Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Pojava repičinog sjajnika

Na području delovanja RC Sombor, uljana repica se nalazi u različitim fenofazama, od faze porasta stabla do faze pojave cvetnih pupoljaka (BBCH 30-50).

 

Vizuelnim pregledom useva kao i pregledom Merikovih posuda, registrovano je prisustvo pojedinačnih  imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus) .

 

velika slika

 

Za sada je brojnost imaga ispod kritičnog praga pa se insekticidni tretman u cilju zaštite useva od sjajnika ne preporučuje.

 

RC Sombor  nastavlja sa praćenjem štetočina u usevu uljane repice i pravovremeno će dati signal za insekticidni tretman.

Približava se zaštita repice od pipa

Na području delovanja RC Sombor, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi devet i više listova razvijeno (BBCH 19).

fenofaza razvoja uljane repice

Vizuelnim pregledom useva na više lokaliteta, registrovano je prisustvo imaga male  repičine pipe (Ceuthorhynchus pallidactylus)  i velike repičine pipe (Ceuthorynchus napi).

Tabela 1-tabelarni pregled prisustva imaga repičinih pipa

Lokalitet
Broj pipa na 5 biljaka
Karavukovo
0,65
Gakovo
0,2
Apatin
0,75

Disekcijim tela ženki repičinih pipa utvrđeno je prisustvo jaja i tragova dopunske ishrane. Na biljkama uljane repice nisu uočeni tragovi polaganja jaja kao ni jaja unutar stabla i lisnih drški. Prema trenutnim prognozama, početak polaganja jaja se očekuje početkom sledeće nedelje.

jaja u telu ženke

Takođe, na teritoriji RC Sombor nije postignut prag štetnosti (1 imago na 5 biljaka) te se insekticidni tretman još uvek ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem štetočina u usevima uljane repice i signaliziraće vreme za tretman.

Štetočine uljane repice

Na području delovanja RC Sombor, uljana repica se nalazi u fenofazi 9 i više listova (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus).

imago male repičine pipe

fenofaza razvoja uljane repice

Povoljne temperature u prethodnom periodu uslovile su njenu pojavu i migraciju na nove parcele. S obzirom da se u narednom periodu i dalje najavljuju visoke dnevne temperature, očekuje se intenzivnije prisustvo imaga repičinih pipa na usevima uljane repice.

Za sada je brojnost registrovanih imaga ispod praga štetnosti pa se primena hemijskih mera još uvek ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati stanje u usevima uljane repice.

Pojava imaga repičine lisne ose

Na području delovanja RC Sombor u toku je setva uljane repice. Na punktu Karavukovo, uljana repica je u fazi nicanja.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga repičine lisne ose (Athalia rosae).

imago repičine lisne ose

imago repičine lisne ose i fenofaza razvoja useva

Repičina lisna osa je redovna štetočina uljane repice u jesen. Štete pričinjavaju larve- pagusenice koje se hrane listovima. U godinama u kojima dolazi do  intenzivne pojave ove štetočine, može da izazove golobrst pa i potpuno uništavanje i preoravanje useva.

Repičina lisna osa ima 2-3 generacije godišnje. Prva generacija je najmanje štetna jer se u proleće održava na korovskim biljkama iz porodice krstašica. Najveće štete na uljanoj repici pričinjava poslednja generacija. 

S obzirom da štete nanose larve za sada nije potrebno preduzeti mere zaštite.

RC Sombor, nastavlja i u narednom periodu da prati pojavu ove štetočine i na osnovu toga će dati signal za pravovremenu primenu insekticida.

Zdravstveno stanje uljane repice

Na području delovanja RC Sombor, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi od 4 do 8 listova razvijeno (14-18 BBCH).

U sklopu monitoringa zdravstvenog stanja uljane repice izvršen je vizuelni pregled useva na punktovima Apatin, Karavukovo, Toplana i Riđica. Samo na punktu Toplana, registrovano je prisustvo simptoma suve ruleži (prouz. Phoma lingam) na 2% biljaka (simptomi prisutni na jednom listu po biljci, a  zahvaćenost lisne površine je do 5%).

Punkt

Sorta

Fenofaza

% biljaka sa simptomima suve truleži

Apatin

PT200CL

8 – 9 listova razvijeno

0

Karavukovo

Gordon

8 listova razvijeno

0

Toplana

Turan

4 lista razvijeno

Riđica

DK Expower

6 listova razvijeno

0

 

RC Sombor nastvlja i u narednom periodu da prati zdravstveno stanje uljane repice.

suva trulež (prouz.Phoma lingam)