Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Štitaste vaši na vinovoj lozi

Obilaskom zasad vinove loze na lokalitetima Banatskog Karlovaca i Devojačkog bunara utvrđeno je prisustvo šljivine štitaste vaši (Lecanium corni). Zasadi vinove loze su stari  od 15 do 20 godina i to uglavnom bele sorte (Rajnski rizling i Šardone). Na pregledanim čokotima se u proseku nalazi od 5 do 15 štitova. Štitovi su kestenaste boje veličine 3 do 5 mm. Štitovi se nalaze i na drvenastim delovima i na kori.

Laboratorijski pregledom utvrđeno je da određen broj jaja ispod štitova avitalan. Jedan od mogućih uzroka jesu niske temperature u periodu od 15.03. do 17.03. 2013. koje su dostizale i do - 6 °C i koje su mogle prouzrokovati mortalitet.  

 

 

  

Sl. 1,2. Štitaste vaši na čokotu vinove loze (Lecanium corni)

 

Ove štitaste vaši imaju jednu generaciju godišnje. Larve imaju dva stadijuma i veoma su pokretne. Sredinom juna ispod uginulih štitova ženki možemo očekivati prve larve. Larve se hrane sisajući sokove na listovima i na taj način iscrpljuju biljku. Luče velike količine medne rose na kojoj se kasnije razvijaju gljive čađavice.

Ova štetočina se periodično pojavljuje ali kada se prenamnoži može naneti značajne štete. Polifagna je štetočina ali zbog svoje slabe pokretljivosti preferira višegodišnje zasade. Uglavnom se širi prenošenjem sadnog materijala, plodova i delova biljaka. Intenzivno se razmnožavaju u toplim godinama ali isto tako dobro podnosi niske temperature.

 

Kontrola ovih štetočina radi se jesenjim ili zimskim prskanjem. Po potrebi suzbijanje larvi vrši se sredinom  juna kada se pojavljuju larve. U narednom periodu pratićemo biologiju štetočine i blagovremeno signalizirati o merama kontrole.