Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Svetlosna lampa - Noctua pronuba

Vizuelnim pregledom svetlosne lovne lampe, na  punktu Pančevo uočena je povećana brojnost imaga Noctua (=Triphaena) pronuba (tabela, slika).

Tabelarni prikaz ulova imaga ove sovice u proteklih nekoliko dana:

Datum očitavnja

broj imaga

26.05.2014.

13

27.05.2014.

41

28.05.2014.

90

29.05.2014.

72

 

U toku godine ova sovica razvije jednu generaciju. Prezimljava kao mlada larva u zemljištu, a krajem maja počinje let leptira. Oni se hrane nektarom na različitim biljkama a zatim zapadaju u letnje mirovnaje sve do avgusta ili duže, zavisno od mnogih faktora.

 

Slika: Imaga Noctua pronuba, foto: Lazarević M., (2014)

 

 

Glavne štete se ispoljavaju u proleće kada gusenice napadaju kukuruz, suncokret, šećernu repu, povrtarske i druge biljke. Pojedinih godina kada je povećana brojnost vrste, gusenice mogu naneti značajne štete i na vinovoj lozi.

 

Kod nas je česta ali se retko javlja sa većom brojnošću.