Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Početak piljenja larvi kupusnog moljca (Plutella maculipennis)

Na punktu Pančevo u usevu kupusa registrovano je piljenje larvi kupusnog moljca (Plutella maculipennis) u indeksu napada 0,5%.

Slika: Larva kupusnog moljca

Kupusni moljac napada biljke iz familije Brassicaceae. Ženka polaže jaja na naličje listova najčešće uz glavne nerve. Ispiljene gusenice se prvo hrane između dva epidermisa praveći kratke mine, a zatim posle prvog presvlačenja izlaze na lisnu površinu i izgrizaju lisno tkivo sve do gornjeg epidermisa. Ovakva oštećenja na listu imaju izgled prozorčića. Gusenice mogu da se ubuše u unutrašnjost glavice, čime nanose još veće štete.

U narednom periodu očekuje se sa porastom temperatura i intenzivnije polaganje jaja kao i piljenje larvi ove štetočine, a RC Pančevo će na vreme obavestiti poljoprivredne proizvođače o merama  zaštite u cilju suzbijanja ove štetočine.

Počeo let kupusovog moljca

Na teritoriji RC Pančevo, dana 20.04. registrovali smo prva imaga kupusovog moljca (Plutella maculipennis). Kupus se trenutno nalazi u fenofazi peti pravi list razvijen (BBCH 15).

Slika: Fenofaza kupusa i ulovljen imago

Kupusov moljac ima 2-3 generacije godišnje a može imati i više u zavisnosti od klimatskih uslova (slika 2). U proleće, tokom aprila meseca, izleću leptiri koji lete u sumrak. Ženka polaže jaja na naličje listova najčešće uz glavne nerve. Ispiljene gusenice se prvo hrane između dva epidermisa praveći kratke mine, a zatim posle prvog presvlačenja izlaze na lisnu površinu i izgrizaju lisno tkivo sve do gornjeg epidermisa. Ovakva oštećenja na listu imaju izgled prozorčića. Gusenice mogu da se ubuše u unutrašnjost glavice, čime nanose još veće štete.

Hemijsko suzbijanje se izvodi kada se dostignu pragovi štetnosti.

Pragovi štetnosti:

Biljka domaćin kotiledoni: 20% napadnutih biljaka;

Pre formiranja glavice: 30% napadnutih biljaka;

Formiranje glavice: 15% napadnutih biljaka;

Popunjavanje glavice: 5% napadnutih biljaka.

Za sada hemijske mere zaštite ne treba preduzimati.

RC Pančevo će i u narednom periodu, preko portala prognozno izveštajne službe, nastaviti da obaveštava proizvođače o aktivnosti ove štetočine.

Počeo intezivan let kupusovog moljca

Na teritoriji RC Pančevo, dana 22.04. registrovali smo prva imaga kupusovog moljca (Plutella maculipennis) na 200,26 DDC od prvog januara. Kupus se trenutno nalazi u fenofazi peti pravi list razvijen (BBCH 15) (slika 1).

Slika 1: Fenofaza kupusa

Kupusov moljac ima 3-4 generacije godišnje (slika 2). U proleće, tokom aprila meseca, izleću leptiri koji lete u sumrak. Ženka polaže jaja na naličje listova najčešće uz glavne nerve. Ispiljene gusenice se prvo hrane između dva epidermisa praveći kratke mine, a zatim posle prvog presvlačenja izlaze na lisnu površinu i izgrizaju lisno tkivo sve do gornjeg epidermisa (na listu ostaju manje ili veće rupe). Gusenice mogu da se ubuše u unutrašnjost glavice, čime nanose još veće štete.

Slika 2: Ulovljena imaga kupusovog moljca

Hemijsko suzbijanje se izvodi kada se nađe više od 0,5-1 gusenice po biljci, a kod već formiranih glavica, tu meru sprovesti pre nego što se gusenice u njih ubuše.

Za sada hemijske mere zaštite ne treba preduzimati.

RC Pančevo će i u narednom periodu, preko portala prognozno izveštajne službe, nastaviti da obaveštava proizvođače o aktivnosti ove štetočine.