Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Senta.
Pojava pega od Cercospora beticola na šećernoj repi

Usevi  šećerne repe na terenu RC Senta se nalaze u fenofazi zatvaranja redova.

 

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe 24.05, registrovane su prve pojedinačne pege od prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola).

 

pega na listu                konidija

U prethodnom periodu bilo je povoljnih perioda za infekciju, te se ovih dana očekuje pojava simptoma na većem broju biljaka. 

 

Za sada nema potrebe za hemijskim tretmanom. RC Senta će dalje pratiti uslove povoljne za infekciju, kao i razvoj patogena i blagovremeno će upozoriti proizvođače o merama zaštite.

Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u vinogradima

Na terenu RC Senta zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fazama cvetanja (61-68 BBCH). 

Tokom vizuelnih pregleda vinove loze na naličju listova utvrđeno je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus.

 

g

Larva cikade

 

Ova vrsta cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača  zlatastog žutila vinove loze. 

Larve cikade Scaphoideus titanus imaju 5 stupnjeva razvoja, a fitoplazmu mogu da prenesu tek larve trećeg razvojnog stupnja, zato se za sada se ne preporučuje insekticidni tretman.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Dozrelost  i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu  RC Senta zasadi jabuka se nalaze u fenofazi drugog opadanja plodova (73 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet Senta, sorta Zlatni Delišes), registruju se pseudotecije sa formiranim askusima i  zrelim askosporama, kao i ispražnjene pseudotecije. 

 

Procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 100%, dok procenat ispražnjenosti je 64%.

 

RC Senta nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca

Na terenu RC Senta, usevi kukuruza nalaze se u različitim fazama razvoja listova (BBCH 14-18).

 

Vizuelnim pregledom registrovana su sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na  do 1%  pregledanih biljaka.

 

s

jajno leglo

 

Od kukuruznog plamenca najugroženiji su usevi semenskog kukuruza i kukuruza šećerca. Prag štetnosti u ovim usevima iznosi 5% biljaka sa položenim jajnim leglima.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će signalizirati vreme za sprovođenje hemijskih mere zaštite.

Dozrelost  i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu  RC Senta zasadi jabuka se u zavisnosti od  sortimenta nalaze u fenofazi plodovi dostigli veličinu od 20mm do fenofaze drugo opadanje plodova (72-73 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet Senta, sorta Zlatni Delišes), registruju se pseudotecije sa formiranim askusima i  zrelim askosporama, kao i ispražnjene pseudotecije. 

 

Procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 78,5%, dok procenat ispražnjenosti je 24%.

 

RC Senta nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost  i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta zasadi jabuke se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi od kraja cvetanja do plodovi dostigli veličinu od 10mm (67-71 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet Senta, sorta Zlatni Delišes), registruju se pseudotecije sa formiranim askusima i  zrelim askosporama, kao i ispražnjene pseudotecijeProcenat dozrelosti pseudotecija iznosi 68,5%, dok procenat ispražnjenosti je 20%.

RC Senta nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Usevi pšenice se nalaze u fenofazi od faze zastavičara do početka klasanja (47- 59 BBCH).

 

Obilaskom useva pšenice na terenu, poslednjih nedelju dana se registruje širenje simpromi žute lisne rđe pšenice (Puccinia striiformis) kako vertikalno, tako i horizontalno. Na nekim parcelama je zahvaćeno do 80% biljaka , a simptomi su prisutni i na listu ispod zastavičara. Prisustvo ovog patogena u najjačem intenzitetu je registrovano na osetljivim sortama i na neadekvatno tretiranim parcelama u predhodnom periodu.

 

 

Simptomi koje prouzrokuje ovaj patogen se najpre javljaju na donjem, a kasnije i na vršnom lišću. Na listovima se razvijaju žute uredopustule, koje su linearno raspoređene između nerava lista u vidu uzdužnih crta. Broj uredopustula na jednom listu može biti jako veliki, a  kada dođe do njihovog spajanja formiraju se pruge. Jako oboleli usevi se mogu uočiti sa daljine po žutoj boji.

 

 

Prohladno i vlažno vreme pospešuje razvoj ovog patogena. Gljiva se najintenzivnije razvija na 10-15°C , posebno pri niskim noćnim temperaturama (ispod 10 °C).

Vremenske prilike ove godine izuzetno pogoduju razvoju žute lisne rđe, ali i ostalim patogenima koji napadaju strna žita.

 

Uskoro nas očekuje zaštita useva pšenice u fazama cvetanja od prouzrokovača fuzarioze klasa. Ovaj tretman sa aspekta zaštite biće veoma važan ne samo za zaštitu klasa nego i za dalje očuvanje listova nosioca prinosa, s obzirom na izraženo prisustvo simptoma žute lisne rđe u usevima.

 

RC Senta će blagovremeno signalizirati vreme tretmana. 

Dozrelost  i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta zasadi jabuke se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi  cvetanja (65-67 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet Senta, sorta Zlatni Delišes), registruju se pseudotecije sa formiranim askusima i  zrelim askosporama, kao i ispražnjene pseudotecijeProcenat dozrelosti pseudotecija iznosi 60,5%, dok procenat ispražnjenosti je 8%.

RC Senta nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost  i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta zasadi jabuke se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi  cvetanja (61-66 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet Senta, sorta Zlatni Delišes), registruju se pseudotecije sa formiranim askusima i  zrelim askosporama, kao i ispražnjene pseudotecijeProcenat dozrelosti pseudotecija iznosi 52%, dok procenat ispražnjenosti je 4%.

RC Senta nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta zasadi jabuke se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi od crvenih pupoljaka do početka cvetanja (57-60 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet Senta, sorta Zlatni Delišes), registruju se pseudotecije sa formiranim askusima i  zrelim askosporama. Procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 47,5.

RC Senta nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima