Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Pojava stričkovog šarenjaka u usevima soje

Na području delovanja RC Sombor usevi soje se nalaze u fenofazi od 3 lista razvijeno pa do  početka cvetanja (BBCH 13-50).

Vizuelnim pregledom useva soje na punktovima Gakovo i Bezdan, registrovano je prisustvo larvi stričkovog šarenjaka na 2 % biljaka.

velika slika

velika slika

Za sada se primena insekticida u usevima soje ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja da prati stanje u usevima soje.

 

Pojava stričkovog šarenjaka Vanessa cardui u soji

Na području delovanja RC Sombor usevi soje se nalaze u fenofazi početka cvetanja (BBCH 50-60).

Vizuelnim pregledom, na punktu Gakovo, registrovali smo prisustvo mlađih larvenih stadijuma stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui) na pojedinačnim biljkama.

Mlade gusenice u početku izgrizaju epidermis lista, a gusenice kasnijih stadijuma povezuju paučinastim nitima vršne listove. U toku jačeg napada može doći do golobrsta.

 

larva stričkovog šarenjaka

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Sombor nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Bela trulež korna i stabla soje-prouz. Sclerotinia sclerotiorum

S.sclerotiorum je  polifagni parazit. Napada veliki br gajenih biljaka kao i biljaka iz spontane flore.  Pored soje , najčešće se javlja na suncokretu i velikom br povrtarskih useva ( pasulj,boranija, salata,kupus, mrkva, celer, paradajz, krastavci,lubenica, dinja i dr).

Prvi simptomi bolesti  se javljaju na mladim,tek izniklim biljkama. Na kotiledonima i hipokotilu javljaju se svetlomrke okrugle  ili nepravilne pege. U uslovima povećane vlažnosti  simptomi se šire i zahvataju  veći deo stabla usled čega mlade biljčice brzo propadaju. U okviru obolelog tkiva(pege) stvara se bela ,gusta navlaka od micelija .Kod starijih biljaka javlja se uvenuće kada parazit prstenasto zahvati prizemni deo stabla i koren.  Na prizemnom  delu zaraženih biljaka može se videti nekroza sa gustom belom navlakom . U unutrašnjem delu stabla i u beloj navlaci formiraju se sklerocije-crna krupna telašca. Posle pojave simptoma veoma često  zaražene grane  venu i propadaju. Zahvaćećeno lišće brzo nekrotira i propada. Parazit se sa zaraženih grana i listova širi na mahune.Na zaraženim mahunama se simptomi ispoljavaju u vidu svetlomrkih pega sa belom navlakom od micelija gljive.

Kao mera zaštite preporučuje se dugogodišnji plodored ( bar 7-8 god ne gajiti osetljive biljne vrste ) i upotreba zdravog semena .Gustinu sklopa biljaka  prilagoditi sorti i uslovima sredine. Pregusti usevi  su sklonijipojavi ove bolesti.

Velika slika

Velika slika

Velika slika