Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Prisustvo larvi Scaphoideus titanus u vinogradima

Na teritoriji  RC Pančevo , vinova loza se  nalazi u različitim fenofazama cvetanja (BBCH 61-68).

Vizuelnim  pregledom, u zasadima vinove loze, na naličju listova, registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus drugog larvenog stupnja (L2).

Ova štetočina na vinovoj lozi nanosi štete kao vektor fitoplazme Flavescence doree (FD)- prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.  Larve trećeg stupnja imaju sposobnost da prenose fitoplazmu.

Najavljene visoke temperature će ubrzati razvoj ove štetočine, intenzivnija pojava trećeg larvenog stupnja očekuje se tokom naredne nedelje, te se za sada ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće momenat kada je potrebno uraditi insekticidni tretman u cilju zaštite vinove loze.