Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Stanje useva šećerne repe

Na teritoriji  RC Pančevo, usevi šećerne repe se nalaze u fazi od početak zatvaranja redova, 10% biljaka zatvorilo redove, do faze potpunog zatvaranja redova (BBCH 31-39).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, na lokalitetima Stari Tamiš, Pančevo i Kačarevo registrovano je prisustvo simptoma bakterioza (Pseudomonas syringae ). Pojedinačne pege su uočene na do 7% biljaka. Simptomi prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola ) tokom ovog pregleda nisu registrovani.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite u usevima šećerne repe.

Velika slika

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem useva šećerne repe i i signaliziraće pravi momenat za tretman.

Prisustvo bakterioza u voćaraskim zasadima

Na teritoriji RC Pančevo u proteklih nekoliko dana u voćarskim zasadima registruje se prisustvo bakterijskih oboljenja. Simptome smo uočili u zasadima jabuke i maline.

JABUKA – Bakteriozna plamenjača jabuka (Erwinia amylovora)

Zasadi jabuka se, na teritoriji RC Pančevo, nalaze u fenofazi drugog opadanja plodova (BBCH 73). Pregledom zasada jabuke registrovani su simptomi bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora).

Slika 1: Simptomi na jabuci

S obzirom da smo tokom proleća imali stalno prisustvo padavina, kao i značajno kolebanje temperatura, ostvoreni su idealni uslovi za infekciju zasada bakterioznom plamenjačom. Optimalni uslovi za infekciju zasada ovom bakterijom ostvareni su u periodu oko 25. aprila (punktovi Pančevo i Banatski Brestovac).

 

Imajući u vidu da su mere zaštite protiv ove bolesti veoma teške, proizvođačima se preporučuje  mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova. U mehaničkom uklanjanju neophodno je koristiti dezinfikovani alat a zaražene biljne delove iseći tako da se zahvati 30-40 cm naizgled zdravog biljnog materijala. Isečene delove spakovati u vreće i izneti iz voćnjaka.

 

Uklanjanje zaraženih delova, mora se izvršiti samo u vreme toplog i suvog vremena. Sečenje se ne sme obavljati u periodu vlažnih uslova, da ne bi došlo do širenja infekcije ovom bakterijom (Erwinia amylovora).

 

Nakon izvršenog odsecanja zaraženih delova, obavezno uraditi hemijski tretman preparatima na bazi bakarnih jona u koncentraciji od 0,05%. Primeniti preparate na bazi bakarhidroksida, jer oni imaju najbolji baktericidni efekat.

 

MALINA – Bakterioze maline

Zasadi maline se na teritoriji RC Pančevo nalaze u fenofazi od devet listova razvijeno do prvi otvoreni cvetovi (BBCH 19-60). U pojedinim zasadima regustruju se simptomi bakterijskih infekcija. Česte padavine i prohladno vreme doprineli su pojavi simptoma na listovima. Primećeno je da se simptomi sa oboda lista šire ka glavnom lisnom nervu.

 

Slika 2: Simptomi na listovima maline

 

Izvršeno je uzorkovanje biljnog materijala sa ovim simptomima i u toku je njihova identifikacija.

 

Proizvođačima se preporučuje da uklone obolele delove ili pak čitave rodne grančice. U ovakvim zasadima treba izbegavati prihranjivanje azotnim đubrivima, jer su bujni i dobro ishranjeni malinjaci podložniji ovoj pojavi.