Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Pojava rutave bube u voćnjacima

Na teritoriji RC Pančevo registrovano je prisustvo rutave bube (Tropinota hirta)  u voćnjacima. 

 

 

Rutava buba je štetočina koja se lako prepoznaje po mogobrojnim dlačicama kojima je obrasla. Ona je cvetojed koji se hrani cvetovima velikog broja biljnih vrsta. Najaktivnija je u najtoplijem delu dana i u rano proleće se prvo zadržava na žutim cvetovima maslačka i  uljane repice, a zatim prelazi na krušku i druge voćne vrste. Hrani se delovima cvetova i na taj način sprečava oplodnju, zametanje plodova i dovodi do smanjenja prinosa.

Najavljene visoke temperature za naredni period dovešće do njene veće aktivnosti ,a s obzirom da je upotreba insekticida zabranjena u periodu cvetanja, treba obratiti pažnju na preventivne mere zaštite od rutave bube koje podrazumevaju:

 

  • Postavljanje plastičnih posuda žute boje sa vodom u koju se dodaje atraktant npr. negro bombone, cimet  i dr. uz dodatak par kapi deterdženta za sudove. Najveći broj posuda treba postaviti na obode, a manji broj i u unutrašnjost parcela.
  • U voćnjaku bi trebalo ostavljati korovske vrste koje cvetaju kao što je maslačak u cilju smanjenja aktivnosti rutave bube na cvetovima voća.
Prisustvo Drosophila suzukii u zasadima bresaka

Na teritoriji RC Pančevo, tokom prošle nedelje u lovnim klopkama sa mirisnim atraktantom, koje su postavljene u zasadima bresaka i nektarina, registrovani su prvi ulovi azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

Štete od ove štetočine nastaju tako što ženke polažu jaja u unutrašnjost zdravih plodova, a razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja. Ova štetočina je veoma opasna jer  za kratko vreme može da poveća populaciju i izazove ogromne štete u zasadima jagodičastog, bobičastog i koštičavog voća.

Obzirom da su najosetljiviji plodovi u vreme zrenja, proizvođačima kasnih sorti breskaka se preporučuje primena mera kontrole kako bi se sprečilo podizanje nivoa populacije ove štetočine i smanjio rizik od nastanka šteta:

·     Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje (mešavina crnog vina (1,5 dl) i jabukovog sirćeta (1,5 dl) i par kapi deterdzenta), prvenstveno na obodima zasada;

·       Skratiti interval branja plodova;

·       Odstranjivanje zaraženih plodova, kontrola gajbica i druge opreme zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom;

         Uništavanje okolnog divljeg bilja (divlja kupina, zova, džanarika…) koje može biti domaćin ovoj štetočini i i predstavlja mesto njenog umnožavanja; krčenje napuštenih zasada;

·        Hemijske mere kontrole primenom insekticida kao po preporuci.

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem prisustva azijske voćne mušice u usevima i zasadima.

Prolećni mrazevi i izmrzavanje cvetnih pupoljka kod jabučastog i koštičavog voća

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi jabuke, breskve, šljive i kajsije se u zavisnosti od sorte nalaze u fenofazi od punog cvetanja do prve lattice opadaju (BBCH – 65).

Niske temperature na području RC Pančevo u periodu od 7.04. do 9.04.  su se kretale  od - 1°C do - 5°C , trajale su i do šest časova, te je došlo do izmrzavanja cvetnih pupoljaka voća. 

Na kajsijama je izmrzlo od 50 do 70% cvetnih pupoljaka, a izmrzavanje kod jabuke, breskve i šljive se kreće od 40 do 60%.

 

 

Preporuka proizvođačima je da nastave redovnu zaštitu svojih zasada protiv prouzrokovača bolesti, kako bi očuvali dobro zdravstveno stanje zasada radi obezbeđivanja zdravog rodnog potencijala za sledeću godinu.

Postavljanje klopki za rutavu bubu i trispi u breskvama

POČETAK AKTIVNOSTI RUTAVE BUBE - VREME JE ZA POSTAVLJANJE KLOPKI ZA MASOVNO IZLOVLJAVANJE

 

Na teritoriji RC Pančevo, registrovan je početak aktivnosti rutave bube (Tropinota hirta) na korovskoj flori. 

 

Rutava buba je  polifagna štetočina, hrani se cvetnim delovima svih voćnih vrsta, kao i drugim biljkama koji cvetaju i može da nanese ogromnu štetu u zasadima voća, pogotovo u mladim zasadima.

Imago veoma dobro leti, brzo se seli na nove površine i zato je suzbijanje veoma teško. Rutava buba je najaktivnija kada su temperature najviše, u periodu od 10 - 16 sati. 

Kako se pojavljuje u fenofazi cvetanja, u periodu  kad i pčele lete, hemijske mere suzbijanja su strogo zabranjene.

Visoke temperature u narednim danima usloviće povećanu aktivnost rutave bube, pa se proizvođačima preporučuju preventivne mere u cilju zaštite od ove štetočine:

U voćnjacima ne treba suzbijati korove koji cvetaju u prvom redu maslačak.        

Postavljanje plastičnih posuda (bele, plave, žute boje) sa vodom u koju se dodaje atraktant npr. negro bombone, cimet, pivo uz dodatak par kapi deterdženta za sudove. Klopke treba postavljati po celom vocnjaku ali ih u krajnjim redovima treba  postaviti gušće.

Upotreba feromonskih klopki,koje se koriste u sistemu PIS-a, a služe da nam signaliziraju  o ulovu prvih jedinki, ali služe i za masovno izlovljavanje ukoliko se u velikoj brojnosti postave u zasadu.

 

TRIPSI U BRESKVAMA

Takođe, vizuelnim pregledom i metodom otresanja  cvetova na korovskoj flori u zasadima bresaka, registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera) .

 

U toku je početak naseljavanje imaga tripsa na otvorene cvetove breskve.

Odrasle jedinke tripsa naseljavaju cvetove u kojima se hrane i polažu jaja. Ekonomske  štete nastaju prilikom ishrane larvi na tek zametnutim plodovima, što za posledicu ima pojavu nekroze i deformisanje plodova, iz kojih često curi smola. Primena insekticida u vreme cvetanja nije dozvoljena zbog mogućeg trovanja polinatora tako da je suzbijanje ove štetocine vrlo teško. Hemijske mere zaštite su moguće tek kad počne da se  formira plodnik i kada polinatori više nisu prisutni u voćnjaku.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima bresaka i nektarina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava tripsa u zasadima bresaka i nektarina

Na teritoriji RC Pančevo rane sorte bresaka i nektarina se nalaze u fazi  cvetanja, prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60)

Vizuelnim pregledom i metodom otresanja  cvetova registrovano  je prisustvo imaga tripsa (Thrips sp.).

Značajnije štete od ove štetočine nastaju prilikom ishrane larvi  tripsa na  tek zametnutim plodićima na kojima dolazi do oštećenja. Napadnuti plodići nekrotiraju i deformišu se, a prilikom daljeg rasta dolazi do njihovog pucanja i curenja smole.

Suzbijanje ove štetočine je otežano iz razloga što se njegova ishrana i za voćnjake najintenzivniji napad dešava u fazi cvetanja, kada je zabranjena upotreba insekticida. Hemijske mere zaštite su moguće tek u fazi početka formiranja plodnika kada polinatori nisu vise prisutni u voćnjacima.

RC Pančevo nastavlja monitoring tripsa u zasadima bresaka i nektarina.

Pojava rutave bube

Na teritoriji RC Pančevo zasadi kajsija se, u zavisnosti od sorte, nalaze u fenofazi većina cvetova sa krunicama koje fofmiraju  beli balon BBCH -59 do pocetak cvetanja do10%cvetova otvoreno BBCH 61.

Vizuelnim pregledom zasada uočeno je prisustvo rutave bube (Tropinota hirta) na cvetovima. Sa porastom temperature doći će do intenzivnije pojave ove štetočine. Naročito su ugroženi mladi zasadi gde treba sprovesti sve preventivne mere kontrole.

 

 

Odrasle insekte rutave bube efikasno privlači plava i bela boja, pa je jedna od metoda njihovog privlačenja i izlovljavanja postavljanje lovnih posuda tih boja u koje je potrebno sipati vodu i dodati anis, negro bombone ili neki voćni sirup.

 

Takođe, prisustvo maslačka (Taraxacum oficinale)  u voćnjaku je poželjno jer se rutava buba rado hrani na cvetu ove biljke.

PRIMENA INSEKTICIDA U VREME CVETANJA JE ZAKONOM ZABRANJENA!

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridžavati uputsva za upotrebu I sprovesti sve mere u cilju zaštite pčela I drugih oprašivača.

Tripsi u zasadima bresaka

Vizuelnim pregledom zasada breskve, na području RC Pančevo, ustanovljeno je da se breskve, u zavisnosti od sorte, nalaze u fenofazi većina cvetova sa krunicama, koje formiraju beli balon do oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 59-61).

Pregledom cvetova bresaka nije registrovano prisustvo tripsa, ali je njihovo  prisustvo uočeno na cvetovima maslačka i drugih korova u voćnjaku.

 

 

 

RC Pančevo nastavlja praćenje pojave tripsa na cvetovima bresaka i nektarina i signaliziraće pravi momenat za tretman.
Virus šarke šljive (Plum pox virus - PPV)

Na teritoriji RC Pančevo uočeno je prisustvo simptoma virusa šarke šljive (Plum pox virus) na nektarinama, sorta Kaldezi. Voćnjak je u četvrtoj godini starosti.

Na plodovima su uočene tipične prstenaste pege različitih dimenzija, raspoređene po celoj pokožici ploda ili samo na jednom njegovom delu. Simptomi mogu da budu uočljivi samo na nekim plodovima i javljaju se pre sazrevanja, da bi kako plod sazreva postali sve izraženiji. Na nektarinama simptomi se ispoljavaju kroz deformacije na plodu kao izbočine crvenkaste boje, koje su u kontrastu sa zeleno-žutom pokožicom još nezrelog ploda (slika 1,2).

 

Slika 1: Prstenasto šarenilo na plodu nektarine

 

Slika 2: Prstenasto šarenilo na plodu nektarine

Prvi ulovi breskvinog smotavca i lisnih minera u voćnjaku

Na teritoriji RC Pančevo registrovana su prva imaga breskvinog smotavca (Cydia molesta) i minera tačkastih mina (Lithocolletis blancardella) na feromonskim klopkama.

Feromonske  klopke su postavljene 1.04. u zasadu bresaka  i u zasadu jabuka.

 

Slika 1: Imago minera tačkstih mina

 

 

Cydia molesta (breskvin smotavac) ima četiri nepotpune generacije. Prezimljava odrasla gusenica u gustom, belom kokonu ispod kore stabla i pukotinama grana. Rano u proleće gusenica se preobrazi u lutku, a ubrzo posle toga počinje let leptira. Ženke polažu jaja na naličje vršnog lišća, a potom se ispiljena larva ubušuje kroz vrh mladara što se prepoznaje po povijenim vrhovima i sušenju vršnog lišća.

 

Početak leta breskvinog smotavca registrovan je 2.04.2014. godine na 123,39 DDC od 01.januara (slika 2).

 

Slika 2: Imago breskvinog smotavca

 

 

RC Pančevo će nastaviti da prati dinamiku leta breskvinog smotavca i minera okruglih mina i u narednom period.