Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Trešnjina osa

Na području delovanja RC Sombor, trešnja se nalazi u fenofazi starenje, početak mirovanja (po BBCH skali 91-92).

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada trešanja na punktu Karavukovo, registrovano je prisustvo pagusenica trešnjine osice (Caliroa cerasi) kao i simptomi od njihove ishrane na listovima.

velika slika

velika slika

Trešnjina osa napada lišće trešnje i kruške, mada u retkim slučajevima se može uočiti i na višnjama, dunji i šljivi.

Prezimljava u stadijumu pagusenice ukopana u zemlji. Ima dve generacije godišnje pa se pagusenice osim u proleće javljaju na lišću i krajem leta ili početkom jeseni.

Štete pričinjava pagusenica koja izgriza lišće i ostavlja za sobom samo providnu mrežicu. Smanjujući lisnu površinu tokom cele vegetacije, trešnjina osa smanjuje asimilaciju, ostavljajući stablo bez rezervi za prezimljavanje i za pripremanje rodnih pupoljaka za narednu godinu.

Trenutne registrovane brojnosti ne iziskuju hemijske mere zaštite.

Uspešna provera modela zaštite trešnje u RC Sombor

Poljoprivredna stručna služba  Sombor, podigla je u Karavukovu,  zasad trešanja 2012. godine . U zasadu od 1,0 hektara zasađene su sorte Ferrovia, Kordia i Regina . U zimu 2015. godine podignuto je još 1,5 ha sa sortama: Ferrovia, Kordia, Regina, Carmen, Grace star i Sweet Sareta.

U ovom zasadu postavljene su  feromonske klopke za praćenje prisustva štetnih insekata,  Tropinota hirta, Rhagoletis cerasi i Ceratitis capitata. Postavljene su i klopke-atraktanti za masovno izlovljavanje  azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

Pored feromonskih klopki, u zasadu je postavljena i automatska meteorološka stanica, a  u cilju registrovanja uslova u kojima se proizvodnja odvija, kao i njihova pogodnost za pojavu i razvoj prouzrokovača bolesti.

Zaštita zasada trešnje  bila je  usmerena na praćenje pojave i uslova za dalji razvoj prouzrokovače bolesti kao što su : Monilia spp, Stigmina carpophila , Pseudomonas spp, Blumeriella japii, Clasterosporium carpophilum .

Izbor pesticida se bazirao na primeni preventivnih fungicida a s obzirom da su u zasadu tokom cvetanja bili uneti bumbari,  radi boljeg oprašivanja,  vodili smo računa i o aktivnim materijama pesticida koji nisu imali negativno dejstvo na bumbare.

Kao rezultat ovakvog sistema zaštite dobili smo  zdravstveno ispravne plodove , odličnog kvaliteta koji su spremni za izvoz na strano tržište.

velika slika

velika slika

velika slika

velika slika

velika slika

velika slika

velika slika

Pojava grinja u zasadima malina

Vizuelnim pregledom zasada malina, na punktu Ratkovo (godina sadnje 2013.-2015., fenofaza porasta po BBCH skali 45-55-(prva biljka ćerka sa korenima -prva grupa cvetova na dnu rozete ),registrovali smo prisustvo grinja na naličju listova ( prisutne na 30-40 % biljaka , po 1-3 imaga ).

Grinje nanose štetu biljkama malina tako što ih oslabljuje hraneći se na naličju lista. Grinja koristi usne organe da probije i usisa sokove iz lišća. Ovo dovodi do žutih šara na gornjoj strani listova

U slučaju intenzivnijeg napada  grinje mogu prouzrokovati jaku hlorotičnost listova koji onda više ne vrše svoju funkciju i mogu da otpadnu pre vremena. Napad najčešće počinje na donjim delovima biljke i pomera se na gore. Kao posledica intenzivnog napada  može doći do defolijacije (potpuno opadanje lišća).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled listova maline, naročito sa naličja. Ukoliko se primete imaga grinja potrebno je uraditi tretman akaricidima koji deluju na odrasle pokretne forme: Vertimec 018EC (a.m.abamektin) ili Abastate EW (.m.abamektin) 0,075%,

velika slika

velika slika

velika slika

Praćenje dozrelosti apotecija gljive Blumeriella jaapii
Prilikom pregleda prezimelog lišća trešnje (sorta Kordia, lokalitet Karavukovo) ustanovili smo da od pregledanih 53 apotecije , 9 apotecija nisu formirale askospore dok kod 44 apotecije je došlo do formiranja i oslobađanja askospora.
 
 
 
Praćenje dozrelosti apotecija Blumeriella jaapii

Na lokalitetu Karavukovo, RC Sombor, pregledom prezimelog lišća trešnje (sorta Kordia) sa kojih se prati dozrelost apotecija gljive Blumeriella jaapii (prouz. ospičavosti lišća višnje i trešnje ) , utvrdili smo da od  pregledanih 52 apotecija, u 37 apotecije  su oslobodjene askospore dok u 15 apotecija nema formiranih askospora.

 

Trešnja se, na ovom lokalitetu po BBCH skali nalazi u fazi 73- drugo opadanje plodova.

 

RC Sombor nastavlja da prati formiranje askospora ove gljive.

 

 

Praćenje dozrelosti apotecija Blumeriella jaapii

Na lokalitetu Karavukovo, RC Sombor, pregledom prezimelog lišća trešnje (sorta Kordia) sa kojih se prati dozrelost apotecija gljive Blumeriella jaapii (prouz. ospičavosti lišća višnje i trešnje ) , utvrdili smo da od  pregledanih 50 apotecija, u 33 apotecije  su oslobodjene askospore dok u 17 apotecija nema formiranih askospora.

 

Trešnja se po BBCH skali nalazi u fazi 73- drugo opadanje plodova.

 

Praćenje dozrelosti apotecija Blumeriella jaapii
Pregledom prezimelog lišća trešnje ( sorta Kordia, lokalitet Karavukovo ) sa kojih se prati dozrelost apotecija gljive Blumeriella jaapii ( prouz. ospičavosti lišća višnje i trešnje ) , utvrdili smo da je od  pregledanih 51 apotecije, 32 apotecija  je  sa formiranim askosporama dok u 19 nema formiranih askospora u apotecijama.
 
Trešnja se po BBCH skali nalazi u fazi 69- plodnik raste:opadanje plodova posle cvetanja.
 
Praćenje dozrelosti apotecija Blumeriella jaapii

Pregledom prezimelog lišća trešnje ( sorta Kordia, lokalitet Karavukovo ) sa kojih se prati dozrelost apotecija gljive Blumeriella jaapii ( prouzospičavosti lišća višnje i trešnje ) , utvrdili smo da je od  pregledanih 52 apotecije, 30 apotecija  je  sa formiranim askosporama dok u 22 nema formiranih askospora u apotecijama.

Na ovom punktu trešnja se u zavisnosti od sorte nalazi u fazi po BBCH skali 67-72 –cvetovi se smežuravaju:većina latica opada-zeleni pupoljak okružen cvetnom ložom;čašične latice počinju da opadaju.

Smeđi listojed Phyllobius oblongus

Vizuelnim pregledom zasada jabuka (punktovi Kupusina, Apatin, Odžaci i Riđica) kao i zasada trešnje (punkt Karavukovo) registrovali smo prisustvo imaga smeđeg listojeda  Phyllobius oblongus , kao i oštećenja na listu (ivica lista je izgrižena).

Ovaj listojed spada u grupu polifagnih vrsta , hrani se lišćem šljive, breskve, trešnje , kruške i jabuke.

Najveće štete nanosi imago koji se javlja na početku vegetacije.  U godinama sa većom br (5-6 imaga /listu) može da ošteti 5-10 % lisne površine  na početku vegetacije ali kasnije ,oštećenja koja nanosi imago su neznatna te se stoga ova štetočina ne smatra ekonomski značajnom.

Smeđi listojed ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava kao polno nezreli imago u zemljištu. Imago izazi iz zemlje u vreme formiranja lisnih pupoljaka i početka listanja  i naseljava se u pupoljke.Dopunski se hrani 10 -15 dana ,uglavnom noću. Ženka polaže 15 -ak jaja u grupice. Ispiljene larve se hrane humusom i žilama biljaka. Odrasle larve prave u zemlji komoru u kojoj se preobražavaju u lutke i kasnije u imaga.

 

imago

imago

oštećenja na listu jabuke

oštećenja na listu trešnje

Praćenje dozrelosti apotecija Blumeriella jaapii

Pregledom prezimelog lišća trešnje ( sorta Kordia, lokalitet Karavukovo ) sa kojih se prati dozrelost apotecija gljive Blumeriella jaapii ( prouz. ospičavosti lišća višnje i trešnje ) , utvrdili smo da je od  pregledanih 50 apotecije, 26  apotecija  je  sa formiranim askosporama dok u 24 nema formiranih askospora u apotecijama.

Na ovom punktu trešnja se nalazi u fazi precvetavanja, po BBCH skali faza 67 -cvetovi se smežuravaju; većina latica opada.

askus

askospore

askospore

1 - 10 Next