Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Pančevo.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, XIV nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuka se nalaze  u fazi  razvoja ploda, od plodovi dostigli dimenzije do 20mm do drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

Kod sorte Ajdared od 69 pregledanih pseudotecija, askospora,  69 su u kategoriji od 75 do 100%.

Procenat dozrelosti za ovu nedelju kod sorte Ajdared iznosi 100%. 

Kod sorte Zlatni Delišes od pregledanih 78 pseudotecija, u 78 pseudotecija askospore su u kategoriji 75-100%.

Procenat dozrelosti za ovu nedelju kod sorte Zlatni Delišes iznosi 100%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 84,06 % kod sorte Ajdared i 88,46% kod sorte Zlatni Delišes.

 

RC pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti I ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, XIII nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuka se nalaze  u fazi  razvoja ploda, plodovi dostigli dimenzije do 20mm (BBCH 72).

Kod sorte Ajdared od 47 pregledanih pseudotecija, 0 je u kategoriji od 0 do 25% formiranih askospora, 3 je u kategoriji od 25 do 50% formiranih askospora, 2 su u kategoriji od 50 do 75% formiranih askospora i 42 su u kategoriji od 75 do 100%.

Procenat dozrelosti za ovu nedelju kod sorte Ajdared iznosi 95,74%. 

Kod sorte Zlatni Delišes od pregledanih 54 pseudotecija, 0 su u kategoriji od 0 do 25% formiraih askosopra u 1 pseudoteciji askospore su u kategoriji od 25 do 50%, u 2 pseudotecije askospore su u kategoriji od 50 do 75% i u 51 pseudoteciji askospore su u kategoriji 75-100%.

Procenat dozrelosti za ovu nedelju kod sorte Zlatni Delišes iznosi 98,14%.

 

Procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 61,33 % kod sorte Ajdared i 66,25% kod sorte Zlatni Delišes.

 

RC pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti I ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, XII nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuka se nalaze  u fazi  razvoja ploda , plodovi dostigli dimenzije od 10 mm (BBCH 71).

Kod sorte Ajdared od 55 pregledanih pseudotecija, 3 je u kategoriji od 0 do 25% formiranih askospora, 7 je u kategoriji od 25 do 50% formiranih askospora, 11 su u kategoriji od 50 do 75% formiranih askospora i 34 su u kategoriji od 75% do 100%.

Procenat dozrelosti za ovu nedelju kod sorte Ajdared iznosi 84,54%. 

 

Kod sorte Zlatni Delišes od pregledanih 52 pseudotecija, 2 su u kategoriji od 0 do 25% formiraih askosopra u 7 pseudotecija askospore su u kategoriji od 25 do 50%, u 13 pseudotecija askospore su u kategoriji od 50 do 75% i u 30 pseudotecija askospore su u kategoriji 75-100%.

Procenat dozrelosti za ovu nedelju kod sorte Zlatni Delišes iznosi 84,13%.

 

Procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 21,42 % kod sorte Ajdared i 21,21% kod sorte Zlatni Delišes.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispraznjenosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, XI nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuka se nalaze  u fazi  razvoja ploda , plodovi dostigli dimenzije od 10 mm (BBCH 71).

 

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Kod sorte Ajdared od 52 pregledanih pseudotecija, u 1 nema formiranih askospora, 7 je u kategoriji od 0 do 25% formiranih askospora, 13 je u kategoriji od 25 do 50% formiranih askospora, 15 su u kategoriji od 50 do 75%  formiranih askospora i 16 u kategoriji od 75% do 100%.

Procenat dozrelosti za ovu nedelju kod sorte Ajdared iznosi 68,26%. 

 

Kod sorte Zlatni Delišes od pregledanih 48 pseudotecija, u 1 nema formiranih askospora, 8 su u kategoriji od 0 do 25% formiraih askosopra  u 11 pseudotecija askospore su u kategoriji od 25 do 50% formiranih askospora, u 14 pseudotecija askospore su u kategoriji 50-75% i u 14 pseudotecija askospore su u kategoriji 75-100%.

 

Procenat dozrelosti za ovu nedelju kod sorte Zlatni Delišes iznosi 66,66%.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Krompirova zlatica

Na teritoriji RC Pančevo, usevi krompira se nalaze u fazi razvoja lista, šest do sedam listova razvijeno (BBCH 16-17).

Vizuelnim pregledom useva krompira na punktovima Glogonj,Dolovo,Pančevo, registrovali smo prisustvo imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata ).

S obzirom da je zaštita krompira od ove štetočine usmerena na suzbijanje larvi (kojih još uvek nema), insekticidni tretman nije potreban.

RC Pančevo nastavlja dalje da prati aktivnost krompirove zlatice i signaliziraće pravi momenat za tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, X nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze  u fazi  od puno cvetanje do faze cvetovi venu, većina latica opada  BBCH 65- 67. 

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Ajdared od 49 pregledanih pseudotecija, u 2 nema formiranih askospora, 15 je u kategoriji od 0 do 25% formiranih askospora, 14 je u kategoriji od 25 do 50% formiranih askospora , 7 su u kategoriji od 50 do 75%  formiranih askospora i 11 u kategoriji od 75% do 100%.

Procenat dozrelosti za ovu nedelju kod sorte Ajdared iznosi 55,10%. 

Kod sorte Zlatni delišes od pregledanih 52 pseudotecija, u 2 nema formiranih askospora, 16 su u kategoriji od 0 do 25% formiraih askosopra  u 15 pseudotecija askospore su u kategoriji od 25 do 50% formiranih askospora, u 7 pseudotecija askospore su u kategoriji 50-75% i u 12 pseudotecija askospore su u kategoriji 75-100%.

Procenat dozrelosti za ovu nedelju kod sorte Zlatni delišes iznosi 55,28%

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Štetočine u plasteničkoj proizvodnji krastavca

Na teritoriji RC Pančevo pregledom plasteničke proizvodnje krastavca registrovano je da se usevi nalaze u fazi razvijeno sedam pravih listova na glavnom stablu (BBCH-17).

 

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo larvi tripsa (Thysanoptera) i običnog paučinara (Tetranychus urticae).

 

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju sisanjem biljnih sokova, tripsi su i prenosioci velikog broja biljnih virusa. Ovi štetni organizmi mogu predstavljati i ograničavajući faktor prilikom izvoza našeg povrća zbog karantinskog statusa koji imaju u nekim zemljama gde se izvozi naše povrće.

U ovom periodu proizvodnje, i sa ovako malom brojnošću ove štetočine, preporučuje se postavljanje žuto-plavih lepljivih klopki za monitoring prisustva i izlovljavanje tripsa.

 

Usled ishrane grinja, na napadnutim biljkama,  dolazi do sušenja listova što može dovesti do defolijacije. Preporuka proizvođačima je obilazak i pregled svojih useva na prisustvo ovih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih akaricida.

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Pančevo, usevi pšenice se nalaze u fenofazi od početak rasta stabljike do prvo kolence najmanje 1cm iznad čvora bokorenja (BBCH 30 – 31).

 

Dugotrajna suša na našem području uslovila je da su usevi lošeg kondicionog stanja. Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 5% na donjim listovima. Nije registrovano prisustvo drugih patogena.

 

 

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice. 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, IX nedelja praćenja

 

Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze  u fazi  od puno cvetanje do faze cvetovi venu, većina latica opada  BBCH 65- 67. 

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Ajdared od 52 pregledanih pseudotecija, u 8 nema formiranih askospora, 20 je u kategoriji od 0 do 25% formiranih askospora, 6 je u kategoriji od 25 do 50% formiranih askospora , 7 su u kategoriji od 50 do 75%  formiranih askospora i 11 u kategoriji od 75% do 100%.

Procenat dozrelosti za ovu nedelju kod sorte Ajdared iznosi 46,63%. 

Kod sorte Zlatni delišes od pregledanih 53 pseudotecija, u 6 nema formiranih askospora, 18 su u kategoriji od 0 do 25% formiraih askosopra  u 7 pseudotecija askospore su u kategoriji od 25 do 50% formiranih askospora, i u 9 pseudotecija askospore su u kategoriji 50-75%.

Procenat dozrelosti za ovu nedelju kod sorte Zlatni delišes iznosi 52,35%

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, Vlll nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fenofazama, od  faze crvenih pupoljaka do faze 50% cvetova otvoreno (BBCH 57-65). 

 

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Ajdared od 48 pregledanih pseudotecija, u 10 nema formiranih askospora, 4 je u kategoriji od 0 do 25% formiranih askospora, 9 je u kategoriji od 25 do 50% formiranih askospora i 5 su u kategoriji od 50 do 75% formiranih askospora.

Procenat dozrelosti za ovu nedelju kod sorte Ajdared iznosi 29,68%. 

Kod sorte Zlatni delišes od pregledanih 51 pseudotecija, u 9 nema formiranih askospora, 25 su u kategoriji od 0 do 25% formiraih askosopra  u 12 pseudotecija askospore su u kategoriji od 25 do 50% formiranih askospora, i u 5 pseudotecija askospore su u kategoriji 50-75%.

Procenat dozrelosti za ovu nedelju kod sorte Zlatni delišes iznosi 31,37%.

 

Velika slika

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima