Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Stanje u usevima lucerke

Vizuelnim pregledom useva lucerke  ( punktovi  Riđica, Stanišić I Gakovo , sorta Banat ZMS II,setva tokom 2012. I 2013. godine, usev visine do 5 cm) registrovali smo prisustvo

-prezimljavajućih imaga  lucerkine bube  (Phytodecta fornicata )

imago lucerkine bube

oštećenja od imaga lucerkine bube

-oštećenja od poljskih glodara ( poljski miš Apodemus sylvaticus, poljska voluharica Microtus alvaris )

 

Za sada se ne preporučuje tretman insekticidima.

Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima  obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva aktivnih rupa. U slučaju da je br aktivnih rupa 3-5 /aru potrebno je uraditi tretman nekim od registrovanih rodenticida.