Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Zdrastveno stanje useva ozime pšenice na području RC Pančevo

Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice na tri lokaliteta (Kačarevo, Pančevo i Starčevo), u proteklom periodu, ustanovljeno je prisustvo simptoma sledećih prouzrokovača biljnih bolesti: Erysiphae graminis, prouzrokovača pepelnice žita i Septoria tritici, prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice. Simptomi prouzrokovača rđe (Puccinia spp.) nisu registrovani.

Tabela 1: Prikaz fenofaza razvoja sorte NS-40 u Kačarevu sa indeksom napada:

 

Podaci o području monitoringa

 

Datum pregleda

 

Fenofaza po BBCH skali

% napadnutnih biljaka

Erysiphae graminis

Septoria tritici

Puccinia spp.

 

Lokalitet: Starčevo           Sorta: Nikol       Predusev: kukuruz  Datum setve: 07.10.2015       Predsetveno đubrivo: 6:12:24 NPK 510 kg/ha

10.02.2016

Bokorenja: vidljivo treće sekundarno stablo (BBCH 23)

 

0

 

5

 

0

02.03.2016

Bokorenje: 5 stablo vidljivo (BBCH 25)

0

20

0

21.03.2016

Vlatanje: prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 31)

10

30

0

Tabela 2: Prikaz fenofaza razvoja sorte Simonida u Pančevu sa indeksom napada:

 

Podaci o području monitoringa

 

Datum pregleda

 

Fenofaza po BBCH skali

% napadnutnih biljaka

Erysiphae graminis

Septoria tritici

Puccinia spp.

 

Lokalitet: Pančevo  Sorta: Simonida Predusev: suncokret Datum setve: 31.10.2015 Predsetveno đubrivo: 15:15:15 NPK 200 kg/ha

10.02.2016

Razvoj lista: 5 listova razvijeno (BBCH 15)

0

 

0

 

0

02.03.2016

Bokorenje: 3 stablo vidljivo (BBCH 23)

0

14

0

21.03.2016

Vlatanje: početak rasta stabljike (BBCH 30)

0

23

0

Tabela 3: Prikaz fenofaza razvoja sorte Nikol u Starčevu sa indeksom napada:

 

Podaci o području monitoringa

 

Datum pregleda

 

Fenofaza po BBCH skali

% napadnutnih biljaka

Erysiphae graminis

Septoria tritici

Puccinia spp.

 

Lokalitet: Kačarevo Sorta: NS-40 S  Predusev: soja       Datum setve: 24.10.2015   Predsetveno đubrivo: 15:15:15 NPK 200 kg/ha

10.02.2016

Razvoj lista: 4 lista razvijeno (BBCH 14)

 

0

 

0

 

0

02.03.2016

Bokorenje: 2 stablo vidljivo (BBCH 22)

0

5

0

21.03.2016

Vlatanje: početak rasta stabljike (BBCH 30)

0

12

0

 

Simptomi sive pegavosti u vidu hlorotičnih pega, ustanovljeni su na donjem lišću, naročito na onom koje leži na zemlji. Vizuelnim pregledom je utvrđeno da je procenat napadnutih listova 1. kolenca, kod sorte Nikol, je 8%. Pepelnicom su zahvaćeni isti listovi ali primećena je belosivkasta micelija i na stablu (slika 1, 2).

Slika 1: Siva pegavosti lista pšenice (Septoria tritici)

Slika 2: Pepelnica na listu i stablu pšenice (Erysiphae graminis)

S obzirom da je nivo dostignute infekcije ispod epidemijskog praga, fungicidni tretman u ozimim pšenicama se za sad ne preporučuje. Određivanje rokova tretiranja pšenice u polju povezano je sa nizom faktora, ali ono što je ključno jeste da se ispratiti fenofaza formiranja kolenaca jer je to period kada se ne sme dozvoliti dalje širenje ovih biljnih patogena.

RC Pančevo će nastaviti da prati dalje širenje simptoma ovih prouzrokovača bolesti.

Pamukova sovica

Na punktu Pančevo gde je locirana svetlosna lampa registrovan prvi ulov pamukove sovice (Helicoverpa armigera)  10.05. 2013. na 134,5 ddc (od 1. januara). Na drugoj lokaciji u Debeljači 15.05.2013. prvi ulov na svetlosnoj lampi registrovan 15.05.2013. na  155,2 ddc.

U period od 17.05. u Pančevu utvrđen je nešto intenzivniji let pamukove sovice.

Pamukova sovica (Helicoverpa armigera)

Na lokalitetu Banatski Brestovac u usevu kukuruza šećerca 08.06.2012. godine registrovana su  jajna legla pamukove sovice (Helicoverpa armigera) sa indeksom napada 9 %. Na listovima su obeležena jajna legla i usev je pregledan svaka 2-3 dana. Vizuelnim osmatranjem je konstatovano da nije došlo do piljenja gusenica. Registrovana jaja su promenila boju u sivu i osušena stoje na listu iz kojih se neće ispiliti larve. Jedan od mogućih razloga su visoke dnevne temperature. Nastaviće se praćenje pamukove sovice a do daljnjeg ne primenjivati mere zaštite.