Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka utvrđeno je da se nalazi u fazi razvoja plodovi prečnika do 40mm (BBCH 74).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom opalog lišća iz voćnjaka registrovana je dozrelost pseudotecija čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke Venturia inaequalis, za sortu Zlatni delišes od 100%, a ispražnjenost od 74%.
 
datum
% dozrelosti pseudotecija Zlatni delišes
08.03
0%
16.03
0%
23.03
3,43%
30.03
8,65%
05.04
22,59%
11.04
28%
19.04
43%
26.04
81,5%
03.05
97,5%
11.05
98,52%
18.05
99%
25.05
100%
 
datum
% ispražnjenosti pseudotecija Zlatni delišes
19.04
10,90%
26.04
30%
03.05
45%
11.05
53%
18.05
57,69%
25.05
74%
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka, utvrđeno je da se nalaze u fazi razvoja drugo opadanje plodova (BBCH 73).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom opalog lišća iz voćnjaka registrovana je dozrelost pseudotecija čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis), za sortu Zlatni delišes od 99%, a ispražnjenost od 57,69%.
 
datum
% dozrelosti pseudotecija Zlatni delišes
08.03
0%
16.03
0%
23.03
3,43%
30.03
8,65%
05.04
22,59%
11.04
28%
19.04
43%
26.04
81,5%
03.05
97,5%
11.05
98,52%
18.05
99%
 
datum
% ispražnjenosti pseudotecija Zlatni delišes
19.04
10,90%
26.04
30%
03.05
45%
11.05
53%
18.05
57,69%
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka utvrđeno je da se nalazi u fazi razvoja plodovi do 20mm. (BBCH 72).
 
Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća iz voćnjaka registrovana je dozrelost pseudotecija čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke Venturia inaequalis za sortu Zlatni delišes od 98,5%, a ispražnjenost 53%.
 
datum
% dozrelosti pseudotecija Zlatni delišes
08.03
0%
16.03
0%
23.03
3,43%
30.03
8,65%
05.04
22,59%
11.04
28%
19.04
43%
26.04
81,5%
03.05
97,5%
11.05
98,52%
 
datum
% ispražnjenosti pseudotecija Zlatni delišes
19.04
10,90%
26.04
30%
03.05
45%
11.05
53%
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.
 
Dozrelost i ispraznjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritorji delovanja RC Jagodina, na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka utvrđeno je da se nalaze u fazi razvoja, veličina ploda od 10mm do 20mm. (BBCH 71-72).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom prezimelog lišća iz voćnjaka registrovana je dozrelost pseudotecija čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke Venturia inaequalis, za sortu Zlatni delišes od 97,5%, a ispražnjenost 45%.
 
datum
% dozrelosti pseudotecija Zlatni delišes
08.03
0%
16.03
0%
23.03
3,43%
30.03
8,65%
05.04
22,59%
11.04
28%
19.04
43%
26.04
81,5%
03.05
97,5%
 
datum
% ispražnjenosti pseudotecija Zlatni delišes
19.04
10.90%
26.04
30%

03.05

45%

 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.
Dozrelost i ispraznjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom utvrdjeno je da se jabuka nalazi u fazi razvoja kraj cvetanja sve latice opale (BBCH 69).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom prezimelog lišća iz voćnjaka registrovana je dozrelost pseudotecija čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke Venturia inaequalis, za sortu Zlatni delišes od 81,5%, a ispražnjenost 30%.
 
datum
% dozrelosti pseudotecija Zlatni delišes
08.03
0%
16.03
0%
23.03
3,43%
30.03
8,65%
05.04
22,59%
11.04
28%
19.04
43%
26.04
81,5%
 
datum
% ispraznjenosti pseudotecija Zlatni delišes
19.04
10.90%
26.04
30%
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispraznjenosti pseudotecija.
 
 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequqlis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom ustanovljeno je da se jabuka nalazi u fazi razvoja puno cvetanje (BBCH 65).
 
Ovonedeljinim laboratorijskim pregledom prezimelog lišća iz voćnjaka registrovana je dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke) za sortu Zlatni delišes od 43%, a ispražnjenost 10,9%.
 
datum
% dozrelosti pseudotecija Zlatni delišes
08.03
0%
16.03
0%
23.03
3,43%
30.03
8,65%
05.04
22,59%
11.04
28%

19.04

43%

 
datum
% ispražnjenosti pseudotecija Zlatni delišes
19.04
10,90%
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina na punktu Šantarovac, ustanovljeno je da se jabuka nalazi u fazi razvoja - faza crvenih pupoljaka, cvetna loža lagano otvorena (BBCH 57).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom prezimelog lišća iz voćnjaka registrovana je dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke), za sortu Zlatni delišes od 28%.
 
        
datum
% dozrelosti pseudotecija Zlatni delišes
08.03
0%
16.03
0%
23.03
3,43%
30.03
8,65%

05.04

22,59%

11.04
28%
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Šantarovac, utvrđeno je da se jabuka nalazi u fazi razvoja vidljivi prvi zeleni listići do prvi listovi otvoreni, drugi još uvek uvijeni (BBCH 07-11).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća iz voćnjaka za ovu nedelju registrovana je dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke), za sortu Ajdared od 10,5% i sortu Zlatni delišes od 22,59%.
 
 
datum
 
 
% dozrelosti pseudotecija Ajdared
 
% dozrelosti pseudotecija Zlatni delišes
08.03
0%
0%
16.03
0%
0%
23.03
2%
3,43%
30.03
6,37%
8,65%

05.04

10,5%

22,59%

 
RC Jagodina nastavlja sa praćanjem dozrelosti pseudotecija.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Šantarovac, utvrđeno je da se jabuka nalazi u fazi razvoja početak pucanja pupoljaka, vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 03-07).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća za ovu nedelju registrovana je dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke) za sortu Ajdared od 6,37% i za sortu Zlatni delišes od 8,65%.
 
datum
% dozrelosti pseudotecija Ajdared
% dozrelosti pseudotecija Zlatni delišes
08.03
0%
0%
16.03
0%
0%
23.03
2%
3,43%
30.03
6,37%
8,65%
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina na punktu Šantarovac, utvrđeno je da se jabuka nalazi u fazi razvoja kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća za ovu nedelju registrovana je dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke) za sortu Ajdered od 2% i sortu Zlatni delišes od 3,43%
 
datum
% dozrelosti pseudotecija Ajdared
% dozrelosti pseudotecija Zlatni delišes
08.03
0%
0%
16.03
0%
0%
23.03
2%
3,43%
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.
 
 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima