Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Kikinda.
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis 16
Na području delovanja RC Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi prečnik ploda do 40mm; T-faza (BBCH 74).
 
 
Pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovano je prisustvo pseudotecija sa askusima i zrelim askosporama kao i prisustvo ispražnjenih pseudotecija.
 
Prilikom pregleda od ukupno pregledene 53 pseudotecije utvrđeno je da su 44 pseudotecije ispražnjene.
 
 
 
Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 100%, dok je ispražnjenost 83,01%.
 
 

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dinamika dozrevanja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

14.02.2023.

0 %

-

21.02.2023.

2,01 %

-

02.03.2023.

3,81%

-

08.03.2023.

4,24%

-

16.03.2023.

7,87%

-

22.03.2023.

10,52%

-

29.03.2023.

17,50%

-

05.04.2023.

22,59%

-

12.04.2023.

36,25%

-

19.04.2023.

41,17%

-

27.04.2023.

66,66%

16,66%

04.05.2023.

73,79%

20,96%

10.05.2023.

89,09%

36,30%

16.05.2023.

97,26%

51,56%

25.05.2023.

100%

70,90%

01.06.2023.

100%

83,01%

Lisne vaši u zasadima voća
Na području delovanja RC Kikinda zasadi koštičavih i jabučastih voćnih vrsta se nalaze u različitim fenofazama razvoja i početak sazrevanja plodova.
 
Povoljni vremenski uslovi u proteklom periodu pogodovali su pojavi i razvoju lisnih vaši u gotovo svim značajnijim voćarskim kulturama na našem terenu. Prisustvo lisnih vaši tokom vizuelnih pregleda registrovano je u zasadima jabuka, šljiva, kajsija, trešanja i drugih biljnih vrsta.
 
U zasadima jabuka dominantno je prisustvo brašnjave jabukine vaši (Dysaphis plantaginea) koja formira kolonije na naličju lista i vrhovima izbojaka. Lišće se kovrđža oko glavnog nerva, suši se i opada, dok plodovi postaju kržljavi i kasnije otpadaju. Štetočina luči obilnu mednu rosu koju naseljavaju gljivice čađavice. Ima više generacija tokom godine, a primarni domaćin je jabuka.
 
jabukina brašnjava vaš
 
 
 
Tokom vizuelnih pregleda zasada šljiva utvrđeno je prisustvo šljivine brašnjave vaši (Hyaloptearus pruni) na listovima i vrhovima mladara šljive. Štetočina naseljava naličje listova u vidu kolonija sa velikim brojem jedinki. Vaši prezimljavaju u obliku jaja u pazuhu pupoljaka. Razvijaju više generacija tokom godine, a kasnije kao krilate jedinke migriraju na sekundarne domaćine gde mogu opet da daju po nekoliko generacija. Štete koje prave je prevremeno opadanje lišća, a ne izazivaju kovrđžanje listova kao druge vrste lisnih vaši.
 
šljivina brašnjava vaš
 
 
Crna trešnjina vaš (Myzus cerasi) ima više generacija tokom godine, a prezimi u obliku jajeta u pukotinama kore ili oko pupoljaka na mladim grančicama. Napadnuto lišće se uvija ka naličju dok letorasti zaostaju u porastu. Ekonomski je vrlo značajna i najštetnija u mladim zasadima trešanja kada pri jačem napadu umanjuje kvalitet i prinos.
 
crna trešnjina vaš
 
 
lisne vaši na listovima kajsije
 
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima voća.
Početak piljenja larvi cikade Scaphoideus titanus
U našem regionu zasadi vinove loze nalaze se u fenofazama cvast je jasno vidljiva do fenofaze cvast nabubrela; cvetovi zatvoreni zajedno spojeni  (BBCH 53-55).
 
 
Vizuelnim pregledom zasada, na naličju listova registrovano je prisustvo tek ispiljenih larvi cikade Scaphoideus titanus.
U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.
 
 
Ova cikada je vektor fitoplazme FLAVESCENCE DOREE (FD)  koja prouzrokuje veoma destruktivno oboljenje na vinovoj lozi poznato pod nazivom zlatasto žutilo vinove loze.
 
Larve prolaze kroz pet larvenih stupnjeva razvoja i tek je treći larveni stupanj sposoban da prenese fitoplazmu sa zaraženog na zdrav čokot.
 
Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju s obzirom da se nalazimo na početku piljenja larvi pomenute štetočine.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem cikade u vinogradima i signaliziraće pravo vreme za tretman.
Početak polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca
Na području delovanja RC Kikinda usevi kukuruza nalaze se u raličitim fazama razvoja listova u zavisnosti od rokova setve i lokaliteta.
 
 
Merkantilni kukuruzi posejani u prvim rokovima setve nalaze se u fenofazi razvoja 5-8 listova (BBCH 15-18).
Semenski kukuruzi se nalaze u fenofazi od 3-5 razvijenih listova (BBCH 13-15).
 
Vizuelnim pregledom semenskog kukuruza nije registrovano prisustvo položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) dok je pregledom merkantilnog kukuruza sa naličja lista uočeno položeno jajno leglo pomenute štetočine na 1% biljaka.
U toku je polaganje jaja prve generacije kukuruznog plamenca.
 
 
Takođe, prilikom pregleda registrovano je prisustvo vašiju na listovima kukuruza kao i položena jaja štetočina:
  1. Žitna pijavica (Lema melanopus)
  2. Sovica gama (Autographa gamma)

 

vaši na kukuruzu                   Aphididae na listu kukuruza

 

položena jaja žitne pijavice      položena jaja gama sovice

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju, a RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati dinamiku polaganja jajnih legala u usevima kukuruza i na vreme će signalizirati poljoprivrednim proizvođačima o vremenu za sprovođenje tretmana u usevima kukuruza.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis 15
Na području delovanja RC Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi razvoja ploda; drugo opadanje plodova do fenofaze prečnik ploda do 40mm (BBCH 73-74).
 
 
 
 
 
Pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)  u laboratorijskim uslovima utvrđeno je prisustvo zrelih askospora u askusima.
 
Prilikom pregleda registrovano je 39 ispražnjene pseudotecije.
 
 
 

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 100%, dok je procenat ispražnjenosti 70,90%.

 

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dinamika dozrevanja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)

 

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

14.02.2023.

0 %

-

21.02.2023.

2,01 %

-

02.03.2023.

3,81%

-

08.03.2023.

4,24%

-

16.03.2023.

7,87%

-

22.03.2023.

10,52%

-

29.03.2023.

17,50%

-

05.04.2023.

22,59%

-

12.04.2023.

36,25%

-

19.04.2023.

41,17%

-

27.04.2023.

66,66%

16,66%

04.05.2023.

73,79%

20,96%

10.05.2023.

89,09%

36,30%

16.05.2023.

97,26%

51,56%

25.05.2023.

100%

70,90%

 

 

 

 

 

 

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis 14
Na području delovanja RC Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi razvoja ploda; plodovi dostigli dimenzije 20mm (BBCH 72).
 
 
Pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)  u laboratorijskim uslovima pregledano je ukupno 64 pseudotecije od kojih je u 7 formiranih od 51-75% askospora dok je u 57 formiranih od 76-100% askospora.
 
Prilikom pregleda registrovano je 33 ispražnjene pseudotecije.
 
 
 
Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 97,26%, dok je procenat ispražnjenosti 51,56%.
 
RC Kikinda nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
 
Dinamika dozrevanja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

14.02.2023.

0 %

-

21.02.2023.

2,01 %

-

02.03.2023.

3,81%

-

08.03.2023.

4,24%

-

16.03.2023.

7,87%

-

22.03.2023.

10,52%

-

29.03.2023.

17,50%

-

05.04.2023.

22,59%

-

12.04.2023.

36,25%

-

19.04.2023.

41,17%

-

27.04.2023.

66,66%

16,66%

04.05.2023.

73,79%

20,96%

10.05.2023.

89,09%

36,30%

16.05.2023.

97,26%

51,56%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis 13
Na području delovanja RC Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi razvoja ploda: plodovi dostigli dimenzije 10-20 mm (BBCH 71-72).
 
 
Pregledom pseudotecija u laboratorijskim uslovima od ukupno pregledane 55 pseudotecije, u 6 je od 26-50% formiranih askospora; u 12 je od 51-75% formiranih askospora i u 37 je od 76-100% formiranih askospora.
 
Prilikom pregleda registrovano je 20 ispražnjenih pseudotecija.
 
Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 89,09, dok je procenat ispražnjenost 36,30.
 
 
 
 
RC Kikinda nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
 
Dinamika dozrevanja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

14.02.2023.

0 %

-

21.02.2023.

2,01 %

-

02.03.2023.

3,81%

-

08.03.2023.

4,24%

-

16.03.2023.

7,87%

-

22.03.2023.

10,52%

-

29.03.2023.

17,50%

-

05.04.2023.

22,59%

-

12.04.2023.

36,25%

-

19.04.2023.

41,17%

-

27.04.2023.

66,66%

16,66%

04.05.2023.

73,79%

20,96%

10.05.2023.

89,09%

36,30%

 
Prisustvo braon mramoraste stenice u zasadu leske
Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske se nalaze u fenofazi razvoja listova.
 
 
Pregledom zasada leske na listovima je registrovano prisustvo odraslih jedniki braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys). U pitanju su pojedinačni primerci ove štetočine, dok prisustvo položenih jaja i larvi nije utvrđeno prilikom pregleda.
 
 
Braon mramorasta stenica pripada grupi polifagnih štetočina. Imaga i larve ove stenice prave štete sisanjem sokova iz omotača, ljuske i jezgra ploda.Oštećena jezgra bivaju smežurana, plutasta i nepravilnog oblika sa jasno vidljivim ubodnim mestima oko kojih se šire nekrotične površine, što značajno smanjuje kvalitet i tržišnu vrednost ploda leske.
 
Stenica se odlikuje izrazitom pokretljivošću i sakrivanju na nepristupačnim mestima što sve otežava njeno suzbijanje.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan monitoring zasada u narednom periodu jer čak i niska brojnost stenica ukazuje na oprez pogotovo ako se uzme u obzir njihov visok reproduktivni potencijal i sposobnost migraranja sa jedne površine na drugu.
 
RC Kikinda će i u narednom periodu nastaviti sa praćenjem štetnih stenica u zasadima leske i na vreme će signalizirati momenat za pravovremenu primenu hemijskih mera.
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis 12
Na području delovanja RC Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi razvoja ploda; plodovi dostigli dimenzije do 10mm, opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 71).
 
 
Pregledom pseudotecija u laboratorijskim uslovima, od ukupno pregledane 62 pseudotecije u 1 nema formiranih askospora; u 9 je do 25% formiranih askospora; u 10 je od 26-50% formiranih askospora; u 14 je od 51-75% formiranih askospora dok je u 28 od 76-100% formiranih askospora.
 
 
 
Prilikom pregleda registrovano je 13 ispražnjenih pseudotecija.
 
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 73,79%, dok je procenat ispražnjenosti 20,96%.
 
RC Kikinda nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
 
Dinamika dozrevanja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

14.02.2023.

0 %

-

21.02.2023.

2,01 %

-

02.03.2023.

3,81%

-

08.03.2023.

4,24%

-

16.03.2023.

7,87%

-

22.03.2023.

10,52%

-

29.03.2023.

17,50%

-

05.04.2023.

22,59%

-

12.04.2023.

36,25%

-

19.04.2023.

41,17%

-

27.04.2023.

66,66%

16,66%

04.05.2023.

73,79%

20,96%

 
Šljivina lisna muva (Putoniella pruni)
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi šljive u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta se nalaze u fazi kraj cvetanja sve latice opale do opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 69-72).
 
Vizuelnim pregledom zasada šljive uočeno je prisustvo simptoma u vidu izraslina na naličju lista. Unutar njih se nalazi po nekoliko larvi žuto-narandžaste boje. Radi se o deformitetima koje izaziva šljivina lisna muva (Putoniella pruni). Potpuno razvijene larve ove štetočine padaju na tlo i prezimljavaju u zemlji.
 
 
Ova vrsta ne spada u ekonomski značajne štetočine šljive, ima jednu generaciju godišnje, a osim šljive napada i druge vrste iz roda Prunus. Suzbijanjem drugih ekonomski značajnih štetočina šljiva (šljivine ose, biljne vaši) deluje se i na suzbijanje šljivine lisne muve.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima