Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Novi Sad.

 Prilozi regionalnog centra Novi Sad

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Novi Sad, usevi kukuruza se nalaze u fazi 5-8 razvijenih listova (BBCH 15-18).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% pregledanih biljaka.

Jajno leglo kukuruznog plamenca

Za sada se ne preporučuju mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XIII

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i sorte Zlatni Delišes nalaze se u fazi prečnik ploda do 40mm (73 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100 % i na sorti Zlatni Delišes i na sorti Ajdared.

Ispražnjenost pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 74,07 %. Od ukupno pregledane 54 pseudotecije, 40 je ispražnjeno. Kod sorte Ajdared ispražnjenost iznosi  78,18 %, od ukupno pregledanih 55 pseudotecija, 43 je ispražnjeno.

Ispražnjena pseudotecija

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XII

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i sorte Zlatni Delišes nalaze se u fazi drugo opadanje plodova (73 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100 % i na sorti Zlatni Delišes i na sorti Ajdared.

Ispražnjenost pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 64,7 %. Od ukupno pregledane 51 pseudotecije, 33 je ispražnjeno. Kod sorte Ajdared ispražnjenost iznosi  67,24 %, od ukupno pregledanih 58 pseudotecija, 39 je ispražnjeno.

Ispražnjena pseudotecija

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XI

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Zlatni Delišes se nalaze u fenofazi veličina ploda do 20mm (BBCH 72), a jabuke sorte Ajdared u fazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Kod sorte Ajdared od 52 pregledane pseudotecije  u 1 je od 25% do 50% formiranih askospora, u 3 je od 50% do 75% formiranih askospora, a u 48 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 97,59%. Kod sorte Zlatni Delišes od 52 pregledane pseudotecije u 4 je od 50% do 75%, a u 48 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 98,07%.

 

Procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 61,53% kod sorte Ajdared, a kod sorte Zlatni Delišes 53,84%.

Ispražnjena pseudotecija

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis X

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Zlatni Delišes se nalaze u fenofazi plodovi dostigli dimenzije 10mm (BBCH 71), a jabuke sorte Ajdared u fazi veličina ploda do 20mm (BBCH 72).

Kod sorte Ajdared od 56 pregledanih pseudotecija u jednoj je do 25% formiranih askospora, u 3 je od 25% do 50%,  u 3 je od 50% do 75% formiranih askospora, a u 49 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 94,64%. Kod sorte Zlatni Delišes od 55 pregledanih pseudotecija u 4 je od 25% do 50% formiranih askospora, u 5 je od 50% do 75%, a u 46 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 94,09%.

 

Procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 51,78% kod sorte Ajdared, a kod sorte Zlatni Delišes 45,45%.

Pseudotecija kategorija 4

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis IX

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Zlatni Delišes i Ajdared nalaze se u fazi kraj cvetanja; sve latice opale (69 BBCH).

Kod sorte Ajdared od 53 pregledane pseudotecije u 7 je do 25% formiranih askospora, u 5 je od 25% do 50%,  u 5 je od 50% do 75% formiranih askospora, a u 36 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 83,01%. Kod sorte Zlatni Delišes od 60 pregledanih pseudotecija u jednoj pseudoteciji je do 25% formiranih askospora, u 7 je od 25% do 50%, u 9 je od 50% do 75% formiranih askospora, a u 43 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 89,16%.

 

Procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 35,84% kod sorte Ajdared, a kod sorte Zlatni Delišes 30%.

Pseudotecija kategorija 4

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis VIII

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Zlatni Delišes i Ajdared nalaze se u fazi puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno (65 BBCH).

Kod sorte Ajdared od 56 pregledanih pseudotecija u 1 nema formiranih askospora, u 3 je do 25% formiranih askospora, u 9 je od 25% do 50%, u 14 je od 50% do 75%, a u 29 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 79,91%.

Kod sorte Zlatni Delišes od 56 pregledanih pseudotecija u 4 je do 25% formiranih askospora, u 11 je od 25% do 50%, u 15 je od 50% do 75%, a u 26 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 78,12%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod obe sorte, Ajdared i Zlatni Delišes iznosi 14,28%.

Pseudotecija kategorija 4

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis VII

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze od fenofaze zelenih pupoljaka sorta Zlatni Delišes (56 BBCH) do faze crvenih pupoljaka sorta Ajdared (57 BBCH).

Kod sorte Ajdared od 52 pregledane pseudotecije u 1 nema formiranih askospora, u 11 je do 25% formiranih askospora, u 13 je od 25% do 50%, u 15 je od 50% do 75%, a u 12 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 62,5%.

Kod sorte Zlatni Delišes od 56 pregledanih pseudotecija u 3 nema formiranih askospora, u 8 je do 25% formiranih askospor, u 15 je od 25% do 50%, u 16 je od 50% do 75%, a u 14 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 63,39%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 7,14% kod sorte Zlatni Delišes, a kod sorte Ajdared nema ispražnjenih pseudotecija.

 

Pseudotecija kategorija 4

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

 

 

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis VI

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Zlatni delišes i Ajdared nalaze se u fazi zeleni listići 10mm iznad ljušture pupoljaka - faza mišjih ušiju (10 BBCH).

 

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Kod sorte Ajdared od 54 pregledane pseudotecije u 14 nema formiranih askospora, u  13 je do 25% formiranih askospora, u 11 je od 25% do 50% formiranih askospora, u  11 je od 50% do 75% formiranih askospora i u 5 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 40,74%. Kod sorte Zlatni Delišes od 63 pregledane pseudotecije u  10 nema formiranih askospora, u  18 je do 25% formiranih askospora, u  12 je od 25% do 50% formiranih askospora, u  18 je od 50% do 75% formiranih askospora i u 5 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 46,03 %.

 

Pseudotecija – kategorija 3

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Pojava repine pipe na starom repištu

Na području delovanja RC Novi Sad, u feromonskim klopkama postavljenim na starom repištu registrovano je prisustvo imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

Najavljeno povećanje temperature u narednim danima iniciraće masovniji izlazak imaga sa mesta prezimljavanja, kao i početak leta i migraciju pipa sa starih na nova repišta.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, ali je neophodno stalno posmatranje starih repišta i izlazak pipe. Takođe se pažnja mora usmeriti i na praćenje nicanja novih repišta.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima

 Najnovije preporuke regionalnog centra Novi Sad