Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze  registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus  na naličju listova. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescens doree koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze. 

velika slika

Hemijske mere suzbijanja se za sada ne preporučuju, jer su tek su larve trećeg stupnja sposobne da prenesu fitoplazmu.

 

RC Sombor  nastavlja sa praćenjem ove cikade i blagovremeno će signalizirati pravovremeni momenat za tretman.

 

 

Cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na punktovima Kljajićevo i Riđica, registrovano je prisustvo drugog larvenog stupnja cikade Scaphoideus titanus.

velika slika

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD), koja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze. Scaphoideus titanus je izraziti monofag i svoje razviće završava isključivo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu jaja. Larve se pile od polovine maja i prolaze kroz pet razvojnih supnjeva. Odrasle jedinke se pojavljuju u junu i prisutne su sve do septembra u zasadima vinove loze. Infektivne su tek larve trećeg razvojnog stupnja, dok sposobnost prenošenja fitoplazme FD zadržavaju do kraja života. Fitoplazma FD ne prenosi se na potomstvo cikade.

RC Sombor nastavlja da prati cikadu Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Sombor, vinova loza se u zavisnosti od sortimenta nalazi u  fenofazi od cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni do rano cvetanje, 30% cvetnih kapica opalo (BBCH 57-63).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na punktu Riđica, registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus (vektor fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovač zlatastog žutila vinove loze).

 

velika slika

S obzirom da su za sada registrovane larve prvog larvenog stupnja (larve trećeg razvojnog stupnja postaju infektivne) za sada se ne preporučuje primena insekticida.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati prisustvo cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze.

Cikada Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Sombor vinova loza se nalazi u fazi od  bobice rastu do veličine zrna pšenice, grozdovi počinju da vise, do bobice veličine graška, grozdovi obešeni (BBCH 73-75).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na punktu Riđica, registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus (vektor fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovač zlatastog žutila vinove loze).

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena insekticida u cilju suzbijanja cikade:

Todome 24 SC (a.m. buprefozin+fenpiroksimat) 0,1% ili  Elisa (a.m. buprofezin) 0,06% ili Talstar (a.m. bifentrin) 0,05%

Pored hemijskih mera preporučuje se

·   stalni sanitarni pregledi zasada

·   obavezno uklanjanje obolelih čokota

·    uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada

·     uništavanje korova

·     uništavanje i krčenje napuštenih zasada vinove loze

larva Scaphoideus titanus

Prrisustvo  larvi cikade Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Sombor (punktovi Kljajićevo i Riđica) vinova loza se nalazi u fenofazi od faze potpuno razvijene cvasti do faze početka cvetanja ( 53-62 BBCH skale )

Vizuelnim pregledom zasada na ovim punktovima registrovali smo prisustvo larvi prvog larvenog stadijuma cikade    Scaphoideus titanus  , vektora fitoplazme Flavescense doree (prouz. zlatastog žutila vinove loze).

S obzirom da su za sada registrovane larve prvog larvenog stupnja ( larve trećeg razvojnog stupnja postaju infektivne) za sada se ne preporučuje primena insekticida .

larva Scaphoideus titanus