Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje useva pšenice

Na teritoriji  RC Pančevo, usevi pšenice se nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 21-24).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 10 % biljaka i simptoma rđe (Puccinia spp.) na do 8 % biljaka.

 

Prisustvo lisnih vaši (Aphididae) nije registrovano, dok se prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus)  i poljske voluharice (Microtus arvalis) i dalje registruje. Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja brojnosti aktivnih rupa, da bi u slučaju registrovanja prisustva aktivnih rupa iznad praga štetnosti (10  do 50  rupa po ha za poljskog miša i od 10 do 500 rupa od poljske voluharic)  izvršili hemijsku meru borbe i primenu rodenticida na bazi cink-fosfida.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

 

Zdravstveno stanje useva pšenice

Na teritoriji  RC Pančevo, usevi pšenice se nalaze u različitim fazama: od faze 4 lista razvijena do faze 2 stabla vidljiva (BBCH 14-22).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) na do 5 % biljaka, dok prisustvo simptoma drugih bolesti nije registrovano.

Pregledima useva prisustvo lisnih vaši (Aphididae) uočeno je na do 3% biljaka, dok se prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus)  i poljske voluharice (Microtus arvalis), uočava različito na parcelama i to od vrlo niske do srednje kategoriji brojnosti. Na pojednim parcelama u blizini utrina i samim utrinama registrovana je i visoka kategorija brojnosti aktivnih rupa od glodara.

 

O merama suzbijanja glodara i brojnosti aktivnih rupa za koje se preporučuje primena rodenticida se može videti u objavljenoj preporuci od 18.12.2023. (vidi preporuku).

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Šturost klasova pšenice i ječma (Fusarium graminearum)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi pšenice se nalaze u fenofazi od zrno mlečno, srednja mlečna zrelost do faze kasna mlečna zrelost (BBCH 75-77).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice I ječma, registrovani su simptomi šturosti klasa pšenice (Fusarium graminearum) na od 5 do 35% biljaka. Simptomi su registrovani I na parcelama na kojima su  sprovedene hemijske mere zaštite u periodu cvetanja pšenice  i na parcelama na  kojima nisu .

 

Česte padavine  praćene povoljnim temperaturama koje su bile prisutne u periodu cvetanja pšenice I ječma, fazi kada se ostvaraju infekcije ovim patogenom, su stvorile povoljne uslove za zarazu klasova.  Simptomi se registruju u vidu belih I žutih klasova sa šturim zrnima.

 

Pored gubitka prinosa, gljiva ima sposobnost sinteze mikotoksina koji su štetni po zdravlje  ljudi i životinja.

Zdravstveno stanje useva pšenice

Na teritoriji  RC Pančevo, usevi pšenice se nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 26-29).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 30 % biljaka,  rđe (Puccinia spp.) na do 9 % biljaka i pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 15 % biljaka.

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja useva pšenice i blagovremeno će obavestiti kada je,  sa postizanjem  povoljnih vremenskih uslova,  momenat za hemijski tretman.

Zdravstveno stanje useva pšenice

 

Na teritoriji  RC Pančevo, usevi pšenice se nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 23-26).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 23 % biljaka,  rđe (Puccinia spp.) na do 6 % biljaka i  pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 10 % biljaka.

Prisustvo štetnih insekata, cikada (Cicidelidae) i lisnih vaši (Aphididae), kao i aktivnih rupa od glodara nije registrovano.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva pšenice

Na teritoriji  RC Pančevo, usevi pšenice se nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 22-25).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 12 % biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 8 % biljaka i lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na do 3% .

 
 

Prisustvo štetnih insekata, cikada (Cicidelidae) i lisnih vaši (Aphididae), kao i aktivnih rupa od glodara nije registrovano.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Prisustvo žitnog pivaca u usevu pšenice

Na teritoriji RC Pančevo, pšenica se nalazi u fenofazi puno cvetanje: zrelo 50% polenovih kesica do faze nalivanje vode, prvo seme je dostiglo polovinu krajnje veličine (BBCH 65-71).

 

Vizuelnim pregledom, na pojedinim parcelama je registrovano pojedinačno prisustvo žitnog pivca (Anisoplia sp.) . Njegovo prisustvo je uočeno na rubnim delovima parcela.

 

 

Štete pravi imago žitnog pivca svojom ishranom. On se hrani zrnima pšenice u fazama mlečne i voštane zrelosti na klasu.

 

S obzirom da nije dostignut prag štetnosti od 3 do 5 imaga po metru kvadratnom u doba voštane zrelosti i da se ne očekuje dostizanje ovog praga primena hemijskih mera zaštite se ne preporučuje.

Prisustvo žitne pijavice u usevima pšenice

Na teritoriji RC Pančevo usevi ozime pšenice se nalaze u fazi bokorenja (BBCH 25-28).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice  registrovano je prisustvo odraslih jedinki žitne pijavice (Lema melanopus) u niskim brojnostima.  

U toku je dopunska ishrana odraslih jedinki, a uskoro se očekuje polaganje jaja.

Ženka polaže jaja u nizovima jedno ispod drugog na lice lista. Kada se ispile, larve tokom ishrane izgrizaju list u vidu izduženih pruga između nerava i napadnuti listovi dobijaju karakterističnu beličastu boju i lako se uočavaju.  Najveće štete pravi upravo larva, a pri jačem napadu dolazi do sušenja listova što može dovesti do smanjenja prinosa.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima pšenice i blagovremeno će signalizirati momenat za sprovođenje mera zaštite.

Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice

Na teritoriji RC Pančevo usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazi bokorenja. Pšenica se nalazi u fazi 3 do 4 stablo vidljivo (BBCH 23-24), a usevi ozimog ječma u fazi 4 do 6 stablo vidljivo (BBCH 24-26).

Na usevima ozime pšenice je vizuelnim pregledom uočeno prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 20% biljaka. Na usevima ječma registrovano prisustvo simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3%, simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 12% biljaka i prisustvo pepelnice  žita (Erysiphe graminis) na do 10% biljaka.

Prisustvo štetočina, cikada (Cicidelidae) i lisnih vaši (Aphididae), nije registrovano, kao ni prisustvo aktivnih rupa od glodara.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice

Na teritoriji RC Pančevo usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazi bokorenja. Pšenica se nalazi u fazi 1 do 2 stablo vidljivo (BBCH 21-22), a usevi ozimog ječma u fazi 3 do 4 stablo vidljivo (BBCH 23-24).

Vizuelnim pregledom parcela ozime pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 1% biljaka. U usevima ozimog ječma vizuelnim pregledima je registrovano prisustvo simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis)  na do 2% biljaka i mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)  na do 5% biljaka.

Prisustvo štetočina, cikada (Cicidelidae) i lisnih vaši (Aphididae) nije registrovano.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

1 - 10 Next