Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Sovica gama (Autographa gamma)

Na lokalitetu Sakule  u feromonskim klopkama registrovana visoka brojnost sovice Autographa gamma. U period praćenja od 01.05. do 20.05. beležimo svakodnevne visoke ulove ove štetočine. Najveća brojnost za sada se kretala u period od 03.05. do 08.05. 2013. Takođe, let sovice game nastavljen je i tokom druge decade maja.

Brojnost sovice game u prvoj dekadi maja (feromonske klopke)

Datum

Brojnost

03.05.

113

04.05.

28

05.05.

36

06.05.

81

07.05.

80

08.05.

83

09.05.

32

10.05.

31

Sovica gama (Autographa gamma) napada veliki broj biljnih vrsta. Veoma je migratorna i u pojedinim godinama može doći do prenamnoženja. Gusenice možemo očekivati početkom juna. Hrane lišćem i u pojedinim godinama mogu dovesti do golobrsta.