Skip to main content

Smederevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Smederevo
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis X

Na lokalitetu Suvodol, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes nalaze se u fenofazi cvetovi venu: većina latica opada  do faze plodovi dostigli dimenzije do 10 mm (BBCH 67-71).

 

 

 

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, utvrđeno je dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) od 58,6% kod sorte Ajdared dok je kod sorte Zlatni Delišes dozrelost 50%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 7,69% kod sorte Ajdared, a kod sorte Zlatni Delišes 3,8%.

 

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis IX

Na lokalitetu Suvodol, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes nalaze se u fenofazi puno cvetanje, najmanje 50 % cvetova otvoreno do faze cvetovi venu: većina latica opada (BBCH 65-67).

 

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke i 52 pseudotecije gljive Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) registrovana je dozrelost od 49,5% kod saorte Ajdared dok je kod sorte Zlatni Delišes dozrelost 40,8%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 3,8% kod sorte Ajdared i  1,9% kod sorte Zlatni Delišes.

 

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis VIII

Na lokalitetu Suvodol, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes nalaze se u fenofazi puno cvetanje, najmanje 50 % cvetova otvoreno (BBCH 65).

 

 

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke i 50 pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) registrovana je dozrelost od 27,8% kod sorte Ajdared dok je kod sorte Zlatni Delišes dozrelost 21,6%.

 

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području koje pokriva RC Smederevo, na lokalitetima Miloševac, Lozovik, Ralja i Vodanj konstatovano je da se usevi ozime pšenice i ječma, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja, od faze bokorenja do faze prvo kolence najmanje 1cm iznad kolenca (27-31).

 

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 4% biljaka. Takođe, registrovana su i položena jaja žitne pijavice (Lema melanopus).

 

Na usevima ozimog ječma nije registrovano prisustvo bolesti.

 

Hemijske mere zaštite za sada se ne preporučuju, a RC Smederevo će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Pojava šljivine ose

Na području delovanja RC Smederevo, lokalitet Vodanj i Suvodol zasadi šljiva se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fenofazi od početka do punog cvetanja (BBCH 60-65).

 

Na lepljivim pločama postavljenim u zasadima šljive registrovani su prvi ulovi crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Smederevo nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis  VII

Na lokalitetu Suvodol, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes nalaze se u fenofazi od prvi cvetovi otvoreni do početak cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 60-61).

 

 

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, utvrđeno je da u pregledanih 50 pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) registrovana dozrelost od 13,5% kod sorte Ajdared dok je kod sorte Zlatni Delišes dozrelost 7,5%.

 

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

Pojava žitne pijavice

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma, na području Podunavskog okruga, lokalitet Vodanj, registrovana je pojava imaga žitne pijavice (Lema melanpous).

Žitna pijavica prezimljava kao odrastao insekt u zemljištu među biljnim ostacima strnih žita. Kada dnevne temperature dostignu 10OC insekti počinju da budu aktivni. Odrasle jedinke se hrane izgrizajući lisku između lisnih nerava, pa nastaju tanke uzdužne rupe na listu. Larve ne progrizaju lišće već ga skeletiraju tako da lišće ostaje žućkasto i belo.

Trenutno je u toku dopunska ishrana odraslih jedinki i polaganje jaja.

Suzbijanje žitne pijavice je opravdano ukoliko se registruje 15 odraslih jedinki po m² neposredno pred polaganje jaja ili od 0,5 do 1 larva po biljci.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Smederevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis  VI

Na lokalitetu Suvodol, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes nalaze se u fenofazi vidljivi cvetni pupoljci do pojedinačni cvetovi se odvajaju ( 55-56 BBCH ).

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, utvrđeno je da u pregledanih 50 pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) registrovana dozrelost od 7% kod saorte Ajdared dok je kod sorte Zlatni Delišes dozrelost 2,5%.

 

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis  V

Na lokalitetu Suvodol, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes se nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do faze zeleni listići oko 5mm iznad ljušture pupoljaka (BBCH 03-09). 

 

 

Ovonedeljnim pregledom  50 pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) registrovana je dozrelost od 2,5% kod saorte Ajdared dok je kod sorte Zlatni Delišes dozrelost 1%.

 

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis IV

Na lokalitetu Suvodol, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes nalaze se u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do faze zeleni listići oko 5mm iznad ljušture pupoljaka (BBCH 03-09). 

 

 

Ovonedeljnim pregledom pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) registrovana je dozrelost od 1,5% kod sorte Ajdared dok je kod sorte Zlatni Delišes dozrelost 0,5%.

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima