Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Subotica.
Pojava glodara u strnim žitima

Na području delovanja RC Subotica, na pojedinim parcelama pšenice i ječma, registrovana su oštećenja od poljskih miševa, i to prvenstveno na parcelama koje se graniče sa usevima uljane repice (slika 1), a na kojima nije sprovedeno adekvatno suzbijanje glodara tokom proleća.

Štete nastale ishranom glodara su u vidu oaza, u kojima su biljke pšenice i ječma potpuno uništene. Poljski miš je aktivan cele godine, razmnožava se 5-6 puta godišnje. U potrazi za lako dostupnom hranom oni migriraju na okolne parcele. Za sprečavanje većih šteta potrebno je redovno obilaziti useve, kako bi se stalno pratila njihova brojnost, i izvršiti trovanje, u cilju sprečavanja njihovog prenamnožavanja.

U proleće je u usevima uljane repice registrovana pojava glodara, i RC Subotica je dala preporuku za njihovo suzbijanje (17.2.2023).

Prisustvo trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) u zasadima trešanja

Na području delovanja RC Subotica zasadi trešanja se nalaze u fenofazi razvoja ploda: drugo opadanje plodova do plod oko polovine do krajnje veličine (BBCH 73-75).

Na feromonskim klopkama, postavljenim u zasade trešnje, registrovano je prisustvo imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi )U toku je let ove štetočine.  

                                                                                            Slika 1. Imago trešnjine muve

Trešnjina muva je oligofag koji se u u našim proizvodnim uslovima najviše hrani trešnjom i višnjom. Imaga lete od maja do kraja jula, ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu lutke u zemlji. Po izletanju, imaga se hrane slatkim sekretima žlezda na lišću, a 10-15 dana počinju sa polaganjem jaja, obično u vreme kada plodovi počinju da rude. Mlade larve izlaze iz jaja posle 6-12 dana i hrane se sokom i mesom ploda. Njihov razvoj traje 30 dana, a potom  padaju na zemlju, grade kokon u kome se transformišu u lutku i ostaju da prezime.

Privredni značaj ove štetočine je veliki jer napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost, i podložni su trulenju.

RC Subotica nastavlja sa monitoringom ove štetočine u zasadima trešanja i na vreme će signalizirati primenu insekticida.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - 14 nedelja praćenja

Na području delovanja RC Subotica, jabuka se nalazi u fenofazi razvoja ploda: veličina ploda do 20 mm; drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

velika slika

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora. Dozrelost pseudotecija iznosi 100 %, a ispražnjenost 68%.

-velika slika

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-13 nedelja praćenja

Na području delovanja RC Subotica, jabuka se nalazi u fenofazi razvoja ploda: plodovi dostigli veličinu do 10 mm; opadanje plodova posle cvetanja, do veličina ploda do 20 mm (BBCH 71-72).

velika slika

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora. Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 96 %, a ispražnjenost 54 %.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-12 nedelja praćenja

Na području delovanja RC Subotica, jabuka se nalazi u fenofazi: cvetovi venu, većina latica opada, do: plodovi dostigli veličinu do 10 mm; opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 67-71).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je formiranje askospora. Od pregledanih 50 pseudotecija, u 1 pseudoteciji nema formiranih askospora,  u 2 je od 25% do 50% formiranih askospora,  u 21 je od 51%do 75% formiranih askospora, i u 15 je od 76% do 100% formiranih askospora. Ispražnjeno je 11 pseudotecija.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 85,5 %, a ispražnjenost pseudotecija  22%.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - 11 nedelja praćenja

Na području delovanja RC Subotica jabuke se nalaze u fenofazi cvetanja: od puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju, do fenofaze cvetovi venu: većina latica opada (BBCH 65-67).

slika

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je formiranje askospora. Od pregledanih 50 pseudotecija, u 3 pseudotecije nema formiranih askospora,  u 12 do 50% formiranih askospora,  u 10 do 75% formiranih askospora, i 11 sa preko 75% askusa sa formiranim askosporama. Ispražnjeno je 14 pseudotecija.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 77,0 %, a ispražnjenost 28%.

 

Pojava pipe repičine ljuske u uljanoj repici

Na području delovanja RC Subotica, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi punog cvetanja (BBCH 65).

                      Slika 1. Usev uljane repice

 Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pipe repičine ljuske (Ceutorrynchus assimilis).

   Slika 2. Pipa repičine ljuske

Ova štetočina prezimi u stadijumu imaga u zemljištu i ima jednu generaciju godišnje. Nakon prezimljavanja hrani se divljim krstašicama, a zatim prelazi na useve uljane repice, gde se hrani cvetnim pupoljcima, delovima cveta i mladim ljuskama. Nakon kopulacije ženke polažu od 30 do 150 jaja u otvore koje izbuše u mladim ljuskama. Najznačajnije štete prave larve koje se hrane semenom unutar mahuna.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti koji iznosi od 0,5 - 2 imaga/biljci, u rubnom delu parcele.

U usevima uljane repice je registrovana visoka aktivnost polinatora.

                                                                                 Slika 3. Pčela na cvetu uljane repice

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

RC Subotica nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

 

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - 10 nedelja praćenja

Na području delovanja RC Subotica zasadi jabuke se nalaze u fenofazi cvetanja: prvi cvetovi otvoreni, do puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju   (BBCH 60-65).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je formiranje askospora. Od pregledanih 50 pseudotecija, u 7 pseudotecija nema formiranih askospora, u 1 je do 25% formiranih askospora,  u 6 do 50% formiranih askospora, a u 14 do 75% formiranih askospora, i 15 sa preko 75% askusa sa formiranim askosporama. Ispražnjeno je 7 pseudotecija.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 71,5 %, a ispražnjenost 14%.

Kruškina eriofidna grinja

Na području delovanja RC Subotica zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja: početak cvetanja oko 10% cvetova otvoreno do puno cvetanje najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju ( BBCH 61-65 ).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo kruškine eriofidne grinje (Eriophyes pyri).

 

Simptomi oštećenja od kruškine eriofidne grinje

Simptomi se mogu pojaviti u proleće, čim se pojave lisni i cvetni pupoljci kruške, u vidu sitnih, izdignutih, nabreklih gala, koje su u početku zelenkaste, kasnije crvenkastomrke i na kraju crne.                                 

Prezime oplođene ženke ispod ljuspica u pupoljcima. Kretanjem vegetacije one se aktiviraju, počinju da se hrane i polažu jaja u tkivo mladog lišća. Larve su te koje stvaraju gale u obliku plika. Kada tkivo unutar gala izumre, mlade odrasle jedinke se sele na zdravi deo lista, a mogu naseliti i plodove.

Eriophyes pyri na lišću kruške

Kruškina eriofidna grinja ima 2 do 3 generacije godišnje. Vreme suzbijanja je u početku vegetacije, kada se bude prezimljujuće ženke.

Primenom preparata na bazi aktivne materije abamektin za suzbijanje obične kruškine buve, nakon cvetanja kruške,  suzbija se i ova grinja.

RC Subotica nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima kruške.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - 9 nedelja praćenja

Na području delovanja RC Subotica zasadi jabuke se nalaze u fenofazi cvetanja: faza crvenih pupoljaka: cvetne krunice izdužene, cvetna loža lagano otvorena, čašični listovi jedva vidljivi, do početak cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno  (BBCH 57-61).

 

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je formiranje askospora. Od pregledanih 50 pseudotecija, u 10 pseudotecija nema formiranih askospora, u 4 je do 25% formiranih askospora,  u 16 do 50% formiranih askospora, a u 5 do 75% formiranih askospora, i 15 sa preko 75% askusa sa formiranim askosporama.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 55,50 %.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima