Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Pojava krompirove zlatice

Na području delovanja RC Sombor, usevi krompira se nalaze u fenofazi od nicanja  do razvijeno 5 troliski.

Vizuelnim pregledom useva krompira na punktovima Toplana i Riđica, registrovali smo prisustvo imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata ) kao i položena jaja sa naličja lista.

imago krompirove zlatice

položena jaja

Insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati razvoj štetočina u usevu krompira.

Krompirova zlatica

Vizuelnim pregledom useva krompira na punktu Toplana(sorta Arizona, datum sadnje 30.03., fenofaza razvoja po BBCH skali 27-vidljivo sedam izdanaka u osnovi) utvrdili smo prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata)

-imaga u indexu napada 2,25

-jajnih legala  u indexu napada 2,75

Za sada se primena insekticida ne preporučuje.

imago krompirove zlatice

jajna legla

 

Štetočine u usevu krompira

Na području delovanja RC Sombor , krompir se nalazi u fenofazi razvoja lista.

Vizuelnim pregledom useva krompira, na punktovima Bački Brestovac i Sombor (Toplana) registrovali smo prisustvo imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata)  kao i sveže položena jaja i jaja pred .piljenje.

Za sada se insekticidni tretman ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem štetoina u usevu krompira.

jajno leglo

jajno leglo pred piljenje 

 

imago krompirove zlatice

Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Sombor, usevi krompira se nalaze u fenofazi po BBCH skali 09-15 ( od nicanja pa do razvijeno 5 troliski ).

Prilikom vizuelnog pregleda useva (punktovi Fenbah i Toplana) registrovali smo prisustvo imaga prezimljujuće generacije krompirove zlatice (Leptinotarsa decemineata) kao i položena jaja s naličja lista.

imago krompirove zlatice

položena jaja

Insekticidni tretman se  još ne preporučuje.

 RC Sombor nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima krompira.

 

Agrotis segetum - ozima sovica

Poslednjih nedelju dana na lokalitetu Sombor (Toplana) i Karavukovo na feromonskim klopkama postavljenim u usevu krompira evidentiran je povećan ulov imaga druge generacije ozime sovice.Vizuelnim pregledom nismo registrovali  položena jaja ove štetočine.

 

Ozima sovica je polifagna štetočina,  ima dve do tri generacije godišnje.Prezimljava u stadijumu odrasle gusenice u zemljištu na dubini oko 10-30 cm. Najveće štete pričinjavaju gusenice  I generacije. Gusenice starijeg uzrasta ( IV-VI) podgrizaju biljke  na mestu prelaska stabla u koren. Druga generacija gusenica nanosi štete u drugoj polovini avgusta, septembra i oktobra. Ekonomski prag štetnosti iznosi 2-3 larve po m2 ( za okopavine).

 

lokalitet

TOPLANA

KARAVUKOVO

datum

feromonska klopka

svetlosna lampa

feromonska klopka

svetlosna lampa

28.07.

26

2

5

1

29.07.

28

1

11

1

30.07.

23

0

15

2

31.07.

6

1

13

1

01.08.

27

3

17

0

02.08.

23

14

15

2

03.08.

12

1

6

2

04.08.

12

1

3

2

05.08.

13

1

3

2

06.08.

11

3

3

1

 

 

RC Sombor nastavlja dalje sa praćenjem ove štetočine.