Skip to main content

Smederevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Smederevo
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis  V

Na lokalitetu Suvodol, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes se nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do faze zeleni listići oko 5mm iznad ljušture pupoljaka (BBCH 03-09). 

 

 

Ovonedeljnim pregledom  50 pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) registrovana je dozrelost od 2,5% kod saorte Ajdared dok je kod sorte Zlatni Delišes dozrelost 1%.

 

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis IV

Na lokalitetu Suvodol, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes nalaze se u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do faze zeleni listići oko 5mm iznad ljušture pupoljaka (BBCH 03-09). 

 

 

Ovonedeljnim pregledom pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) registrovana je dozrelost od 1,5% kod sorte Ajdared dok je kod sorte Zlatni Delišes dozrelost 0,5%.

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području koje pokriva RC Smederevo, na lokalitetima Miloševac, Lozovik, Ralja i Vodanj konstatovano je da se usevi ozime pšenice i ječma, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja, od faze 4 lista razvijeno do faze bokorenja, 2 stablo vidljivo (BBCH 14-22).

 

 

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 2% biljaka, dok na usevima ječma nije registrovano prisustvo biljnih bolesti.

 

RC Smederevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Obilaskom terena, na lokalitetu Suvodol, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes se nalaze u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore do početka bubrenja lisnih pupoljaka (00-01BBCH).
 
Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared i Zlatni Delišes, utvrđeno je da je od pregledanih 50 pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) u jednoj došlo do sazrevanja askospora kod sorte Ajdared, tako da je procenat dozrelosti 0,5%.
RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Suvodol, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes se nalaze u fenofazi mirovanja (00 BBCH).

Laboratorijskim pregledom 50 pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke registrovano je formiranje askusa prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), ali bez zrelih askospora, te je dozrelost pseudotecija za ovu nedelju 0%. 

RC Smederevo nastavlja sa pracenjem dozrevanja pseudotecija u narednom periodu.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Suvodol, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes se nalaze u fenofazi mirovanja (00 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke registrovano je formiranje askusa prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), ali bez zrelih askospora, te je dozrelost pseudotecija 0%. 

RC Smederevo nastavlja sa pracenjem dozrevanja pseudotecija u narednom periodu.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području koje pokriva RC Smederevo, na lokalitetima Miloševac, Lozovik, Ralja i Vodanj konstatovano je da se usevi ozime pšenice i ječma, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja, od faze bubrenja semena do faze 2-3 lista (BBCH 01-13).

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo simptoma biljnih patogena.

RC Smederevo će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Smederevo nedostatak padavina  ne pogoduje ni pripremi zemljišta, a ni setvi ozimih useva. Veliki deo ozimih strnih žita još nije ni posejan. Kod posejanih pšenica i ječmova nicanje je veoma otežano, pa se i vrlo mali procenat posejanih površina nalazi u fazi nicanja dok su na parcelama gde je i došlo do nicanja usevi neujednačeni i biljke se nalaze u fazi do 2 lista razvijena (BBCH 10-12).

 

 

Na lokalitetu Selevac vizuelnim pregledom izniklih useva registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae).  Pored direktnih šteta usled sisanja sokova biljaka, vaši su mnogo značajnije kao vektori fitopatogenih virusa.

 

 

Pošto je prisustvo vaši registrovano na vrlo malom procentu pregledanih biljaka, hemijski tretman se za sada ne preporučuje. Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima stalni pregled useva na prisustvo ovih štetnih organizama. Hemijsko suzbijanje lisnih vaši ne treba sprovoditi sve do postizanja praga štetnosti koji iznosi 10% napadnutih biljaka pšenice.

 

RC Smederevo nastavlja sa praćenjem ozimih useva strnih žita.

Krvava vaš Eriosoma lanigerum

Prilikom obilaska zasada jabuka na teritoriji RC Smederevo uočeno je prisustvo kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum) na pojedinim sortama jabuke.

 

Krvava vaš je prisutna u različitom intenzitetu, u zavisnosti od sortimenta, kondincije, starosti zasada i vrste podloge. U zasadima gde se registruje prisustvo krvave vaši, preporučuje se primena insekticida na bazi aktivne materije spirotetramat:

Movento 100 SC u koncentraciji 0,15%.

Dozrelost pseudotecija Venturie inequalis

Pregledom listova jabuke,  sortaAjdared i Zlatni delišes, sakupljenih iz voćnjaka sa lokaliteta u Suvodol, 26.04.2018 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovano je sledeće:

 

TABELA 1. Dozrelost pseudotecija po kategorijama

nasortamaAjdarediZlatnidelišespregledano je 50 pseudotecija

dozrelost pseudotecija po kategorijama:

Ajdared

Zlatni delišes

Kategorija 0

bez formiranih askospora u askusima

5

6

Kategorija 1

do 25% formiranih askospora u askusima

8

7

Kategorija 2

od 26-50% formiranih askospora u askusima

10

11

Kategorija 3

od 51-75% formiranih askospora u askusima

14

12

Kategorija 4

od 76-100% formiranih askospora u askusima

13

14

 

datum

Ajdared                 % dozrelosti pseudotecija

Zlatni delišes

% dozrelosti pseudotecija

fenofaza po BBCH skali

05.03.2018.

0%

0%

00 – lisni i cvetni pupoljci zatvoreni

13.03.2018.

1%

0%

03 – kraj bubrenja lisnih pupoljaka

20.03.2018.

4%

3%

03 – kraj bubrenja lisnih pupoljaka

02.04.2018.

17.7%

15.5%

10-mišije uši

12.04.2018.

28.5%

22%

57-fenofaza crvenih pupoljaka

18.04.2018.

42%

41%

60-65-prvi cvetovi otvoreni do fenofaze puno cvetanje

26.04.2018.

61%

60,5%

67-69-cvetovi venu, većina latica opada do kraja cvetanja, sve latice opale.

 

TABELA 2. Dinamika dozrelosti pseudotecija-punkt Suvodol

datum

padavine

(mm)

emperaturevazduha

srednje vrednosti,0C

dozrelost pseudotecija %

Ajdared

Zlatni delišes

26.02.-05.03.2018.

6.8

-2,75

0

0

06.03.-13.03.2018.

13.6

+10.03

1

0

14.03.-20.03.2018.

14.0

+8.60

4

3

21.03.-02.04.2018.

24.

+8.20

17.7

15.5

03.04.-12.04.2018.

12.4

+15.3

25

20

13.04.-19.04.2018.

6.2

+16.9

42

41

20.04.2018.-26.04.2018.

0

+17.8

61

60,5

 

Ispražnjenost pseudotecija 12%  ispražnjeno 6 – ajdared

Ispražnjenost pseudotecija 10%  ispražnjeno 5 – zlatni delišes

 

 

RC Smederevo nastavlja da prati dozrevanje pseudotecija i formiranje askospora u askusima, prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturiainaequalis).

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima