Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Novi Sad.

 Prilozi regionalnog centra Novi Sad

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XIV 

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i Zlatni  Delišes se nalaze u fazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100 % i na sorti Zlatni Delišes i na sorti Ajdared.

Ispražnjenost pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 92,72 %. Od ukupno pregledanih 55 pseudotecija, 51 je ispražnjena. Kod sorte Ajdared ispražnjenost iznosi  90 %, od ukupno pregledanih 60 pseudotecija, 54 je ispražnjeno.

Ispražnjena pseudotecija  

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XIII 

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i Zlatni  Delišes se nalaze u fazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100 % i na sorti Zlatni Delišes i na sorti Ajdared.

Ispražnjenost pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 91,22 %. Od ukupno pregledanih 57 pseudotecija, 52 je ispražnjeno. Kod sorte Ajdared ispražnjenost iznosi  88,67 %, od ukupno pregledane 53 pseudotecije, 47 je ispražnjeno.

Ispražnjena pseudotecija 

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost apotecija (II nedelja)

Na teritoriji RC Novi Sad trešnje se nalaze u fazi od drugo opadanje plodova do faze plod oko 70% krajnje veličine (BBCH 73-77).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 48% apotecija.

Askusi sa askosporama
 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti apotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XII

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fazi plodovi dostigli dimenzije do 10mm - sorta Zlatni Delišes (71 BBCH), do faze plodovi dostigli dimenzije do 20mm - sorta Ajdared (72 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100 % i na sorti Zlatni Delišes i na sorti Ajdared.

Ispražnjenost pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 69,81 %. Od ukupno pregledane 53 pseudotecije, 37 je ispražnjeno. Kod sorte Ajdared ispražnjenost iznosi  64,28 %, od ukupno pregledanih 56 pseudotecija, 36 je ispražnjeno.

Ispražnjena pseudotecija

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XI

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Zlatni Delišes i Ajdared nalaze se u fazi kraj cvetanja: sve latice su opale (69 BBCH).

Kod sorte Ajdared od 54 pregledane pseudotecije u 1 nema formiranih askospora, u 3 je do 25%, u 6 je  od 25% do 50%, u 18 je od 50% do 75%  a u 26 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  80,09%. Kod sorte Zlatni Delišes od  pregledane 64 pseudotecije u 3 je do 25%, u 10 je  od 25% do 50%, u 16 je od 50% do 75%  a u 35 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 82,42%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 12,96% kod sorte Ajdared, a kod sorte Zlatni Delišes 15,62%.

Pseudotecija kategorija 4  

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Pipa repičine ljuske

Na području delovanja RC Novi Sad, usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 61-63).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo odraslih jedinki  pipe repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis). Veće brojnosti ove štetočine uočene su na rubnim delovima parcela.

Imago C. assimilis

Imago C. assimilis

Štete pričinjavaju odrasle jedinke ishranom na cvetnim pupoljcima, kao i činom polaganja jaja u mahune. Značajnije štete pričinjavaju larve koje se ishranjuju semenom unutar mahuna. Izlazni otvori od larvi omogućavaju naseljavanje patogena prouzrokovača truleži.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti koji iznosi 0,5-2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.

Primena insekticida u vreme cvetanja je zabranjena!

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevu uljane repice.

Dozrelost apotecija (I nedelja)

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fenofazi: zeleni plodnik okružen sa sasušenom cvetnom ložom (BBCH 72).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 4% apotecija.

Formiranje askospora

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti apotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis X

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Zlatni Delišes i Ajdared nalaze se u fazi cvetovi venu: većina latica opada (67 BBCH).

Kod sorte Ajdared od 64 pregledane pseudotecije u 2 nema formiranih askospora, u 10 je do 25%, u 21 je  od 25% do 50%, u 17 je od 50% do 75%  a u 14 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  62,10%. Kod sorte Zlatni Delišes od  pregledane 63 pseudotecije u  5 nema formiranih askospora, u 8 je do 25%, u 20 je  od 25% do 50%, u 17 je od 50% do 75%  a u 13 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 59,92%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 6,25% kod sorte Ajdared, a kod sorte Zlatni Delišes 9,52%.

Pseudotecija kategorija 3

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis IX

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fazi od početka cvetanja - sorta Zlatni Delišes (61 BBCH), do faze puno cvetanje - sorta Ajdared (65 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Kod sorte Ajdared od 57 pregledanih pseudotecija u 11 nema formiranih askospora, u 17 je do 25%, u 10 je  od 25% do 50%, u 7 je od 50% do 75%  a u 3 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  38,59%. Kod sorte Zlatni Delišes od  pregledane 52 pseudotecije u  11 nema formiranih askospora, u 20 je do 25%, u 14 je  od 25% do 50%, u 5 je od 50% do 75%  a u 2 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 34,13%.

 

Pseudotecija-kategorija 2  

 

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis VIII 

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fazi crvenih pupoljaka - sorta Zlatni delišes (57 BBCH), do faze prvi cvetovi otvoreni - sorta Ajdared (60 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Kod sorte Ajdared od 56 pregledanih pseudotecija u 19 nema formiranih askospora, u 25 je do 25%, u 10 je  od 25% do 50%, u 2 je od 50% do 75%  . Procenat dozrelosti iznosi  22,76%. Kod sorte Zlatni Delišes od  pregledanih 62 pseudotecije u  12 nema formiranih askospora, u 24 je do 25%, u 14 je  od 25% do 50%, u 6 je od 50% do 75%  a u 1 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 29,83%.

 

Pseudotecija-kategorija 2   

 

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima

 Najnovije preporuke regionalnog centra Novi Sad