Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Kikinda
Zaštita kukuruza
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom useva kukuruza šećerca registrovana su položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Prisustvo jajnih legala registrovano je na 4% pregledanih biljaka.
U toku je polaganje jaja II generacije ove štetočine. U narednom periodu se očekuje početak piljenja larvi.
 
Picture
 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva merkantilnog, semenskog i kukuruza šećerca. Prag štetnosti za suzbijanje iznosi 10% biljaka sa položenim jajnim leglima kod merkantilnog i 5% biljaka sa položenim jajnim leglima kod semenskog i kukuruza šećerca. Po postizanju pragova štetnosti, na početku piljenja larvi, izvršiti tretman insekticidima ovicidno larvicidnog delovanja:

  • Coragen 20 SC (hloantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha - karenca 14 dana
  • Ampligo 150 ZC  (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha – karenca 7 dana
20.7.2018 12:25KukuruzKukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
Vršac
Zaštita kruške
U regionu koji pokriva RC Vršac, zasadi krušaka (sorta Viljamovka), se nalaze u fazi početka zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 81).
 
Vizuelnim pregledom registruje se prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). U toku je piljenje larvi četvrte letnje generacije ove štetočine.
 
Proizvođačima se u cilju suzbijanja ove štetočine preporučuje primena insekticida:
  • Apach 50 WG, Kulisa (a.m klotianidin) u količini 350 g/ha uz dodatak okvašivača - karenca 14 dana

Voditi računa o karenci primenjenih preparata!

20.7.2018 11:28KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Novi Sad
Zaštita kukuruza i paprike

Na teritoriji RC Novi Sad vizuelnim pregledom useva paprike, merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca registruje se prisustvo jajnih leglala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

U toku je polaganje jaja druge generacije kukuruznog plamenca, a za dane vikenda se očekuje i početak piljenja larvi.

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Usev/Hibrid

% biljaka sa položenim jajnim leglima kukuruznog plamenca

% biljaka sa položenim jajima pamukove sovice

Despotovo

Kukuruz šećerac/Mint

8

0

Gložan

Merkantilni kukuruz/ZP555

4

0

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva merkantilnog, semenskog i kukuruza šećerca. Prag štetnosti za suzbijanje iznosi 10% biljaka sa položenim jajnim leglima kod merkantilnog i 5% položenih jajnih legala kod semenskog i kukuruza šećerca. Po postizanju pragova štetnosti,  na početku piljenja larvi, izvršiti tretman insekticidima ovicidno larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC (hloantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha - karenca 14 dana

Ampligo 150 ZC  (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha – karenca 7 dana

Lokalitet

Usev/sorta

% biljaka sa položenim jajnim leglima kukuruznog plamenca

% biljaka sa položenim jajima pamukove sovice

Despotovo

Paprika/Dinamika

5

3

Gospođinci

Paprika/Slonovo uvo

2

15

 

Proizvođačima paprike se preporučuje pregled useva na prisustvo navedenih štetočina. Tretman se pozicionira na početku piljenja larvi sa insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja Coragen 20-SC (hlorantraniliprol) 0,2 l/ha.

20.7.2018 9:08Kukuruz; PaprikaKukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
Novi Sad
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Novi Sad u toku je rasađivanje kupusa namenjenih za jesenju proizvodnju, dok se usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju nalaze u fazi glavice dostigle 50% od očekivane veličine (BBCH 45).

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo jaja kao i tek ispiljenih larvi kupusnog moljca (Plutella maculipennis). Indeks napada za jaja iznosi 3,75 dok za larve iznosi 6,25.  U toku je početak piljenja larvi šeste generacije ove štetočine.

Takođe, na usevima kupusa namenjenim za jesenju proizvodnju registruje se prisustvo buvača (Phyllotreta sp.) na 20% pregledanih biljaka.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i ukoliko registruju prisustvo navedenih štetočina neophodna je primena insekticida Vantex 60 CS (gama-cihalotrin) u količini 60-70 ml/ha.

20.7.2018 8:31KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis); Buvači (phyllotreta spp)
Ruma
Zaštita breskve i nektarine
Na terenu RC Ruma kasnostasne sorte breskve i nektarine se nalaze u fazi obojavanja plodova.

 

velika slika

 

 

U toku je piljenje larvi treće generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta)

 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,075 - 0,1% (karenca 7 dana).

 

U lovnim klopkama postavljenim u zasadima bresaka i nektarina registruje se prisusvo azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). Plodovi oštećeni prilikom polaganja jaja i ishrane larvi ove štetočine su podložni napadu različitih patogena. Može doći do njihovog potpunog propadanja.

 

Proizvođačima se preporučuje primena svih raspoloživih mera u cilju kontrole azijske voćne mušice:

-          masovno izlovljavanje lovnim klopkama, skraćivanje intervala berbe, uklanjanje i uništavanje zaraženih i trulih plodova, uništavanje okolnog divljeg bilja (divlja kupina, zova, džanarika,…) koje može biti domaćin ovoj štetočini, kontrola ambalaže i druge opreme za berbu. 

Navedeni insekticid za breskvinog smotavca delovaće i na ovu štetočinu. 

 

Povoljni vremenski uslovi u proteklom periodu, kao i najavljene nestabilne vremenske prilike pogoduju  pojavi i širenju monilioza (Monilinia spp.) na plodovima.

 

U cilju  zaštite  plodova preporučuje se primena fungicida:

 

Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) 0,08-0,1% (karenca 14 dana)

 

Voditi računa o karenci primenjenih preparata!

 

19.7.2018 23:40BreskvaBreskvin smotavac (cydia molesta); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Ruma
Zaštita jabuke
Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fazi plodovi od 70% krajne veličine do faze početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (77-81 BBCH).

 

Pregledom zasada jabuke registruje se prisustvo jaja pred piljenje i ispiljenih jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je preklapanje II i III generacije ove štetočine.  Još uvek traje piljenje larvi druge generacije, a očekuje se sam početak polaganja jaja treće generacije.

 

Jaje pred piljenje

 

U cilju zaštite plodova preporučuje se primena kombinacije insekticida:

 

Runner 240 SC (a.m. metoksifenozid) 0,06%

            +

Vantex 60 CS (a.m. gama - cihalotrin) 0,005%

 

U zasadima u kojima su prisutni simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena fungicida na bazi sumpora (Kumulus DF, Kossan WG, Webesan ili Kolosul) u količini 3 do 4 kg/ha.

 

Tretman se preporučuje u večernjim satima.

19.7.2018 23:15JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Leskovac
Zaštita breskve

Na području delovanja RC Leskovac, kasnostasne sorte breskve i nektarine nalaze se u fazi obojavanja ploda (BBCH 81).

obojavanje ploda

velika slika

Nestabilne vremenske prilike sa padavinama pogoduju razvoju monilioza (Monilinia spp.).

U cilju zaštite plodova od ovog patogena preporučuje se primena fungicida:

Swich 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) 0,08-0,1% (karenca 14 dana)

U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi treće generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,02%  (karenca 14 dana)

Pri primeni hemijskih mera zaštite obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata.

19.7.2018 18:19BreskvaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Breskvin smotavac (cydia molesta)
Leskovac
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Leskovac, usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju nalaze se u fazi glavice dostigle 20 do 40% očekivane veličine (BBCH 42-44), dok se usevi kupusa za jesenju proizvodnju nalaze se u fenofazi četvrti pravi list razvijen (BBCH 14).

kupusni moljac

velika slika

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo kupusovog moljca (Plutella maculipennis): jaja u indeksu napada 9,5 i larvi u indeksu napada 7,5.

U toku je polaganje jaja i početak pilenja larvi pete generacije kupusovog moljca. Proizvođačima se preporučuje obilazak useva kupusa. Ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine preporučuje se tretman insekticidom:

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha

19.7.2018 18:08KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis)
Niš
zaštita kupusa

Na području delovanja RC Niš usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju se nalaze u fazi formiranja glavice do faze glavica dostigla 40% od očekivane veličine (BBCH 41-44).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella maculipennis), u indeksu napada 5,75. U toku je početak piljenja larvi V generacije ove štetočine.

velika slika

U cilju sprečavanja oštećenja na listovima i ubušivanja u glavice proizvođačima se preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

-          Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha.

 

19.7.2018 16:18KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis)
Niš
Zaštita paprike

Na području delovanja RC Niš, usevi paprike se nalaze u fenofazi formiranja plodova (BBCH 71-72).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera). U narednim danima očekuje se piljenje larvi.

velika slika

Proizvođačima se preporučuje  pregled useva na prisustvo jaja pamukove sovice. Ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine, u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, preporučuje se primena insekticida:

-          Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,17 - 0,25 l/ha ili

-           Lannate 20 SL (a.m. metomil) 1,25 l/ha.

Pre najavljenih padavina preporučuje se tretman nekim od fungicida na bazi bakra u cilju zaštite useva paprike od prouzrokovača bakteriozne pegavosti lista (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria):

-          Fungohem SC, Everest  (a.m.bakar-hidroksid) 0,4-0,6%  ili

-          Champ DP (a.m.bakar-hidroksid) 2 kg/ha.

19.7.2018 16:05PaprikaKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)
Ruma
Zaštita šljive
 

Na terenu RC Ruma kasnostasne i srednjestasne sorte šljive  se nalaze u fazi od početka obojavanja plodova do obojavanje skoro završeno (81-85 BBCH).

 

Pregledom zasada šljive na lokalitetu Irig uočava se prisustvo jaja  šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je polaganje jaja i piljenje larvi treće generacije ove štetočine. 

 

 Jaje šljivinog smotavca

 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida na bazi a.m. deltametrin (Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux) u koncentraciji 0,05% (karenca 14 dana).

 

Voditi računa o karenci primenjenih preparata.

 

19.7.2018 15:49ŠljivaŠljivin smotavac (grapholita funebrana)
Leskovac
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi jabuka nalaze se u fazi razvoja ploda, plod oko 70 do 80% krajnje veličine ( BBCH 77-78).

faza razvoja ploda

velika slika

U toku je intenzivno piljenje larvi druge  generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju zaštite plodova i sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida:

Imidan 50 WP (a.m. fosmet) 0,15-0,2%

Ukoliko su prisutni simptomi prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), preporučuje se primena fungicida:

Topas 100 EC (a.m. penkonazol) 0,04%

19.7.2018 15:28JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Niš
Zaštita breskve i nektarine

Na području delovanja RC Niš kasnostasne sorte bresaka i nektarina se nalaze u fazi obojavanja ploda (BBCH 81).

velika slika

U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi treće generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

-          Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol)  0,02%  - karenca 14 dana.

Vremenski uslovi pogoduju pojavi i širenju monilioza (Monilinia spp.) na plodovima. U cilju  zaštite  plodova preporučuje se primena fungicida:

-           Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil)  0,08-0,1% - karenca 14 dana.

Prilikom hemijske zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata.

19.7.2018 14:14BreskvaBreskvin smotavac (cydia molesta); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Vršac
Zaštita šljive
Na terenu koji pokriva RC Vršac kasnostasne sorte šljive se nalaze u fazi početak obojavanja ploda dok se srednjestasne sorte  nalaze u fazi obojavanje ploda skoro završeno (BBCH 81-85).
 
Vizuelnim pregledom plodova šljive registrovano je prisustvo jaja treće generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je piljenje larvi treće generacije ove štetočine. 
 
 
 
U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida :
  • a.m deltametrin (Decis 2,5 EC,Konfuzija)-0,05 % (karenca 14 dana)

Voditi računa o karenci preparata!

19.7.2018 14:02ŠljivaŠljivin smotavac (grapholita funebrana)
Vršac
Zaštita vinove loze
Vinova loza se nalazi u fazi  šarak bobica (83 BBCH).
 
Na terenu RC Vršac najavljene padavine pogoduju daljem razvoju prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i plamenjače vinove loze (Plasmopora viticola).  U ovom periodu bobice su veoma osetljive na patogena prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea).
 
Plamenjača na listu vinove loze
U cilju zaštite vinove loze od navedenih patogena preporučuje se primena fungicida:
  •  ciprodinil+fludioksonil (Switch 62,5 WG)-u količini 0,6-0,8 kg/ha
  • bakar-hidroksid ( Kocide 2000,Funguran OH, Blauvit) -u količini 4 kg/ha
  • tebukonazol+fluopiram (Luna experience)-u količini 0,4 l/ha

U toku je let i početak polaganja jaja treće generacije sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana).

Primena insekticida se  preporučuje na početku piljenja larvi o čemu će RC Vršac izvestiti preko ovog portala.

19.7.2018 13:26Vinova lozaSiva trulež (botrytis cinerea); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)
Niš
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Niš, vizuelnim pregledom zasada kruške utvrđena je fenofaza - plod oko 80% krajnje veličine (BBCH 78). 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsyilla pyri)  u indeksima napada: 

imago: 12,75

jaja: 21,25

mlađe larve L1-L3: 16

starije larve L4-L5: 3,5

starije larve L4-L5: 3,5

U cilju suzbijanja imaga i tek ispiljenih larvi četvrte letnje generacije ove štetočine proizvođačima se preporučuje tretman sledećom kombinacijom insekticida, uz dodatak okvašivača: 

-          Decis 2,5 EC, Polux, Konfulzija (a.m. deltametrin) 0,05% - karenca 7 dana 

+

-          Movento 100 SC (a.m. spirotetramat) 0,15% - karenca 21 dan.

19.7.2018 13:21KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Niš
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Niš, zasadi jabuke se  nalaze u fazi razvoja plodova, plod od 70 do 80% krajnje veličine (BBCH 77-78).

velika slika

U toku je intenzivno  piljenje larvi II generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju sprečavanja ubušenja larvi u plodove preporučuje se  primena insekticida:

-          Imidan 50 WP (a.m. fosmet) 0,15 – 0,2%.

U zasadima u kojima su prisutni simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena fungicida:

-          Topas 100 EC (a.m. penkonazol) 0,04 %

19.7.2018 13:11JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Zrenjanin
Tretman u š.repi - II epidemijski prag

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi razvoja korena (BBCH 40).

Faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe (prouzrokovač Cercospora beticola).

U zavisnosti od rokova setve, osetljivosti sortimenta, kao i prethodno sprovedenih mera zaštite na pojedinim parcelama dostignut je II epidemijski prag (na 25% listova prisutno je 3 do 5 pega).

Vremenski uslovi u proteklom periodu pogodovali su razvoju ovog patogena, a najavljeno nestabilno vreme praćeno padavinama doprineće daljem razvoju i širenju infekcije.

Preporučuje se proizvođačima da pregledaju svoje useve i ukoliko se utvrdi prisustvo pega u visini II epidemijskog praga, tretman obaviti kombinacijom fungicida:

Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear (a.m. hlorotalonil) 1,5 l/ha

               +

Duett Ultra, Excorta plus, Ceres (a.m. tiofanat-metil + epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha.

   

C.beticola

     

19.7.2018 12:36Šećerna repaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Kruševac
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Kruševac kasnostasne sorte krušaka se nalaze u fazi početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 81), dok se srednjestasne sorte nalaze u fazi plodovi zreli za berbu (BBCH 87).

Vizuelnim pregledom krušika registruje se prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

 Imago: 6,5

Jaja: 18,5

Mlađe larve: 12,5

Starije larve: 6,5

U toku je početak piljenja larvi četvrte letnje generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja larvi proizvođačima se preporučuje  primena insekticida:

Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC (a.m.abamektin)  0,15%,  uz dodatak okvašivača.

Tretman je neophodno uraditi u večernjim časovima.

19.7.2018 9:48KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Kruševac
Zaštita šljive
Na području delovanja RC Kruševac, kasnostasne sorte šljiva se nalaze u fazi početak obojavanja ploda dok se srednjestasne sorte nalaze u fazi obojavanje ploda skoro završeno (BBCH 81-85).
 
 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

 U toku je piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

Da bi se sprečilo  ubušivanje larvi u plodove, preporučuje se primena insekticida:

Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,05% (karenca 14 dana).

Prilikom zaštite voditi računa o karenci primenjenih preparata!

19.7.2018 9:23ŠljivaŠljivin smotavac (grapholita funebrana)
1 - 20 Next