Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac
Suva trulež uljane repice

Na području delovanja RC Požarevac prilikom pregleda useva uljane repice na prisustvo repičinog sjajnika, uočeno je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 5% biljaka. Simptomi se uglavnom registruju na donjim listovima. Trenutno prisustvo ovog patogena u usevima ne ugrožava proizvodnju uljane repice i mere zaštite se ne preporučuju.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

Pojava žitne pijavice

Na području delovanja RC Požarevac vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus). U toku je izlazak odraslih jedinki sa mesta prezimljavanja, dopunska ishrana i parenje, nakon čega sledi polaganje jaja.

Štete pričinjavaju imaga dopunskom ishranom, ali najznačajnije štete pričinjavaju larve koje izgrizaju listove u vidu uzdužnih pruga.

Vizuelnim pregledom utvrđeno je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae), ali ispod praga štetnosti.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Požarevac nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.  

Obična kruškina buva je aktivna-započelo polaganje jaja!

Vizuelnim pregledom zasada krušaka na lokalitetu Požarevac,  registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 0,5, kao i prisustvo jaja u indeksu napada 0,25.

slika 1. Jaje obične kruškine buve

Slika 2. Imago obične kruškine buve

Sa porastom temperatura u proteklom periodu započela je i aktivnost obične kruškine buve. Započeo je proces polaganja jaja prezimljujuće generacije. Trenutno zahlađenje i prognozirani pad temperatura u narednih nekoliko dana odložiće dalji proces polaganja jaja. Međutim, sa ponovnim otopljenjem očekuje se intezivnije polaganje jaja.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem razvoja obične kruškine buve i signaliziraće momenat za tretman.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na lokalitetima Lučica, Bare i Rašanac, u zavisnosti od rokova setve, usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze početak bokorenja do fenofaze vidljivo treće stablo  (21-23 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pepelnice  žita (Erisiphe graminis) na 2% biljaka i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 1% biljaka. 

Na lokalitetima Prugovo i Tićevac, usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od nema bokorenja do faze četvrto stablo vidljivo (BBCH 20-24).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres). Na lokalitetu Prugovo, simptomi ovog patogena, uočeni su na 2% biljaka, dok je na lokalitetu Tićevac prisustvo simptoma registrovano na 22% biljaka.

slika 1.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena.

RC Požarevac nastavlja sa redovnim izveštavanjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i  ječma.

Zdravstveno stanje ječma i pšenice

Na lokalitetima Lučica, Bare i Rašanac, u zavisnosti od rokova setve, usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze prvi list razvijen do faze pet listova razvijeno  (10-15 BBCH). Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo simptoma prouzrokovača bolesti. 

Na lokalitetima Prugovo i Tićevac, usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od tri lista razvijeno do faze treće stablo vidljivo (BBCH 13-23). Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na lokalitetu Tićevac na 20% biljaka.

slika 1.

 

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena.

RC Požarevac nastavlja sa redovnim izveštavanjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i  ječma.

Početak polaganja jajnih legala druge generacije kukuruznog plamenca

Na terenu RC Požarevac, vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza (lokalitet Kurjače) registrovana su prva jajna legla druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% pregledanih biljaka. Takođe, registrovano je i parazitirano jajno leglo (od parazitne osice Trichogramma sp.).

 

slika 1.

 

Parazitirano jajno leglo

S obzirom da je u pitanju sam početak polaganja jajnih legala hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.  RC Požarevac nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i blagovremeno će obavestiti proizvođače o momentu tretmana.

Tripsi u usevima soje

Na području delovanja RC Požarevac, usevi soje se nalaze u fazi punog cvetanja (BBCH 65).

Vizuelnim pregledom useva soje registruje se prisustvo larvi tripsa (Thysanoptera). U protekle dve godine, u uzorcima tripsa koji su prikupljeni iz useva soje sa teritorije RC Požarevac, identifikovan je duvanov trips (Thrips tabaci).

Izgled biljaka na kojima su registrovani tripsi prikazan je na fotografiji. U poslednjih nekoliko godina, tripsi se redovno javljaju u usevima soje, ali ne pričinjavaju velike ekonomske štete te se za sada ne preporučuju hemijske mere zaštite.

 

Polaganje jajnih legala I generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Požarevac, usevi kukuruza se nalaze u fenofazi od 4 do 9 i više razvijenih  listova ( BBCH 14-19).

Vizuelnim pregledom useva, registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis. Prisustvo položenih jajnih legala u merkantilnom kukuruzu iznosi 1% dok u kukuruzu šećercu iznosi 3%.

slika 1.

Za sada se primena insekticida ne preporučuje.

RC Požarevac nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem ovog štetnog organizma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Požarevac usevi ozime pšenice se,  u zavisnosti od vremena setve, lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera, nalaze u različitim fazama razvoja, od faze 8 stablo vidljivo do početka rasta stabljike (BBCH 27-30).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i prisustvo simptomima lisne rđe. (Pucinia spp.)

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice

Petka

Montecristo

30

0

0

3

Bare

Solechio

30

0

0

2

Porodin

Falado

28

8

0

0

Makce

ILico

28

0

0

0

Rašanac

Zephir

27

0

0

5

 

Usevi ozimog ječma se nalaze od faze 8 stablo vidljivo do početka rasta stabljike (BBCH 27-30). Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma

Prugovo

Bingo

30

5

Orljevo

Bingo

30

2

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Požarevac usevi ozime pšenice se,  u zavisnosti od vremena setve, lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera, nalaze u različitim fazama razvoja, od faze 4 lista razvijeno do faze bokorenja: 2 stabla vidljivo (BBCH 14-22).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice

Petka

Montecristo

22

0

0

0

Bare

Solechio

14

0

0

0

Porodin

Falado

14

0

0

0

Makce

ILico

22

0

0

0

Rašanac

Zephir

14

0

0

3

 

Usevi ozimog ječma se nalaze u fazi 4 lista razvijeno do faze bokorenja: 2 stabla vidljivo (BBCH 12-22). Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres).

Slika 1. Simptom mrežaste pegavosti lista ječma

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma

Prugovo

Bingo

20

5

Orljevo

Bingo

14

2

RC Požarevac nastavlja sa redovnim izveštavanjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima