Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Novi Sad.

 Prilozi regionalnog centra Novi Sad

Dozrelost i ispražnjenost apotecija Blumeriella jappii VI

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi trešnje se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 77) do faze obojavanje skoro završeno (BBCH 85).

Laboratorijskim pregledom plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) sa prezimelog lišća registrovano je prisustvo zrelih askospora u 92% apotecija. Ispražnjenost apotecija iznosi 46%.

Slika 1: Askusi i askospore Blumeriella jaapi

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrevanja i pražnjenja apotecija ovog patogena.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Čenej jabuke se nalaze u fenofazi od drugo opadanje plodova (BBCH 73) do faze prečnik ploda do 40 mm, plodovi uspravni (T-faza).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes i Ajdared iznosi 100%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 72%, dok kod sorte Ajdared iznosi 80%.

Slika 1: Pseudotecija V. inaequalis

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Trešnjina muva

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi trešnje se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 77) do faze obojavanje skoro završeno (BBCH 85).

Slika 1: Faza trešnje BBCH 85

Na feromonskim klopkama postavljenim u zasade trešnje, registrovano je prisustvo imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi). U toku je početak leta ove štetočine.

Slika 2: Imago trešnjine muve

Trešnjina muva ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu lutke u zemlji. Nakon eklozije mlada imaga su polno nezrela, a do formiranja polnih produkata, kopulacije i polaganja jaja dolazi posle određenog perioda dopunske ishrane. Ženka najčešće polaže jaja na zarudele plodove, koji postaju mekši i sočniji, ali u nedostatku ovih i na sasvim zelene. Legalicom raseca epidermis ploda i ubadajući je koso ispod površine nekoliko puta pravi otvor u koji polaže jaje. U jednom plodu može biti veliki broj jaja ali se u njemu razvija samo jedna larva, vrlo retko dve. Jedna ženka najčešće položi između 20 i 40 jaja. Nakon piljenja larve se ubušuju prema unutrašnjosti ploda do koštice i u njemu se hrane i razvijaju. Nakon dva presvlačenja završavaju razvoj i kao odrasle larve napuštaju plodove, padaju na zemlju gde se učaure. Napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost i podložniji su napadu raznih patogena, pre svega prouzrokovača različitih vrsta truleži.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima trešanja i na vreme će signalizirati pravi momenat za tretman.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis X

Na lokalitetu Čenej jabuke se nalaze u fenofazi  drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 97,5%, a kod sorte Ajdared 99%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 62%, dok kod sorte Ajdared iznosi 72%.

Slika 1: Pseudotecija V.inaequalis

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost i ispražnjenost apotecija Blumeriella jappii V

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi trešnje se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75) do faze početak obojavanja plodova (BBCH 81).

Laboratorijskim pregledom plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) sa prezimelog lišća registrovano je prisustvo zrelih askospora u 86% apotecija. Ispražnjenost apotecija iznosi 38%

Slika 1: Askusi i askospore Blumeriella jaapi

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrevanja i pražnjenja apotecija ovog patogena

Dozrelost i ispražnjenost apotecija Blumeriella jappii IV

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi trešnje se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od drugo opadanje plodova (BBCH 73) do faze plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

Laboratorijskim pregledom plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) sa prezimelog lišća registrovano je prisustvo zrelih askospora u 68% apotecija. Ispražnjenost apotecija iznosi 12%.

Slika 1: Askusi i askospore Blumeriella jaapi

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrevanja i pražnjenja apotecija ovog patogena.

Azijska voćna mušica

Regionalni centar Novi Sad vrši monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantom koje se očitavaju na nedeljnom nivou tokom cele godine. Klopke su postavljene u zasadima koštičavog voća i vinove loze.

Slika 1: Klopka za azijsku voćnu mušicu

Ženke ove mušice polažu jaja u zdrave plodove u fazi zrenja. Usled ishrane larvi plodovi potpuno propadaju. Infestirani plodovi su podložni napadu raznih patogena, pre svega prouzrokovača različitih vrsta truleži plodova.

Iz godine u godinu, populacija azijske voćne mušice se na području delovanja RC Novi Sad uvećava. Pored većeg broja jedinki koji preživi zimu, svake godine se produžava i period njihovog prisustva tokom zimskog perioda i ranog proleća.

Trenutno se u klopkama i dalje registruju ulovi odraslih jedinki ove štetočine što na našem region nije zabeleženo prethodnih godina.

Najveće brojnosti se registruju u zasadima trešanja, što predstavlja izuzetno visok rizik za proizvodnju ove voćne vrste, jer se početak berbe ranog sortimenta očekuje za dve nedelje.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem azijske voćne mušice i na vreme će signalizirati pravo vreme za tretman.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis IX

Na lokalitetu Čenej jabuke se nalaze u fenofazi od  veličina ploda do 20 mm (BBCH 72) do faze drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 81,5%, a kod sorte Ajdared 79%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 30%, dok kod sorte Ajdared iznosi 34%.

Slika 1: Pseudotecija V.inaequalis

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Kruškina osa srčikarica

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od veličina ploda do 20 mm (BBCH 72) do faze drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo oštećenih mladara od strane kruškine ose srčikarice (Janus compressus). Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje, a prezimjava u napadnutim mladarima u stadijumu prepupe.

Slika 1: Simptom napada kruškine ose srčikarice

Kruškina osa srčikarica se periodično javlja, a najveće štete pravi u mladim zasadima kruške ili u voćnim rasadnicima gde uništavanjem jednogodišnjih mladara ometa pravilno formiranje krošnje i novih rodnih izbojaka. Štete pričinjavaju ženke na mladarima serijom od tridesetak uboda raspoređenih spiralno. Kao posledica napada vrh mladara se suši. Napadnute mladare proizvođači često mogu da pomešaju sa simptomima napada od strane bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora). U svaki napadnuti mladar ženka polaže po jedno jaje. Ispiljena larva se hrani unutar mladara idući prema njegovoj osnovi.

Suzbijanje ove štetočine u intenzivnim zasadima vrši se zajedno sa suzbijanjem obične kruškine buve. U ekstenzivnim zasadima preporučuje se mehaničko uklanjanje napadnutih mladara.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima kruške.

Crna repina vaš

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se u zavisnosti od vremena setve nalaze u fazi od 5 do 7 listova razvijeno (BBCH 15-17).

Slika 1: Usev šećerne repe BBCH 15

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo krilatih jedinki, kao i kolonija crne repine vaši (Aphis fabae) na do 12% biljaka. Štete pričinjava sisajući sokove sa svih nadzemnih delova biljke, što dovodi do kovrdžanja listova i njihovog sušenja, utičući tako na prinos korena i smanjen sadržaj šećera. Pored direktnih šteta crna repina vaš pričinjava i značajne indirektne štete kao prenosilac fitopatogenih virusa.

Slika 2: Kolonija crne repine vaši

S obzirom da prisustvo štetočine nije registrovano na nivou ekonomskog praga štetnosti (20-30% biljaka sa pojedinačnim jedinkama ili 10-15% biljaka sa malim brojem kolonija), za sada se insekticidni tretman ne preporučuje.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevu šećerne repe i blagovremeno će signalizirati momenat za tretman.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima

 Najnovije preporuke regionalnog centra Novi Sad