Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Pančevo.
Prva jajna legla kukuruznog plamenca

Na terenu RCPancevo, usevi kukuruza se u zavisnosti od roka setve nalaze u fenofazi 9 i više formiranih listova (BBCH 19).

 

Jajno leglo kukuruznog plamenca

 

Na svetlosnim lampama se beleže visoki ulovi kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)  a vizuelnim pregledom useva kukuruza, registrovana su sveže položena jajna legla na 1% biljaka.

Proizvođačima kukuruza se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo jajnih legala.

Prag štetnosti za kukuruznog plamenca je 10% biljaka sa položenim jajnim leglima kod merkantilnog kukuruza i 5% biljaka sa položenim jajnim leglima kod semenskog i kukuruza šećerca.

Insekticidni tretman se u ovom momentu ne preporučuje, s obzirom da je ovo sam početak polaganja jaja.

RCPančevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Dozrelost pseudotecija (Venturia inaequalis), Xll nedelja praćenja

Laboratorijskim pregledom opalog lišća u pregledanim pseudotecijama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovano je sledeće:

Kod sorte Ajdared, od pregledanih 50 pseudotecija,u 4 je do 25%  formiranih askospora,  u 6 je  od 25 do 50% formiranih askospora, u 15 pseudotecija je od 51 do 75% formiranih askospora i u 24 je od 75-100% formiranih askospora.Procenat dozrelosti iznosi 78,50 %.

Kod sorte Red Jonaprince, od 50 pregledanih pseudotecija, u 6  je do 25%  formiranih askospora, u 6 pseudotecija je od 25 do 50% formiranih askospora , u 9 pseudotecija je od 51-75% formiranih askospora i u 29 pseudotecija je od 75-100% formiranih askospora.  Procenat dozrelosti iznosi 80,50%

Dozrelost pseudotecija (Venturia inaequalis), Xl nedelja praćenja

Laboratorijskim pregledom opalog lišća u pregledanim pseudotecijama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovano je sledeće:

Kod sorte Ajdared, od pregledanih 50 pseudotecija,u 7 je do 25%  formiranih askospora,   u 8 je  od 25 do 50% formiranih askospora, u 16 pseudotecija je od 51 do 75% formiranih askospora i u 19 je od 75-100% formiranih askospora.  Procenat dozrelosti iznosi 73,50 %.

Kod sorte Red Jonaprince, od 50 pregledanih pseudotecija, u 9  je do 25%  formiranih askospora, u 13 pseudotecija je od 25 do 50% formiranih askospora , u 10 pseudotecija je od 51-75% formiranih askospora i u18 pseudotecija je od 75-100% formiranih askospora.  Procenat dozrelosti iznosi 68,50%

Dozrelost pseudotecija (Venturia inaequalis), X nedelja praćenja

Laboratorijskim pregledom opalog lišća u pregledanim pseudotecijama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovano je sledeće:

Kod sorte Ajdared, od pregledanih 50 pseudotecija,u18 je do 25%  formiranih askospora,   u 18 je  od 25 do 50% formiranih askospora, u 9 pseudotecija je od 51 do 75% formiranih askospora i u 5 je od 75-100% formiranih askospora.  Procenat dozrelosti iznosi 50,50 %.

Kod sorte Red Jonaprince, od 50 pregledanih pseudotecija, u 13  je do 25%  formiranih askospora, u 15 pseudotecija je od 25 do 50% formiranih askospora , u 16 pseudotecija je od 51-75% formiranih askospora i u 6 pseudotecija je od 75-100% formiranih askospora.  Procenat dozrelosti iznosi 57,50%.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Žitna pijavica (Lema melanopus)

Na teritoriji RC Pančevo usevi pšenice se nalaze u fazi drugo kolence najmanje 2cm iznad prvog (BBCH 32).

Vizuelnim pregledom  pšenice uočeno je prisustvo imaga i jaja žitne pijavice (Lema melanopus).

 

Brojnost prisutne štetočine je ispod praga štetnosti pa se hemijske mere zaštite trenutno ne preporučuju.

Dozrelost pseudotecija (Venturia inaequalis), lX nedelja praćenja

Laboratorijskim pregledom opalog lišća u pregledanim pseudotecijama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovano je sledeće:

Kod sorte Ajdared, od pregledanih 50 pseudotecija, u 40 je do 25%  formiranih askospora,   u 9 je  od 25 do 50% formiranih askospora, a u 1. pseudoteciji je od 51 do 75% formiranih askospora.  Procenat dozrelosti iznosi 30,50 %.

Kod sorte Red Jonaprince, od 50 pregledanih pseudotecija, u 34  je do 25% formiranih askospora, u 13 pseudotecija je od 25 do 50% formiranih askospora i u 3 pseudotecija je od 51-75% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 34,50%.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Pojava rutave bube

 

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi jabuka se nalaze u fenofazi razvoja prvih listova i pojave cvetnih pupoljaka.Vizuelnim pregledom zasada uočili smo pojavu rutave bube (Tropinota hirta) koja će se sa cvetanjem i porastom temperature intenzivirati.

 

Štete nanose samo odrasli insekti, koji se hrane prašnicima, tučkom, a u nedostatku hrane i pupoljcima.

Suzbijanje rutave bube je otežano s obzirom da je njena aktivnost najveća u vreme cvetanja biljaka, što se podudara sa aktivnošću pčela i brojnih drugih polinatora kada je primena insekticida zabranjena.

Preporuka:

Odrasle insekte rutave bube efikasno privlači plava i bela boja, pa je jedna od metoda njihovog privlačenja i izlovljavanja postavljanje lovnih posuda u koje je potrebno sipati vodu i dodati anis ili negro bombone.

 

Takođe prisustvo korovske vrste maslačka Taraxacum oficinale  u voćnjaku je poželjno jer se rutava buba kao izraziti polifag hrani  cvetom maslačka (tokom faze cvetanja ne bi ga trebalo uklanjati iz voćnjaka).

Dozrelost pseudotecija (Venturia inaequalis), VIII nedelja praćenja

Laboratorijskim pregledom opalog lišća u pregledanim pseudotecijama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovano je sledeće:

Kod sorte Ajdared, od pregledanih 50 pseudotecija u 41 je do 25% formiranih askospora  a u 9 je  od 25 – 50 % formiranih askospora.  Procenat dozrelosti iznosi 29,50 %.

Kod sorte Red Jonaprince, od 50 pregledanih pseudotecija u 44  je do 25% formiranih askospora u 5 pseudotecija je od 25 do 50% formiranih askospora a u 1 pseudoteciji je od 51-75% formiranih askospora .Procenat dozrelosti iznosi 28,50%.

askusi sa askosporama

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Pojava imaga tripsa na luku

Na lokalitetu Pančevo, usevi ozimog crnog luka se nalaze u fazi  4 do 5 listova razvijeno.

Vizuelnim pregledom biljaka luka registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thrips tabaci).

 

Na luku nisu uočene  larve  tako da za sada nije ispunjen prag za tretman koji iznosi 1 do 2 larve po listu luka, te se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

RC Pančevo nastavlja praćenje pojave tripsa na luku i signaliziraće pravi momenat za tretman.
Tripsi u zasadima bresaka

Vizuelnim pregledom zasada breskve, na području RC Pančevo, ustanovljeno je da se breskve, u zavisnosti od sorte, nalaze u fenofazi većina cvetova sa krunicama, koje formiraju beli balon do oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 59-61).

Pregledom cvetova bresaka nije registrovano prisustvo tripsa, ali je njihovo  prisustvo uočeno na cvetovima maslačka i drugih korova u voćnjaku.

 

 

 

RC Pančevo nastavlja praćenje pojave tripsa na cvetovima bresaka i nektarina i signaliziraće pravi momenat za tretman.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima