Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vrbas.
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Vizuelnim pregledom useva pšenice,  lokalitet Kula, registruje se povećanje broja biljaka sa simptomima pepelnice žita (Erysiphae graminis) , sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i rđe (Puccinia spp.).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli: 

Lokalitet

Sorta

Faza razvoja

Patogen

% zaraženih biljaka

6.11.2018.

13.2.2019.

1.3.2019.

14.3.2019.

   Kula

   Nogal

25 BBCH

Siva pegavost lista pšenice

(Septoria tritici)

0

10

10

25

Pepelnica žita

(Erysiphe graminis)

5

5

5

15

Rđa

(Puccinia spp.)

0

0

5

30

 

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

 

 

simptomi rđe pšenice

 
Pojava sive repine pipe na starom repištu
Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu u Zmajevu i Bačkom Dobrom Polju, registrovana su prva imaga sive repine pipe, Bothynoderes punctiventris, u feromonskim klopkama. Sa povećanjem dnevnih temperatura, koje se najavljuju, očekuje se intenzivniji izlazak imaga sive repine pipe sa mesta prezimljavanja. Za sada se hemijske mere ne preporučuju. RC Vrbas nastavlja sa praćenjem ove štetočine. O momentu tretmana, proizvođači će biti na vreme obavešteni.
 
repina pipa u feromonskoj klopci
Pojava repičinog sjajnika

Na području RC Vrbas, na lokalitetu u Vrbasu, u usevu uljane repice (sorta Factor), koja se nalazi u fazi 9 i više listova (BBCH 18), vizuelnim pregledom i pregledom Merikovih posuda, registrovana je pojava imaga repičinog sjajnika, Melighetes aeneus.

 

Repičin sjajnik je jedna od najznačajnijih štetočina uljane repice, koji se javlja svake godine. Prezimljava kao imago u zemlji, i izlazi sa mesta prezimljavanja na temperaturi zemljišta od 8˚C. Masovnija pojava se očekuje kad je dnevna temperatura veća od 15˚C . Štetnost repičinog sjajnika, zavisi o tome u kojoj se fenofazi uljana repica nalazi u vreme njegove pojave. Najveće štete pravi kada se hrani cvetnim pupoljcima (pre nego što se oni otvore), tako što ih buši i izgriza iznutra, pa se takvi pupoljci osuše. Kada uljana repica procveta, imago se hrani polenom. Hemijske mere se za sada ne preporučuju.

 

repičin sjajnik

Zdravstveno stanje strnih žita

Na području RC Vrbas usevi strnih žita se nalaze, u zavisnosti od rokova setve, u fenofazi  od 4 lista razvijena do bokorenja-5 vidljivih sekundarnih stabala (14-25 BBCH).

Vizuelnim pregledima useva ječma i pšenice na nekoliko lokaliteta, registruje se širenje simptoma bolesti lista (Pyrenophora teres i Erysiphae graminis). Na lokalitetu u Kuli, u usevu pšenice, registruju se simptomi rđe pšenice (Puccinia spp.).

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

Lokalitet/

Sorta

Usev/Faza

Patogen

% zaraženih biljaka

 

6.11.2018.

13.02.2019.

1.03.2019.

Lipar/

Bosut

Ječam/

25 BBCH

Mrežasta pegavost lista ječma

(Pyrenophora teres)

0

30

55

Pepelnica žita

(Erysiphe graminis)

0

70

60

Rđa (Puccinia spp.)

0

0

0

Sočivasta pegavost (Rhynchosporium secalis)

0

0

0

Srbobran/

Nonius

Ječam/

25 BBCH

Mrežasta pegavost lista ječma

(Pyrenophora teres)

25

50

          90

Pepelnica žita

(Erysiphe graminis)

15

55

90

Rđa (Puccinia spp.)

0

0

0

Sočivasta pegavost (Rhynchosporium secalis)

0

0

0

 

Kula/Nogal

 

 

Pšenica/

14-24 BBCH

 

Siva pegavost lista

(Septoria tritici)

0

10

10

Pepelnica žita

(Erysiphe graminis)

5

5

5

Rđa

(Puccinia spp.)

0

0

5

 
Slika1-Simptomi pepelnice i mrežaste pegavosti na listu ječma
 
Slika2-Simptom rđe na listu pšenice
Tripsi u crnom luku na otvorenom polju
Na području RC Vrbas, lokalitet Zmajevo, u usevu crnog luka (sorta Elinka), koji se nalazi u fenofazi 4 list vidljiv (14 BBCH), vizuelnim pregledom registrovana su imaga  tripsa, Thrips tabaci, u indeksu napada 6,25.
Hemijske mere se za sada ne preporučuju, jer nije postignut  prag za hemijski tretman od 1-2 larve po listu. RC Vrbas nastavlja sa vizuelnim pregledima useva crnog luka.
 
imago tripsa
 
usev crnog luka
 
Zdravstveno stanje strnih žita

Na području RC Vrbas usevi strnih žita se nalaze, u zavisnosti od rokova setve, u fenofazama od 13 do 25 po BBCH skali (od 3 lista razvijena do bokorenja-5 vidljivih sekundarnih stabala). Neujednačene fenofaze na istim parcelama su posledica neujednačenog nicanja u jesenjem periodu.

Vizuelnim pregledima useva ječma i pšenice sa nekoliko lokaliteta, registruje se širenje simptoma nekih patogena (prikazano u tabeli) u odnosu na prethodni pregled.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju. RC Vrbas nastavlja sa monitoringom useva strnih žita.

% zaraženih biljaka

Lokalitet/

Sorta

Usev/Faza

Patogen

6.11.2018.

13.02.2019.

Lipar/

Bosut

Ječam/24 BBCH

mrežasta pegavost lista ječma

0

30

pepelnica žita

0

70

rđa

0

0

sočivasta pegavost ječma

0

0

Srbobran/

Nonius

Ječam/24 BBCH

mrežasta pegavost lista ječma

25

50

pepelnica žita

15

55

rđa

0

0

sočivasta pegavost ječma

0

0

 

Kula/Nogal

Pšenica/13-23 BBCH

siva pegavost lista

0

10

pepelnica žita

5

5

 

 

rđa

0

0

 

 

 

 

 

usev ječma

simptomi mrežaste pegavosti jlista ečma

Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)

Na lokalitetu Vrbas, registrovana je pojava imaga braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).

 

Ova invazivna stenica je azijskog porekla, a kod nas je registrovana 2015. godine. Izraziti je polifag i do sada je, u svetu,  registrovana na preko 100 biljnih vrsta među kojima je veliki broj poljoprivrednih kultura. U Evropi je zabeležena jedna generacija godišnje. Ženke u letnjim mesecima polažu jaja u grupama na donju stranu lišća. Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva, a štetni su i larve i imago, koje sisaju biljne sokove na plodovima i lišću. Na površini plodova usled ishrane nastaju nekrotične tačke i udubljenja i takvi plodovi gube tržišnu vrednost. Do sada su u svetu registrovane štete usled njene ishrane na jabukama, breskvama, kruškama, trešnjama, malinama, paradajzu, paprici, tikvama, krastavcima, kukuruzu, pasulju, soji i velikom broju ukrasnih i šumskih vrsta. Ova štetočina je odličan letač i može da pređe dnevno i do 2 kilometra. Krajem jeseni u velikim grupama migrira u naselja radi prezimljavanja i traži zaklon u kućama i drugim objektima. Takođe,  zbog neprijatnog mirisa koji luči ukoliko se dodirne, veoma je nepopularna kod ljudi.

Registrovane brojnosti na regionu Vrbas su niske i za sada nisu uočene ekonomski značajne štete na usevima i zasadima. S obzirom na izrazitu polifagnost i brzo širenje, braon mramorasta stenica može predstavljati problem u proizvodnji voća i povrća u narednim godinama.
 
 
Imago Halyomorpha halys
Kruškina buva

Na punktu u Liparu,  kruške se nalaze u fazi 50%  listova obezbojeno (BBCH 95 ).

Vizuelnim pregledom zasada  registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u  indeksu napada 5,5. 

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju. RC Vrbas nastavlja sa daljim monitoringom ove štetočine.

Imago kruškine buve

Lisne vaši u uljanoj repici

Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu u Liparu, uljana repica se nalazi u fazi  6 razvijenih listova (BBCH 16).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, hibrid Expower, registrovano je prisustvo lisnih vaši, Aphididae spp. u niskom intenzitetu napada.

Vaši se u usevima uljane repice mogu naći u svim fazama razvoja, ali najveće direktne štete pričinjavaju u fazi cvetanja i razvoja ploda. Vaši su i vektori virusa. S obzirom na nizak nivo prisustva vaši u usevima uljane repice, hemijske mere zaštite se ne preporučuju. RC Vrbas nastavlja sa praćenjem useva uljane repice na nekoliko lokaliteta.

usev uljane repice

Lisne vaši, Aphididae spp. na naličju listova uljane repice

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu u Srbobranu, ječmovi se nalaze u fazi 4 razvijena lista (14 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva ječma, sorta Nonius registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae spp.) i cikada (Cicadellidae spp.) u niskom intenzitetu napada, kao i početni simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres).

Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima  stalni pregled useva na prisustvo  štetnih organizama. Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju. RC Vrbas nastavlja sa daljim praćenjem ozimih useva.

 

Krilata forma lisne vaši

Cikada na usevu ječma

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima