Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Pojava sive repine pipe na starim repištima

Na teritoriji RC Pančevo, setva šećerne repe je otpočela.

Na feromonskim klopkama postavljenim na starom repištu, registrovano je prisustvo imaga sive repine pipe  (Bothynoderes punctiventris).

Sa porastom temperature očekuje se intenzivnija pojava imaga i migracija sa starih na novoposejana repišta.

S obzirom da je početak nicanja useva najugroženija faza sa aspekta napada repine pipe,  a repina pipa je već počela da izlazi sa mesta prezimljavanja, proizvođačima preporučujemo sledeće preventivne mere:

Gušću setvu na uvratinama novih repišta i  kopanje lovnih kanala oko starih repišta i posipanje insekticida u njih.Takođe, preporučujemo obilazak parcela u najtoplijem delu dana. 

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine na starim i novim repištima.

Pojava sive repine pipe na starim repištima

Na teritoriji RC Pančevo, na punktovima Pančevo, Crepaja i Stari Tamiš, na feromonskim klopkama postavljenim na starom repištu, registrovano je prisustvo imaga sive repine pipe  (Bothynoderes punctiventris).

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravi momenat za tretman.

Pojava larvi repičine ose (Athalia colibri) na slačici

Na teritoriji RC Pančevo registrovana je velika brojnost larvi repičine ose (Athalia colibri) na slačici.

 

Larve repičine ose (Athalia colibri) mogu prouzrokovati značajno smanjenje prinosa semena slačice i stoga proizvođači treba da nadgledaju polja vrlo često kako bi izbegli veće štete.

 

Larve repičine ose za nekoliko dana mogu da unište ceo usev. Mlada larva je zelenkasta, a odrasla crnosiva sa tamnijom leđnom stranom, dužine oko 1,5 cm (slika 1,2).

 

Slika 1: Larve repičine ose (Athalia colibri)

 

 

Slika 2: Oštećenja od larvi repičine ose (Athalia colibri)

 

 

Larve jedu listove, cvetove i zelene ljuske i ekstremno su aktivne pri dodiru. U našim uslovima se pokazalo da je napad ovog insekta neizostavan, najčešće u vreme cvetanja.

 

Hemijsko suzbijanje se vrši odmah po pojavi larvi kako bi se sprečio golobrst i pojava velikih šteta. Mogu se koristiti insekticidi na bazi bifentrina (Fobos-EC) 0,1-0,2 l/ha, deltametrina (Decis 2,5-EC) 0,2-0,3 l/ha, alfa-cipermetrina (Fastac 10 EC) 0,1 l/ha ili neki drugi odgovarajući insekticid.

 

Takođe, ranija setva omogućava uspešniju zaštitu biljaka od ove štetočine (izbegava se drugi napad larvi repičine ose).