Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Kikinda.
Pojava žitne pijavice

Na području delovanja RC Kikinda, u usevu pšenice registrovano je prisustvo žitne pijavice (Lema melanopus).

 

Sa porastom temperature možemo očekivati intenzivniju pojavu imaga, početak kopulacije i polaganje jaja žitne pijavice.

 

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju, a RC Kikinda nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

 
Pojava rutave bube

Na području delovanja RC Kikinda zasadi kajsije se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi cvetanja; od prvi cvetovi otvoreni do faze puno cvetanje, 50% cvetova otvoreno (BBCH 59-65).

 
 

U zasadima kajsije registrovana je pojava rutave bube na otvorenim cvetovima (Tropinota hirta).

 

U narednom periodu se očekuje povećanje dnevnih temperatura koje će intenzivirati pojavu ove štetočine.

 

Preporučuje se sprovođenje preventivnih mera kontrole, odnosno izlovljavanje rutave bube postavljanjem lovnih klopki plave ili bele boje, u koje treba sipati vodu i dodati neki voćni sirup, anis, negro bombone ili sredstvo za pranje sudova.

Upotreba insekticida  u fazi cvetanja je zabranjena zakonom, prilikom upotrebe pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i sprovesti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

 
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)

Na lokalitetu Kikinda, jabuke sorte Zlatni Delišes, se nalaze u fenofazi početak pucanja pupoljka; vidljivi prvi zeleni listići do faze zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 07-09).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) utvrđen je procenat dozrelosti za ovu nedelju od 1,33 %.

 

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 
 
Pojava sive repine pipe na starom repištu
Na području delovanja RC Kikinda, lokalitet Banatska Topola, registrovano je prisustvo imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris) u feromonskim klopkama.
 
Povećanjem dnevnih temperatura u narednom periodu očekuje se intenzivniji izlazak imaga sive repine pipe sa mesta prezimljavanja.
 
Za sada se hemijske mere suzbijanja ne preporučuju, a RC Kikinda nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
 
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Pregledom zasada jabuke na punktu Kikinda,sorte Zlatni Delišes, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi bubrenja pupoljaka; pupoljci vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka izdužene sa svetlo obojenim mrljama (BBCH 01).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), registrovana je dozrelost pseudotecija od 0,87% za ovu nedelju.
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati dozrelost pseudotecija.
 
 
Zdravstveno stanje useva pšenice

Na području delovanja RC Kikinda,  u zavisnosti od setve, lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera, usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od 4 lista razvijeno do faze četvrto stablo vidljivo (BBCH 14-24).

 

 

Rezultati vizuelnih pregleda useva ozime pšenice prikazani su u tabeli :

 

Lokalitet

Sorta

Faza

BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

( Erysiphe graminis )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici )

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

( Puccinia spp.)

Kikinda

Avenue

BBCH 23-24

0

3

0

Banatska

Topola

Solehio

BBCH 14-15

0

0

0

Mokrin

Ingenio

BBCH 15

0

0

0

Bašaid

NS 40 S

BBCH 15

0

0

0

 

 

  

velika slika                           velika slika

                  

                          velika slika

RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje useva ozime pšenice.

Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes, punkt Kikinda, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi mirovanja (BBCH 00).
 
Laboratorijskim pregledom  pseudotecija prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 51 pregledane psudotecije u 50 nema formiranih askospora, dok je u 1 pseudoteciji registrovan početak formiranja askospora.
 
Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 0,49%.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
 
 
 
Zdravstveno stanje useva pšenice

Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od 3-4 lista razvijeno do početka bokorenja (BBCH 13-21).

 

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

 

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli :

 

Lokalitet

Sorta

 BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

( Erysiphe graminis )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici )

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

( Puccinia spp.)

Kikinda

Avenue

BBCH 21

0

0

0

Banatska Topola

Solehio

BBCH 13

0

0

0

Mokrin

Ingenio

BBCH 13

0

0

0

Bašaid

NS 40 S

BBCH 14

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
velika slika                                   velika slika
 
  
velika slika                                 velika slika
 

Na pojedinim parcelama registrovane su aktivne rupe od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus).

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva u cilju utvrđivanja broja aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se suzbijanje glodara upotrebom registrovanih rodenticida. Za tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja  treba obavezno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Na lokalitetu Kikinda, jabuke sorte Zlatni Delišes nalaze se u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je formiranje askusa prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), ali ne i formiranje askospora u njima.
 
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 0%.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
 
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes, punkt Kikinda, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi mirovanja  (BBCH 00).
 
Pregledom  pseudotecija prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovano je da je došlo do samog početka formiranja askusa, ali ne i askospora u njima.
 
RC Kikinda nastavlja da prati dozrevanje pseudotecija u narednom periodu u zasadu jabuke.
 
 
 
 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima