Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Novi Sad
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 3,33 i jaja u indeksu napada 21,66.

U narednim danima se najavljuje porast temperature koji će dovesti do povećane aktivnosti imaga i intenzivnog polaganja jaja.

U cilju suzbijanja imaga obične kruškine buve i sprečavanja daljeg polaganja jaja, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preparata:

·         Cipkord 20 EC (cipermetrin) u koncentraciji 0,03% +

·         Galmin (mineralno ulje) u koncentraciji 3%

Tretman treba sprovesti u najtoplijem delu dana!
15.2.2020 7:33KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Kragujevac
Zaštita kruške
Na području RC Kragujevac, zasadi kruške se nalaze u fenofazi mirovanja (BBCH 00).
 
Vizuelnim pregledima utvrđeno je prisustvo imaga obične kruškine buve  (Cacopsylla pyri,) u indeksu napada 3, kao i početak polaganja jaja ove štetočine (indeks napada 0,5).
 
 
Budući da je u najavi period s visokim temperaturama, očekuje se intenzivnija aktivnost obične kruškine buve pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje hemijski tretman kombinacijom mineralnog ulja (u cilju sprečavanja daljeg polaganja jaja) i nekog od insekticida iz grupe piretroida (u cilju suzbijanja imaga):
 
Galmin (a.m mineralno ulje) … 3% 

 +

Cipkord 20 EC (a.m.cipermetrin) ... 0,03%

Tretman izvesti u najtoplijem delu dana.

14.2.2020 15:28KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Vrbas
Zaštita kruške

Na terenu RC Vrbas zasadi krušaka se nalaze u fenofazi mirovanja (00 BBCH).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), kao i položena jaja u indeksu napada 4,5.

 

Porast dnevnih temperatura dovešće do veće aktivnosti imaga i intenzivnijeg polaganje jaja.

 

Ukoliko se pregledom zasada uoči prisustvo imaga, preporučuje se tretman u cilju njegovog suzbijanja kao i maskiranje stabala mineralnim uljima radi sprečavanja daljeg polaganja jaja.

Preporučuje se primena sledeće kombinacije preparata:

 

Cipkord 20 EC (a.m.cipermetrin) 0,03%

 +

Galmin (mineralno ulje) 3%.

Tretman treba sprovesti u najtoplijem delu dana

 

Položena jaja obične kruškine buve

14.2.2020 8:57KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Pirot
Zaštita kruške

Na području rada RC Pirot, lokalitet Petrovački put, zasadi krušaka se nalaze u fenofazi mirovanja (BBCH 00).

-       Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u   indeksu napada 10. Pregledom  su uočena i  položena jaja u indeksu 9,75.

  

Velika slika

  Jaja kruškine buve

Velika slika

-       Porast dnevnih temperatura narednih dana dovešće do veće aktivnost imaga i intenzivnijeg polaganje jaja.

Proizvođačima se preporučuje  obilazak zasada. Ukoliko uoče prisustvo imaga, preporučuje se da sprovedu tretman u cilju suzbijanja imaga i sprečavanja daljeg polaganja jaja, primenom sledeće kombinacije preparata:

Cipkord 20 EC (a.m.cipermetrin) 0,03%

 +

Galmin (mineralno ulje) 3%.

Tretman je potrebno obaviti u najtoplijem delu dana.

14.2.2020 7:45KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Ruma
Zaštita kruške

Na terenu RC Ruma zasadi krušaka se nalaze u fenofazi mirovanja (00 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), kao i prva položena jaja.

 

Jaje kruškine buve

 

Od sutra se najavljuje porast temperature te se u narednoj nedelji očekuje povećanje aktivnosti imaga i intenzivnije polaganje jaja.

 

Ukoliko se uoči prisustvo imaga, preporučuje se tretman u cilju njegovog suzbijanja kao i maskiranje stabala mineralnim uljima radi sprečavanja daljeg polaganja jaja. Preporučuje se primena sledeće kombinacije preparata:

 

Cipkord 20 EC (a.m.cipermetrin) 0,03%

 +

Galmin (mineralno ulje) 3%.

 

Tretman treba sprovesti u najtoplijem delu dana.

13.2.2020 22:47KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Ruma
Zaštita breskve i nektarine

 

Na terenu RC Ruma breskva i nektarina se zavisno od lokaliteta i sortimenta nalaze u fenofazi od mirovanja (00 BBCH) do bubrenja lisnih pupoljaka (01-03 BBCH).

 

velika slika

 

U narednom periodu se očekuje porast temperature što će ubrzati kretanje vegetacije.  U osetljivoj fazi bubrenja,  u vlažnim uslovima, može doći do ostvarenja infekcije prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada u cilju utvrđivanja fenofaze razvoja.  Kod sorti koje se nalaze u fazi bubrenja lisnih pupoljaka, pre najavljenih padavina, preporučuje se primena preparata na bazi bakra (Funguran OH 0,2-0,3%, Fungohem SC 1%, Kocide 2000 0,25-0,35% ili Everest 0,6-0,8%). Kod sorti kod kojih se utvrdi prisustvo “zelene tačke” preporučuje se primena fungicida Syllit 400 SC (a.m. dodin) 0,15-0,25%.

 

13.2.2020 20:29BreskvaKovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)
Čačak
Zaštita kruške

Na području rada RC Čačak, lokalitet Lipnica, zasadi krušaka se nalaze u fenofazi mirovanja (BBCH 00).

 

velika slika

 

-       Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u   indeksu napada 3,33. Pregledom  su uočena i  položena jaja u indeksu 14.16.

velika slika

-       Porast dnevnih temperatura dovešće do veće aktivnost imaga i intenzivnijeg polaganje jaja.

Proizvođačima se preporučuje  obilazak zasada. Ukoliko uoče prisustvo imaga, preporučuje se da sprovedu tretman u cilju suzbijanja imaga i sprečavanja daljeg polaganja jaja, primenom sledeće kombinacije preparata:

Cipkord 20 EC (a.m.cipermetrin) 0,03%

 +

Galmin (mineralno ulje) 3%.

Tretman je potrebno obaviti u najtoplijem delu dana.

13.2.2020 15:03KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Kruševac
Zaštita leske

Na području delovanja RC Kruševac, lokalitet Bivolje, vizuelnim pregledom zasada leske registrovana je faza cvetanja.

U ovoj fenofazi leska je osetljiva na infekcije od prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia spp.).

Sa najvljenim padavinama moguće je stvaranje povoljnih uslova za ostvarenje infekcija ovim patogenom.

Proizvodjačima se preporučuje  tretman nekim od preparata na bazi aktivne materije ciprodinil  (Ciprodex 0,5 l/ha, Chorus 50 WG 0,3-0,5 kg/ha, Cormax 0,2 kg/ha, Neon 0,5-0,7 l/ha).

 Preporuka je da se tretman izvrši u najtoplijem delu dana.

 

13.2.2020 13:30LeskaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Svi regioni
Zaštita voća

BRESKVE I NEKTARINE

Breskve i nektarine se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od mirovanja do kraja bubrenja lisnih pupoljaka, pojava ''zelene tačke''  (BBCH 00-03).

U vlažnim uslovima i pri trenutnim temperaturama može doći do infekcije nediferenciranog tkiva prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Preporučuje se pregled biljaka i utvrđivanje faze razvoja.

Kod sorti gde se utvrdi početak bubrenja pupoljaka preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

Funguran OH 0,2-0,3%, Kocide 2000 0,25-0,35%, Everest 0,6-0,8%, Fungohem SC 1%.

Kod sorti gde se utvrdi prisustvo “zelene tačke” preporučuje se primena fungicida na bazi dodina:

Syllit 400 SC - 0,15-0,25%.

KRUŠKE

Zasadi krušaka se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom krušika utvrđeno je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) kao i položena jaja u niskom intezitetu.

Nalazimo se na početku procesa polaganja jaja prezimljujuće generacije. Od nedelje se najavljuje porast temperatura koji će pojačati aktivnost ove štetočine tj. intenziviraće se polaganje jaja.

Kako bi se sprečio očekivani proces, preporučuje se tretman zasada sa mineralnim uljima u cilju maskiranja stabala i smanjenja broja položenih jaja, a za suzbijanje imaga preporučuje se primena insekticida na bazi aktivne materije cipermetrin:

Cipkord 20 EC 0,03% + Galmin 3%.

 

Tretmane je potrebno sprovesti u najtoplijem delu dana.

13.2.2020 13:09Breskva; KruškaKovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Pančevo
Zaštita kruške

Na teritoriji RC Pančevo, na lokalitetima Crepaja i Kovačica, zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) I prva položena jaja u indeksu napada 4,5.

U narednim danima najavljuje se porast temperatura koje će dovesti do povećane aktivnosti ove štetočine i intenziviranja polaganja jaja.

U cilju suzbijanja imaga obične kruškine buve i sprečavanja daljeg polaganja jaja, preporučuje se primena kombinacije preparata:  

Cipkord 20 EC (cipermetrin) 0,03% + Galmin (mineralno ulje) 3%.

Preporučuje se sprovođenje tretmana  u najtoplijem delu dana.
13.2.2020 11:40KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Pančevo
Zaštita breskve

Na teritoriji RC Pančevo, na punktu Pančevo, breskve i nektarine se nalaze u fenofazi od kraj bubrenja lisnih pupoljaka do pojave ,,zelene tačke" (BBCH 01-03).

 

 

Najavljeno postepeno povećanje dnevnih temperatura, doprineće bržem razvoju i otvaranju pupoljaka  breskve i nektarine i njihov ulazak u faze kada su osetljive na infekciju  gljivom koja prouzrokuje kovrdžavost lista breskve (Taphrina  deformans). Sa najvljenim padavinama moguće je stvaranje povoljnih uslova za ostvarenje infekcija ovim patogenom.

 

Preporučuje se fungicidni tretman preparatom na bazi aktivne materije dodin:

 Syllit 400 SC - 0,15-0,25%.
13.2.2020 10:32BreskvaKovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)
Kruševac
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Kruševac, lokalitet Konjuh, zasadi krušaka se nalaze u fenofazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada krušaka registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 1,5. Takođe, uočena su i položena jaja ove štetočine u indeksu napada 0,5.

U toku je početak polaganja jaja prezimljujuće generacije.

Za region Kruševca je najavljen porast temperatura od nedelje te se  očekuje pojačana aktivnost obične kruškine buve i intenziviranje procesa polaganja jaja.

U cilju suzbijanja imaga obične kruškine buve kao i sprečavanja daljeg polaganja jaja, preporučuje se primena kombinacije preparata:

 Cipkord 20 EC (a.m.cipermetrin) 0,03%       +

 Galmin (mineralno ulje) 3%.

Preporučuje se sprovođenje tretmana  u najtoplijem delu dana.

13.2.2020 9:27KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Sremska Mitrovica
Zaštita kruške od obične kruškine buve

Na terenu RC Sremska Mitrovica kruške se nalaze u fenofazi mirovanja vegetacije-lisni pupoljci su zadebljali, cvetni zatvoreni i pokriveni (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom, ustanovljeno je prisustvo obične kruškine buve (Cacopyilla pyri) u krušicima. Uočeno je prisustvo zimske forme imaga i prva položena jaja. U narednim danima prognoziran je porast dnevnih temperatura te se očekuje povećanje aktivnosti imaga i intenzivnije polaganje jaja.

jaje-velika slika

imago-velika slika

Proizvođačima se preporučuje tretman zasada kruške mineralnim uljima u cilju maskiranja stabala i smanjenja broja položenih jaja.

Za suzbijanje imaga preporučuje se upotreba insekticida iz grupe piretroida.

Moguća je primena sledeće kombinacije:

a.m. mineralno ulje, preparat Galmin u koncentraciji 3%

+

a.m. cipermetrin, preparat Cipkord 20 EC u koncentraciji 0,03%.

Tretman je potrebno izvesti u najtoplijem delu dana kada je imago i najaktivniji.

RC Sremska Mitrovica, nastavlja sa praćem aktivnosti obične kruškine buve. 

13.2.2020 9:10KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Kruševac
Zaštita breskve

Na području delovanja RC Kruševac, lokalitet Milutovac zasadi breskve i nektarine se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi   od početka bubrenja lisnih pupoljaka do kraj bubrenja lisnih pupoljaka, pojava ''zelene tačke''  (BBCH 01 - 03).

Breskva  se nalazi u fazi osetljivoj na infekciju  gljivom koja prouzrokuje kovrdžavost lista breskve (Taphrina  deformans). Padavine i povoljne temperature koje su prognozirane za naredni period mogu da dovedu do stvaranja povoljnih uslova za ostvarenje infekcije nediferenciranog tkiva navedenim patogenom.

Preporuka proizvođačima je da obiđu zasade u cilju utvrđivanja fenofaze.

Kod sorata koje se nalaze u fazi “zelena tačka” preporučuje se primena fungicida:

Syllit 400 SC (a.m.dodin) 0,15-0,25%.

Preporučuje se sprovođenje tretmana u najtoplijem delu dana pre najavljenih padavina.

13.2.2020 8:55BreskvaKovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)
Sombor
Zaštita leske
Na području delovanja RC Sombor, leska se nalazi u fazi cvetanja.
U ovoj fenofazi leska je osetljiva na infekciju od strane prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilinia spp.).  Padavine i povoljne temperature koje su prognozirane za naredni period mogu da dovedu do stvaranja povoljnih uslova za infekciju od ovog patogena.
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da izrše tretman nekim od preparata na bazi aktivne materije ciprodinil (Ciprodex 0,5 l/ha, Chorus 50 WG 0,3-0,5 kg/ha, Cormax 0,2 kg/ha, Neon 0,5-0,7 l/ha). Tretman je potrebno sprovesti u najtoplijem delu dana.
 
12.2.2020 18:51LeskaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Vršac
Zaštita leske
U regionu koji pokriva RC Vršac, leska se nalazi u fazi cvetanja.
 
 
U cilju zaštite zasada od patogena prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i truleži plodova (Monilinia spp.) preporučuje se primena fungicida na bazi aktivne materije ciprodinil: Chorus 50 WG 0,3-0,5kg/ha ili Cormax 0,2kg/ha ili Neon 0,5-0,7kg/ha.Tretman je najbolje sprovesti u najtoplijem dela dana a pre padavina.
12.2.2020 8:49LeskaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Sremska Mitrovica
Zaštita leske
Na terenu RC Sremska Mitrovica zasadi leske se nalaze u fenofazi cvetanja.
 
 
 
fenofaza leska
 
Leska je u fenofazi cvetanja osetljiva na infekcije prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica (Monilinia sp.).
Najavljene padavine u narednim danima i temperature iznad proseka za ovo doba godine mogu stvoriti povoljne uslove za infekcije ovim patogenom.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da u najtoplijem delu dana sprovedu hemijske mere zaštite nekim od preparata na bazi aktivne materije ciprodinil: Neon 0,5-0,7 l/ha Ciprodex 0,5 l/ha, Chorus 50 WG 0,3-0,5 kg/ha, Cormax 0,2 kg/ha
10.2.2020 16:50LeskaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Kikinda
Zaštita leske
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi leske se nalaze u fenofazi početak cvetanja.
 
U fenofazi cvetanja leska je osetljiva na infekciju od strane prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilinia spp.).
Kako su u narednom periodu najavljene padavine koje bi mogle da stvore povoljne uslove za ostvarenje infekcije od ovog patogena, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da u najtoplijem delu dana sprovedu tretman nekim od preparata na bazi aktivne materije ciprodinil (Ciprodex 0,5 l/ha,Chorus 50 WG 0,3-0,5 kg/ha, Cormax 0,2 kg/ha, Neon 0,5-0,7 l/ha).
 
 
10.2.2020 11:02LeskaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Subotica
Zaštita breskve i nektarine

Na području RC Subotica, neke rane sorte breskve i nektarine se nalaze u fazi početka bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01).

 

 

faza nektarine

 

U narednim danima se prognozira povećanje dnevnih temperatura koje će ubrzati kretanje vegetacije, kao i sporadične padavine. U fazi  bubrenja pupoljaka i u uslovima vlažnosti, može doći do infekcije nediferenciranog tkiva gljivom koja prouzrokuje kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans). Tretman je efikasan i protiv drugih patogena koji prezimljavaju na drvenastim delovima (Stigmina carpophila).

Prepuručuje se preventivni tretman pred padavine sa preparatima na bazi bakra:

Everest (a.m bakar-hidroksid)   0,6-0,8%

Funguran OH (a.m bakar-hidroksid)  0,2-0,3%

Kocide 2000 (a.m bakar-hidroksid)  0,25-0,35%.

Tretman je potrebno izvesti  po mirnom vremenu bez vetra u periodu kada su temperature iznad 5 °C.

 

7.2.2020 10:17BreskvaKovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Kraljevo
Zaštita breskve

Na području RC Kraljevo, lokalitet Bukovica, breskve i nektarine srednjih i kasnih grupa zrenja se nalaze u fazi mirovanja: lisni pupoljci i deblji cvetni pupoljci zatvoreni pokriveni tamno braon ljuspicama (BBCH 00), dok se rane sorte nalaze u fazi početka bubrenja pupoljaka: vidljive svetlo braon ljuspice sa svetlo obojenim ivicama (BBCH 01).

 

velika slika

 

U narednim danima se očekuje porast dnevnih temperatura koje će ubrzati kretanje vegetacije. U fazi  bubrenja pupoljaka i u uslovima vlažnosti, može doći do infekcije gljivom koja prouzrokuje kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans). 

 

Prepuručuje se preventivni tretman pred padavine sa preparatima na bazi bakra:

 

 

Funguran OH (a.m bakar-hidroksid)  0,2-0,3%

 

Everest (a.m bakar-hidroksid)   0,6-0,8%

 

Cuproxat (bakar-oksisulfat) 0,25-0,35%

 

Tretman je potrebno izvesti  po mirnom vremenu bez vetra, kada su temperature iznad 7 °C.

7.2.2020 8:53BreskvaKovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)
1 - 20 Next