Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vršac.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na terenu RC Vršac, sorta jabuke Zlatni Delišes se nalazi u fazi vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni (BBCH 55).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 28,43 %.
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Repičin sjajnik u usevima uljane repice
Na području delovanja RC Vršac, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi od vidljivo sedam sekundarnih stabala (BBCH 27) do faze prisutni cvetni pupoljci, još zatvoreni lišćem (BBCH 50).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice i pregledom žutih posuda (Merikovi sudovi), registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus).
Brojnost repičinog sjajnika je niska i za sada ispod praga štetnosti.
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem useva uljane repice i signaliziraće pravo vreme za hemijsko suzbijanje.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na području delovanja RC Vršac, sorta jabuke Zlatni delišes se nalazi u fazi zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljaka (BBCH 09).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 24,50%.
 
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice
Na terenu koji pokriva RC Vršac usevi ozimog ječma i pšenice se nalaze u fazi bokorenja (BBCH 23-25).
 
Prilikom vizuelnog pregleda useva pšenice registrovani su simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis), sive pegavosti lista (Septoria tritici) i  lisne rđe (Pucinia triticina.
 
Rezultati vizuelnog pregleda pšenice su dati u tabeli:
Lokalitet
Procenat biljaka sa
simptomima sive pegavosti lista
Procenat biljaka sa simptomima peplnice
procenat biljaka sa simptomima
 rđe
Vatinski put
0
5
0
Vatinski put 2
0
9
0
Izbište
0
10
5
Vršački ritovi
5
57
0
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma je registrovano prisustvo pepelnice žita (Erysiphe graminis) i mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres).
Rezultati vizuelnog pregleda su dati u tabeli:
 
Lokalitet
Procenat biljaka sa
simptomima pepelnice 
Procenat biljaka sa
simptomima mrežaste pegavosti
Mali Žam
0
4
Vršački ritovi
5
10
Vršački ritovi
14
9
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaeqalis
 
Na terenu RC Vršac, sorta jabuke Zlatni delišes se nalazi u fazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03).
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 15,56%.
 
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na terenu RC Vršac sorta jabuke Zlatni Delišes se nalazi u fenofazi: početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 
 
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 7,84%.
 
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Aktivnost repičinih pipa
Na području delovanja RC Vršac, usevi uljane repice se nalaze u fenofazama od sedam razvijenih listova do devet i više razvijenih listova (BBCH 17-19).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice i pregledom žutih lovnih posuda (Merikovi sudovi), registruju se pojedinačni ulovi male repičine pipe (Ceuthorynchus quadridens) i velike repičine pipe (Ceuthorynchus napi), ispod praga štetnosti (1 imago na 5 biljaka).
 
Disekcijom tela ženki utvrđeno je prisustvo jaja, dok na biljkama nisu uočeni tragovi polaganja jaja.
 
Sa porastom temperature u narednom periodu očekuje se intenzivnija pojava repičinih pipa i početak polaganja jaja.
 
RC Vršac nastavlja sa monitoringom useva uljane repice i signaliziraće vreme za tretman.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
 
Na području delovanja RC Vršac, sorta jabuke Zlatni Delišes se nalazi u fenofazi lisni pupoljci zadebljali, cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i kratavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
Od 55 pregledanih pseudotecija  u 50 nema formiranih askospora dok je u 5 do 25% formiranih askospora.
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 2,27.
 
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
 
Na terenu RC Vršac, sorta jabuke Zlatni delišes se nalazi u fenofazi lisni pupoljci zadebljali, cvetni pupoljci zatvoreni pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Od 51 pregledane pseudotecije u 47 nema formiranih askospora dok je u 4 do 25% formiranih askospora.
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 1,96 %.
 
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaeqalis
N terenu RC Vršac jabuka se nalazi u fenofazi mirovanja vegetacije (BBCH 00).
 
Laboratorijskim pregledom psudotecija sa prezimelog lišća jabuke registrovano je formiranje askusa gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
U askusima nisu registrovane zrele askospore.
Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju je 0 %.
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima