Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Pojava dudovca Hyphantria cunea

Na području delovanja RC Sombor,  na okućnicama, na punktovima Riđica i Apatin, registrovano je  prisustvo  larvi i simptoma od njihove ishrane prve generacije dudovca, Hyphantria cunea.

velika slika

Kao polifagna štetočina  hrani  se na preko 120 bljnih vrsta. Štete prave larve koje se hrane lišćem, upredaju ga svilenim nitima  i skeletiraju. Usled jačeg napada na napadnutim biljkama može doći i  do golobrsta.

Na biljkama na kojima je registrovano prisustvo larvi preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje zapredaka u kojima se larve nalaze.

Dudovac Hyphantria cunea

Na punktu Riđica, na pojedinačnim stablima jabuke, uglavnom na okućnicama, registrovano je prisustvo simptoma oštećenja od I generacije dudovca Hyphantria cunea. U zapredcima, na pojedinačnim granama  registrovali smo gusenice ove štetočine.

S obzirom da u slučajevima jačeg napada, može doći do pojave golobrsta, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje mehaničko uklanjanje i uništavanje  zahvaćenih madara.

gusenice Hyphantria cunea u zapredku

Dudovac - Hyphantria cunea

Na području delovanja RC Sombor, kako na okućnicama tako i u zasadima voća registruju se simptomi oštećenja od larvi II generacije dudovca. Štete su registrovane na dudu, jabuci, šljivi, vinovoj lozi , orahu.

Dudovac pripada grupi polifagnih štetočina koji se hrani na preko 120 bljnih vrsta. Štete prave larve koje se hrane lišćem, upredaju ga svilenim nitima  i skeletiraju. Usled jačeg napada može na napadnutim biljkama da dođe do golobrsta.

Na biljkama na kojima je registrovano prisustvo larvi preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje zapredaka u kojima se larve nalaze.  

simptomi oštećenja na šljivi

Prvi ulov imaga Ostrinia nubialis (kukuruzni plamenac)

Determinacijom ulovljenih leptira na svetlosnoj lampi ,na punktu Karavukovo, 26.04. registrovali  smo imago kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis.

Temperaturne akumukacije na dan  26.04. iznosile su 124,11 DD od 01.01. ili 83,02 DD od 01.04.

Tabela.1.-dinamika ulova imaga Ostrinia nubilalis na svetlosnim lampama RC Sombor u periodu 2011.-2014.

Godina

PUNKTOVI

Karavukovo

Toplana

Riđica

datum prvog ulova

akumulisani stepen dani od 01.04.

datum prvog ulova

akumulisani stepen dani od 01.04.

datum prvog ulova

akumulisani stepen dani od 01.04.

2011.

07.05.

110,84 DD

09.05.

131,98 DD

05.05.

107 DD

2012.

03.05.

126,99 DD

30.04.

105,27 DD

30.04.

93,82 DD

2013.

09.05.

107 DD

28.04.

102 DD

28.04.

86 DD

2014.

26.04.

83,02 DD

-

-

-

-

 

Na ostalim punktovima temeparutne akumulacije na dan 26.04 su iznosile 83,98  DD od 01.04. na punktu Toplana dok je na punktu Riđica temperaturna akumulacija 69,60 DD od 01.04.

U narednom periodu očekujemo pojavu imaga I na ostalim punktovima.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

kukuruzni plamenac Ostrinia nubilalis

Dudovac Hyphantria cunea

Na punktu Riđica,na pojedinačnim stablima jabuke i šljive, utvrđeno je prisustvo mlađih uzrasta gusenica (L1 i L2)   I generacije dudovca  Hyphantria cunea. Gusenice su svetložuto-svetlozelene boje,u svilenkastom kokonu koji je obuhvatio nekoliko listova.

 

Prema podacima sa svetlosnih  lampi prvog uhvaćenog imaga smo na punktu Riđica imali 26.04.,na punktu Karavukovo 02.05. a na punktu Sombor 04.05.2012.

 

Maksimum leta prve generacije ove štetočine na punktu Riđica smo imali 05.-06-05.2012, na punktovima  Sombor i Karavukovo 10.-11.05.2012.

 

Preporučujemo proizvođačima na manjim površinama i na okućnicama  da se guseničji zapreci mehanički skinu, iznesu iz zasada i unište pre nego što do dođe do oštećenja i mogućeg golobrsta.

 

Na većim površinama zaštitu od ove štetočine usmeriti na suzbijanje mlađih uzrasta gusenica ( L1 i L2) insekticidima na bazi hlorpirifosa ( Pyrinex 48 EC 0,15%).

Gusenice L1 i L2

 

Gusenice L1 i L2 u svilenom zapretku na šljivi

 

Lastar jabuke sa guseničjim zapretkom