Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Ruma.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi drugo opadanje plodova (73 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared) registruje se prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

  

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 100%, dok je procenat ispražnjenost 66%.

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od plodovi dostigli dimenzije oko 20 mm do faze drugo opadanje plodova (72-73 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared) registruje se prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

  

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 96,81%, dok je procenat ispražnjenost 54,54%.

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis (X nedelja)

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared, fenofaza:  plodovi dostigli dimenzije do 20 mm (72 BBCH)) registrovano je prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Od 55 pregledanih pseudotecija u 5 pseudotecija je registrovano do 50% zrelih askospora, u 15 do 75%  i u 35 do 100% zrelih askospora.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 88,63%, dok je procenat ispražnjenost 30,90%.

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (IX nedelja)

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared, fenofaza: puno cvetanje, najmanje 50% cvetova otvoreno) registrovano je prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Od 58 pregledanih pseudotecija u 10 nema formiranih askospora, u 9 pseudotecija je registrovano do 25% zrelih askospora, u 21  od 26 do 50%, u 12 od 51 do 75% zrelih askospora i u 6 od 76 do 100%.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 47,84%.

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (VIII nedelja)

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u  fenofazama od crvenih pupoljaka do 20% cvetova otvoreno  (57-62 BBCH). 

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared) registrovano je prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Od 55 pregledane pseudotecije u 15 nema formiranih askospora, u 13 pseudotecija je registrovano do 25% zrelih askospora, u 17  od 26 do 50%, u 7 od 51 do 75% zrelih askospora i u 3 od 76 do 100%.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 36,36%.

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (VII nedelja)

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u  fenofazama od zelenih i crvenih pupoljaka do prvih otvorenih cvetova (56-60 BBCH). 

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared) registrovano je prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Od 54 pregledane pseudotecije u 20 nema formiranih askospora, u 20 pseudotecija je registrovano do 25% zrelih askospora, u 10  od 26 do 50%, u 3 od 51 do 75% zrelih askospora i u 1 od 76 do 100%. Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 24,53%.

 

 

                                velika slika

 

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija  Venturia inaequalis (VI nedelja)

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u različitim fenofazama pred cvetanje: vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni, preko faze zelenih pupoljaka do faze crvenih pupoljaka (54-57 BBCH). 

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared) registrovano je prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

                       velika slika

 

 

Od 51 pregledane pseudotecije u 30 nema formiranih askospora, u 11 pseudotecija je registrovano do 25% zrelih askospora, u 6  od 26 do 50%, a u 3 od 51 do 75% zrelih askospora i u 1 od 76 do 100%. Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 17,64%.

 

Prisustvo tripsa u zasadima breskve i nektarine

Na terenu RC Ruma zasadi bresaka i nektarina se nalaze u u različitim fazama cvetanja i precvetavanja.

 

Pregledom zasada breskve i nektarine, vizuelno i metodom otresanja grančica, kao i pregledom spontane korovske flore u zasadima registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera). 

 

velika slika

 

 

Sa cvetanjem dolazi do migracije tripsa sa biljaka spontane flore na cvetove voća. Štete od tripsa nastaju usled ishrane odraslih jedinki i larvi i samog čina polaganja jaja na cvetovima i tek zametnutim plodovima. Kao posledica, dolazi do odbacivanja cvetova, a kasnije do pojave ožiljaka na plodovima. Značajnije štete nastaju usled ishrane larvi na tek zametnutim plodovima. Napadnuti plodovi nekrotiraju i deformišu se. Sa porastom plodova dolazi do njihovog pucanja i iz njih može curiti smola. 

 

Suzbijanje tripsa je otežano jer  primena insekticida nije dozvoljena u vreme njihove pojave u fazi cvetanja, zbog prisustva polinatora. Sa hemijskim merama borbe protiv ove štetočine se otpočinje u fazi precvetavanja i početka formiranja plodnika, kada polinatori više nisu prisutni u voćnjaku.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem aktivnosti tripsa i na vreme će dati signal za insekticidni tretman.

Dozrelost pseudotecija  Venturia inaequalis (V nedelja)

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi zeleni listići 5 do 10 mm iznad ljušture pupoljka (“mišje uši”), do fenofaze prvi listovi otvoreni (09- 11 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared) registrovano je prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

 velika slika

 

Od 56 pregledanih pseudotecija u 37 nema formiranih askospora, u 9 pseudotecija je registrovano do 25% zrelih askospora, u 6  od 26 do 50%, a u 4 od 51 do 75% zrelih askospora. Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 14,73%.

Pojava repine pipe na starim repištima

 

Na terenu RC Ruma tokom proteklog vikenda otpočela je setva šećerne repe.

 

RC Ruma u 2023. godini prati pojavu i kretanje repine pipe (Bothynoderes punctiventris) na lokalitetima Kraljevci i Ljukovo.

 

Na lokalitetu Ljukovo, sa porastom temperature, registrovan je izlazak repine pipe sa mesta prezimljavanja, pa se u feromonskim klopkama postavljenim na staro repište registruje prisustvo imaga ove štetočine.

 

 

 velika slika

 

Sa daljim porastom temperature vazduha i zemljišta očekuje se intenzivniji izlazak  imaga sa mesta prezimljavanja, a nakon toga i migracija sa starih na novozasejana repišta.

 

S obzirom da su početne faze razvoja šećerne repe najugroženije,  proizvođačima se kao preventivne mere kontrole preporučuju:

 

-          setva “ lovnih pojaseva“ (gušća setva na uvratinama),

-          kopanje lovnih kanala oko starih repišta, 

-          redovan obilazak parcela u najtoplijem delu dana (praćenje početka nicanja useva i  prisustva repine pipe na starim i novim repištima).

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine na starim i novim repištima i na vreme će signalizirati vreme za primenu insekticida.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima