Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Pojava šljivinih osa

Na području delovanja RC Sombor, šljiva se nalazi u fenofazi punog cvetanja (BBCH 65).

velika slika

Na lepljivim klopkama, postavljenim na punktu Apatin, registrovano je prisustvo imaga žute i crne šljivine ose (Hoplocampa minuta i H.flava).

Hemijske mere zaštite šljiva od ovih štetočina se sprovode u fazi precvetavanja.

RC Sombor nastavlja u narednom periodu da prati fenofazu razvoja šljive, kao i prisutnost navedenih štetočina i na osnovu toga će dati signal za primenu insekticida.

Let šljivinih osa

Na području delovanja RC Sombor, zasadi šljiva se nalaze u fenofazi od početka do punog cvetanja  (BBCH 60 – 65).

Na lepljivim pločama postavljenim u zasadu šljive, registruju se ulovi imaga  crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

velika slika

Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zaštita šljive

Na području delovanja RC Sombor, niske temperature koje su zabeležene tokom marta, prouzrokovali su izmrzavanje cvetnih pupoljaka šljive pa se štete registruju i do 100%.

S obzirom da u zasadima nema formiranih plodova kao posledica izmrzavanja, nastaviti samo sa zaštitom lisne mase od prouzrokovača bolesti.

Šljivin smotavac

Na području delovanja RC Sombor , šljiva se nalazi u fenofazi od drugog opadanja plodova do plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 73-75).

Vizuelnim pregledom šljiva, na punktu Bački Breg, registrovali smo prisustvo sveže položenih jaja šljivinog smotavca Grapholita funebrana u indeksu napada 0,5.

Za sada se primena insekticida ne preporučuje.

velika slika

Šljivin smotavac Grapholita funebrana

Na području delovanja RC Sombor, šljiva se nalazi u fenofazi po BBCH skali 79 (plod je oko 90% krajnje veličine).

Vizuelnim pregledom zasada šljive na punktu Apatin , registrovali smo položena jaja II generacije šljivinog smotavca Grapholita funebrana u indexu napada 0,25.

Za sada se insekticidni tretman ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem šljivinog smotavca na području svog delovanja.

velika slika

Polaganje jaja šljivinog smotavca Grapholita funebrana

Na području delovanja RC Sombor šljiva se nalazi u fenofazi formiranja plodova , po BBCH skali  73 ( drugo opadanje plodova ).

Vizuelnim pregledom zasada šljive na punktu Bački Breg , registrovali smo sveže položeno jaje šljivinog smotavca Grapholita funebrana na plodu , u indexu napada 0,25  pri akumulisanm stepenim danima od 128,59 CDD, od 1. januara.

 U narednom periodu se sa povećanjem temperature očekuje intenzivnije polaganje jaja kao i piljenja larvi iz položenih jaja.

Za sada se insekticidni tretman ne preporučuje.

 RC Sombor nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem ove štetočine.

položeno jaje

fenofaza razvoja šljive

Prvi ulov imaga šljivinog smotavca

RC Sombor  vrši monitoring šljivinog smotavca Grapholita funebrana na punktovima Apatin i Bački Breg.

Na feromonskim klopkama postavljenim na punktu Apatin registrovali smo prvi ulov imaga pri temperaturnoj akumulaciji od 59,86 CDD.

 

Godina

punkt Apatin

punkt Bački Breg

datum prvog ulova

akumulisani stepen dani od 01.01.na dan ulova

datum prvog ulova

akumulisani stepen dani od 01.01.na dan ulova

2013.

23.04

66,00

-

-

2014.

05.04.

66,40

07.04.

56,67

2015.

24.04.

59,86

-

-

 

Na punktu Bački Breg akumulacija je 53,86 CDD i u narednim danima očekujemo prvi ulov imaga na ovom punktu.

Plamenjača šljive-prouzrokovač Polystigma rubrum
Vizuelnim pregledom zasada šljive na području  delovanja RC Sombor,registrovali smo prisustvo simptoma plamenjače šljive (prouzrokovač Polystigma rubrum).
 
 

Simptomi se mogu videti na lišću.Početni simptomi se ispoljavaju u vidu žućkastih ,svetlih pega  koje kasnije postaju narandžaste do tamno crvene boje. Sa lica lista pege su ispupčene.U slučaju jačeg napada  dolazi do prevremenog opadanja listova.

Ova gljiva prezimljava u opalom lišću.S proleća, po kretanju vegetacije  I sa većom količinom padavina  izbacuju se spore koje dospevaju na list  na kom klijaju.

Prvi ulov šljivinog smotavca

Na feromonskoj klopci postavljenoj u zasadu šljive,na punktu Apatin 05.04.  na 59 DD od 01.01. registrovali smo prvi ulov imaga šlivinog smotavca Grapholita funebrana.

Na ovom punktu šljiva se nalazi u fenofazi precvetavanja (po BBCH skali 67 ).

Tab.1.-Datumi ulova prvih imaga na punktu Apatin u periodu 2011.-2014.

Godina

Datum prvog ulova

Temperaturne akumulacije (od 01.01.)

2011.

05.04.

60 DD

2012.

10.04.

57,45 DD

2013.

23.04.

59 DD

2014.

05.04.

59 DD

 

RC Sombor nastavlja sa praćenjem ove štetočine i u narednom periodu
Šljivin smotavac

Vizuelnim pregledom zasada šljive na punktu Kupusina (Apatin) registrovali smo sveže položena jaja šljivinog smotavca Grapholita funebrana  na plodu šljive u indexu napada 1,25. Trenutne dnevne akunulacije iznose 565,27 DD od 01.01. ili 511,9 DD od biofixa. Šljiva se nalazi u fenofazi po BBCH skali  77  (plodovi oko 70% krajnje veličine).

položena jaja na plodu

Za sada nije potrebno primeniti hemijske mere.
RC Sombor nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

1 - 10 Next