Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Ruma.
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Ruma  ozimi usevi strnih žita se zavisno od vremena setve i primenjene agrotehnike nalaze u različitim fazama razvoja, od nekoliko listova razvijeno do različitih faza bokorenja (14-23 BBCH).

 

 

Fenofaza ječma i pšenice

 

 

Vizuelnim pregledom useva ječma (faza: prvo do treće sekundarno stablo vidljivo (21-23 BBCH);   lokaliteti: Pavlovci, Šatrinci); registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na od 3% do 5% biljaka.

 

Mrežasta pegavost lista ječma

 

Pregledom useva pšenice (faza: prvo do drugo sekundarno stablo vidljivo (21-22 BBCH); lokaliteti: Ruma, Pavlovci, Šatrinci); nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

 

Takođe, prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae) nije registrovano u usevima ozimih strnih žita.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje kukuruza u regionu Rume

 

Na teritoriji RC Ruma (opštine: Ruma, Irig, Inđija) u okviru  monitoringa useva merkantilnog kukuruza izvršen je vizuelni pregled hibrida iz ranih i kasnih grupa zrenja pred berbu, na 20 proizvodnih parcela na lokalitetima: Ruma, Voganj, Erem, Stejanovci, Pavlovci, Dobrinci, Kraljevci, Žarkovac, Putinci, Ljukovo, Stari Slankamen, Slankamenački Vinogradi, Krčedin, Neradin, Irig, Rivica, Vrdnik.

 

Pregled je vršen u cilju utvrđivanja zdravstvenog stanja, prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera), kao i simptoma prisustva gljiva prouzrokovača plesnivosti klipa (Fusarium spp.,  Aspergillus spp.Penicillium spp., Cladosporium spp.).

 

Tabelarni prikaz napadnutih klipova (na 100 pregledanih klipova):

 

opština

lokacija

BS

I

F

P

A

C

Ruma

20

71

25

1

0

2

Voganj

46

40

17

0

0

14

Erem

43

52

20

0

0

2

Stejanovci

42

52

20

2

0

1

Pavlovci

34

49

35

0

0

4

Dobrinci

67

22

15

0

0

0

Kraljevci

58

21

23

3

0

0

Kraljevci

14

76

47

1

0

0

Žarkovac

18

78

22

4

1

0

Žarkovac

29

70

15

0

0

1

Putinci

14

79

71

2

0

0

Irig

Irig

27

72

8

0

0

3

Irig

7

91

25

2

1

1

Rivica

14

85

26

2

0

1

Vrdnik

22

55

41

0

0

3

Neradin

36

62

13

1

0

0

Inđija

Ljukovo

14

71

54

6

0

0

Krčedin

34

51

26

2

0

0

Stari Slankamen

41

34

36

1

0

1

Slankamenački Vinogradi

55

36

16

0

0

1

 

Procentualna zastupljenost:

BS -  klipovi bez simptoma: 7 - 67%

I- klipovi oštećeni samo od insekata: 21 - 91%

F- klipovi sa simptomima Fusarium spp. 8 - 71%

P- klipovi sa simptomima Penicillium spp.: 0 - 6%

A- klipovi sa simptomima Aspergillus spp. 0 - 1%

C- klipovi sa simptomima Cladosporium spp.: 0 - 14%

 

Procenat infestiranih klipova se kreće od 33 do 93% i u zavisnosti je od zastupljenog hibrida, primenjene agrotehnike i proizvodnih uslova. U najvećoj meri su evidentirana oštećenja samo od insekata, samo od Fusarium spp. i kombinovana oštećenja od insekata i Fusarium spp., dok su simptomi od gljiva iz rodova  Cladosporium,  Penicillium i Aspergillus  registrovani na malom broju klipova. S obzirom da su prikazani procenti infestiranih klipova u granicama uobičajenih vrednosti za region Rume, može se zaključiti da je zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza u redu i da se ne očekuje prisustvo mikotoksina u zrnu kukuruza iznad zakonom dozvoljenih vrednosti. S obzirom da su laboratorijska ispitivanja u toku, RC Ruma će u narednom periodu izvestiti o zdravstvenoj bezbednosti merkantilnog kukuruza u svom regionu.

 

Simptomi (velika slika)

 

Venturia inaequalis- završen period primarnih infekcija

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi prečnik ploda do 40 mm, pa do polovine krajnje veličine (74-75 BBCH). 

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (lokalitet Irig/Kudoš, sorta Ajdared) registrovana je potpuna ispražnjenost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), što ukazuje  da je završen period primarnih infekcija.

 

U  zasadima  u kojima su prisutni simptomi treba nastaviti sa zaštitom protiv ovog patogena u kišnim periodima, kako bi se sprečilo širenje sekundarnih zaraza konidijama ove gljive.

Ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi   prečnik ploda do 40 mm (74 BBCH). 

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet Irig/Kudoš, sorta Ajdared) registrovano je dozrelost pseudotecija od 100%, dok njihova ispražnjenost iznosi 96%.

 

Period primarnih zaraza je pri kraju. RC Ruma nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus

 

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na naličju listova, registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus . U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

 

Larva prvog razvojnog stupnja

 

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescens doree koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze. 

 

Hemijske mere suzbijanja se za sada ne preporučuju, jer su tek su larve trećeg stupnja sposobne da prenesu fitoplazmu.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove cikade i blagovremeno će signalizirati pravi momenat za tretman.

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi  drugo opadanje plodova do faze prečnik ploda do 40 mm (73-74 BBCH ). 

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet Irig/Kudoš, sorta Ajdared) registrovano je dozrelost pseudotecija od 100%, dok njihova ispražnjenost iznosi 87,87%.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi  plodovi dostigli dimenzije do 20 mm, pa do drugo opadanje plodova (72-73 BBCH).

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet Irig/Kudoš, sorta Ajdared) registrovano je prisustvo zrelih askospora.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 100%, dok njihova ispražnjenost iznosi 60%.

 

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi  plodovi dostigli dimenzije 10 do 20 mm (71-72 BBCH).

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet Irig/Kudoš, sorta Ajdared) registrovano je prisustvo zrelih askospora.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 96,5%, dok njihova ispražnjenost iznosi 48%.

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi  plodovi dostigli dimenzije do 10 mm; opadanje plodova posle cvetanja (71 BBCH).

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet Irig/Kudoš, sorta Ajdared) registrovano je prisustvo zrelih askospora.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 92%, dok njihova ispražnjenost iznosi 36%.

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet Irig/Kudoš, sorta Ajdared) registrovano je prisustvo zrelih askospora.

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 84,13%, dok njihova ispražnjenost iznosi 25%.

 

Velika slika

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima