Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Prisustvo stenica na teritoriji RC Pančevo

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledima poljoprivrednih kultura registrovano je značajno prisustvo različitih vrsta stenica (Pentatomide) u usevima  soje, suncokreta, paprike, paradajza, krastavca, kukuruza šećerca, u zasadima breskve, jabuke, dunje  kao i  u baštama i okućnicama.  Dve najznačajnije vrste koje su u ovoj sezoni pričinile i najveće štete su:

zelena povrtna stenica (Nezara viridula) i

braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys).

Ove invazivne štetočine su u ovoj godini registrovane u do sada najvećim brojnostima (zelena povrtna stenica je prvi put registrovana u našoj zemlji 2007. godine, a braon mramorasta 2015. godine). S obzirom na njihovo trenutno prisustvo i velike brojnosti, u narednom periodu se mogu očekivati velike štete u poljoprivrednoj proizvodnji.

Regionalni centar PIS-a Pančevo je sproveo monitoring u cilju registrovanja njihovog prisustva, a rezultati su prikazani u tabeli. Kao rezultati prikazani su procenti  biljaka na kojima je registrovano prisustvo bar jednog razvojnog stadijuma stenica.

Maj 2019.

 

Vrsta stenice

Usev/zasad - Lokalitet

Halyomorpha halys

Nezara viridula

Soja - Debeljača

17%

3%

Paradajz - Pančevo

26%

7%

Paprika -Jabuka

57%

27%

Krastavac - Crepaja

60%

17%

Kukuruz šećerac - Glogonj

77%

0%

Breskva - Pančevo

93%

0%

Jabuka (ekstenzivni zasadi)-Pančevo

100%

0%

 

Jul 2019.

 

Vrsta stenice

Usev/zasad - Lokalitet

Halyomorpha halys

Nezara viridula

Soja - Debeljača

26%

7%

 

Avgust 2019.

 

Vrsta stenice

Usev/zasad - Lokalitet

Halyomorpha halys

Nezara viridula

Paradajz - Pančevo

22%

10%

Paprika - Jabuka

64%

50%

Krastavac - Crepaja

47%

13%

Kukuruz šećerac - Glogonj

87%

3%

Breskva - Pančevo

0%

0%

Jabuka (ekstezivni zasadi)

100%

13%

 

Mere kontrole ovih štetnih vrsta su veoma otežane. Najznačajniji razlog je ograničena upotreba insekticida tokom sazrevanja plodova kada se registruju i najveći napadi stenica.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje navedenih vrsta.

 

Sistem PIS-a je sproveo oglede u usevima paprike i paradajza u cilju suzbijanja zelene povrtne stenice i dobru efikasnost pokazali su insekticidi na bazi bifentrina.

Međutim, primenom insekticida iz grupe piretroida suzbijaju se i korisni organizmi. Suzbijanjem stenica samo hemijskim merama zaštite moguće je stvaranje rezistentnosti na primenjene insekticide. Primena insekticida u periodu zrenja plodova je veoma ograničena zbog često nemogućnosti poštovanja karence.

Da bi se izbegli navedeni štetni efekti, moguće je suzbijanje stenica po ivičnim delovima parcela ili na mestima gde su stenice grupisane.

U zemljama gde su navedene stenice ekonomski značajne štetočine razvijaju se i koriste klopke koje rade na principu privlačenja i ubijanja stenica.

Kako je započeo proces migracije odraslih jedinki u stambene i druge objekte radi prezimljavanja, njihovim suzbijanjem u ovom periodu značajno bi se smanjio potencijal štetočine za narednu godinu.

 

Prisustvo stenice- Nezara viridula

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom useva paprike, paradajza i jabuke uočena je pojava zelene ili povrtne stenice (Nezara viridula).  

Odrasle jedinke su intezivno zelene boje, dok larve tokom svog razvoja menjaju boju. Ono što je karakteristično za svih pet larvenih uzrasta jeste prisustvo belih tačkica po telu.

 

Štete pričinjavaju larve i odrasle jedinke koje buše biljno tkivo i sisaju sokove. Najveće štete pričinjavaju na zrelim plodovima paprike i paradajza, gde na mestima ishrane dolazi do diskoloracije na pokožici a usled ispuštanja toksina dobijaju gorak ukus i gube tržišnu vrednost.U zasadima jabuke, registrujemo veći broj ovih štetočina nego predhodnih godina.  

U usevima i zasadima gde je trenutno registrovano njeno prisustvo ne bi trebalo uklanjati korovsku populaciju kako bi se sprečilo širenje stenice na gajene biljke.

Prisustvo stenice Nezara viridula

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom useva paprike, paradajza i maline uočena je pojava zelene ili povrtne stenice (Nezara viridula).  

 

Štete pričinjavaju larve i odrasle jedinke koje buše biljno tkivo i sisaju sokove. Velike i za sada najveće štete pričinjavaju na zrelim plodovima paprike i paradajza, gde na mestima ishrane dolazi do diskoloracije na pokožici, pri čemu plodovi dobijaju gorak ukus i gube tržišnu vrednost.

 

Slika 1: Štete od ishrane stenice Nezara viridula na plodu paradajza

 

 

Odrasle jedinke su intezivno zelene boje, dok larve tokom svog razvoja menjaju boju. Ono što je karakteristično za svih pet larvenih uzrasta jeste prisustvo belih tačkica po telu.

 

Slika 2: Mlađi larveni uzrasti Nezara viridula na malini

 

 

Slika 3: Stariji larveni uzrast Nezara viridula na paradajzu

 

 

Ova stenica polaže buretasta jaja na naličje listova u gomilicama. Sveže položena jaja su bele boje a sa razvojem dobijaju crvenkastu nijansu.

 

Slika 4: Ispražnjeno jajno leglo Nezara viridula na naličju lista paprika

 

 

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine. U sistemu Prognoze u proteklih nekoliko godina, urađeni su ogledi u cilju suzbijanja ove stenice i dobru efikasnost pokazao je preparat Talstar 10 EC (a.m. bifentrin) u koncentraciji 0,05%  koji u usevu paradajza ima karencu 7 dana.

 

U usevima i zasadima gde je trenutno registrovano njeno prisustvo ne bi trebalo uklanjati korovsku populaciju kako bi se sprečilo širenje stenice na gajene biljke.

 

 

Stenice na povrću
 

Na teritoriji koju pokriva RC Pančevo osmatranjem povrtsraskih useva (paradajz, paprika, krastavac, tikve i kukuruz šećerac) registrovano prisustvo jajnih legala stenice – Nezara viridula. Brojnost jajnih legala za sada je niska ali u narednom periodu možemo očekivati povećanje brojnosti. Prisutna su jajna legla pred piljenje i sveže položena. Predhodnih godina povrtari su imali velikih problema i u plastenicima i na otvorenom polju. Veliki broj larvi hrani se na površini plodova pri čemu prave brojne ubode i umanjuju tržišnu vrednost plodova. Masovno se pojavljuje u vreme plodonošenja te karenca insekticida vrlo često isključuje primenu.

 
Sl. 1. Jajno leglo zelene smrdljive bube(Nezara viridula)
 

Može imati i do 4 generacije godišnje. Ženka položi od 30 do 130 jaja u jednom jajnom leglu. Razvoj jajeta može trajati od 5 do 21 dan. Larve prolaze kroz 5 larvenih stadijuma. Svaki larveni stadijum traje do nedelju dana.

U narednom periodu pratiće se prisustvo ove šetetočine i blagovremeno signalizirati o njenom kretanju.

Piljenje larvi žitnih stenica

Pregledom useva pšenice registrovan početak piljenje žitnih stenica. Larve se nalaze u prvom larvenom stadijumu i ne oštećuju usev pšenice. Jajna legla se mogu uočiti na licu zastavičara. U ovom trenutku dominiraju jajna legla neposredno pred piljenje.

Sl. 1. Jajno leglo žitnih stenica pred piljenje

Sl.2. Larva prvog stepena (Eurygaster sp.)

 

U periodu kada su zastupljene larve trećeg stadijuma pri brojnosti od 4 do 5 larvi po m²  žitnih stenica opravdana je primena insekticida.

Savetujemo proizvođačima da pregledaju svoje usevi i za sada ne primenjivati insekticide.