Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis – V nedelja

Na području delovanja RC Leskovac, jabuke se nalaze u fenofazi od zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljaka, prvi listovi se odvajaju do faze većina listova otvorena ali još uvek ne u punoj veličini (BBCH 10-15).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuka iz voćnjaka, registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

pseudotecije-kategorija 1

velika slika

Kod sorte Ajdared procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 4,24%, dok kod sorte Zlatni delišes procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 3,36%.

RC Leskovac nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis – IV nedelja

Na području delovanja RC Leskovac, punkt Leskovac, jabuke sorte Zlatni delišes i Ajdared nalaze se u fenofazi početak pucanja pupoljaka,vidljivi prvi zeleni listići do fenofaze zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljaka (BBCH 07-09).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuka iz voćnjaka, registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

kategorija 1

velika slika

Kod sorte Ajdared procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 2,88%, dok kod sorte Zlatni delišes procenat dozrelosti pseudotecija iznosi  2,35%.

RC Leskovac nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozelost pseudotecija Venturia inaequalis-III nedelja

Na području delovanja RC Leskovac, punkt Leskovac, jabuke sorte Zlatni delišes i Ajdared nalaze se u fenofazi lisni pupoljci i zadabljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore do fenofaze početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-01).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke iz voćnjaka, registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

askusi sa askosporama

velika slika

Kod sorte Ajdared od pregledanih 55 pseudotecija, u 53 nema  formiranih askospora, dok je u 2 pseudotecije uočeno do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  0,90%.

Kod sorte Zlatni delišes od pregledanih 53 pseudotecija, u 52 nema  formiranih askospora, dok je u 1 pseudoteciji uočeno do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  0,47%.

RC Leskovac nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis – II nedelja

Na lokalitetu Leskovac, jabuke sorte Ajdared i Zlatni delišes nalaze se u fenofazi lisni pupoljci zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore ( BBCH 00).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke iz voćnjaka, registruje se formiranje akusa prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U askusima nisu registrovane zrele askospore. Dozrelost pseudotecija za  za ovu nedelju iznosi 0%.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - I nedelja

Na lokalitetu Leskovac, jabuke sorte Ajdared i Zlatni delišes nalaze se u fenofazi  lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

BBCH 00

velika slika

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke iz voćnjaka, registruje se početak formiranja askusa bez prisutnih askospora prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 0%.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području delovanja RC Leskovac, usevi ozime pšenice i ječma se zavisno od vremena setve i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u  različitim fazama razvoja, od faze klijanja, do faze 2-3 lista razvijena (BBCH 07-13). Na malom broju parcela usevi su u fazi bokorenja (BBCH 21).

faza razvoja ječma
faza razvoja pšenice

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima ozime  pšenice i ječma.

 

Kruškina buva

Na punktu Slavujevce kruške se nalaze u fazi 50% listova obezbojeno (BBCH 95).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 3.

prezimljujući imago C. pyri

velika slika

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Crvenilo kukuruza

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza, registrovano je prisustvo biljaka sa simptomima crvenila (prouzrokovač Stolbur fitoplazma čiji je vektor cikada Reptalus panzeri).

Simptomi su prisutni u vidu crvenila lista (centralni nerv) i stabla, različitih deformiteta klipova, poremaćaja u sazrevanju.

simptomi crvenila kukuruza

simptomi crvenila kukuruza

Cikada Reptalus panzeri ima jednu generaciju godišnje. Odrasle jedinke se javljaju tokom juna meseca i hrane se na biljkama kukuruza floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza, na kome se hrane ispiljene larve. Setvom pšenice nakon kukuruza larve neometano nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice, gde i prezime.

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled parcela na prisustvo simptoma crvenila. Ukoliko se registruju biljke sa ovakvim simptomima, kao najznačajnija mera kontrole, preporučuje se izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza. Na taj način prekida se razvoj cikade, znatno smanjuje njena brojnost, kao i  mogućnost pojave crvenila u narednoj sezoni.

Šimširov plamenac

Na području delovanja RC Leskovac registrovano je prisustvo larvi šimširovog plamenca (Cydalima perspectalis) na listovima šimšira.

C. perspectalis, larve

velika slika

Larve šimširovog plamenca pričinjavaju štete hraneći se lišćem koje upredaju u paučinu. Kod jačeg napada mogu u potpunosti da pojedu lisnu masu izazivajući golobrst, usled čega se šimšir suši i propada. Pored šimšira ovo je štetočina i božikovine i japanske kurike.

Preporučuje se pregled biljaka domaćina na prisustvo šimširovog plamenca. Ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine postupiti po merama preporučenim od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za zaštitu bilja (pogledati ovde mere Uprave za zaštitu bilja).

Cikada Metcalfa pruinosa

Na području delovanja RC Leskovac registrovana je pojava cikade (Metcalfa pruinosa) u zasadu vinove loze.

Metcalfa pruinosa

velika slika

Ova cikada je polifagna štetočina. Napada veliki broj šumskog i ukrasnog drveća, voćne vrste, vinovu lozu, neke zeljaste biljke.  

Razvija jednu generaciju godišnje, a prezimi u stadijumu jaja koje ženka polaže u pupoljke ili pukotine na kori biljki hraniteljki. Larve obilno luče belu voštanu tvorevinu, koja nalikuje vati, i na osnovu koje se može uočiti njeno prisustvo. Odrasle jedinke i larve hrane se sisanjem sokova biljaka, što dovodi do slabijeg porasta i iznurivanja biljke domaćina. Indirektne štete nastaju usled lučenja medne rose na koju se naseljava gljiva čađavica, čime je umanjena tržišna vrednost napadnutih plodova.

Ukoliko se uoči prisustvo ove cikade preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova. Usled pokretljivosti larvi i imaga, kao i prisustva ove cikade na velikom broju spontanih i ukrasnih biljaka na kojima se neometano razvija i održava, hemijske mere kontrole ne daju zadovoljavajuće rezultate. U Srbiji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima