Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vršac.
Aktivnost kruškine buve
Na terenu koji pokriva RC Vršac,u zavisnosti od sorte  i lokaliteta kruške se nalaze  od faze mišijih ušiju cvetnih pupoljaka:zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljaka do faze zelenih pupoljaka (BBCH 54-56).
 
Vizuelnim pregledom cvetnih pupoljaka u zasadu kruške (sorta viljamovka) na lokalitetu Vršački breg,registrovane su tek ispiljene larve (L1) obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). S obzirom da su pupoljci još uvek zatvoreni i larve nedostupne za insekticide, njihova primena se još uvek ne preporučuje.
 
L1 larva unutar pupoljka
 
Takođe, na pupoljcima registrovane su i ispiljene larve vaši (Aphididae sp.).
 
 Larva Aphididae spp.
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem štetnih organizama na krušci i obavestiće preko ovog portala o pravovremenoj primeni mera zaštite.
 Dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Vršac zasadi jabuke, sorta Zlatni Delišes, nalaze se u fenofazi početak pucanja pupoljaka, vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 07).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Od 53 pregledanih pseudotecija u 39 nema formiranih askospora, u 12 je do 25% formiranih askospora i u 2 je od 25 do 50% formiranih askospora.

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 7,54 %.

 

RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice
Na području delovanja RC Vršac,usevi ozimih ječmova se nalaze u fazi bokorenja:3-4 stabla vidljivo (BBCH 23-24).
Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis),mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i sočivaste pegavosti lista ječma (Rynchosporium secalis).
 
Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:
 
 
Lokalitet
 
Sorta
 
BBCH
Mrežasta pegavost
  lista ječma
 
Pepelnica žita
Sočivasta pegavost
lista ječma

  % zaraženih biljaka

Vatinski put
Sandra
24
10
35
0
Vatinski put
Tepee
24
5
100
0
Vršac
Salamander
23
5
60
5
 
 Simptom mrežaste pegavosti na listu
 
 
Simptom pepelnice žita na listu
 
Usevi ozime pšenice se nalaze u fazi početka bokorenja:vidljivo prvo sekundarno stablo do 2 stabla vidljivo (BBCH 20-22).Vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis)
 
 
Lokalitet
 
Sorta
 
BBCH
Siva
pegavost
 
 
Rđa
 
Pepelnica žita

 % zaraženih biljaka

Vatinski put
Moisson
22
0
0
0
Vatinski put
Basmati
21
0
0
0
Zagajica
RWI
20
0
0
25
Straža NS40S

22

0

0

0

 
Za sada se ne preporučuje primena fungicida, a RC Vršac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma i pšenice
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
 
RC Vršac,punkt Vršac,sorta Zlatni delišes se nalazi u fenofazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka:ljuspice pupoljaka svetlo obojene a neki delovi su prekriveni gustim dlačicama (03 BBCH).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
Od pregledanih 51 pseudotecija 37 je bez formiranih askospora, u 13 je do 25% formiranih askospora dok 1 spada u kategoriju od 25-50%. 
Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 7,35%.
 
Pseudotecija- kategorija 2
RC Vršac natavlja sa daljim praćenjem pseudotecija ovog patogena.
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Na lokalitetu Vršac jabuka se nalazi u fenofazi lisni pupoljci zadebljali,cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
Od 51 pregledane pseudotecije u 48 nema formiranih askospora dok je u 3 formirano do 25% askospora.
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 0,98 %.
 
Pseudotecija sa formiranih do 25% askospora.
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena. 
Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice

Na terenu RC Vršac usevi ozimog ječma se nalaze u fazi bokorenja, od faze drugo stablo vidljivo do faze treće stablo vidljivo (BBCH 22-23).

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphae graminis)  i simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres).

 

Rezultati vizuelnog pregleda useva ječma dati su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

BBCH

 

Pyrenophora teres

Erysiphae graminis

Rhychosporium secalis

% zaraženih biljaka

Vatinski put

Sandra

23

4

32

0

Vatinski put

Tepee

23

4

74

0

Vršac

Salamander

22

0

8

0

Vršački ritovi

Bosut

22

10

5

0

 

Simptom pepelnice na listu ječma

   
 

Usevi ozime pšenice se nalaze u fazi početka bokorenja, vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 20-21).

Vizuelnim pregledom useva pšenice nisu registrovani simptomi bolesti.

 

RC Vršac nastavlja sa daljim praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Na teritoriji RC Vršac, punkt Vršac, sorta Zlatni Delišes se nalazi u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke registrovano je formiranje askusa prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
U askusima nisu registrovane zrele askospore pa je dozrelost pseudotecija za ovu nedelju 0%.
 
Pseudotecija sa formiranim askusima
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice
Na području delovanja RC Vršac, na loklitetima Vatinski put, Vršački ritovi i Vršac, ozimi ječmovi se nalaze u fazi bokorenja (BBCH 21-23)
 
Vizuelnim pregledom ozimih ječmova, na lokalitetu Vatinski put, uočeni su simptomi prouzrokovača pepelnice žita (Erysiphe graminis).
 
Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.
 
Rezultati vizuelnog pregleda dati su u tabeli
Lokalitet
Sorta
BBCH
Pyrenophora teres
Erysiphe graminis
Rhynchosporium secalis
 
 
 
% zaraženih biljaka
Vatinski put
Sandra
23
0
20
0
Vatinski put
Tepee
23
0
60
0
Vršac
Salamander
21
0
0
0

Vršački ritovi

Bosut

21

0

0

0
 
Simptom pepelnice na listovima ječma
 
Usevi ozime pšenice, na lokalitetu Vatinski put, se nalaze u fazi od 3 lista do faze početak bokorenja: vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 13-21).
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice nisu uočeni simptomi bolesti.
 
RC Vršac nastavlja sa daljim praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.
 
Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu
Na teritoriji koju pokriva RC Vršac, izvršen je pregled klipova merkantilnog kukuruza u periodu od 14.08. do 21.09.2018.godine. Pregledano je 10 hibrida iz ranih FAO grupa zrenja i 10 hibrida iz kasnih FAO grupa zrenja i to sa različitih lokaliteta.
 
Utvrđeno je sledeće zdravstveno stanje:
  • Oštećenja od insekata (Helicoverpa armigera - pamukova sovica i Ostrinia nubilalis -kukuruzni plamenac) na 9 do 70% pregledanih klipova.
  • Prisustvo gljiva iz roda Fusarium na 3 do 65% pregledanih klipova.
  • Prisustvo gljiva iz roda Aspergillus u niskom procentu (na 1 do 3% pregledanih klipova).
  • Prisustvo gljiva iz roda Penicillium na 1 do 35% pregledanih klipova.
  • Prisustvo gljiva iz roda Cladosporium na 1 do 56% pregledanih klipova.
  • Kombinovana oštećenja na 1 do 58% pregledanih klipova.
Klip kukuruza sa oštećenjima od kukuruznog plamenca
  
Štetočine soje
Na terenu koji pokriva RC Vršac, lokalitet Vršački Ritovi, usevi soje se nalaze u fenofazi razvoj ploda: 50% mahuna dostiglo krajnju veličinu do početak zrenja: seme zeleno, ispunjava unutrašnjost mahuna (BBCH 75-80).

Vizuelnim pregledom useva soje registruje se prisustvo grinja, običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova, imaga smeđe mramorne stenice (Halyomorpha halys) i jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Obični paučinar na naličju lista soje

   
velika slika    
 
Smeđa mramorna stenica na listu soje
    
velika slika    
 
Jaje pamukove sovice na mahuni
     
 
 Ove štetne vrste su prisutne u niskoj brojnosti. Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje useve jer najavljene visoke temperature bez padavina pogoduju razvoju pomenutih štetočina.

Sa porastom brojnosti, tokom ishrane mogu naneti oštećenja na mahunama i doprineti prevremenom sušenju listova.

Za sada se primena insekticida ne preporučuje.


1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima