Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Sombor, usevi pšenica se nalaze u fenofazi bokorenja (BBCH 26-27).

Vizuelnim pregledom useva, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma:

- pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 5-30% biljaka

- sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 1-5% biljaka

- lisne rđe (Puccinia triticina) na 8-25% biljaka.

 

simptom pepelnice

simptom rđe

simptom sive pegavosti lista

Takođe, prilikom vizuelnih pregleda registrovano je i prisustvo pojedinačnih imaga žitne pijavice (Lema melanopus). Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava kao imago u ostacima strnih žita i drugim skrovitim mestima (suvo lišče, trava, slama i dr.). Prvi pojedinačni primerci imaga pojavljuju se u proleće čim temperatura vazduha pređe 10 ֯C. Nakon njihovog izlaska sa mesta prezimljavanja dolazi do dopunske ishrane, kopulacije i polaganja jaja.

imago žitne pijavice

U narednom periodu, očekuje se ulazak pšenica u fenofazu vlatanja pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja faze razvoja kao i prisustva simptoma bolesti.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i na vreme će signalizirati vreme za sprovođenje mera zaštite.

Zdravstveno stanje ozimih strnina

Na području delovanja RC Sombor, usevi pšenice se nalaze u fenofazi bokorenja (BBCH  23-26).

Vizuelnim pregledom useva na više lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i lisne rđe (Puccinia recondita).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

 

Lokalitet

Faza

BBCH

%  biljaka sa simptomima pepelnice

(Erysiphe graminis)

%  biljaka sa simptomima sive pegavosti

(Septoria tritici)

%  biljaka sa simptomima rđe

(Puccinia spp.)

Apatin

25

10

2

8

Gakovo

23

5

4

5

Karavukovo

26

8

5

5

Fenbah

25

5

6

4

 

I usevi ozimih ječmova  se nalaze u fenofazi bokorenja (BBCH 24-27). Pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i  mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza

BBCH

 %  biljaka sa simptomima rđe (Puccina spp)

%  biljaka sa simptomima pepelnice(Erysiphe graminis)

% biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)

Apatin

27

4

8

14

Gakovo

26

2

7

12

Karavukovo

26

4

9

9

Fenbah

27

4

6

10

 

Za sada se ne peporučuju hemijske mere zaštite, a RC Sombor nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Prilikom pregleda je registrovano i prisustvo aktivnih rupa  od poljskih glodara (poljska voluharica, Microtus arvalis i poljski miš, Apodemus sylvaticus) pa se proizvođačima preporučuje pregled i obilazak parcela.

Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa /ha preporučuje se suzbijanje primenom rodenticida. Prilikom primene gotovih mamaka na bazi aktivne materije cinkfosfid ili bromadiolon obavezno treba voditi računa da se rupe zatrpaju kako ne bi došlo do trovanja divljači na parcelama.

pepelnica na listu pšenice

rđa na listu pšenice

Zdravstveno stanje ozimih strnina

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozime pšenice se nalaze u fenofazi 2-5 formiranih listova (BBCH 12-15),dok se usevi ječma nalaze u fenofazi  2-4 vidljiva stabla (BBCH 22-24).

Vizuelnim pregledom useva pšenice ,na više lokaliteta , registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp), dok prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice  (Septoria tritici) nije registrovano.

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

lokalitet

fenofaza razvoja

(BBCH)

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice žita

( Erysiphe graminis )

 

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

( Puccinia spp.)

 

Svetozar Miletić

13

2

4

Apatin

14

0

2

Prigrevica

14

1

2

 

Prilikom vizuelnih pregleda useva ječma, registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis), kao i mrežaste pegavosti  lista ječma (Pyrenophora teres).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

lokalitet

fenofaza razvoja

(BBCH)

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma  (Pyrenophora teres)

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

(Erysiphe graminis)

 

Riđica

22

2

0

Apatin

24

4

1

Prigrevica

22

4

0

Prilikom pregleda u usevima i pšenice i ječma  je registrovano i prisustvo lisnih vašiju (Aphididae) kao i cikada (Cicadelidae) u niskim brojnostima.

Erysiphe graminis

Puccinia spp

Pyrenophora teres

Aphididae

Ne preporučuju se hemijske mere zaštite, a RC Sombor nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimih strnina.

Šturost klasa pšenice

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimih pšenica se nalaze u fenofazi srednja mlečna zrelost: zrno mlečno, zrna dostižu krajnju veličinu, još uvek zelena-rana voštana zrelost (BBCH 75-83).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na više lokaliteta, na parcelama na kojima nije sprovedena adekvatna zaštita klasa od Fusarium graminearum (prouz šturosti klasa), registrovano je prisustvo simptoma ovog patogena. Obilne i česte kiše tokom cvetanja i početnih faza razvoja zrna, konstantno su stvarale povoljne uslove za razvoj ovog patogena. Pored gubitka prinosa koji ova gljiva izaziva, ona ima i sposobnost sinteze mikotoksina štetnih po zdravlje ljudi i životinja.

 

velika slika

velika slika

velika slika

velika slika

 

Stanje u usevima ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozime pšenice i ječma, se nalaze u fenofazi od 4 lista razvijeno do vidljivo 5 do 6 stabala (BBCH 14-26).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je  povećanje broja biljaka sa simptomima pepelnice žita (Erysiphe gaminis)  i rđe (Puccinia spp.), dok nije došlo do povećanja broja biljaka sa simptomima snežne plesni (Fusarium nivale) u odnosu na prošli pregled.

Rezultati vizuelnih pregleda useva ozime pšenice prikazani su u tabeli:

Lokalitet

sorta

BBCH

Erysiphe graminis

Fusarium nivale

Puccinia spp.

Sombor

Anapurna

22

80

0

15

Bilić

Zvezdana

14

15

1

0

Apatin

Apache

22

35

0

0

 

 
 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je povećanje broja biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis) i pepelnice žita (Erysiphe graminis) u odnosu na prošli pregled.

Rezultati vizuelnih pregleda useva ozimog ječma prikazani su u tabeli:

Lokalitet

sorta

BBCH

Pyrenophora

teres

Rhynchosporium

secalis

Erysiphe

graminis

Apatin

Nonius

23

10

25

45

Riđica

Nonius

23

10

30

50

Sombor

Sandra

24

8

10

40

 

 

RC Sombor nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozimih strnina

Na području delovanja RC Sombor, usevi uzimih strnina se nalaze u fenofazi od 3 lista razvijeno do 4 stabla vidljivo (13-24 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva na više punktova registrovano je prisustvo simptoma:

ozima pšenica

-pepelnice žita (Erysiphe graminis) -na 12-18% biljaka

-snežne plesni (Fusarium nivale) –na 1%  biljaka

 

Lokalitet

sorta

BBCH

Erysiphe graminis

Fusarium nivale

Sombor

Anapurna

21

18

0

Bilić

Zvezdana

14

0

1

Apatin

Apache

21

12

0

 

ozimi ječam

-mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)—na 3-5  % biljaka

-sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis)-na 5-12 % biljaka

-pepelnice žita (Erysiphe graminis) –na 9-23% biljaka

Lokalitet

sorta

BBCH

Pyrenophora

teres

Rhynchosporium

secalis

Erysiphe

graminis

Apatin

Nonius

23

5

12

9

Riđica

Nonius

23

5

10

23

Sombor

Sandra

24

3

5

12

 

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati zdravstveno stanje ozimih strnih žita.

mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres)

pepelnica (Erysiphe graminis)

Stanje u usevima ozimih ječmova

Na području delovanja RC Sombor, ozimi ječmovi se nalaze u fazi bokorenja (BBCH 22-23) .

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetima Apatin, Riđica i Sombor, registrovano je  prisustvo:

-simptoma sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na 2-8%  biljaka;

-simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 1 % biljaka;

 

velika slika

-simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 1-5 % biljaka

velika slika

Za sada se ne preporučuje primena fungicida u usevima ječmova.

Prilikom  vizuelnih pregleda useva registrovano  je   i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš-Apodemus sylvaticus i  poljska voluharica-Microtus arvalis). Proizvođačima se preporučuje obilazak useva u cilju utvrđivanja prisustva kao i brojnosti aktivnh rupa. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa/ha  preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatvoriti rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Stanje u usevima ozimih pšenica

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimih pšenica se, u zavisnosti od datuma setve, nalaze u fenofazi od 2 lista razvijeno do početak bokorenja (po BBCH skali  12-21).

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo simptoma bolesti pšenice.

Prilikom pregleda registrovano je prisustvo oštećenja od poljskih glodara (poljski miš- Apodemus sylvaticus, poljska voluharica –Microtus arvalis).

velika slika

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva i brojnosti aktivnih rupa. Ukoliko se na parceli registruje više od 10 aktivnih rupa/ha potrebno je izvršiti njihovo suzbijanje. Za suzbijanje se preporučuje primena gotovih mamaka  a nakon primene  je neophodno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati stanje u usevima ozimih pšenica.

Pojava rđa u usevima pšenice

Na području delovanja RC Sombor, pšenice se nalaze u fenofazi od kraja cvetanja do početka nalivanja zrna (BBCH 69 do 73).

Vizuelnim pregledom pšenica registrovano je prisustvo simptoma rđa –

Puccinia recondita f. sp. tritici (prouz.lisne rđe) – na 10-25% biljaka

Puccinia striiformis f. sp. tritici (prouz. žute lisne rđe) -na 5-15 % biljaka

i to na parcelama na kojima nisu sprovedene adekvatne mere zaštite. Simptomi su registrovani na listu zastavičaru kao i na listu ispod njega.

Puccinia recondita

Puccinia striiformis f sp tritici

Pojava imaga žitne pijavice

Na području delovanja RC Sombor, pšenice se nalaze u fenofazi početka izduživanja stabljike (BBCH 30).

Vizuelnim pregledom useva na punktovima Bilić i Toplana , registrovali smo prisustvo imaga žitne pijavice ( Lema melanopus). U toku je dopunska ishrana imaga i kopulacija.

Za sada se hemijske mere ne preporučuju.

RC Sombor nastavlja da prati stanje u usevima strnih žita.

oštećenja od imaga

imago žitne pijavice

1 - 10 Next