Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Plamenjača kukuruza

Na području delovanja RC Sombor (lokalitet Ratkovo), vizuelnim pregledom kukuruza od 02.07.2020, registrovano je prisustvo plamenjače kukuruza (Sclerophthora macrospora) na 7% biljaka.

U fazama nicanja kukuruza pale su veće količine padavina što je dovelo do zadržavanja vode na parcelama duži vremenski period. Ovakvi uslovi pogodovali su razvoju plamenjače kukuruza.

Simptomi ovog patogena se razlikuju u zavisnosti od vremena infekcije i intenziteta napada. Tipičan simptom je delimična ili potpuna zamena normalne metlice velikom žbunastom masom deformisanog lišća.  Umesto klipa dolazi do formiranja većeg broja začetaka klipa koji su sterilni. Na zaraženim biljkama lišće je usko, kožasto i hlorotično. Usled zaraze plamenjačom biljke često zaostaju u porastu, a  može doći i do bokorenja pa se iz jednog semena razvije 6 do 10 biljaka.

 

plamenjača kukuruza

plamenjača kukuruza

Plamenjača kukuruza prezimljava u obliku oospora u zaraženim biljnim ostacima kukuruza i mnogih drugih trava. Infekcija biljaka kukuruza plamenjačom ostvaruje se u vlažnim uslovima, odnosno pri zadržavanju vode na parceli u trajanju od 24 do 48 sati, u fazi od klijanja semena do 4 - 5 listova. Nakon infekcije patogen se sistemično razvija u biljci.

Mere suzbijanja se ne preporučuju, a  RC Sombor nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u  usevima kukuruza.

Početak polaganja jaja kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Sombor usevi kukuruza se nalaze u fenofazi razvijeno 9 i više listova (BBCH 19). Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovana su sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 2% biljaka.

velika slika

RC Sombor nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Polaganje jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Sombor, usevi kukuruza se nalaze u fenofazi od cvetanja, polinizacije do razvića ploda (BBCH 63-73).

Vizuelnim pregledom kukuruza, na punktu Fenbah registrovano je  prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% pregledanih biljaka.

velika slika

RC Sombor i u narednom periodu nastavlja sa praćenjem  dinamike polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca i na vreme će signalizirati momenat za primenu insekticida u cilju suzbijanje ove štetočine.

Polaganje jaja kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Sombor, usevi kukuruza se nalaze u fenofazi od 4 do 9 razvijenih  listova ( BBCH 14-19).

Vizuelnim pregledom useva, na punktu Bezdan, registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis.

velika slika

Za sada se primena insekticida ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem ovog štetnog organizma.

Crvenilo kukuruza

Na području delovanja RC Sombor kukuruz se nalazi u u različitim fazama sazrevanja (BBCH 83-85).

Vizuelnim pregledom useva, registrovano je prisustvo biljaka sa simptomima crvenila kukuruza (prouzrokovač Stolbur fitoplazma).

Vektor Stolbur fitoplazme je cikada Reptalus panzeri. Ova cikada ima  jednu generaciju godišnje, a  prezimljava kao larva koja se hrani  na korenu pšenice. Imaga  se javljaju  tokom juna meseca i sa pšenice prelaze na kukuruz gde se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza i nakon piljenja, larve počinju da se hrane. Ukoliko se posle kukuruza poseje pšenica larve cikade neometano nastavljaju svoj razvoj.

Početni  simptomi javljaju se krajem jula kada  prvo dolazi do crvenila glavnog nerva na listu  koji je iznad klipa. Kasnije se  crvena boja širi i na ostatak lista. Simptomi se mogu videti i na stablu i komušini. Usled zaraze često može doći i do sušenja cele biljke. Na zaraženim biljkama  klip  je deformisan, zrna su sutnija i  štura.

U cilju suzbijanja crvenila kukuruza  najznačajnija mera je plodored odnosno izbegavanje setve pšenice na parcele na kojima je predusev kukuruz jer se na taj način onemogućava dalji razvoj cikade a samim tim i mogućnost pojave crvenila kukuruza u narednoj sezoni.

velika slika

velika slika

velika slika

velika slika

velika slika

 

 

Kukuruzni plamenac Ostrinia nubilalis

Na području delovanja RC Sombor, vizuelnim pregledom useva kukuruza, na punktovima Gakovo, Bilić i  Karavukovo, vizuelnim pregledom biljaka registrovali smo prisustvo jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 2% biljaka.

velika slika

Hemijske mere se za sada ne preporučuju, a RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati dinamku polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca.

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis )

Na području delovanja RC Sombor, usevi kukuruza se nalaze u fazi 5-8 razvijenih listova (BBCH 15-18).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1 % biljaka.

sveže položena jajna legla

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Sombor nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Zdravstveno stanje kukuruza pred berbu na području RC Sombor

RC Sombor , je u proteklom periodu obavio vizuelne preglede kukuruza iz  ranih i kasnih grupa zrenja na više lokaliteta u cilju utvrđivanja zdravstvenog stanja klipova.

 

Na klipovima hibrida kukuruza iz ranijih grupa zrenja( pregledi obavljeni od 15 -17.09)  dominiraju simptomi oštećenja od insekata  ( 20-31 % ) kao i kombinovana oštećenja od insekata i Fusarium spp. ( 29-41 % ). Simptomi od Penicillium spp i Cladosporium spp u kombinaciji sa oštećenjima od insekata registrovali smo na malom procentu klipova.  Procenat klipova bez oštećenja se kretao od 20-52 %.

 

Na klipovima hibrida iz kasnijih grupa zrenja (pregledi obavljeni od 30.09 -05.10 ) , kao i na klipovima iz ranijih grupa zrenja dominiraju simptomi oštećenja od insekata ( 4-67% )  kao i simptomi oštećenja od insekata u kombinaciji sa Fusarium spp.( 8-39%). Bez vidljivih oštećenja registrovano je 31-81 % klipova.

 

 

Lokalitet

Hibrid

FAO

BPK

BS

I

F

A

P

C

IF

IA

FA

IC

IFC

IFP

IFPC

Lalić

AS 31

400

100

37

30

0

0

0

0

33

0

0

0

0

0

0

B.Brestovac

DKC 4795

300

100

44

24

0

0

0

0

32

0

0

0

0

0

0

Bogojevo

ZP 343

300

100

42

25

0

0

0

0

33

0

0

0

0

0

0

Bukovac

KWS 2370

200

100

52

22

2

0

0

0

22

0

0

0

2

0

0

Apatin

PR37N01

400

100

42

24

0

0

0

0

31

0

0

1

0

0

0

Prigrevica

P 9911

400

100

32

31

0

0

0

0

35

0

0

0

1

0

1

Lugovo

ZP 333

300

100

52

20

0

0

0

0

26

0

0

0

2

0

0

Kljajićevo

AS 334

300

100

20

26

1

0

0

0

41

0

0

0

2

0

0

Kolut

ZP 366

300

100

43

28

0

0

0

0

29

0

0

0

0

0

0

Stanišić

DKC 4717

400

100

39

27

1

0

0

0

32

0

0

0

1

0

0

Čičovi

ZP 600

600

100

55

29

4

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

Apatin-Pumpa

NS 640

600

100

31

44

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

Ratkovo

NS 640

600

100

23

67

2

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

Bezdan

DKC 6101

600

100

45

39

0

0

0

0

12

0

0

0

0

4

0

Karavukovo

Kermes

600

100

43

20

0

0

0

0

32

0

0

0

0

5

0

B.Brestovac

ZP 600

600

100

81

4

0

4

0

0

11

0

0

0

0

0

0

Stanišić

P1114

600

100

35

6

0

0

0

0

39

0

0

0

0

0

0

Kljajićevo

ZP 600

600

100

33

55

0

0

0

0

8

0

0

0

0

4

0

Svetozar Miletić

P 1114

600

100

41

14

0

0

0

0

39

0

0

0

0

0

0

Žarkovac

ZP 666

600

100

37

35

0

0

0

0

20

0

0

0

0

8

0

BS- bez simptoma

I-samo insekti

F-samo Fusarium spp

A-samo Aspergilus

P-samo Penicilium

C-samo Cladosporium

IF-od insekata i Fusarium spp,

IA-insekti i Aspergilus

 IP-insekti i Penicilium

IC-insekti i Cladosporium

IFP-insekti, Fusarium spp i Penicilium

IFA-insekti, Fusarium spp, Aspergilus

IFC- insekti, Fusarium spp i Cladosporium

IPC-insekti, Penicilium i Cladosporium

IFPC-insekti, Fusarium spp, Penicilium i Cladosporium

 

Zdravstveno stanje klipova kukuruza u ogledu na punktu Karavukovo

RC Sombor je na punktu Karavukovo, lokalitet Prizma ,u periodu od 28.-30.09.  uradio vizuelni pregled ogleda kukuruza u cilju utvrđivanja prisustva oštećenja od insekata kao i prisustva simptoma bolesti (Fusarium, Cladosporium, Aspegillus, Penicillium).

 

Prilikom pregleda utvrdili smo sl:

-% klipova bez oštećenja 30-76

-% klipova koji su oštećeni od insekata 3-56

-% klipova sa simptomima Fusarium spp 0-7

-% klipova sa kombinovanim oštećenjima od insekata i Fusarium spp  4-52

-% klipova sa kombinovanim oštećenjima od insekata i  Fusarium spp i Penicilium  0-17

 

 

Hibrid

FAO

BPK

BS

I

F

A

P

C

IF

IA

FA

FP

FC

AC

IP

IFA

IFP

NS 3022

300

100

 37

56

3

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

NS 3023

300

100

33

32

3

0

0

0

31

0

0

0

0

0

0

0

0

NS 4001

400

100

36

49

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

NS 4023

400

100

57

36

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

NS 4030

400

100

54

27

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

4

NS 4051

400

100

31

16

3

0

0

0

47

0

0

0

0

0

0

0

3

NS 5051

500

100

50

25

1

0

0

0

23

0

0

0

0

0

0

0

1

NS 5052

500

100

54

13

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

0

3

NS 5083

500

100

40

29

0

0

0

0

28

0

0

0

0

0

0

0

3

NS 5211

500

100

37

36

0

0

0

0

24

0

0

0

0

0

1

0

2

NS 6010

600

100

40

40

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

4

NS 6030

600

100

56

33

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

3

NS 6102

600

100

54

17

4

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

NS 6140

600

100

40

25

0

0

0

0

33

0

0

0

0

0

0

0

2

NS 7020

700

100

57

25

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

ZP 341

300

100

35

45

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

ZP 366

300

100

53

31

4

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

ZP 388

300

100

53

19

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

4

ZP 427

400

100

70

23

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

ZP 434

400

100

51

28

0

0

0

0

21

0

0

0

0

0

0

0

0

ZP 555

500

100

57

30

1

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

ZP 560

500

100

76

12

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

ZP 600

600

100

51

25

0

0

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

0

ZP 606

600

100

71

17

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

ZP 666

600

100

55

32

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

KWS 2370

200

100

54

32

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

6

Kamparis

300

100

38

41

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

1

KWS 3381

300

100

51

36

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

KWS 4484

400

100

45

21

0

0

0

0

32

0

0

0

0

0

0

0

2

Konfites

400

100

53

3

7

0

0

0

37

0

0

0

0

0

0

0

0

Balasco

400

100

47

28

0

0

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

1

Kirghis

400

100

43

40

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

Kolumbaris

400

100

49

32

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

Kalimnos

400

100

31

35

0

0

0

0

31

0

0

0

0

0

0

0

3

Kathedralis

400

100

45

33

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

2

Kerbanis

500

100

51

30

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

KWS 5050

500

100

57

16

3

0

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

0

Mikado

500

100

30

9

0

0

0

0

52

0

0

0

0

0

0

0

9

Korimbos

600

100

43

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Kontigos

600

100

37

35

0

0

0

0

28

0

0

0

0

0

0

0

0

Konsens

600

100

61

23

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

AS 334

300

100

38

27

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

0

5

AS 54

400

100

48

40

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

AS 534

500

100

59

29

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

AS 507

500

100

27

48

5

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

AS 603

600

100

33

56

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

AS 72

600

100

51

30

0

0

0

0

16

  

0

0

0

0

0

0

3

BPK-br pregledanih klipova

BS- bez simptoma

I-samo insekti

F-samo Fusarium spp

A-samo Aspergilus

P-samo Penicilium

C-samo Cladosporium

IF-od insekata i Fusarium spp,

IA-insekti i Aspergilus

 IP-insekti i Penicilium

IC-insekti i Cladosporium

IFP-insekti, Fusarium spp i Penicilium

IFA-insekti, Fusarium spp, Aspergilus

IFC- insekti, Fusarium spp i Cladosporium

IPC-insekti, Penicilium i Cladosporium

IFPC-insekti, Fusarium spp, Penicilium i Cladosporium

 

 

 

Ocena zdravstvenog stanja ogleda kukuruza na punktu Gakovo

RC Sombor je na lokalitetu Gakovo  uradio vizuelni pregled ogleda kukuruza u cilju utvrđivanja prisustva oštećenja od insekata kao i prisustva simptoma bolesti (Fusarium, Cladosporium, Aspegillus, Penicillium).

 

Prilikom pregleda utvrdili smo sl:

-% klipova koji su oštećeni od insekata 2-56

-% klipova sa simptomima Fusarium spp 0-6

-% klipova sa kombinovanim oštećenjima od insekata i Fusarium spp  12-52

-% klipova sa kombinovanim oštećenjima od insektata i  Fusarium spp i Penicilium  0-17

 

Tab.1-ocena zdravstvenog stanja hibrida:

 

Hibrid

BPK

BS

I

F

A

P

C

IF

IA

FA

FP

FC

AC

IP

IFA

IFP

IFC

FAC

FAP

IPA

IAC

IFAP

IFAC

IFAPC

 

NS 3022

100

20

36

0

0

0

0

44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

NS 3023

100

36

12

0

0

0

0

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

NS 4001

100

46

37

2

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

NS 4023

100

52

20

0

0

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

 

NS 4030

100

24

27

0

0

0

0

32

0

0

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

 

NS 4051

100

28

20

0

0

0

0

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

NS 5051

100

29

47

0

0

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

NS 5052

100

44

30

3

0

0

0

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

NS 5083

100

30

34

0

0

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

 

NS 5211

100

44

5

2

0

0

0

49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

NS 6010

100

20

54

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

 

NS 6030

100

60

8

2

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

 

NS 6102

100

32

37

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

 

NS 6140

100

47

36

1

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

 

NS 7020

100

55

15

2

0

0

0

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ZP 333

100

16

36

0

0

0

0

40

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ZP 341

100

28

20

5

0

0

0

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ZP 366

100

40

16

3

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ZP 388

100

28

24

0

0

0

0

40

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZP 434

100

40

8

0

0

0

0

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ZP 427

100

28

40

0

0

0

0

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ZP 4007

100

44

36

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ZP 555

100

44

25

0

0

0

0

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ZP 560

100

40

40

3

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ZP 600

100

30

18

0

0

0

0

38

0

0

0

0

0

4

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ZP 606

100

18

38

6

0

0

0

34

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ZP 666

100

16

56

0

0

0

0

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

BPK-br pregledanih klipova

BS- bez simptoma

I-samo insekti

F-samo Fusarium spp

A-samo Aspergilus

P-samo Penicilium

C-samo Cladosporium

IF-od insekata i Fusarium spp,

IA-insekti i Aspergilus

 IP-insekti i Penicilium

IC-insekti i Cladosporium

IFP-insekti, Fusarium spp i Penicilium

IFA-insekti, Fusarium spp, Aspergilus

IFC- insekti, Fusarium spp i Cladosporium

IPC-insekti, Penicilium i Cladosporium

IFPC-insekti, Fusarium spp, Penicilium i Cladosporium

 

 

 

larva Ostrinia nubilalis na klipu

 

 

Larva Ostrinia nubilalis  na vrhu klipa

 

kombinovani simptomi oštećenja od insekata i Fusarium spp

 

 

kombinovani simptomi-oštećenja od insekata, Fusarium spp i Penicillium spp

1 - 10 Next