Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Prilozi > Prisustvo stenica na teritoriji RC Pančevo
Prisustvo stenica na teritoriji RC Pančevo

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledima poljoprivrednih kultura registrovano je značajno prisustvo različitih vrsta stenica (Pentatomide) u usevima  soje, suncokreta, paprike, paradajza, krastavca, kukuruza šećerca, u zasadima breskve, jabuke, dunje  kao i  u baštama i okućnicama.  Dve najznačajnije vrste koje su u ovoj sezoni pričinile i najveće štete su:

zelena povrtna stenica (Nezara viridula) i

braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys).

Ove invazivne štetočine su u ovoj godini registrovane u do sada najvećim brojnostima (zelena povrtna stenica je prvi put registrovana u našoj zemlji 2007. godine, a braon mramorasta 2015. godine). S obzirom na njihovo trenutno prisustvo i velike brojnosti, u narednom periodu se mogu očekivati velike štete u poljoprivrednoj proizvodnji.

Regionalni centar PIS-a Pančevo je sproveo monitoring u cilju registrovanja njihovog prisustva, a rezultati su prikazani u tabeli. Kao rezultati prikazani su procenti  biljaka na kojima je registrovano prisustvo bar jednog razvojnog stadijuma stenica.

Maj 2019.

 

Vrsta stenice

Usev/zasad - Lokalitet

Halyomorpha halys

Nezara viridula

Soja - Debeljača

17%

3%

Paradajz - Pančevo

26%

7%

Paprika -Jabuka

57%

27%

Krastavac - Crepaja

60%

17%

Kukuruz šećerac - Glogonj

77%

0%

Breskva - Pančevo

93%

0%

Jabuka (ekstenzivni zasadi)-Pančevo

100%

0%

 

Jul 2019.

 

Vrsta stenice

Usev/zasad - Lokalitet

Halyomorpha halys

Nezara viridula

Soja - Debeljača

26%

7%

 

Avgust 2019.

 

Vrsta stenice

Usev/zasad - Lokalitet

Halyomorpha halys

Nezara viridula

Paradajz - Pančevo

22%

10%

Paprika - Jabuka

64%

50%

Krastavac - Crepaja

47%

13%

Kukuruz šećerac - Glogonj

87%

3%

Breskva - Pančevo

0%

0%

Jabuka (ekstezivni zasadi)

100%

13%

 

Mere kontrole ovih štetnih vrsta su veoma otežane. Najznačajniji razlog je ograničena upotreba insekticida tokom sazrevanja plodova kada se registruju i najveći napadi stenica.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje navedenih vrsta.

 

Sistem PIS-a je sproveo oglede u usevima paprike i paradajza u cilju suzbijanja zelene povrtne stenice i dobru efikasnost pokazali su insekticidi na bazi bifentrina.

Međutim, primenom insekticida iz grupe piretroida suzbijaju se i korisni organizmi. Suzbijanjem stenica samo hemijskim merama zaštite moguće je stvaranje rezistentnosti na primenjene insekticide. Primena insekticida u periodu zrenja plodova je veoma ograničena zbog često nemogućnosti poštovanja karence.

Da bi se izbegli navedeni štetni efekti, moguće je suzbijanje stenica po ivičnim delovima parcela ili na mestima gde su stenice grupisane.

U zemljama gde su navedene stenice ekonomski značajne štetočine razvijaju se i koriste klopke koje rade na principu privlačenja i ubijanja stenica.

Kako je započeo proces migracije odraslih jedinki u stambene i druge objekte radi prezimljavanja, njihovim suzbijanjem u ovom periodu značajno bi se smanjio potencijal štetočine za narednu godinu.

 

Comments

There are no comments yet for this post.