Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vrbas.
Kukuruzni plamenac
Na području delovanja RC Vrbas, u usevu merkantilnog kukuruza DKC 5031, registrovano je jajno leglo kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% pregledanih biljaka. Hemijske mere se za sada ne preporučuju, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
 
jajno leglo kukuruznog plamenca
Rđa pšenice

Na području RC Vrbas, vizuelnim pregledom useva pšenice registrovani su simptomi žute lisne rđe (Puccinia striiformis f.sp. tritici) na parcelama koje nisu tretirane i na osetljivom sortimentu. Procenat inficiranih biljaka se kreće 50-70%, u zavisnosti od sorte i lokaliteta.

simptomi žute lisne rđe

Zaštita šljive na području RC Vrbas

Na području RC Vrbas, zasadi šljive su početkom marta u velikom procentu pretrpeli izmrzavanje cvetnih pupoljaka. U većini zasada štete se kreću i do 100%. Usled nedostatka plodova, mere zaštite od šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) nisu neophodne. Međutim, tokom vegetacije potrebno je nastaviti sa zaštitom lista od prouzrokovača bolesti.

Siva repina pipa

Na području RC Vrbas, registruju se kontinuirani ulovi imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris) na starom repištu . U toku je setva useva šećerne repe.  Visoke dnevne temperature koje predstoje,  omogućiće masovniji izlazak  jedinki repine pipe sa mesta prezimljavanja i njihovo naseljavanje na novoposejana repišta.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, ali je neophodno stalno posmatranje starih repišta i izlazak pipe. Takođe se pažnja mora usmeriti i na praćenje nicanja novih repišta.

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

 

imaga repine pipe u klopkama

Pojava šljivinih osica
Na području RC Vrbas, šljive se nalaze u fenofazi po BBCH 51 (bubrenje cvetnih pupoljaka).
Na lokalitetu u Vrbasu, na lepljivim klopkama, registrovan je ulov imaga crne i žute šljivine ose, Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava.
Trenutno se ne preporučuju mere zaštite. RC Vrbas će signalizirati vreme za tretman.
 
šljivine ose na lepljivoj ploči
 
Pojava žitne pijavice
Vizuelnim pregledom useva pšenice na više lokaliteta RC Vrbas, registrovana su imaga žitne pijavice, Lema melanopus. U toku je dopunska ishrana imaga i kopulacija. Pregledane pšenice se nalaze u fenofazi po BBCH skali 30 (početak izduživanja stabljike).
Hemijske mere zaštite se trenutno ne preporučuju, a RC Vrbas će signalizirati vreme za tretman.
Zdravstveno stanje pšenice
Na području RC Vrbas pšenice iz ranijeg roka setve se nalaze u fenofazi po BBCH skali 30-31(početak rasta stabljike-pojava prvog kolenca). Pšenice iz kasnijeg roka setve se nalaze u fenofazi po BBCH skali 25-26 (5-6 sekundarnih stabala).
Vizuelnim pregledima useva pšenice registruje se prisustvo simptoma pepelnice, Erysiphae graminis i sive pegavosti, Septoria tritici. Iako su simptomi bolesti prisutni, još uvek se ne preporučuje fungicidni tretman, jer nisu postignuti epidemijski pragovi.
 
simptomi sive pegavosti na donjem lišću pšenice
 

Lokalitet

SORTA

BBCH

Septoria tritici

Erysiphe graminis

 Puccinia spp.

Vrbas

Simonida

25

50%

45%

0%

Srbobran

Ilina

24

50%

50%

0%

Zdravstveno stanje strnih žita

Na području RC Vrbas, vizuelnim pregledom useva ozimog ječma, registrovani su simptomi ramulariozne pegavosti, Ramularia collo-sygni, mrežaste pegavosti lista ječma, Pyrenophora teres, simptomi pepelnice žita, Erysiphae graminis,  i simptomi  sočivaste pegavosti ječma, Rhynchosporium secalis. Procenat biljaka sa simptomima navedenih patogena prikazan je u tabeli:

 

Lokalitet

SORTA

BBCH

Pyrenophora teres

Erysiphe graminis

Puccinia

hordei

Ramularia

collo-cygni

 

Rhynchosporium

secalis

Vrbas

Etincel

25

45%

45%

0%

10%

20%

Srbobran

NS 565

26

67%

50%

0%

0%

0%

Srbobran

Nonius

26

60%

70%

0%

0%

0%

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, registrovani su simptomi  pepelnice, Erysiphae graminis ,  simptomi  sive pegavosti lista pšenice, Septoria tritici . Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

SORTA

BBCH

Septoria tritici

Erysiphe graminis

 Puccinia spp.

Vrbas

Simonida

24

40%

30%

0%

Srbobran

Ilina

23

45%

20%

0%

RC Vrbas nastavlja sa pregledom strnih žita. Hemijske mere se ne preporučuju.

usev ječma

Zdravstveno stanje uljane repice
Vizuelnim pregledom useva uljane repice na dva lokaliteta, Lipar (hibrid Expower, faza 9 i više listova razvijeno) i Vrbas (sorta Hydromel, faza 9 i više listova razvijeno), registrovani su simptomi suve truleži Phoma lingam na starijem lišću koje se suši. Prisustvo štetočina nije registrovano.
Hemijske mere se ne preporučuju. RC Vrbas nastavlja sa vizuelnim pregledima useva uljane repice.
 
usev uljane repice
 
simptomi suve truleži
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
 

Na području RC Vrbas, vizuelnim pregledom useva ozimog ječma, registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma, Pyrenophora teres, simptomi pepelnice žita, Erysiphae graminis,  i simptomi  sočivaste pegavosti ječma, Rhynchosporium secalis. Procenat biljaka sa simptomima navedenih patogena prikazan je u tabeli:

 

Lokalitet

SORTA

BBCH

Pyrenophora teres

Erysiphe graminis

Puccinia

hordei

Ramularia

collo-cygni

 

Rhynchosporium

secalis

Vrbas

Etincel

24

54%

8%

0

0

4%

Srbobran

NS 565

26

61%

83%

0

0

0

Srbobran

Nonius

26

90%

90%

0

0

0

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, registrovani su simptomi  pepelnice, Erysiphae graminis ,  simptomi  sive pegavosti lista pšenice, Septoria tritici i simptomi rđe pšenice, Puccinia spp. Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

 

Lokalitet

SORTA

BBCH

Septoria tritici

Erysiphe graminis

 Puccinia spp.

Vrbas

Simonida

23

36%

18%

4,5%

Srbobran

Ilina

23

44%

12,5%

0

 

U odnosu na prethodni pregled, registruje se povećan broj biljaka sa simptomima pegavosti, što je posledica povoljnih uslova za širenje patogena. Nastavljaju se vizuelni pregledi strnih žita. Hemijske mere se još ne preporučuju.

usev ječma
 
simptomi pepelnice na ječmu
 
simptomi mrežaste pegavosti lista ječma
 
simptomi sočivaste pegavosti lista ječma
 
simptomi rđe na listu pšenice
 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima