Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Pančevo.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, VI nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi jabuka se nalaze u fazi od zeleni listići 10mm iznad ljušture pupoljaka do faze crvenih pupoljaka (BBCH54 - 57).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Za sortu Ajdared dozrelost pseudotecija iznosi 50,94%, a za sortu Zlatni Delišes 48,07%.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje pšenice

Na teritoriji RC Pančevo usevi ozime pšenice se nalaze u fazi bokorenja.  

Pregledom useva na lokalitetima Stari Tamiš, Crepaja i Ogledno polje, registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice žita (Erisyphae graminis) i rđe (Puccinia spp.). Rezultati pregleda su prikazani u tabeli:  

 

Lokalitet

Faza razvoja

%  biljaka sa simptomima sive pegavosti

%  biljaka sa simptomima pepelnice

% biljaka sa simptomima rđe

StariTamiš

26 BBCH

6

8

6

Crepaja

26 BBCH

5

7

4

Ogledno polje

26 BBCH

4

8

5


 
Uskoro se očekuje ulazak biljaka pšenice u fazu vlatanja kada je veoma važno sprečiti dalji razvoj bolesti lista i stabla u cilju očuvanja lisne mase i normalnog funkcionisanja fizioloških procesa u biljci.
RC Pančevo nastavlja sa monitoringom zdravstvenog stanja useva pšenice i na vreme će signalizirati primenu mera zaštite.
Prisustvo žitne pijavice u usevima pšenice i ječma

Na teritoriji RC Pančevo usevi ozimih strnina se nalaze u fazi od bokorenja, vidljivo četvrto do šesto sekundarno stablo do prvo kolence najmanje 1cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 26 - 31).

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus). U toku je izlazak odraslih jedinki sa mesta prezimljavanja i dopunska ishrana.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Prisustvo repičinog sjajnika u uljanoj repici

Na teritoriji RC Pančevo, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi cvast upravo vidljiva  izmedju mladih listova prisutni cvetni pupoljci zatvoreni lišćem (BBCH 50).

Vizuelnim pregledom useva i pregledom Merikovih posuda, registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus). Za sada su brojnosti ispod praga štetnosti.

 

Hemijske mere zaštite za sada se ne preporučuju, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, V nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi jabuka se se nalaze u fazi zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljaka (09 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Za sortu Ajdared dozrelost pseudotecija iznosi 21,07%, a za sortu Zlatni Delišes 17,50%.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Pojava sive repine pipe na starim repištima

Na teritoriji RC Pančevo, setva šećerne repe je otpočela.

Na feromonskim klopkama postavljenim na starom repištu, registrovano je prisustvo imaga sive repine pipe  (Bothynoderes punctiventris).

Sa porastom temperature očekuje se intenzivnija pojava imaga i migracija sa starih na novoposejana repišta.

S obzirom da je početak nicanja useva najugroženija faza sa aspekta napada repine pipe,  a repina pipa je već počela da izlazi sa mesta prezimljavanja, proizvođačima preporučujemo sledeće preventivne mere:

Gušću setvu na uvratinama novih repišta i  kopanje lovnih kanala oko starih repišta i posipanje insekticida u njih.Takođe, preporučujemo obilazak parcela u najtoplijem delu dana. 

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine na starim i novim repištima.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, IV nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fenofazama, od početak pucanja pupoljaka (BBCH 07) do faze zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 09).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Za sortu Ajdared dozrelost pseudotecija iznosi 9,90%, a za sortu Zlatni Delišes 15,35%.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na teritoriji RC Pančevo usevi ozimih strnina se nalaze u fazi od bokorenja (vidljivo četvrto do šesto sekundarno stablo, 24-26 BBCH) do prvo kolence najmanje je 1cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 31).

 

Pregledom useva pšenice na lokalitetima Stari Tamiš, Crepaja i Ogledno polje, registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice(Septoria tritici) na 2-4% biljaka, pepelnice žita (Erisyphae graminis)  na 2% biljaka i rđe (Puccinia spp.) na 2-3% biljaka.

 

Lokalitet

Faza razvoja

%  biljaka sa simptomima sive pegavosti

%  biljaka sa simptomima pepelnice

% biljaka sa simptomima rđe

StariTamiš

25 BBCH

4

2

2

Crepaja

25-26 BBCH

4

2

3

Ogledno polje

24-25 BBCH

2

2

3


 

Pregledom useva ječma  na lokalitetima Banatsko Novo Selo i Ogledno polje, registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 2 do 12% biljaka, sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 3 do 5% biljaka i pepelnice žita (Erisyphae graminis) na  3 do 4% biljaka.

 

Lokalitet

Faza razvoja

%  biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti

%  biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti 

% biljaka sa simptomima pepelnice

Banatsko Novo Selo

31- BBCH

12

5

4

Ogledno polje

24-25 BBCH

2

3

3

 

Preporuku o sprovođenju hemijskih mera zaštite u usevima ječma RC Pančevo je saopštilo 9.3.2020_preporuka o zaštiti ječma zbog postignutog epidemijskog praga štetnosti prisustva biljnih bolesti na pojedinim parcelama.

Za sada se u usevima pšenice još uvek ne preporučuje primena fungicida, ali s obzirom na najavljene vremenske prilike koje će ubrzati ulazak biljaka u fazu vlatanja, redovno treba kontrolisati useve na prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Tripsi u usevu ozimog luka

Na teritoriji RC Pančevo na lokalitetima Pančevo, Crepaja i Jabuka, usevi ozimog luka se nalaze u fazi peti list jasno vidljiv (BBCH 15).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo odraslij jedinki i larvi duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u sledećim indeksima napada:

·        Imago: 3

·        Larve 2,5

Blaga zima je uticala na visoku stopu preživljavanja ovih štetnih insekata i uskoro se očekuje  postizanje pragova štetnosti.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem i signaliziraće vreme za tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, III nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo, lokalitet Pančevo i Banatski Brestovac,  vizuelnim pregledom zasada je utvrđeno da se jabuke nalaze u fenofazi od mirovanja vegetacije do početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-01).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Kod sorte Ajdared od 50 pregledanih pseudotecija u 43 nema formiranih askospora, a 7 su u kategoriji od 0 - 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 3,5%. Kod sorate Zlatni Delišes od  pregledanih 50 pseudotecija u 42 nema formiranih askospora, a 8 su u kategoriji od 0 - 25% formiraih askosopra. Procenat dozrelosti iznosi 4,0%.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima