voća

Na terenu RC Senta zasadi voća se nalaze u fazi 50-60%  lišća žuto i opalo (BBCH 95-96).

velika slika 

Jesenji tretman u zasadima voća preporučuje se u fazi kada opadne 70% lisne mase preparatima na bazi bakra. U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena  prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae) i drugih gljiva i bakterija, preporučuje se primena nekog od preparata:

-          Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50 (bakarni oksihlorid) - u koncentraciji 0,75%

-          Cuproxat (bakar sulfat) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabučastog voća

      ili u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća

 

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu iznad 5 C ,uz utrošak velike količine vode.

30.10.2019 7:07Voćni zasadiBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)12164
Vršac
Jesenji tretman koštičavog voća
Na području delovanja RC Vršac, zasadi koštičavog voća se nalaze u fazi od početka obezbojavanja lišća do faze 70% lišća žuto i opalo (BBCH 92-96).
 
 
 
Proizvođačima se preporučuje hemijski tretman zasada koštičavog voća, preparatima na bazi bakra, kada opadne 70% lisne mase.
Ovim tretmanom vrši se dezinfekcija stabla i smanjuje se infektivni potencijal prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i prouzrokovača bakterioznih obolenja.
Preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:
  • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Bakar iz bakar-oksihlorida) 0,75% ili
  • Cuproxat (bakar iz bakar sulfata) 0,25 - 0,35%

Tretman sprovesti po mirnom i suvom vremenu uz utrošak velike količine vode kako bi se što bolje prekrili svi biljni delovi.

29.10.2019 11:14Voćni zasadiŠupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)12163
Sombor
Zaštita koštičavog voća

Na području delovanja RC Sombor, zasadi koštičavog voća se nalaze u fenofazi od početka obezbojavanja lišća do faze 60% lišća žuto i opalo (BBCH 92-96).

trešnja-punkt Karavukovo

U cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača  sušenja cvetova i grančica i mrke  truleži ploda (Monilinia spp) , šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) kao i prouzrokovača bakterioza, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da u fazi kada opadne 70% lisne mase, urade  tretman preparatima na bazi bakra, kao što su:

 

Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50 ili Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75%

 ili

Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,25 -0,35%.

 

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu uz utrošak velike količine vode radi što bolje pokrivenosti.

 

 

28.10.2019 14:10Šljiva; TrešnjaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)12160
Valjevo
Jesenji tretman koštičavog voća

Na području delovanja RC Valjevo, zasadi koštičavog voća se nalaze u fazi od početka obezbojavanja lišća do faze 70% lišća žuto i opalo (BBCH 92-96).

Kada opadne 70% lisne mase, u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena: šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), kao i prouzrokovača bakterioznih oboljenja i drugih, proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana nekim od preparata na bazi bakra:

 

• Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) u koncentraciji 0,75%

• Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) u koncentraciji 0,25 -0,35%.

Tretman treba sprovesti po suvom i mirnom vremenu uz utrošak velike količine vode, kako bi se obezbedila što bolja pokrivenost svih biljnih delova.

 

 zasad šljive

28.10.2019 11:58Šljiva; Breskva; Kajsija; Trešnja; VišnjaŠupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)12159
Niš
Jesenji tretman u zasadima voća

Na području delovanja RC Niš zasadi voća se nalaze u fazi od početka obezbojavanja listova do faze 60%  lišća žuto i opalo (BBCH 92-96).

velika slika

Jesenji tretman u zasadima voća, preparatima na bazi bakra ,preporučuje se u fazi kada opadne 70% lisne mase. U cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala patogena  prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae) i drugih preporučuje se primena nekog od preparata:

-          Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75%

-          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka

                                                               - u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu uz utrošak velike količine vode radi što bolje pokrivenosti biljnih delova.

28.10.2019 11:29Breskva; Šljiva; Višnja; Jabuka; KruškaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)12158
Bačka Topola
Jesenji tretman koštičavog voća

Na području delovanja RC Bačka Topola  zasadi koštičavih voćnih vrsta se nalaze u fazi od početka obezbojavanja lišća do faze 60% lišća žuto i opalo (BBCH 92-96).

Višnja                         Šljiva

Kajsija

Proizvođačima koštičavih voćnih vrsta preporučuje se jesenji tretman preparatima na bazi bakra u fazi kada opadne 70% lisne mase. Ovim tretmanom se vrši dezinfekcija stabala i  smanjuje  infekivni potencijal patogena: prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i prouzrokovača bakterioznih oboljenja i dr. Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu, sa velikom količinom vode, kako bi se obezbedila ravnomerna pokrivenost svih biljnih delova. Preporučuje se primena nekog od sledećih preparata:

  • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75%
  • Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,25 -0,35%
27.10.2019 14:32Kajsija; Šljiva; VišnjaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)12157
Leskovac
Jesenji tretman u voćnjacima

Na području delovanja RC Leskovac zasadi voća se nalaze u fazi od početka obezbojavanja listova do faze 60%  lišća žuto i opalo (BBCH 92-96).

voće-faza starenja

velika slika

Jesenji tretman u zasadima voća preporučuje se u fazi kada opadne 70% lisne mase preparatima na bazi bakra. U cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala patogena  prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae) i drugih preporučuje se primena nekog od preparata:

-          Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75%

-          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka

                                                               - u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu uz utrošak velike količine vode radi što bolje pokrivenosti biljnih delova.

27.10.2019 11:45Breskva; Jabuka; Kruška; Šljiva; Trešnja; VišnjaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)12156
Ruma
Zaštita uljane repice

 

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se nalaze u fazi od pet do osam listova razvijeno (15-18 BBCH).

 

Pregledom useva uljane repice  (lokaliteti: Ruma, Irig i Rivica) registrovane su kolonije vaši (Aphididae), čije se prisustvo beleži na 30 do 90% pregledanih biljaka. Pored direktnih šteta koje prouzrokuju ishranom, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa.

 

velika slika

 

Trenutni vremenski uslovi  pogoduje razvoju vaši, pa se proizvođačima preporučuje obilazak parcela i pregled na prisustvo ovih štetočina.

 

Po utvrđivanju praga štetnosti, koji u ovim fazama razvoja uljane repice iznosi 20% napadnutih biljaka (EPPO PP 2/8(1)), preporučuju se hemijske mere suzbijanja. Prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

 

25.10.2019 15:13Uljana repicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)12155
1 - 20 Next