Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vršac.
Dozrevanje i pražnjenje apotecija Blumeriella jaapii - kraj primarnih infekcija !
Regionalni centar : Vršac
Sorta : Oblačinska
Fenofaza : Plodovi sazreli za ishranu:plodovi imaju tipičan ukus i boju (BBCH 89).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) utvrđene su potpuno ispražnjene apotecije što predstavlja kraj primarnih infekcija ovog patogena.
 
 
Datum pregleda
Procenat dozrelosti
Procenat ispražnjenosti
29.03.2022
/
/
05.04.2022
/
/
13.04.2022
12
/
20.04.2022
13,72
/
28.04.2022
33,96
/
06.05.2022
49
/
12.05.2022
58,62
/
18.05.2022
60
/
27.05.2022
72
18
03.06.2022
78
36
09.06.2022
100
64
14.06.2022
100
86
23.06.2022
100
92
29.06.2022
100
100
Dozrevanje i pražnjenje apotecija Blumeriella jaapii
 
Regionalni centar: Vršac
Sorta: Oblačinska
Fenofaza: Plod zreo za branje,tehnološka zrelost (BBCH 87).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) registrovano j e 92 % ispražnjenih apotecija.
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti apotecija ovog patogena.
Venturia inaequalis-kraj primarnih infekcija !!!
Regionalni centar: Vršac
Sorta: Zlatni Delišes
Fenofaza: Prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke(Venturia inaequalis) registrovana je ispražnjenost psudotecija od 100 %,što je pokazatelj da je kraj perioda primarnih infekcija od ovog patogena.
 
 
Datum pregleda
Procenat dozrelosti 
Procenat ispražnjenosti
09.02.2022
0
/
18.02.2022
0
/
25.02.2022
1
/
03.03.2022
5.5
/
11.03.2022
11.53
/
18.03.2022
12.74
/
28.03.2022
16
/
06.04.2022
26.96
/
12.04.2022
35.78
/
20.04.2022
40
/
28.04.2022
51.96
17.64
05.05.2022
71.69
33.96
12.05.2022
82.21
48
20.05.2022
94.5
58
27.05.2022
100
72
03.06.2022
100
82
09.06.2022
100
94
17.06.2022
100
100
Dozrevanje i pražnjenje apotecija Blumeriella jaapii
Regionalni centar: Vršac
Sorta: Oblačinska
Fenofaza: Obojavanje skoro završeno (BBCH 85).
 
Kod laboratorijskog pregleda prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) pored prisustva zrelih askospora u 100 % apotecija uočene su i ispražnjene askospore u 86 % apotecija.
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrevanja i pražnjenja apotecija ovog patogena.
Grinje na višnji

U regionu koji pokriva RC Vršac berba višanja je u toku dok je dominanatna sorta Oblačinska višnja, u zavisnosti od kondicije zasada, u fenofazi od sazrevanja, obojavanje skoro završeno do plod je u tehnološkoj zrelosti (BBCH 85-87).

 

Pri vizuelnom pregledu višanja je u nekim zasadima registrovano bronziranje vrhova mladara kao i povijanje liski na gore. Pregledom pod uveličanjem uočeno je prisustvo rđastih grinja iz roda Aculus.

 
 

Primena akaricida za suzbijanje ovih grinja se zbog blizine berbe ne preporučuje. Posle završene berbe treba pregledati zasade, posebno mladare i utvrditi prisustvo grinja i po potrebi izvršiti mere zaštite registrovanim akaricidima. 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
RC: Vršac
Sorta: Zlatni Delišes
Fenofaza: Prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 
Dozrelost pseudotecija iznosi 100 % dok je ispražnjenost pseudotecija za ovu nedelju 94 %.
 
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrevanje i pražnjenje apotecija Blumeriella jaapii
 
RC: Vršac
Sorta: Oblačinska
Fenofaza: Početak obojavanja ploda (BBCH 81).
 
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 100 % apotecija dok je ispražnjeno 64 % apotecija.
 
 
 
 
 
Dozrela apotecija              Ispražnjena apotecija
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrevanja i pražnjenja apotecija ovog patogena.
Prisustvo virusa patuljavosti pšenice u regionu Vršca
U toku prolećnog dela vegetacije u regionu Južnog Banata u usevima pšenice registrovani su simptomi žutila a u nekim usevima kasnije i propadanje bokora pšenice. Labaratorijskim analizama je utvrđeno da se radi o virusu patuljavosti pšenice (WDV).
 
Ovaj virus je prisutan u našem regionu već više godina unazad kao i cikada Psammotettix allienus pomoću koje se virus prenosi. Svi razvojni oblici ove cikade u toku ishrane prenose virus. Jeseni sa blagim temperaturama doprinose njenoj dugoj aktivnosti. Cikade se u proleće sa pšenice sele na samonikle biljke strnih žita ali i na korovsku floru gde nastavljaju sa ishranom. U jesen naseljavaju novoponikle useve i infestirane cikade na taj način zaražavaju biljke.
 
Simptomi prisustva virusa se mogu uočiti još u fazi bokorenja pšenice u vidu hloroze, no tada je teško samo vizuelnim pregledom razdvojiti moguće abiotičke faktore (nedostatak hraniva, uticaj rezidua herbicida u zemljištu i sl.) od infekcije virusom. Simptom u vidu propadanja bokora i zaostajanja biljaka u porastu se uočava u toku marta, aprila i maja meseca. Sa ranijom infestacijom biljke u jesen, nastupa i ranije propadanje biljaka te takve biljke propadnu toku zime. Kasnije zaražene biljke mogu doneti zakržljale klasove ili biti bez klasova. Na parcelama se uočava  tzv. topljenje biljaka u vidu oaza. Smanjenje prinosa može biti značajno.
 
Zaražen usev pšenice
 
 
Izgled zdrave biljke (levo) i zaražene biljke (desno),početak juna
 
 
Mere borbe baziraju se na osnovu biologije vektora i samog virusa:
  • higijena polja koja podrazumeva uništavanje korova i samoniklih biljaka pšenice koji predstavljaju zeleni most za ishranu cikada i time introdukciju virusa u usev;
  • kasnija setva pšenice - cikade u jesen sa samoniklih biljaka prelaze na prvoponikle useve tako da se najčešće simptomi uočavaju u usevima iz najranijih rokova setve;
  • primena insekticida u vreme nicanja useva sa ciljem suzbijanja vektora virusa. 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
 
Regionalni centar: Vršac
Sorta: Zlatni Delišes
Fenofaza: Drugo opadanje plodova (BBCH 73).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 
Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 100 %
Ispražnjenost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 82 %.
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
Kukuruzni plamenac
Usevi merkantilnog i semenskog kukuruza se nalaze u fenofazi od 6-9 razvijenih listova (BBCH 16-19) dok se kod kukuruza šećerca registruje i fenofaza početka pojave metlice (BBCH 51).
 
Pri vizuelnom pregledu merkantilnog kukuruza za sada nije registrovano prisustvo položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).Kod kukuruza šečerca su tokom ove nedelje uočena prva položena jajna legla ali za sada ispod praga štetnosti.Na svetlosnim lampama se zadnjih dana beleži povećanje broja imaga ove štetočine.
 
RC Vršac i u narednom periodu prati dinamiku leta i polaganja jaja kukuruznog plamenca i preko ovog portala i ostalih medija će dati signal za sprovođenje mera zaštite.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima