Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis VIII nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi u kojoj su vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni (55 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, za ovu nedelju, registrovana je dozrelost pseudotecija od 15,09% za sortu Zlatni Delišes i 12,27% za sortu Ajdared. 

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

13.02.2020.

0%

0%

20.02.2020.

0%

0%

26.02.2020.

0%

0%

03.03.2020.

0%

0%

11.03.2020.

3,36%

4,5%

19.03.2020.

4,24%

5,50%

26.03.2020.

10,37%

12,50%

02.03.2020.

12,27%

15,09%

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Preventivne mere u kontroli krompirovog moljca

U poslednjih nekoliko godina, najznačajnija štetočina u proizvodnji krompira je krompirov moljac (Phthorimaea operculella).

Razlog tome su globalne klimatske promene koje su prisutne i na našem području. Promenjeni uslovi u proizvodnji, dugi i topli periodi praćeni sušom, pogoduju razvoju ove štetočine.

Na području RC Pirot, u toku je priprema zemljišta za setvu krompira.

 

Poljoprivredne proizvođače podsećamo da hemijske mere zaštite u suzbijanju krompirovog moljca u toku vegetacije predstavljaju samo korektivne mere, a da postoji i niz agrotehničkih mera koje mogu doprineti suzbijanju ove štetočine ili njegovoj manjoj pojavi (preventivne mere). Dakle, preventivne mere su osnov za uspešnu zaštitu krompira od krompirovog moljca.

U kontroli ove štetočine, preporučuju se sledeće mere:

·      prilikom sadnje koristiti samo zdrave i neoštećene krtole,

·       sadnju obaviti na dubini 10-15 cm,

·       na polju je važna plodosmena sa biljkama koje nisu domaćini krompirovom moljcu,

·       formiranje visokih bankova prilikom sadnje i njihovo održavanje tokom vegetacije,

·       sadnja sorti kraćeg vegetacionog perioda koje su manje ugrožene,

·       preporučuje se navodnjavanje, jer u uslovima suše dolazi do povećanja brojnosti i štetnosti  moljca.

Žitna pijavica

Na području delovanja RC Pirot, vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma uočeni su simptomi oštećenja na listovima nastali usled ishrane imaga žitne pijavice (Lema melanopus).

U toku je izlazak imaga sa mesta prezimljavanja i njihova dopuska ishrana. U narednom periodu očekuje se masovnija pojava imaga nakon čega sledi parenje i polaganje jaja, kao i piljenje larvi.

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima pšenice i ječma.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis VII nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljaka (09 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, za ovu nedelju, registrovana je dozrelost pseudotecija od 12,50% za sortu Zlatni Delišes i 10,37% za sortu Ajdared. 

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

13.02.2020.

0%

0%

20.02.2020.

0%

0%

26.02.2020.

0%

0%

03.03.2020.

0%

0%

11.03.2020.

3,36%

4,5%

19.03.2020.

4,24%

5,50%

26.03.2020.

10,37%

12,50%

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis VI nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi početak pucanja pupoljaka: vidljivi prvi zeleni listići (07 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju, registruje se dozrelost pseudotecja gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) na nivou od 5,50% za sortu Zlatni Delišes, dok je dozrelost pseudotecija kod Ajdareda 4,24%.

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

13.02.2020.

0%

0%

20.02.2020.

0%

0%

26.02.2020.

0%

0%

03.03.2020.

0%

0%

11.03.2020.

3,36%

4,5%

19.03.2020.

4,24%

5,50%

 

Zdravstveno stanje ozimih useva (pšenica i ječam)

Na području delovanja RC Pirot usevi ozime pšenice se nalaze u fazi bokorenja, od početka bokorenja do  drugo stablo vidljivo (BBCH 21-22), dok su usevi ozimog ječma u fazi bokorenja, vidljivo treće i četvrto sekundarno stablo (BBCH 23-24).

Vizuelnim pregledima useva pšenice nisu registrovani simptomi patogena. Na usevima ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i sočivaste pegavosti (Ramularia collo cygni).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabelama:

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici)

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita  (Erysiphe graminis)

Barje

21-22/pšenica

0

0

0

Izvor-Selište

21-22/pšenica

0

0

0

 

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccina spp)

Procenat biljaka sa simptomima pepelnice žita(Erysiphe graminis)

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)

Procenat biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti lista ječma (Ramularia collo cygni)

Barje

23-24/ječam

0

0

5

0

Izvor-pod brdo

23-24/ječam

0

0

6

1

 

Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, a RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis V nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi od početka bubrenja lisnih pupoljaka: pupoljci vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka izdužene, sa svetlo obojenim mrljama do kraja bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice pupoljaka svetlo obojene, a neki delovi pokriveni gustim dlačicama (01-03 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju, registruje se dozrelost pseudotecja gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) na nivou od 4,5% za sortu Zlatni Delišes, dok je dozrelost pseudotecija kod Ajdareda 3,36%.

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

13.02.2020.

0%

0%

20.02.2020.

0%

0%

26.02.2020.

0%

0%

03.03.2020.

0%

0%

11.03.2020.

3,36%

4,5%

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis IV nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi, lisni pupoljci zadebljali i cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore do početak bubrenja lisnih pupoljaka:pupoljci vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka izdužene, sa svetlo obojenim mrljama (00-01BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke nije registrovano prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), te je dozrelost pseudotecija za ovu nedelju  0%.

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

13.02.2020.

0%

0%

20.02.2020.

0%

0%

26.02.2020.

0%

0%

03.03.2020.

0%

0%

 

Zdravstveno stanje ozimih useva (pšenica i ječam)

Na području delovanja RC Pirot usevi ozime pšenice se nalaze u fazi razvoja listova, od 2 do 3 lista razvijena (BBCH 12-13), dok su usevi ozimog ječma u fazi bokorenja, vidljivo prvo i treće sekundarno stablo (BBCH 21-23).

Vizuelnim pregledima useva pšenice nisu registrovani simptomi patogena. Na usevima ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabelama:

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici)

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita  (Erysiphe graminis)

Barje

12-13/pšenica

0

0

0

Izvor-Selište

12-13/pšenica

0

0

0

 

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccina spp)

Procenat biljaka sa simptomima pepelnice žita(Erysiphe graminis)

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)

Barje

22-23/ječam

0

0

13,46

Izvor-pod brdo

21-22/ječam

0

0

28,57

 

Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, a RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis III nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi mirovanja, lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke nije registrovano prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), te je dozrelost pseudotecija za ovu nedelju  0%.

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

13.02.2020.

0%

0%

20.02.2020.

0%

0%

26.02.2020.

0%

0%

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima