Skip to main content

Terenski rezultati 2013

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Terenski rezultati 2013
Terenski rezultati 2013

 ‭(Hidden)‬ Content Editor Web Part

 Izveštaj centra Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja za 2013. godinu

Iz izveštaja Centra za 2013-tu...
 
Rad Prognozno-izveštajne u službe zaštiti bilja tokom 2013. godine predstavlja prirodan nastavak rada na monitoringu štetnih organizama, važnih za poljoprivrednu proizvodnju.
 
O monitoringu
 • 1116 lokacija monitoringa
 • 47 štetočina praćeno preko feromonskih klopki i svetlostnih lampi
 • 50 štetnih organizama praćeno stalnim vizuelnim osmatranjima
 • fenološki modeli štetnih organizama
 • praćenje veze biologije prouzrokovača bolesti, faze razvoja biljaka domaćina i uslova sredine
 • monitoring osetljivosti/tolerantnosti gajenih biljaka prema štetnim organizmima
 • determinacija gljiva i virusa
 • monitoring meteoroloških elemenata
O principima rada u monitoringu
 • štetočine: utvrđivanje fenologije, provera do sada definisanih bioloških tačaka kod organizama koji su u monitoringu već tri godine, ali i podizanju fenološkog modela za nove organizme
 • patogeni:  povezivanje biologije štetnog organizma sa razvojem biljaka domaćina patogena u određenim uslovima sredine; provera prisustva patogenih gljiva i virusa laboratorijskim analizama
 • biljke domaćini: monitoring faza razvoja i njihovo povezivanje sa uslovima sredine; utvrđivanje osetljivosti/tolerantnosti prema štetnim organizmima
 • uslovi sredine: registrovanje uslova u kojima se svi rocesi događaju, od razvoja biljaka, razvoja štetnih organizama do njihove interakcije; zasniva se na stalnom monitoringu meteoroloških elemenata

Linkovi za prikaz/preuzimanje kompletnih dokumenata

 • AP Vojvodina
 •  
   
  Microsoft Windows SharePoint Services Logo

   Vizuelizacija podataka

  Grafički prikaz podataka iz monitoringa 2013

   

  Grafički prikaz podataka iz monitoringa 2013 grupisan je u dve kategorije:

  • MONITORING 1 (link) daje prikaz podataka za štetne organizme za koje su poznati temperaturski pragovi razvića;
   • prikazani su brojevi uhvaćenih imaga,
   • akumulisani stepen dani od 1.januara,
   • akumulisani stepen dani od bio-fiksa ili od 1. aprila za kukuruznog plamenca - ostrinia nubilalis
  • MONITORING 2 (link) daje prikaz podataka za štetočine za koje se monitoring bazirao samo praćenju broja ulovljenih imaga.