Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš
Malinin korebus (Coroebus rubi) u zasadima kupine

Na području delovanja RC Niš zasadi kupine se nalaze u fazi od seme je jasno viljivo na plodnici do faze početak sazrevanja: većina plodova je bele boje (73-81 BBCH).

Velika slika

 U zasadima kupine, lokalitet Pasi Poljana, registovano je prisustvo imaga malininog korebusa (Coroebus rubi) u niskom intezitetu.

Velika slika

Štete od odraslih jedinki su manje značajne jer se hrani listom kupine i maline i na taj način ga oštećuje. Ogromne štete pričinjavaju larve na izdancima. Kada se takvi izdanci pri osnovi jače poviju rukom oni pucaju.

Preporuka proizvođačima kupina je obilazak zasada i paraćenje inteziteta napada ove štetočine. Ukoliko se u zasadima utvrdi prisustvo ove štetočine u visokim brojnostima preporučuje se primena hemijskih mera zaštite registrovanim insekticidima.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Niš usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od kasna mlečna zrelost do faze rana voštana zrelost (BBCH 77-83).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze klasa (Fusarium graminearum) na 12% biljaka.

Infekcija ovom gljivom se ostvaruje u fazi cvetanja pšenice u vlažnim uslovima, a simptomi se ispoljavaju u vidu šturosti zrna što vodi ka smanjenju prinosa.  Inficirana zrna mogu sadržati mikotoksine štetne za ishranu ljudi i domaćih životinja.

Na  klasovima je registrovano i prisustvo larvi pšeničnog tripsa (Haplothrips tritici), od 1 do 2 larve po jednom klasu.

Velika slika

Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve. Larve se raspoznaju po tome što imaju jarko crvenu boju. Napadaju plevice, a naročito zrno i u najvećem broju se nalaze u vreme mlečne i voštane zrelosti. Kao posledica ishrane larvi smanjuje se veličina zrna i apsolutna težina.

Primenom plodoreda može se sprečiti prezimljavanje pšeničnog tripsa.  Ljuštenje strništa neposredno posle žetve u značajnoj meri smanjuje brojnost larvi pšenicnog tripsa. Letnje duboko oranje utiče na smanjenje  brojnosti pšeničnog tripsa. Predatori mogu biti veoma značajni u biološkoj borbi i regulisanju  brojnosti pšeničnog tripsa (insekti iz familija Anthocoridae, Chrysopidae, Coccinelidae, Scolotrips, Malachius viridis).

Lisne vaši u usevu kukuruza

Na području delovanja RC Niš, usevi kukuruza   se nalaze u fazi od razvoja listova (8 listova razvijeno) do faze pojave drugog kolenca (BBCH 18 – 32).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo  krilatih i beskrilnih jedinki  lisnih vaši (Aphididae ) u indeksu napada 6,5.

Velika slika

Povoljni uslovi u ovoj vegetaciji  doprineli su razvoju i razmnožavanju ovih štetočina. Obrazujući kolonije lisne vaši pričinjavaju direkne štete sisajući sokove, što dovodi do deformacija biljnog tkiva, zaostajanja u porastu i smanjenja prinosa. Indirektne štete se ogledaju u prenošenju virusih oboljenja, čime pričinjavaju značajnije štete. Jedan od njih je i virus mozaične kržljavosti kukuruza  (Maize dwarf mosaic virus, MDMV). Ovaj virus utiče na smanjenje prinosa, kvalitet zrna i kvalitet lista kod silažnog kukuruza.

RC Niš nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva kukuruza.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti apotecija Blumeriella jappii – X nedelja

Na  području delovanja RC Niš, zasadi višnje nalaze se u fazi  plod zreo za branje (tehnološka zrelost), do plodovi sazreli za ishranu: plodovi imaju tipičan ukus i boju. (BBCH 87-89).

Pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovana je ispražnjenost apotecija 100%, što predstavlja kraj perioda primarnih infekcija kod ovog patogena.

Bakteriozna plamenjača jabučastog voća Erwinia amylovora

Na području delovanja  RC Niš, jabuke se nalaze u fazi razvoja: plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

Vizuelnim pregledom zasada jabuke registrovani su simptomi bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Velika slika

Simptomi se javljaju na mladarima koji se povijaju u vidu pastirskog štapa i dobijaju mrku boju. Zaraženo lišće se suši i ostaje na granama.

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova uz dezinfekciju alata. Zaražene biljne delove treba iseći tako da se zahvati 30cm zdravog biljnog materijala. Uklanjanje obolelih biljnih delova treba da se vrši  po suvom i toplom vremenu.  Rane na drvenastom delu potrebno je dezinfikovati premazivanjem sa 3% rastvorom bakarnih preparata, a odsečene biljne delove treba izneti iz voćnjaka i spaliti. Nakon odstranjivanja zaraženih biljnih delova preporučuje se tretman preparatima na bazi bakra u nižim koncentracijama.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis – XIV nedelja

Na području delovanja RC Niš, zasadi jabuke se nalaze u fazi razvoja ploda; od prečnik ploda do 40 mm do faze polovine krajnje veličine (74-75 BBCH). 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke iz voćnjaka, prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovan je procenat dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija od 100% kod sorte Ajdared i Zlatni Delišes.

Period primarnih infekcija navedenog patogena je završen. Primenu fungicida nastaviti u zasadima gde se registruju simptomi od ovog patogena.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti apotecija Blumeriella jappii – IX nedelja

Na području delovanja RC Niš zasadi višnje se nalaze u fazi od obojavanje ploda skoro završeno  do plod zero za branje (tehnološka zrelost) (85-87 BBCH).

Pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 100% apotecija, dok  procenat ispražnjenosti apotecija iznosi 90%.

RC Niš nastavlja praćenje ispražnjenosti apotecija ovog patogena.

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

Na teritoriji delovanja RC Niš, usevi kukuruza se nalaze u fazi 7 do 9 i više razvijenih listova (17-19 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na naličju listova registrovano je prisustvo jajnih legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), u niskom indeksu napada od 1,92. U narednom periodu očekuje se piljenje larvi I generacije ove štetočine.

Velika slika

Larve prve generacije se ubušuju u stablo koje se usled toga lakše lomi pod uticajem vetra. Larve prve generacije smanjuju prinos kukuruza za oko 5%.

RC Niš nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma i signaliziraće pravi momenat za tretman.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti apotecija Blumeriella jappii – VIII nedelja

Na području delovanja RC Niš zasadi višnje se nalaze u fazi početak obojavanja ploda (BBCH 81).

 

Pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 96% apotecija.

Procenat ispražnjenosti apotecija iznosi 62%.

RC Niš nastavlja praćenje dozrelosti i ispražnjenosti apotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis – XIII nedelja

Na području delovanja  RC Niš, jabuke se nalaze u fazi razvoja ploda;  prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke iz voćnjaka, prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovan je procenat dozrelosti pseudotecija od 100% kod sorte Ajdared i Zlatni Delišes.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 92%, kod sorte Ajdared, dok kod sorte Zlatni Delišes procenat ispražnjenosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 96%.

RC Niš nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima