Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Subotica.
RC Subotica- praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Punkt: Bački Vinogradi

Sorta : Jonagold

 

datum

% dozrelosti

pseudotecija

Venturia inaequalis

faza jabuke

BBCH skala

20.02.2019

0

00

28.02.2019

0

00

06.03.2019

0

01

13.03.2019

0

07

20.03.2019

0

55

 

Slika: faza jabuke

RC Subotica- praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Punkt: Bački Vinogradi

Sorta : Jonagold

 

datum

% dozrelosti

pseudotecija

Venturia inaequalis

faza jabuke

BBCH skala

20.02.2019

0

00

28.02.2019

0

00

06.03.2019

0

01

13.03.2019

0

07

 

Beleži se početak fromiranja askusa u pseudotecijama

Slika: početak fromiranje askusa

RC Subotica- praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Punkt: Bački Vinogradi

Sorta: Jonagold

datum

% dozrelosti pseudotecija V.inaequalis

Faze razvoja jabuke

(BBCH skala)

20.02.2019

0

00

28.02.2019

0

00

06.03.2019

0

01

RC Subotica- praćenje dozrelosti pseudotecija

Punkt: Bački Vinogradi

Sorta : Jonagold

Datum

mikroskopske analize

% dozrelosti pseudotecija V.inaequalis

Faza razvoja jabuke

 (BBCH)

20.02.2019

0

00

28.02.2019

0

00

Slika: pseudotecija bez zrelih askospora

Zdravstveno stanje strnih žita - RC Subotica

Na području delovanja RC Subotica, loklitetet Žednik (ogledno polje – Mikićevo), ozimi ječmovi i pšenice se nalaze u fazi bokorenja (BBCH 22-23).

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 1% biljaka. Na usevima ozime pšenice nisu uočeni simptomi bolesti.

 

Na pojedinim parcelama registrovane su aktivne rupe od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i  poljska voluharica - Microtus arvalis).

 

Aktivna rupa od glodara

Preporučuje se obilazak parcela u cliju utvrđivanja broja aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje  se njihovo suzbijanje primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja se preporučuje  zatrpavanje rupa kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

 RC Subotica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.

Povećava se aktivnost poljskih glodara

Vizuelnim pregledima useva pšenice i uljane repice, konstatovano je povećanje broja aktivnih rupa od poljskih glodara (poljski miš- Apodemus sylvaticus, poljska voluharica –Microtus arvalis) u odnosu na početak zime.

 

Slika1-aktivne rupe na parceli uljane repice

Slika2-rupe od glodara na uvratini

 

 

Preporučije se proizvođačima:

Da obilaze svoje parcele i prate brojnost poljskih glodara. Suzbijanju se pristupa ukoliko ima više od 10 aktivnih rupa/ha.

Rupe sa otrovanim mamcima obavezno zatrpati sa zemljom da ne bi došlo do trovanja divljači!

Kruškina buva
Na punktu Palić kruške se nalaze u fazi 50%  listova obezbojeno (BBCH 95 ).
Vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u  indeksu napada 9,5. 
 
imago kruškine buve-Cacopsylla pyri

 

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju, a RC Subotica nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Stanje ječma-RC Subotica

Na punktu Žednik usevi ječma se nalaze u fazi 2 razvijena lista (BBCH 12).

Vizuelnim pregledom biljaka ustanovljeno je  povećano prisustvo lisnih vaši (Aphididae) u odnosu na prošlu nedelju, a koje je blizu praga štetnosti (10% biljaka naseljeno sa biljnim vašima).

 

Aphididae na listu ječma

 

S obzirom da se predviđaju mrazevi za vikend, očekuje se da će se kao posledica toga redukovati populacija vaši, te se za sada ne preporučuje tretman protiv njih.

RC Subotica će nastaviti da prati i izveštava o prisustvu ovih štetočina.

Zdravstveno stanje strnih žita -RC Subotica

Na terenu RC Subotica usevi pšenice i ječma su u različitim fazama razvoja, od nicanja do 3 razvijena lista, BBCH 10-13. Zabeležena suša u proteklom periodu otežala je kako pripremu zemljišta za setvu tako i sam proces nicanja useva.

Vizuelnim pregledom biljaka pšenice i ječma je ustanovljeno prisustvo lisnih vaši (Aphididae) koje pored direktnih šteta mogu biti značajne i kao  vektori biljnih virusa.

Vizuelnim pregledom je ustanovljeno i prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara. 

Za sada, prisustvo štetočina nije na nivou praga štetnosti, a RC Subotica će nastaviti da prati i izveštava o zdravstvenom stanju ozimih strnina.

 

Slika1-faza razvoja pšenice

Slika2-lisne vaši na listu

 

Slika3-rupe od poljskih glodara

Zdravstveno stanje useva uljane repice -RC Subotica

Na terenu RC Subotica usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama razvoja u zavisnosti od vremena setve  (od faze kotiledona do 5 listova razvijeno, BBCH 10-15). Uslovi u proteklom periodu nisu bili pogodni za ujednačeno nicanje te su primetne razlike u fazama na jednoj parceli.

Vizuelnim pregledom biljaka je ustanovljeno prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na naličju biljaka. 

 

 

Prisutni su simptomi napada i drugih štetočina karakterističnih za uljanu repicu- buvača (Phyllotreta sp.) i pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosa).

 

 

Prisustvo navedenih štetnih organizma nije na nivou praga štetnosti koji iziskuje hemijske mere zaštite. 

RC Subotica će pratiti dalji razvoj štetnih organizama i blagovremeno dati signal za njihovo suzbijanje ukoliko bude bilo potrebe.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima