Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sremska Mitrovica.
Pojava tripsa na terenu RC Sremska Mitrovica
Zasadi bresaka se na terenu RC Sremska Mitrovica nalaze u fenofazi većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon (BBCH 59).
 
Vizuelnim pregledom korovske vegetacije u zasadu breskve, na lokalitetu Manđelos, uočena je pojava imaga tripsa (Thysanoptera).
U poslednjih nekoliko godina, tripsi su izuzetno značajne štetočine breskve i nektarine, naročito kod ranocvetajućih sorti.
Štete nastaju usled ishrane imaga i larvi na tek zametnutim plodićima kao i usled polaganja jaja unutar mladog biljnog tkiva. Napadnuti plodovi imaju nekrotične ožiljke po sebi, a sa porastom plodovi se deformišu, pucaju, iz njih curi smola. 
Suzbijanje tripsa je veoma otežano jer se najintenzivniji napad dešava u fazi cvetanja kada je zabranjena upotreba insekticida. Hemijske mere zaštite su moguće tek u fazi početka formiranja plodnika kada polinatori nisu vise prisutni u voćnjacima.
RC Sremska Mitrovica nastavlja monitoring tripsa u zasadima bresaka i nektarina.
 
                 Imago tripsa (Thrips sp)
 
Za sada se ne preporučuje hemijski tretman,a RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od lokaliteta i primenjene agrotehnike, nalaze u fenofazama od  4 sekundarna stabla vidljiva do početak rasta stabla (BBCH 24-30).

 

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erysiphe graminis).

 

Rezultati vizuelnih pregleda ozime pšenice prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Datum

BBCH

 % biljaka sa simptomima rđe na listu

 % biljaka sa simptomima sive pegavosti

 % biljaka sa simptomima pepelnice

Veliki Radinci

Solehio

20.3.

24

2

0

8

Golubinci

Modern

20.3.

30

8

12

25

Sremska Mitrovica

Novosadska rana 5

20.3.

24

0

0

6

 
 

Takođe, registrovano je i prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus).

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Aktivnost obične kruškine buve
Na terenu koji obuhvata RC Sremska Mitrovica, zasadi kruške se u zavisnosti od sortimentna nalaze u fazi od kraj bubrenja cvetnih pupoljaka do vidljivi cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni)- (BBCH 55) sorta Junska lepotica.
 
Fenofaza kruške (sorta Junska lepotica)
 
Vizuelnim pregledom zasada kruške, na lokalitetu Manđelos, uočeno je prisustvo položenih jaja obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 19,73. 
 
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem aktivnosti obične kruškine buve (C.pyri) i signaliziraće pravo vreme za tretman.
Dozrelost pseudotecija- IV nedelja

U zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, zasadi jabuka se na terenu RC Sremska Mitrovica  nalaze u fenofazi zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka – BBCH 09- sorta Zlatni Delišes, do fenofaze pucanje pupoljaka: vidljivi zeleni listići koji okružuju cvet – BBCH 53- sorte Ajdared i Greni Smit.

Pregledom pseudotecija, prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (V.inaequalis) iz opalog lišća, registrovano je prisustvo zrelih askospora. Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 5,95%.

Pseudotecija- kategorija 1

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Stanje ozime pšenice na terenu RC Sremska Mitrovica
Ozima pšenica se na terenu RC Sremska Mitrovica, nalazi u fenofazi bokorenja (BBCH 22-24), vidljiva dva do četiri sekundarna stabla.

Pregledom useva uočeni su simptomi rđe na listu(Puccinia spp.).

Rezultati vizuelnog pregleda useva pšenice prikazani su u tabeli:

 

Lokalitet

Sorta

BBCH

 

% biljka sa simptomima rđe pšenice

 

% biljka sa simptomima

sive pegavosti

 

% biljka sa simptomima pepelnice

Veliki Radinci

SOLEHIO

22

0

0

0

Golubinci

MODERN

24

0

0

0

Sremska Mitrovica

Novosadska rana 5

24

2

0

0

simptomi rđe na listu pšenice

RC Sremska Mitrovica u narednom periodu nastavlja praćenje useva pšenice.

Dozrelost pseudotecija V.inaequalis III nedelja
Na teritoriji RC Sremska Mitrovica jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalazi u različitim fenofazama: od početka bubrenja pa do faze zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 01-09).
 
Fenofaza jabuke
 
Ovonedeljnim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (V.inaequalis), ustanovljena je dozrelost pseudotecija od 5,88%.
 
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija V.inaequalis (II nedelja)

Zasadi jabuka se na terenu RC Sremska Mitrovica, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fenofazi mirovanja vegetacije - BBCH 00 (sorta Zlatni Delišes), do fenofaze bubrenje pupoljaka- BBCH 01(sorte Jonagored, Ajdared, Gremi Smit).

        Fenofaza jabuke

Pregledom pseudotecija, prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (V.inaequalis) iz prezimelog lišća, sa lokaliteta Divoš, ustanovljena je dozrelost pseudotecija od 0 %.

Stanje ozimih ječmova na terenu RC Sremska Mitrovica
Obilaskom parcela sa usevima ječma na terenu RC Sremska Mitrovica, lokaliteti Veliki Radinci, Erdevik i Stari Banovci, ustanovljeno je da su ječmovi na našem terenu uglavnom lošijeg kondicionog stanja. Na većini parcela, ječam se nalazi u fenofazi razvijena 3 lista (BBCH 13).
 
Tabela 1. Prikaz lokaliteta, sorti i % zaraženih biljaka

Lokalitet

Sorta

BBCH

Mrežasta pegavost lista ječma Pyrenophora

teres

(% zaraženih biljaka)

Sočivasta pegavost

Rhynchosporium secalis  

(%zaraženih biljaka)

Pepelnica žita

Erysiphae graminis

(%zaraženih biljaka)

Veliki Radinci

LG PASO

13

 2

 0

0

Stari Banovci

CARMINA

13

1,66

18

0

Erdevik

NONIUS

13

1,42

12,85

0

 
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma.
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija V.inaequalis (I nedelja)

Zasadi jabuka, na terenu RC Sremska Mitrovica, nalaze se u fenofazi lisni pupoljci zadebljali, cvetni pupoljci zatvoreni i prekriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

 

Mikroskopskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)  registrovan je početak formiranja askusa. U askusima nisu registrovane askospore, te je dozrelost pseudotecija 0%.

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje useva pšenice
Usevi ozime pšenice na terenu RC Sremska Mitrovica nalaze se u fenofazi vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 13-21).
 
Obilaskom useva pšenice, lokalitet Veliki Radinci, vizuelnim pregledom nisu  registrovani simptomi bolesti.
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva pšenice.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima