Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Novi Sad.

 Prilozi regionalnog centra Novi Sad

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Novi Sad, vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% pregledanih biljaka. U toku je polaganje jaja druge generacije ove štetočine.

Jajno leglo O. nubilalis

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i na vreme će obavestiti proizvođače o sprovođenju mera zaštite.

Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Novi Sad u lovnim klopkama postavljenim u zasadima bresaka, trešanja, malina i vinove loze registrovano je prisustvo azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

Za razliku od drugih voćnih mušica ova vrsta polaže jaja isključivo u zdrave plodove voća koji su u fazi zrenja. Ženke testerastom legalicom probijaju površinu ploda i u njega polažu jaja.

 

Direktne štete pričinjavaju larve ishranom u plodovima, dok se indirektne štete ogledaju u tome što su napadnuti plodovi podložni napadu raznih patogena prouzrokovača truleži.

Slike oštećenja iz proteklih sezona:

Praćenje azijske voćne mušice putem lovnih klopki od ključnog je značaja za kontrolu ove štetočine. U tu svrhu koriste se klopke napravljene od plastičnih flaša na kojima je potrebno napraviti nekoliko otvora za ulazak mušica. Kao atraktant se koristi jabukovo sirće, crno vino i nekoliko kapi deterdženta.

U cilju sprečavanja šteta od azijske voćne mušice proizvođačima se sada preporučuje primena svih raspoloživih mera kontrole:

·         Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje, prvenstveno na obodima zasada

·         Neophodno je skratiti interval branja plodova

·         Redovno sprovođenje sanitarnih mera kao što su odstranjivanje zaraženih plodova, kontrola gajbica i druge opreme, higijena ivica parcela u kojima mogu biti prisutni domaćini ove štetočine iz spontane flore

·         Hemijske mere kontrole usmerene su na suzbijanje odraslih jedinki. S obzirom da se napad dešava u periodu zrenja, neophodno je voditi računa o karenci primenjenih insekticida

Žilogriz (Capnodis tenebrionis) u zasadima bresaka i nektarina

Vizuelnim pregledom bresaka i nektarina (lokalitet Čerević) registrovano je prisustvo imaga žilogriza (Capnodis tenebrionis) u vršnim delovima krošnje.

Imago C. tenebrionis

Odrasle jedinke ove štetočine dopunski se ishranjuju listovima i lisnim peteljkama različitih koštičavih vrsta, nakon čega polažu jaja na donji deo stabla ili na zemljište oko stabla. Nakon piljenja larve se ubušuju u zoni korenovog vrata i korena. Usled napada žilogriza dolazi do sušenja delova pa i čitavih stabala.

Zaštita od ove štetočine podrazumeva skup mehaničkih, agrotehničkih i hemijskih mera borbe:

·        Upotreba nezaraženog sadnog materijala prilikom podizanja zasada

·        Pri podizanju novih zasada tretiranje iskopanih jama zemljišnim insekticidima

·        Uklanjanje i spaljivanje zaraženih stabala

·        Na iskrčenim površinama ne podizati nove zasade 3-5 godina

·        Mehaničko sakupljanje odraslih jedinki

·        Suzbijanje odraslih jedinki u vreme dopunske ishrane

·       Zaštita zemljišta PVC folijom u cilju sprečavanja polaganja jaja

·       Navodnjavanje i češća obrada zemljišta doprinose visokoj smrtnosti larvi

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XVI

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i sorte Zlatni Delišes nalaze se u fazi  plodovi su dostigli oko polovinu krajnje veličine (75 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100 % i na sorti Zlatni Delišes i na sorti Ajdared.

Ispražnjenost pseudotecija kod  obe sorte  iznosi 100%. U pregledanim pseudotecijama nije registrovano prisustvo askospora. Završen je period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Ispražnjena pseudotecija  

 

Pojava cikade Reptalus panzeri

Na području delovanja RC Novi Sad usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama rasta stabla.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.

Cikada Reptalus panzeri

Ova cikada je vektor Stolbur fitoplazme koja prouzrokuje bolest crvenilo kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve koje se ishranjuju na korenu pšenice. Odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna meseca i odlaze na kukuruz gde se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza. Nakon piljenja, larve počinju da se hrane korenom kukuruza a ukoliko se posle kukuruza poseje pšenica larve neometano nastavljaju razvoj.

U borbi protiv ove štetočine se ne preporučuje primena insekticida. Jedna od mera borbe je izbegavanje dvopoljnog plodoreda kukuruz – pšenica, jer se na taj način znatno smajuje brojnost ove cikade.

Cercospora beticola

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe  se nalaze u fenofazi zatvaranja redova (BBCH 33-39).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pojedinačnih pege od prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Procenat biljaka sa pegama se kreće do 2%.

 

Pega Cercospora beticola

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XV

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i sorte Zlatni Delišes nalaze se u fazi prečnik ploda do 40mm (74 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100 % i na sorti Zlatni Delišes i na sorti Ajdared.

Ispražnjenost pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi  92,30%. Od ukupno pregledane 52 pseudotecije,  48 je ispražnjeno. Kod sorte Ajdared ispražnjenost iznosi  92,59 %, od ukupno pregledane  54 pseudotecije, 50  je ispražnjeno.

Ispražnjena pseudotecija

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XIV

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i sorte Zlatni Delišes nalaze se u fazi prečnik ploda do 40mm (74 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100 % i na sorti Zlatni Delišes i na sorti Ajdared.

Ispražnjenost pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 85,45 %. Od ukupno pregledanih 55 pseudotecija, 47 je ispražnjeno. Kod sorte Ajdared ispražnjenost iznosi  86 %, od ukupno pregledanih 50 pseudotecija, 43 je ispražnjeno.

Ispražnjena pseudotecija

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Novi Sad, usevi kukuruza se nalaze u fazi 5-8 razvijenih listova (BBCH 15-18).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% pregledanih biljaka.

Jajno leglo kukuruznog plamenca

Za sada se ne preporučuju mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XIII

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i sorte Zlatni Delišes nalaze se u fazi prečnik ploda do 40mm (73 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100 % i na sorti Zlatni Delišes i na sorti Ajdared.

Ispražnjenost pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 74,07 %. Od ukupno pregledane 54 pseudotecije, 40 je ispražnjeno. Kod sorte Ajdared ispražnjenost iznosi  78,18 %, od ukupno pregledanih 55 pseudotecija, 43 je ispražnjeno.

Ispražnjena pseudotecija

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima

 Najnovije preporuke regionalnog centra Novi Sad