Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sremska Mitrovica.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriju RC Sremska Mitrovica, jabuka se nalazi u fenofazi razvoja ploda, plodovi dostigli dimezije  do 20 mm (BBCH 72).
 
Ovonedeljnim pregledom pseudotecija prourokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz prezimelog lišća jabuke, ustanovljena je dozrelost pseudotecija od 100% dok je ispražnjenost pseudotecija 75%.
 
    Ispražnjena pseudotecija
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem pseudotecija ovog patogena.
Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, lokalitet Šašinci, usevi paradajza u zatvorenom prostoru se nalaze u fenofazi treća grupa plodova: prvi plod dostigao tipičnu veličinu (BBCH 73).

 

Na postavljenim feromonskim klopkama beleži se prvi ulov imaga moljca paradajza (Tuta absoluta).

 

 

Ova štetočina može imati 10-12 generacija godišnje. Štete pričinjavaju larve koje se nakon piljenja ubušuju u plodove paradajza, listove i stabljike kojima se hrane, praveći upečatljive mine. Plodovi mogu biti napadnuti odmah po formiranju. Na listovima, larve se hrane samo mezofilom, ostavljajući epidermis netaknut. Biljke paradajza mogu biti napadnute u bilo kojim fazama razvoja, od rasada do zrelosti.

Mere kontrole:

  • Plodosmena paradajza sa biljkama na kojima se moljac ne razvija, a u plastenicima razmak 6-7 nedelja između dva ciklusa proizvodnje
  • Plodored, adekvatno đubrenje, navodnjavanje
  • Postavljanje vodenih klopki sa kojima je moguće još masovnije izlovljavanje imaga
  • Postavljanje mreže protiv insekata na ulaz plastenika, kao i na otvorima ventilacije
  • Uništavanje zaraženih biljnih delova (zakidanje  i uništavanje listova i plodova sa minama)
  • Suzbijanje korovskih biljaka unutar i oko plastenika
  • Biološka kontrola parazitoidima. Moguća je upotreba predatorske stenice Macrolophus pygmaeus. Odrasle jedinke i larve stenice hrane se jajima i larvama moljca paradajza, tako što isisavaju njihov sadržaj. Takođe, pored moljca paradajza, ova vrsta predatora ispoljava visoku efikasnost i u kontroli bele leptiraste vaši.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Sremska Mitrovica  nastavlja sa daljim praćenjem ove štetočine.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na lokalitetu Divoš, jabuke se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fenofazama razvoja ploda: od plodovi dostigli veličinu 10mm do faze plodovi dostigli dimenziju 20mm (BBCH 71-72).
 
Mikroskopskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz prezimelog lišća, ustanovljena je dozrelost pseudotecija od 94%, dok je ispražnjenost 54%
 
 
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
Pregled pseudotecija
Na terenu RC Sremska Mitrovica, jabuka se u zavisnosti od sorte nalazi u različitim fenofazama:
 
Ajdared - BBCH 71 (plod dostigao veličinu do 10 mm);
Zlatni Delišes - BBCH 69 (kraj cvetanja -sve latice opale).
 
Pregledom pseudotecija za ovu nedelju ustanovljena je dozrelost od 55,46% i ispražnjenost od 4%.
 
Početak polaganja jaja krompirove zlatice

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi krompira se nalaze u fenofazi razvoja lista, 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom useva krompira, lokalitet Divoš, uočeno je prisustvo imaga koja koopuliraju  ali i prisustvo  prvih jajnih legala krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlimeata).

RC Sremska Mitrovica će pratiti početak piljenja larvi i obavestiti proizvođače o insekticidnom tretmanu.

Dozrelost pseudotecija RC Sremska Mitrovica
Na terenu RC Sremska Mitrovica jabuka se u zavisnosti od sorte nalazi u fenofazi:
 
65 BBCH (puno cvetanje:najmanje 50% otvorenih cvetova, prve latice opadaju) - sorte Zlatni Delišes, Jonagold;
67 BBCH (cvetovi venu, većina latica opada) - sorte Ajdared, GrenyiSmit.
 
Pregledom pseudotecija (Venturia inequalis) iz prezimelog lišća, ustanovljena je dozrelost od 42%. Prilikom pregleda nije ustanovljena nijedna ispražnjena pseudotecija.
 
Od ukupno pregledanih 100 pseudotecija
u kategoriji 1 (od 0-25% formiranih askospora) je 48,
u kategoriji  2 (od 25-50% formiranih askospora) je 40;
u kategoriji 3 (50-75% formiranih askospora) je 8;
u kategoriji 4 (od 75-100% formiranih askospora) je 4.
 
Dozrelost pseudotecija (Venturia inaequalis) - VII nedelja

Jabuka se na terenu RC Sremska Mitrovica, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalazi u različitim fenofazama:

sorta Ajdared: puno cvetanje, najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju (BBCH 65);

sorta Zlatni Delišes: početak cvetanja, oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 61).

Mikroskopskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) ustanovljena je dozrelost pseudotecija od 22,75%.

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija (Venturia inaequalis) - VI nedelja

Na terenu RC Sremska Mitrovica, jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalazi u različitim fenofazama razvoja:

sorta Ajdared-fenofaza oko 20% cvetova otvoreno (BBCH 62);

sorta Zlatni Delišes -fenofaza zelenih pupoljaka: pojedinačni cvetovi se odvajaju, još uvek zatvoreni(BBCH 56).

 

Pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz opalog lišća, ustanovljena je dozrelost pseudotecija od 13,75%. Od 100 pregledanih pseudotecija, u 54 nije bilo formiranih askospora, u 37 je do 25% formiranih askospora, u 9 je od 25 -50% formiranih askospora.

 

 
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Prvi ulovi šljivinih osa

Na terenu RC Sremska Mitrovica šljive se nalaze u fenofazi puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju (BBCH 65).

Na klopkama koje se nalaze u zasadu šljive na lokalitetu Ležimir, registruju se  prvi ulovi žute i crne šljivine ose (Hoplocampa flava i minuta).

Šljivine ose se hrane polenom, ženka polaže jaja u osnovi čašićnih listića, embrionalni razvoj traje u zavisnosti od temperature 7-10 dana . Ispiljena larva se ubušuje u tek zametnut plod i tamo se hrane semenkama i perikarpom ploda, nakon čega plodići opadaju.

Mere zaštite se za sada ne preporučuju.

Prvi ulov breskvinog smotavca (Cydia molesta)

Na područiju delovanja RC Sremska Mitrovica, punkt Šuljam, na feromonskim klopkama beleži se prvi ulov imaga breskvinog smotavca (Cydia molesta). 

           Breskvin smotavac (Cydia molesta)

Za sada se ne preporučuje hemijski tretman, a RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima