Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Novi Sad.

 Prilozi regionalnog centra Novi Sad

Pojava tripsa u zasadima bresaka i nektarina

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi bresaka i nektarina se nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60), do faze puno cvetanje (BBCH 65).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera) u otvorenim cvetovima u indeksu napada 3.

Imago tripsa na cvetu

 

U vreme cvetanja odrasle jedinke tripsa naseljavaju cvetove u kojima se hrane i polažu jaja, usled čega dolazi do njihovog odbacivanja ili pojave ožiljaka na plodovima. Značajnije štete nastaju prilikom ishrane larvi na tek zametnutim plodovima, što za posledicu ima pojavu nekroze i deformisanje plodova, iz kojih često curi smola.

Suzbijanje tripsa je veoma otežano zbog njihove pojave u vreme cvetanja, kada primena insekticida nije dozvoljena zbog mogućeg trovanja polinatora. Hemijske mere zaštite su moguće tek u fazi početka formiranja plodnika, koja se poklapa sa masovnim piljenjem larvi, kada polinatori više nisu prisutni u voćnjaku.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem tripsa i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis VI

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi od početka pucanja lisnih pupoljaka,vidljivi prvi zeleni listići - sorta Zlatni delišes (07 BBCH), do zeleni listići 10mm iznad ljušture pupoljka (faza mišjih ušiju) - sorta Ajdared (10 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Kod sorte Ajdared od 50 pregledanih pseudotecija u 45 nema formiranih askospora, a u 5 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  2,5%. Kod sorte Zlatni Delišes od  pregledanih 57 pseudotecija u 50 nema formiranih askospora, u 5 je do 25% formiranih askospora a u 2 je  od 25% do 50% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 3,94%.

 

Pseudotecija-kategorija 1  

 

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Pojava žitne pijavice

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus). U toku je dopunska ishrana odraslih jedinki.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Početak leta breskvinog smotavca

Na području delovanja RC Novi Sad, punkt Čerević, registrovan je prvi ulov imaga breskvinog smotavca (Cydia molesta).

Imago breskvinog smotavca

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava repičinog sjajnika

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama rasta stabla, od početka rasta stabla (BBCH 30) do faze izrasla druga internodija (BBCH 32).

Vizuelnim pregledom useva i pregledom Merikovih posuda registruje se prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus). Prilikom ishrane odrasle jedinke repičinog sjajnika oštećuju cvetne pupoljke što dovodi do smanjenja prinosa.

Imaga repičinog sjajnika

S obzirom da se usevi uljane repice ne nalaze u fazama kada su osetljivi na napad od ove štetočine, hemijske mere zaštite se ne preporučuju. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem repičinog sjajnika i signaliziraće parvo vreme za tretman.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze 3 lista razvijeno do faze bokorenja: 3 stabla vidljivo (BBCH 13-23).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) i pepelnice žita (Erysiphe graminis).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

Kać

13

0

0

0

Gložan

23

10

26

0

Gospođinci

14

0

0

0

 

Usevi ozimog ječma se nalaze u fazi bokorenja: 2-4 stabla vidljivo (BBCH 22-24).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphe graminis).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti ječma

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

Futog

24

18

72

0

Gospođinci

22

0

6

0

 

RC Novi Sad nastavlja sa redovnim izveštavanjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis V

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka– sorta Zlatni delišes (03 BBCH) do početka pucanja lisnih pupoljaka,vidljivi prvi zeleni listići - sorta Ajdared (07 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Kod sorte Ajdared od 55 pregledanih pseudotecija u 52 nema formiranih askospora, a u 3 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  1,36%. Kod sorte Zlatni Delišes od  pregledanih 58 pseudotecija u 51 nema formiranih askospora, u 6 je do 25% formiranih askospora a u 1 je  od 25% do 50% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 3,44%.

Pseudotecije-kategorija 1 

 

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Pojava sive repine pipe na starim repištima

Na području delovanja RC Novi Sad, u feromonskim klopkama postavljenim na starom repištu registrovano je prisustvo imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, ali je neophodno stalno posmatranje starih repišta i izlazak pipe. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis IV

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi lisni pupoljci zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore – sorta Zlatni delišes (00 BBCH) do početka bubrenja lisnih pupoljaka - sorta Ajdared (01 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Kod sorte Ajdared od 53 pregledane pseudotecije u 51 nema formiranih askospora, a u 2 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  0,94%. Kod sorte Zlatni Delišes od  pregledanih 60 pseudotecija nema formiranih askospora, te je procenat dozrelosti 0%.

 

Pseudotecija-kategorija 1 

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Početak leta kupusne muve

Na području delovanja RC Novi Sad na feromonskim klopkama registruju se prvi ulovi imaga kupusne muve (Delia radicum). U toku je početak leta prve generacije ove štetočine.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima

 Najnovije preporuke regionalnog centra Novi Sad