Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na teritoriji  RC Pančevo usevi ječma se  nalaze u fazi  bokorenja  (BBCH 22-27).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 20% biljaka,  sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 7% biljaka i simptoma lisne rđe ječma (Puccinia hordei)  na do 3% biljaka.

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus)  i poljske voluharice (Microtus arvalis) se registruje u niskoj brojnosti. Proizvođačima se preporučuje stalni pregled brojnosti aktivnih rupa i njihovu kontrolu  primenom rodenticida na bazi cink-fosfida u slučaju njihovog prisustva iznad praga štetnosti.

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog  ječma.

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na teritoriji  RC Pančevo usevi ječma se  nalaze u fazi  bokorenja,  vidljiva do 3  stabla  (BBCH 22-23).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 15 % biljaka,  sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 5% biljaka i simptoma lisne rdje ječma (Puccinia hordei)  na 1% biljaka.

 

Prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara (poljska voluharica-- Microtus arvalis i poljski miševi- Apodemus spp.) se registruje u različitim  brojnostima i to od I – III kategorije brojnosti.

Kategorije brojnosti: 

Kategorija

Opis brojnosti

Broj rupa po hektaru

POLJSKA VOLUHARICA

POLJSKI MIŠ

 

I

Vrlo niska

do 10

do 10 

II

Niska

10-500 

10-50 

III

Srednja

500-5000

50-500 

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

 

Preporučuje se redovno praćenje brojnosti aktivnih rupa od glodara, a preporuka primene rodenticida je po postizanju II kategorije prisutnosti.

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog  ječma.

 

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na teritoriji  RC Pančevo usevi ječma se u zavisnosti od rokova setve  nalaze u fazi 3-4 lista razvijeno do faze 2 stabla vidjiva (BBCH 13-22).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 7 % biljaka, i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka.

Takođe, I dalje se registruje prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara (poljska voluharica-- Microtus arvalis i poljski miševi- Apodemus spp.) u vrlo niskoj brojnosti na pojedinim parcelama, uglavnom na obodnim delovima. Proizvođačima se preporučuju redovni pregledi useva i praćenje brojnosti aktivnih rupa. O štetama koje navedeni glodari pričinjavaju, kao i o brojnosti aktivnih rupa za koje se preporučuje primena rodenticida može se videti u prilogu od 4.10.2023.

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog  ječma.

Zdravstveno stanje useva ozimog ječma

Na teritoriji  RC Pančevo, usevi ozimog ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 25-29) do fenofaze početka rasta stabljike (BBCH30).

Vizuelnim pregledom na usevima ječma registrovano je prisustvo simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 10 % biljaka i simptoma mrežaste pegavosti lista ječma  (Pyrenophora teres) na do 20 % biljaka .

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma i blagovremeno će obavestiti  kada je,  sa postizanjem  povoljnih vremenskih uslova,  momenat za hemijski tretman.

Zdravstveno stanje useva ozimog ječma

Na teritoriji  RC Pančevo, usevi ozimog ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 23-27).

Vizuelnim pregledom na usevima ječma registrovano je prisustvo simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 6 % biljaka I simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 18 % biljaka .

Nije registrovano prisustvo  lisnih vašiju (Aphididae), kao ni prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.

 

Zdravstveno stanje useva ozimog ječma

Na teritoriji RC Pančevo usevi ozimog  ječma se, u zavisnosti od roka setve, nalaze u različitim fazama razvoja, od razvoja 4 lista do početka bokorenja (BBCH 14-23).

 

Vizuelnim pregledom u usevu ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 8 % biljaka i simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3 % biljaka.

Takođe, pregledima useva registrovano je prisustvo  lisnih vašiju (Aphididae) na do 4 % biljaka, dok prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis) nije uočeno.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.

Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice

Na teritoriji RC Pančevo usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazi bokorenja. Pšenica se nalazi u fazi 2 do 3 stablo vidljivo (BBCH 22-23), a usevi ozimog ječma u fazi 3 do 5 stablo vidljivo (BBCH 23-25).

Vizuelnim pregledom useva ječma, na parcelama sa bujnijim  razvojem biljaka I parcelama sa ranijom setvom useva, registrovano je prisustvo simptoma bolesti  pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 10% biljaka. Takođe je registrovano I prisustvo simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3% I simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 10% biljaka.

Na usevima ozime pšenice je vizuelnim pregledom uočeno prisustvo simptoma bolesti sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 20% biljaka. 

Prisustvo štetočina, cikada (Cicidelidae) i lisnih vaši (Aphididae) nije registrovano.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na teritoriji RC Pančevo usevi ozimog ječma se nalaze u fazi bokorenja: 1-3 stablo vidljivo (BBCH 21-23).

Redovnim vizuelnim pregledom parcela ozimog ječma, registrovano je prisustvo simptoma bolesti, sočivaste  pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) i simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) u niskim procentima (2-3% biljaka).

Takođe, vizuelnim pregledom nije uočeno prisustvo štetočina, cikada (Cicidelidae) i lisnih vaši (Aphididae) .

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma i blagovremeno o tome obaveštavati.

Pojava štetočina u usevima ječma

Na teritoriji RC Pančevo, setva ozimog ječma je kasnila zbog loših vremenskih uslova, pa se usevi nalaze u različitim fazama razvoja, od faze nicanja do faze drugi list razvijen  (BBCH 10-12).

 

 

Vizuelim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo krilatih formi lisnih vaši (Aphididae) na do 3% biljaka i cikada (Cicadellidae) na do 5%  biljaka.

  

 

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju usled ishrane, cikade i vaši su i vektori fitopatogenih virusa čime se njihova štetnost dodatno uvećava.

 

S obzirom da je registrovano prisustvo ovih štetočina ispod nivoa praga štetnosti, koji podrazumeva prisustvo vaši i cikada na 10% biljaka, za sada se ne preporučuje primena insekticidnog tretmana.

 

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem štetočina u usevima ječma i blagovremeno signalizirati moment za tretman.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na teritoriji RC Pančevo, usevi ozimih pšenica se nalaze u različitim  fazama bokorenja (BBCH 25-29), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fenofazi od  početka rasta stabljike do pojave prvog kolenca  (29-31 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice je registrovano prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp.).

 

Rezultati vizuelnih pregleda useva ozime pšenice prikazani su u tabeli:

 

 

Lokalitet

 

Fenofaza BBCH

% biljaka sa simptomima

Erysiphae graminis

pepelnica žita

Septoria tritici

siva pegavost lista pšenice

Puccinia spp.

 

rđa

23.03.2021.

23.03.2021.

23.03.2021.

Stari Tamiš

27-28

20

30

9

Kačarevo

28-29

23

32

8

Pančevo

25-26

22

30

5

 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp.). Prisustvo simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) nije registrovano.

Rezultati vizuelnih pregleda useva ozimog ječma prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Fenofaza BBCH

%  biljaka sa simptomima

Pyrenophora teres

mrežasta pegavost lista ječma

Erysiphae graminis

pepelnica žita

Rhynchosporium secalis

 

sočivasta pegavost

Puccinia spp.

 

rđa

23.03.2021.

23.03.2021.

23.03.2021.

23.03.2021.

Kačarevo

30-31

48

18

0

8

Padina

30-31

50

21

0

17

Pančevo

25-29

36

19

0

2

 

Na pojedinim parcelama ječma, koji su ušli u fazu vlatanja, postignuti su epidemijski pragovi štetnosti od preko 10% biljaka sa simptomima pegavosti u fazi prvog kolenca. Trenutni vremenski uslovi nisu pogodni za sprovođenje hemijskih mera zaštite, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma i na vreme će signalizirati momenat za tretman.

1 - 10 Next