Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis  XIII nedelja

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi jabuka nalaze se u fazi od veličina ploda do 20 mm do faze drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom opalog lišća jabuke iz voćnjaka, izdvajanjem i pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), utvrđeno je sledeće:

Kod sorte Ajdared procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 99%, dok je kod sorte Zlatni Delišes procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju 98%.

Kod sorte Ajdared procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 62%, dok je kod sorte Zlatni Delišes procenat ispražnjenosti pseudotecija za ovu nedelju 60%.

RC Leskovac nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost apotecija V nedelja

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi višnje nalaze se u fazi razvoja ploda, plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje iz voćnjaka, i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), registrovano je prisustvo zrelih askospora u 82,69 % apotecija.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem dozrelosti apotecija ovog patogena.

Cigaraš (Byctiscus betulae)

Na području delovanja RC Leskovac, lokalitet Kozare, vizuelnim pregledom zasada vinove loze registrovano je prisustvo cigaraša (Byctiscus betulae).

cigaraš

velika slika

Imaga cigaraša javljaju se tokom proleća. Hrane se lišćem praveći oštećenja, uzdužne pruge sa lica lista. Nakon kopulacije ženka preseca petljku lista koji vene, i potom nogama uvija list u obliku cigarete. Unutar uvijenog lista polaže jaja. U jednu ʺcigaruʺ ženka položi nekoliko jaja. Ispiljene larve se tu hrane i razvijaju. Uvijeno lišće je najpre zelene, a kasnije smeđe boje. Štete se ogledaju u uništavanju lisne mase tokom ishrane i uvijanja lišća za polaganje jaja. Trenutno se registruje prisustvo imaga i jaja položenih u uvijenim listovima.

jaja cigaraša

velika slika

Preporučuje se mahaničko uklanjanje uvijenih listova koji vise na lastarima vinove loze, čime se smanjuje napad za sledeću godinu.

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju s obzirom na malu brojnost.

Dozrelost apotecija IV nedelja

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi višnje nalaze se u fazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje iz voćnjaka, i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), registrovano je prisustvo zrelih askospora u 56% apotecija.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem dozrelosti apotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XII nedelja

Na području delovanja RC Leskovac, jabuke se nalaze u fazi od  plodovi dostigli dimenzije do 10 mm do faze veličina ploda do 20 mm (BBCH 71-72).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom opalog lišća jabuke iz voćnjaka, izdvajanjem i pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), utvrđeno je sledeće:

Kod sorte Ajdared procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 88%, dok je kod sorte Zlatni Delišes procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju 86%.

Kod sorte Ajdared procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 24%, dok je kod sorte Zlatni Delišes procenat ispražnjenosti pseudotecija za ovu nedelju 20%.

RC Leskovac nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost apotecija – III nedelja

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi višnje nalaze se u fazi zeleni plodnik okružen sa sušenom cvetnom ložom, čašične latice počinju da opadaju (BBCH 72).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje iz voćnjaka, i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), registrovano je prisustvo zrelih askospora u  40,38 % apotecija.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem dozrelosti apotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis – XI nedelja

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi jabuka nalaze se u fazi razvoja ploda, plodovi dostigli dimenzije do 10 mm, opadanje plodova posle cvetanja  (BBCH 71).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom opalog lišća jabuke iz voćnjaka, izdvajanjem i pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), utvrđeno je sledeće:

Kod sorte Ajdared procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 69,23%, dok je kod sorte Zlatni Delišes procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju 69,11%.

Kod sorte Ajdared procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 11,53%, dok je kod sorte Zlatni Delišes procenat ispražnjenosti pseudotecija za ovu nedelju 9,80 %.

RC Leskovac nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Krompirova zlatica

Na području delovanja RC Leskovac, lokalitet Donje Stopanje, usev kropmira nalazi se u fazi razvoja listova, šest listova razvijeno (BBCH 16).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).

-          imaga u undeksu napada  3,33

-          jajnih legla u indeksu napada 5

imago i jajno leglo L. decemlineata

velika slika

S obzirom da je zaštita krompira od ove štetočine usmerena na suzbijanja larvi, insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem aktivnosti ove štetočine u usevu krompira.

Dozrelost apotecija – II nedelja

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi višnje nalaze se u fazi zeleni plodnik okružen sa sušenom cvetnom ložom, čašične latice počinju da opadaju (BBCH 72).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje iz voćnjaka, i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), registrovano je prisustvo zrelih askospora u  18,86 % apotecija.

 askusi sa askosporama

velika slika

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem dozrelosti apotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis – X nedelja

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi jabuka nalaze se u fazi od kraj cvetanja, sve latice opale do faze plodovi dostigli dimenzije do 10 mm, opadanje plodova posle cvetanja  (BBCH 69-71).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom opalog lišća jabuke iz voćnjaka, izdvajanjem i pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), utvrđeno je sledeće:

Kod sorte Ajdared procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 57,69%, dok je kod sorte Zlatni Delišes procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju 52,83%.

Kod sorte Ajdared procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 5,76%, dok je kod sorte Zlatni Delišes procenat ispražnjenosti pseudotecija za ovu nedelju 1,88 %.

pseudotecija, kategorija 4

velika slika

RCLeskovac nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima