Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sremska Mitrovica.
Stenica Coreus marginatus

 Na terenu RC Sremska Mitrovica, na pojedinim lokalitetima, u baštama i okućnicama uočena je pojava introdukovane vrste stenice (Coreus marginatus).

 

velika slika

velika slika

Štetočina je polifag, češće se nalazi na biljkama iz fam.Polygonacae, Asteracae, Rosaceae ali se možu naći i na ostalim biljnim vrstama. Ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu imaga, koji se krajem maja i početkom juna pari i polaže jaja. Ima 5 stadijuma nimfi koje se hrane lišćem,  stabljikama i semenkama. Imago se hrani sisanjem biljnih sokova tako da izaziva uvenuće napadnutih biljnih delova.

Kod štetočina je izražen polni dimorfizam, mužjaci su najčešće  manji od ženke i imaju duže antetne. Imago nove generacije pojavljuje se od avgusta .Žive u grupama.

Prisutana je terenu Severne Afrike, Severne Amerike u čitavoj Evropi i Aziji.

Pojava Scaphoideus titanus

Vinova loza se na terenu RC Sremska Mitrovica, u zavisnosti od ekspozicije terena i sorte vinove loze, nalazi u fenofazi 80% cvetnih kapica otpalo do kraj cvetanja (BBCH 68-69).

Vizuelnim pregledom zasada na lokalitetu Ljuba, uočeno je prisustvo prvih larvenih stupnjeva cikade Scaphoideus titanus koja je vektor fitoplazme Flavescens doree koja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze.

Trenutni stupnjevi cikade koji su prisutni u vinogradima nisu infektivni, te se sada hemijski tretman ne preporučuje.

RC Sremska Mitrovica, nastavlja sa praćenjem dalje aktivnosti štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

 
 
Početak polaganja jaja kukuruznog plamenca

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi kukuruza se nalaze u fenofazi razvijeno 9 i više listova (BBCH19).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza ustanovljen je početak polaganja jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

RC Sremska Mitrovica nastavlja monitoring ove štetočine.

Žitni pivac

Na terenu RC Sremska Mitrovica, pšenica se nalazi u fenofazi nalivanje vode, prvo seme je dostiglo polovinu krajnje veličine do rana mlečna zrelost (BBCH 72-73).

 

Obilaskom parcela sa usevom ozimih pšenica, ječmova i tritikala, na pojedinim lokalitetima uočena je pojava žitnog pivca (Anisoplia sp.), štetočina je uglavnom prisutna na obodima parcela, mada je prisustvo štetočine uočeno i ka središnjem delu parcele, naročito na jače napadnutim usevima.

 

velika slika

Odrasle jedinke žinih pivaca (prikazani na fotografiji) se hrane zrnima u fazama mlečne i voštane zrelosti na klasu. Da bi samo jedan pivac zadovoljio dopunsku ishranu potrebno je da se ishrani sa 9-10 klasova žita.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela. Ukoliko je na parceli (obodu parcele) dostignut prag štetnosti od 3-5 imaga na metar kvadratni, preporučuje se insekticidni tretman.

U usevima pšenice nema registrovanih insekticida za suzbijanje žitnog pivca. Međutim, mogu se koristiti insekticidi registrovani za suzbijanje drugih štetočina ali se obavezno mora uzeti u obzir karenca insekticida koje je kod mnogih registrovanih preparata duga (35 ili 42 dana).

Mogu se koristiti insekticidi sa kraćom karencom poput:

Durbin EW (cipermetrin) 0,3-0,6 l/ha  - karenca 14 dana ili

Fury 10 EC (zeta-cipermetrin) 0,1 l/ha - karenca 14 dana.

Uskoro piljenje gusenica dudovca

Na području RC Sremska Mitrovica u toku je let leptira prve generacije dudovca (Hyphantria cunea). Na svetlosnoj lovnoj lampi postavljenoj na lokalitetu Laćarak, svakodnevno se beleže ulovi leptira.

Dudovac je polifagna štetočina, napada 120 različitih vrsta biljaka. Trenutno se na naličju listova registruju jajna legla ove štetočine, a za nekoliko dana se očekuje početak piljenja gusenica.

Štete prave gusenice koje se hrane lišćem, upredaju ga i skeletiraju. Prilikom jačeg napada može doći do golobrsta.

Preporuka proizvođačima je obilazak zasada oraha, jabuke, šljive i drugih voćnih vrsta i utvrđivanje prisustva dudovca.

Na biljkama gde se utvrdi prisustvo jajnih legala ili zapredaka sa gusenicama, preporučuje se njihovo mehaničko uklanjanje i uništavanje.  

zapredak sa gusenicama 2017.g

Pregled pseudotecija
Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od drugo opadanje plodova do plodovi dostigli veličinu do 40 mm (BBCH 73-74).
 
fenofaza Ajdared
 
Pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inequalis), ustanovljena je ispražnjenost od 100% što znači da je period primarnih infekcija završen.
 
prazna pseudotecija
Bakteriozna plamenjača jabučastog voća - Erwinia amylovora

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi kruške nalaze se u fenofazi: drugo opadanje plodova, plodovi dostigli veličinu do 40 mm (BBCH 73-74)

Pregledom zasada uočena je pojava ,,naknadnog  cvetanja,, koja je naročito izražena kod sorte Karmen, koja je pored sorte Viljamovka, jedna od najzastupljenijh sorti kruške na našem terenu.

 

.

Velika slika

Vremenski uslovi (temperature i vlažnost) i prisustvo ,,naknadnog  cvetanja,, stvaraju visok rizik od infekcija prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Na ovu bolesti najosetljivije voćne vrste su dunja, kruška, jabuka i mušmula.

Preporuka proizvođačima je mehaničko uklanjanje ovih cvetova, kao i zaraženih biljnih delova ukoliko su oni prisutni u voćnjaku. Simptomi ove bolesti na granama pojavljuju se u vidu „pastirskog štapa“, a na plodovima dolazi do pojave mrke boje. U povoljnim uslovima za razvoj ovog patogena iz zaraženih biljnih delova curi bakterijski eskudat koji služi za dalje širenje ove bolesti.

Prilikom mehaničkog uklanjanja zaraženih biljnih delova treba zahvatiti 20 do 30 cm biljnog tkiva bez simptoma. Obavezna je i dezinfekcija alata nakon svakog reza. Uklonjene biljne delove treba staviti u vreću, izneti iz voćnjaka i spaliti.

Nakon mehaničkog uklanjanja zaraženih biljnih delova, u cilju dezinfekcije preseka i povreda nastalih rezidbom,  preporučuje se tretman preparatom na bazi bakar oksihlorida ili bakar hidrosida u koncentraciji 0,3%.

Sprovođenje mehaničkih mere zaštite preporučuje samo po toplom, mirnom i suvom vremenu.

Preled pseudotecija Venturia inaequalis
 

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke nalaze se u fenofazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).

fenofaza Ajdared
 

Pregledom pseudotecija fitopatogene gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis)  ustanovljena je dozrelost 100% i ispražnjenost 97,36%.

Slika - prazna pseudotecija

Pregled pseudotecija Venturia inequalis

Jabuka se nalazi u fenofazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), ustanovljena je dozrelost od 100% i ispražnjenost od 81%.

Pregled pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke nalaze se u fenofazi plodovi dostigli veličinu do 20 mm (BBCH 72).

Pregledom pseudotecija prouzrokovača  pegavosti lista i čađave krastavosti ploda jabuke (Venturia inequalis), ustanovljena je dozrelost od 100% i ispažnjenost od 66,11%.

 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima