Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Ruma.
Zdravstveno stanje ozimih useva
 

Na terenu RC Ruma ozimi usevi se, zavisno od vremena setve i primenjene agrotehnike, nalaze u različitim fazama razvoja. Usevi pšenice su u fazi od tri lista razvijeno do početka bokorenja (13-21BBCH), a usevi ječma u fazi bokorenja; vidljivo prvo ili drugo sekundarno stablo (21-22 BBCH).

 

Pregledom useva pšenice (lokaliteti: Ruma, Irig, Rivica) registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pepelnice žita (Erisyphe graminis) na   5 do 40% biljaka i rđe (Puccinia spp.) na 0 do 7% biljaka. Simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) nisu registrovani.

 

Pregledom useva ječma (lokaliteti: Ruma, Šatrinci) registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pepelnice žita (Erisyphe graminis) na  0 do 15% biljaka i mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 6 do 11% biljaka.

 

 

 velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo cikada (Cicadelidae), dok se prisustvo vaši (Aphididae) registruje u niskim brojnostima. RC Ruma je preporučio mere za suzbijanje ovih štetočina  25.10.2019. (vidi preporuku).  Pad temperature uticaće na smanjenje aktivnosti ovih štetočina.

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimih strnina.

Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu

 

U okviru monitoringa useva merkantilnog kukuruza na terenu RC Ruma   izvršen je vizuelni pregled hibrida iz ranih i kasnih grupa zrenja pred berbu.

 

 

U cilju utvrđivanja zdravstvenog stanja, prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera) i simptoma prisustva gljiva prouzrokovača plesnivosti klipa (Fusarium spp.,  Aspergillus spp.Penicillium spp., Cladosporium spp.), izvršen je pregled 20 hibrida na lokalitetima: Ruma, Voganj, Erem, Dobrinci, Mali Radinci, Žarkovac, Inđija, Ljukovo, Stari Slankamen, Novi Slankamen, Krčedin, Maradik, Irig, Rivica, Vrdnik, Krušedol Selo, Neradin.

 

 Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

 

 

hibridi iz ranih grupa zrenja

hibridi iz kasnih grupa zrenja

klipovi bez simptoma

26-60%

32-74%

klipovi sa oštećenjima od insekata

39-71%

26-59%

klipovi sa simptomima Fusarium spp.

13-37%

4-34%

klipovi sa simptomima Aspergillus spp.

/

0-2%

klipovi sa simptomima Penicillium spp.

0-2%

0-3%

klipovi sa simptomima Cladosporium spp.

1 do 18%

0-4%

 

Pregledom ranih i kasnih hibrida kukuruza u najvećoj meri je evidentirano prisustvo oštećenja samo od insekata  i kombinovana oštećenja od insekata i gljiva iz roda Fusarium, dok su simptomi od gljiva iz rodova  Cladosporium,  Penicillium i Aspergillus  registrovani na malom broju klipova.

 

Insekti i Fusarium spp.

 

 

Početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca

Na terenu RC Ruma, vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza (lokalitet Ljukovo) registrovana su prva jajna legla druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% pregledanih biljaka. Takođe, registrovano je i parazitirano jajno leglo (od parazitne osice Trichogramma sp.). Monitoringom dinamike polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca u Sistemu PIS-a, uočena je na pojedinim lokalitetima visoka stopa parazitizma od strane osica Trichogramma, čak do 90% jajnih legala je bilo parazitirano. Iz tog razloga, prilikom suzbijanja kukuruznog plamenca, preporuka je da se obavezno vodi računa o selektivnosti insekticida na korisne organizme.

Sveže položeno i parazitirano jajno leglo

 

U usevima merkantilnog kukuruza  (lokalitet Ruma/Fišer), semenskog kukuruza (lokalitet Jarkovci) i paprike (lokalitet Buđanovci) za sada nije uočeno prisustvo jajnih legala ove štetočine.

 

S obzirom da je u pitanju sam početak polaganja jaja hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.  RC Ruma nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i blagovremeno će obavestiti proizvođače o momentu tretmana.

Prva jajna legla kukuruznog plamenca

 

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza (lokaliteti: Ruma/Fišer i Ljukovo; faza: 9 do 10 listova razvijeno) i useva semenskog kukuruza (lokalitet: Jarkovci; faza: 7 do 8 listova razvijeno) registrovana su prva jajna legla prve generacje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% pregledanih biljaka.

 

 velika slika

 

Za sada se ne preporučuju mere zaštite. RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

 

 

Ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fazi  plodovi veličine do 40 mm (74 BBCH).

 

Pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registrovana je potpuna ispražnjenost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), što ukazuje  da je završen period primarnih infekcija.

 

U  zasadima  u kojima se registruje prisustvo simptoma nastaviti sa zaštitom jabuke u kišnim periodima, u cilju sprečavanja širenja sekundarnih zaraza konidijama ove gljive.

 

velika slika

Stanje u usevima šećerne repe

 

Usevi šećerne repe se nalaze u različitim fazama zatvaranja redova (31-35 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva na terenu RC Ruma registrovano je prisustvo simptoma bakterioza (Pseudomonas syringae) na 5 do 30% pregledanih biljaka.

 

Simptomi bakterioza

 

Na pojedinim parcelama  registrovane su prve pege od prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Procenat biljaka sa pegama se kreće do 2%. 

 

Simptom i konidije prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe

 

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva šećerne repe i na vreme će dati signal za tretman.

 

Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus

Na terenu RC Ruma zasadi  vinove loze se nalaze u fenofazi cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni  do početka cvetanja (57-61 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na naličju listova, registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus . U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

 

Larve prvog razvojnog stupnja

 

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescens doree koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze. Da bi postala infektivna, ckada se mora nekoliko sati ishranjivati na zaraženim čokotima, a zatim mora da prođe inkubacioni period (21 dan) da bi mogla preneti fitoplazmu na drugu biljku.

 

Hemijske mere suzbijanja se za sada ne preporučuju, jer su tek su larve trećeg stupnja sposobne da prenesu fitoplazmu.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove cikade i blagovremeno će signalizirati pravi momenat za tretman.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se  nalaze u fazi  drugo opadanje plodova  do plodovi veličine do 40 mm (73 - 74 BBCH). 

 

Pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registrovana je dozrelost pseudotecija  prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 100% i ispražnjenost od 88,13% (od 59 pregledanih pseudotecija 52 je ispražnjeno).

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti  pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se  nalaze u fazi  plodovi dostigli dimenzije do 20 mm, do faze  drugo opadanje plodova (72-73 BBCH).

 

Pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registrovana je dozrelost pseudotecija  prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 92,54% i ispražnjenost od 52,63%.

 

Od 57 pregledanih pseudotecija 30 je ispražnjeno, u 5 pseudotecija je registrovano do 50% zrelih askospora, u 7 do 75%, a u 45 do 100% zrelih askospora.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti  pseudotecija ovog patogena.

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se  nalaze u fenofazi  plodovi dostigli dimenzije od 10 do 20 mm  (71-72 BBCH).

 

 Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registrovana je dozrelost pseudotecija  prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 88,83% i ispražnjenost od 33,92%.

 

Od 56 pregledanih pseudotecija 19 je ispražnjeno, u 4 pseudotecije je registrovano do 50% zrelih askospora, u 17 do 75%, a u 35 do 100% zrelih askospora.

 

 

Ispražnjena pseudotecija

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti  pseudotecija ovog patogena.

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima