Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina
Pojava šljivinih osa
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Majur, na lepljivim klopkama u zasadu šljive registruju se prvi ulovi šljivinih osa (Hoplocampa flava, Hoplocampa minuta).
 
 
 
Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Jagodina nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće pravi momenat za tretman.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - V nedelja praćenja
Na teritoriji RC Jagodina, na punktu Šuljkovac zasad jabuke Zlatni Delišes i Ajdared se nalazi u fazi prvi listovi otvoreni (drugi još uvek uvijeni) do vidljivi cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni), ( BBCH 11-55).
 
Pregledom pseudotecija iz opalog lišća jabuke registruju se zrele askospore prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda( Venturia inaequalis).
 
Kod sorte Zlatni Delišes dozrelost pseudotecija za ovu nedelju je 35,18%.
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Preventivne mere u borbi protiv krompirovog moljca
Na teritoriji RC Jagodina u toku je priprema zemljišta za setvu krompira namenjenog za jesenju proizvodnju.
 
Sa pojavom dugih sušnih leta, jedna od ekonomski najznačajnijih štetočina krtola krompira je krompirov moljac (Phthorimaea operculella) koja u velikoj meri može da ugrozi proizvodnju.
 
Štete u usevu krompira mogu da nastanu u polju u toku vegetacije, a sa zaraženim krtolama ova štetočina može da se unese u skladišta gde moljac nastavlja da se razvija otvarajući put za razvoj patogena i gde krtole ubrzano propadaju i gube svoju tržišnu vrednost.
 
Zato se poljoprivrednim proizvođačima preporučuju preventivne mere prilikom proizvodnje:
 

Koristiti zdrave i neoštećene krtole,

Setva na dubini 10-15 cm,

Obrazovanje visokih bankova.

 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - IV nedelja praćenja
Na teritoriji delovanja RC Jagodina zasadi jabuke se nalaze u fazi  zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljaka: prvi listovi se odvajaju (faza mišjih ušiju), BBCH 10/54.
 
Pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz opalog lišća kod sorte Zlatni Delišes, registrovana je dozrelost pseudotecija od 16,04%.
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem ovog patogena.
 
Zdravstveno stanje ozime pšenice
Na području RC Jagodina, na punktu Štiplje i Novo Lanište, ozima pšenica se nalazi u fazi od vlatanja do pojave prvog kolenca (BBCH 30-31).
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registruje se prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus).
 
U toku je dopunska ishrana imaga, sledi parenje i polaganje jaja.
 
Registruje se i pojava lisnih vašiju.
 
Na navedenim lokacijama monitoringa, od biljnih bolesti, registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) na 1-2% biljaka.
 
 
Za sada se ne preporučuju hemijske mere suzbijanja štetnih organizama u usevima pšenice.
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem aktivnosti štetočina i pojavu bolesti i obavestiće poljoprivredne proizvođače o vremenu tretiranja.
 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - III nedelja praćenja
Na teritoriji RC Jagodina, na lokalitetu Šuljkovac, jabuka se, u zavisnosti od sorte, nalazi u fazi od kraj bubrenja (Zlatni Delišes) do početak pucanja pupoljaka: vidljivi prvi zeleni listići (Ajdared).
 
Pregledom pseudotecija iz opalog lišća, prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovana je dozrelost pseudotecija od 7,72%.  
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - II nedelja praćenja
Na teritoriji delovanja RC Jagodina na punktu Šuljkovac, vizuelnim pregledom zasada jabuke utvrđeno je da se jabuka zavisno od sortimenta nalazi u fazi od početka bubrenja lisnih pupoljaka(Zlatni Delišes) do kraja bubrenja lisnih pupoljaka (Ajdared), (BBCH 01-03).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija iz prezimelog lišća sorte Zlatni Delišes registrovana je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 4,24%.
 
 
RC Jagodina nastavlja sa nedeljnim praćenjem ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-I nedelja praćenja
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća sorte Zlatni Delišes, registrovana je dozrelost pseudotecija od 3,12 %.
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.
 
 
Zdravstveno stanje pšenice
Na teritoriji RC Jagodina na punktu Novo Lanište pšenica se nalazi u fazi bokorenja, od 4 do 7 sekundarnih stabala vidljivo (BBCH 24-27).
 
Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 4% biljaka.
 
Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.
 
Tokom vizuelnih pregleda parcela pod pšenicom registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljski miš (Apodemus silvaticus) i poljska voluharica (Microtus arvalis).
 
Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima da obiđu svoje parcele i da ako uoče više od 10 aktivnih rupa po hektaru primene neki od rodenticida. Mogu se koristiti gotovi mamci na bazi a. m. bromadiolon  uz obavezno zatrpavanje mamaka da ne bi došlo do trovanja divljih životinja.
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice.
Ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi razvoja plod veličine 40mm.
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog opalog lišća iz voćnjaka registrovana je ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis (čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke) od 100%.
 
Datum
Ispražnjenost pseudotecija Zlatni delišes
23.04
4,54%
03.05
11,53%
10.05
19,29%
17.05
58,62%
24.05
90,16%
01.06
100%
 
Konstatuje se kraj primarnih infekcija.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima