Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vrbas.
Rutava buba

Na području RC Vrbas, u zasadima jabučastog i koštičavog voća, vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo imaga rutave bube, Tropinota hirta.

Rutava buba ima jednu generaciju godišnje, prezimi u stadijumu imaga. Izraziti je polifag i termofilna štetočina, povremeno se masovno javlja, kad su temperature iznad proseka, a padavine niže od proseka. Imago pravi štete, hraneći se generativnim organima. Posebno su ugroženi mladi zasadi voća, gde štete mogu biti i 100%.

U kontroli ove štetočine NE preporučuju se hemijske mere zaštite, već samo masovno izlovljavanje. U tu svrhu se preporučuje postavljanje lovnih posuda(plastične posude, bele ili plave boje napunjene vodom, sa atraktantima: cimet, negro bombone, prašak za sok, voćni sirup… ), posebno na obodima voćnjaka, kao i u redu.

Primena insekticida u fazi cvetanja useva i zasada je zabranjena!

imago rutave bube

Moljac paradajza - Tuta absoluta

Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu u Ruskom Krsturu, paradajz u zatvorenom prostoru se nalazi u fazi 9 i više sekundarnih stabala (BBCH 29).

U feromonskim klopkama su registrovani prvi ulovi moljca paradajza, Tuta absoluta.  Ova štetočina može da prezimi u stadijumu jaja, lutke ili imaga, a tokom godine, u zavisnosti od uslova, može razviti i do 12 generacija. Štete prave larve ishranom na svim nadzemnim delovima biljke. Na listovima prave hodnike između epidermisa, a ubušuju se i u plodove koji gube tržišnu vrednost. Jedna ženka može položiti 40-250 jaja.

Suzbijanje insekticidima je samo korektivna mera u kontroli ove štetočine, a pre toga neophodno je preduzeti sve druge raspoložive mere:

        - Plodosmena paradajza sa biljkama na kojima se moljac ne razvija, a u plastenicima razmak 6-7 nedelja između dva ciklusa proizvodnje

        - Adekvatno đubrenje i navodnjavanje

        - Postavljanje insekticidnih mreža na otvore od ventilacije i na ulazu plastenika

       - Uništavanje listova na kojima se registruju štete od larvi

       - Suzbijanje korova u plasteniku i oko plastenika

       - Postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje odraslih jedinki

       - Korišćenje prirodnih neprijatelja, parazitoida jaja (Trichogramma achaeae), predatora jaja (Nabis pseudoferus), kao i predatora jaja i larvi (fam. Miridae)

 

Hemijske mere se za sada ne preporučuju. RC Vrbas nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

 

imago moljca paradajza u feromonskoj klopci

Prvi ulovi šljivinih osica
Na području RC Vrbas, na lepljivim klopkama, registrovani su prvi ulovi crne i žute šljivine ose, Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava.
Hemijski mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Vrbas će dati signal za vreme primene insekticida.
 
šljivine ose
Jabukina osa

Na području delovanja RC Vrbas zasadi jabuke se nalaze u fazi crvenih balona, cvetne krunice izdužene, cvetna loža lagano otvorena, čašični listovi jedva vidljivi ( BBCH 57 ).

Na belim lepljivim klopkama, registrovan je prvi ulov jabukine ose (Hoplocampa testudinea). Ova štetočina prezimi u stadijumu larve u kokonu u zemljištu. Ženka polaže jaja na čašične listiće. Ispiljene larve se hrane ispod pokožice ploda, a mogu se ubušiti do semene lože. Jedna larva može oštetiti 4-5 plodova. Tako oštećeni plodovi se suše i opadaju. Imago se hrani polenom i nektarom i ne pravi štete na plodovima. Suzbijanje  jabukine ose se vrši u fazi precvetavanja jabuke, jer tad počinje piljenje larvi, koje prave štete. RC Vrbas nastavlja sa praćenjem ove štetočine i daće signal za pravovremenu primenu insekticida.

 

imago jabukine ose

Primena insekticida tokom cvetanja je zabranjena!

Lisna vaš crvenih gala jabuke

Na području delovanja RC Vrbas, jabuke se nalaze u fazi crvenih pupoljaka: cvetne krunice izdužene, cvetna loža lagano otvorena (BBCH 57).

Vizuelnim pregledom zasada jabuke na lokalitetu u Vrbasu, na sorti Crveni Delišes, registrovano je prisustvo simptoma napada lisne vaši crvenih gala jabuke (Dysaphis devecta). Unutar gala utvrđeno je prisustvo vaši.

Napadnuti listovi su uvijeni ili se stvaraju klobuci (gale)koji poprimaju crvenu boju. Ako je brojnost insekata velika, mogu se pojaviti na plodovima crvene pege. 

Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima pregled zasada jabuke na prisustvo ove štetočine, posle precvetavanja jabuke. Za sada se tretman ne preporučuje.

Primena insekticida tokom cvetanja je zabranjena!

 

listovi jabuke sa simptomima napada

vaš unutar gale na naličju lista

vaš unutar gale na naličju lista jabuke

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Vizuelnim pregledom useva pšenice,  lokalitet Kula, registruje se povećanje broja biljaka sa simptomima pepelnice žita (Erysiphae graminis) , sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i rđe (Puccinia spp.).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli: 

Lokalitet

Sorta

Faza razvoja

Patogen

% zaraženih biljaka

6.11.2018.

13.2.2019.

1.3.2019.

14.3.2019.

   Kula

   Nogal

25 BBCH

Siva pegavost lista pšenice

(Septoria tritici)

0

10

10

25

Pepelnica žita

(Erysiphe graminis)

5

5

5

15

Rđa

(Puccinia spp.)

0

0

5

30

 

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

 

 

simptomi rđe pšenice

 
Pojava sive repine pipe na starom repištu
Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu u Zmajevu i Bačkom Dobrom Polju, registrovana su prva imaga sive repine pipe, Bothynoderes punctiventris, u feromonskim klopkama. Sa povećanjem dnevnih temperatura, koje se najavljuju, očekuje se intenzivniji izlazak imaga sive repine pipe sa mesta prezimljavanja. Za sada se hemijske mere ne preporučuju. RC Vrbas nastavlja sa praćenjem ove štetočine. O momentu tretmana, proizvođači će biti na vreme obavešteni.
 
repina pipa u feromonskoj klopci
Pojava repičinog sjajnika

Na području RC Vrbas, na lokalitetu u Vrbasu, u usevu uljane repice (sorta Factor), koja se nalazi u fazi 9 i više listova (BBCH 18), vizuelnim pregledom i pregledom Merikovih posuda, registrovana je pojava imaga repičinog sjajnika, Melighetes aeneus.

 

Repičin sjajnik je jedna od najznačajnijih štetočina uljane repice, koji se javlja svake godine. Prezimljava kao imago u zemlji, i izlazi sa mesta prezimljavanja na temperaturi zemljišta od 8˚C. Masovnija pojava se očekuje kad je dnevna temperatura veća od 15˚C . Štetnost repičinog sjajnika, zavisi o tome u kojoj se fenofazi uljana repica nalazi u vreme njegove pojave. Najveće štete pravi kada se hrani cvetnim pupoljcima (pre nego što se oni otvore), tako što ih buši i izgriza iznutra, pa se takvi pupoljci osuše. Kada uljana repica procveta, imago se hrani polenom. Hemijske mere se za sada ne preporučuju.

 

repičin sjajnik

Zdravstveno stanje strnih žita

Na području RC Vrbas usevi strnih žita se nalaze, u zavisnosti od rokova setve, u fenofazi  od 4 lista razvijena do bokorenja-5 vidljivih sekundarnih stabala (14-25 BBCH).

Vizuelnim pregledima useva ječma i pšenice na nekoliko lokaliteta, registruje se širenje simptoma bolesti lista (Pyrenophora teres i Erysiphae graminis). Na lokalitetu u Kuli, u usevu pšenice, registruju se simptomi rđe pšenice (Puccinia spp.).

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

Lokalitet/

Sorta

Usev/Faza

Patogen

% zaraženih biljaka

 

6.11.2018.

13.02.2019.

1.03.2019.

Lipar/

Bosut

Ječam/

25 BBCH

Mrežasta pegavost lista ječma

(Pyrenophora teres)

0

30

55

Pepelnica žita

(Erysiphe graminis)

0

70

60

Rđa (Puccinia spp.)

0

0

0

Sočivasta pegavost (Rhynchosporium secalis)

0

0

0

Srbobran/

Nonius

Ječam/

25 BBCH

Mrežasta pegavost lista ječma

(Pyrenophora teres)

25

50

          90

Pepelnica žita

(Erysiphe graminis)

15

55

90

Rđa (Puccinia spp.)

0

0

0

Sočivasta pegavost (Rhynchosporium secalis)

0

0

0

 

Kula/Nogal

 

 

Pšenica/

14-24 BBCH

 

Siva pegavost lista

(Septoria tritici)

0

10

10

Pepelnica žita

(Erysiphe graminis)

5

5

5

Rđa

(Puccinia spp.)

0

0

5

 
Slika1-Simptomi pepelnice i mrežaste pegavosti na listu ječma
 
Slika2-Simptom rđe na listu pšenice
Tripsi u crnom luku na otvorenom polju
Na području RC Vrbas, lokalitet Zmajevo, u usevu crnog luka (sorta Elinka), koji se nalazi u fenofazi 4 list vidljiv (14 BBCH), vizuelnim pregledom registrovana su imaga  tripsa, Thrips tabaci, u indeksu napada 6,25.
Hemijske mere se za sada ne preporučuju, jer nije postignut  prag za hemijski tretman od 1-2 larve po listu. RC Vrbas nastavlja sa vizuelnim pregledima useva crnog luka.
 
imago tripsa
 
usev crnog luka
 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima