Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Pančevo.
Aktivnost kruškine buve

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi kruške se u zavisnosti od sortimentna nalaze u fazi od kraj bubrenja lisnih  pupoljaka do zeleni listici oko 5mm iznad ljusture pupoljaka BBCH 03 -09.

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške sorte Abbate Fetel, uočeno je prisustvo položenih jaja obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 16,66. 

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravi momenat za tretman.

Pojava rutave bube

Na teritoriji RC Pančevo zasadi kajsija se, u zavisnosti od sorte, nalaze u fenofazi većina cvetova sa krunicama koje fofmiraju  beli balon BBCH -59 do pocetak cvetanja do10%cvetova otvoreno BBCH 61.

Vizuelnim pregledom zasada uočeno je prisustvo rutave bube (Tropinota hirta) na cvetovima. Sa porastom temperature doći će do intenzivnije pojave ove štetočine. Naročito su ugroženi mladi zasadi gde treba sprovesti sve preventivne mere kontrole.

 

 

Odrasle insekte rutave bube efikasno privlači plava i bela boja, pa je jedna od metoda njihovog privlačenja i izlovljavanja postavljanje lovnih posuda tih boja u koje je potrebno sipati vodu i dodati anis, negro bombone ili neki voćni sirup.

 

Takođe, prisustvo maslačka (Taraxacum oficinale)  u voćnjaku je poželjno jer se rutava buba rado hrani na cvetu ove biljke.

PRIMENA INSEKTICIDA U VREME CVETANJA JE ZAKONOM ZABRANJENA!

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridžavati uputsva za upotrebu I sprovesti sve mere u cilju zaštite pčela I drugih oprašivača.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, V nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fenofazama, od početka pucanja pupoljaka do faze zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 03-09).

 

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Kod sorte Ajdared od 48 pregledanih pseudotecija u 41 nema formiranih askospora, a 7 je u kategoriji od 0 - 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 3,64%. Kod sorate Zlatni Delises od  pregledanih 53 pseudotecija u 48 nema formiranih askospora,   4 su u kategoriji od 0 - 25% formiraih askosopra,  a u jednoj su askospore u kategoriji od 25-50%. Procenat dozrelosti iznosi 2,83%.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Pojava repičinog sjajnika u usevu uljane repice

Na teritoriji RC Pančevo, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi cvast upravo vidljiva  izmedju mladih listova prisutni cvetni pupoljci zatvoreni lišćem (BBCH 50).

Vizuelnim pregledom useva i pregledom Merikovih posuda, registrovana je pojava imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus). Brojnosti ove štetočine su velike tako da se ulaskom uljane repice u osetljivu fazu, fazu sa formiranim cvetnim pupoljcima, očekuju i štete na usevima.

Hemijske mere zaštite za sada se ne preporučuju, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, IV nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi jabuka se nalaze u fazi od lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00 -sorte: Red Jonaprince, Granny Smith, Zlatni delišes) do početka bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01 -  sorta Ajdared).

 

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Kod sorte Ajdared od 55 pregledanih pseudotecija u 52 nema formiranih askospora, a u 3 je u kategoriji od 0 - 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 1,36%. Kod ostalih sorata od  pregledanih 55 pseudotecija nema formiranih askospora, te je procenat dozrelosti 0%

Zdravstveno stanje ozimih žita

Na teritoriji RC Pančevo, usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od 5 listova razvijeno do faze četvrto sekundarno stablo vidljivo (BBCH 15-24).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice na lokalitetima Stari Tamiš, Banatski Brestovac, Kačarevo i Pančevo nisu registrovani simptomi bolesti.

 

 

Usevi ozimog ječma, na lokalitetima Vojlovica i Pančevo, se nalaze u fazi od 4 lista razvijeno do faze četvrto sekundarno stablo vidljivo (BBCH 14-24).

 

U odnosu na prošli pregled (vidi prilog od 5.3.) nije došlo do povećanja broja zaraženih biljaka prouzrokovačem pepelnice žita (Erysiphe graminis).

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.

Pojava sive repine pipe na starim repištima

Na teritoriji RC Pančevo, na punktovima Pančevo, Crepaja i Stari Tamiš, na feromonskim klopkama postavljenim na starom repištu, registrovano je prisustvo imaga sive repine pipe  (Bothynoderes punctiventris).

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravi momenat za tretman.

Tripsi u usevu belog luka

Na lokalitetu Pančevo, usevi ozimog belog luka se nalaze u fazi od 3 do 5 listova razvijeno (BBCH 13-15) u proizvodnji na otvorenom polju i od 7 do 9 razvijenih listova (BBCH 17-19) u proizvodnji u zaštićenom prostoru.

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thrips tabaci).

Indeks napada za imaga iznosi 2,27, a za larve 5.

 

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Zdravstveno stanje ozimih žita na području RC Pančevo

Na teritoriji RC Pančevo, usevi pšenice se nalaze u fazi od 3 lista razvijeno do faze treće sekundarno stablo vidljivo (BBCH 13-23).

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

 

Rezultati pregleda ozime pšenice prikazani su u tabeli:

 

 

Lokalitet

 

Datum setve

 

Sorta

 

Fenofaza BBCH

% biljaka sa simptomima

Erysiphae graminis

pepelnica žita

Septoria tritici

siva pegavost lista pšenice

Puccinia spp.

 

rđa

1.03.2019.

1.03.2019.

1.03.2019.

Stari Tamiš

10.10.2018.

Foxyl

13-23

0

0

0

Pančevo

17.10.2018.

NS 40 S

13-23

0

0

0

Solehio

13-23

0

0

0

Banatski Brestovac

12.10.2018.

Zafir

13-23

0

0

0

Kačarevo

10.10.2018.

Sobred

13-23

0

0

0

 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma koji su u fazi od 4 lista razvijeno do faze četvrto sekundarno stablo vidljivo (BBCH 14-24), registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis).

Rezultati pregleda ozimog ječma prikazani su u tabeli:

 

Lokalitet

 

Datum setve

 

Sorta

 

Fenofaza BBCH

%  biljaka sa simptomima

Pyrenophora teres

mrežasta pegavost lista ječma

Erysiphae graminis

pepelnica žita

Rhynchosporium secalis

 

sočivasta pegavost

1.03.2019.

1.03.2019.

1.03.2019.

Vojlovica

15.10.2018.

Sandra

29-30

0

9

0

Pančevo

12.10.2018.

NS 565

29-30

0

9

0

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, III nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi jabuka se nalaze u fazi od lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00 -sorte: Red Jonaprince, Granny Smith, Zlatni delišes) do početka bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01 -  sorta Ajdared).

Sakupljanjem opalog lišća jabuke i laboratorijskim regledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovan je početak procesa formiranja askusa. Prisustvo zrelih askospora u askusima nije utvrđeno, tako da trenutna dozrelost pseudotecija iznosi 0%.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima