Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Pojava sive repine pipe na starim repištima

Na području delovanja RC Sombor, počela je setva šećerne repe.

Na feromonskim klopkama postavljenim na starom repištu, na punktu Gakovo, registrovana je prva pojava  imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

feromonska klopka

imago sive repine pipe

Sa povećanjem temperature u narednom periodu, očekuje se intenzivniji izlazak imaga sa starih repišta.

RC Sombor nastavlja da prati pojavu sive repine pipe kako na starom tako i na novom repištu.

Stanje u usevima šećerne repe

Na području delovanja RC Sombor, usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi  od 30% biljaka zatvorilo redove do potpunog zatvaranja redova (BBCH 33-39).

Vizuelnim pregledom useva na punktovima Stapar, Sombor i Bezdan registrovano je  prisustvo:

-simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola ) na do 2 % biljaka

velika slika

-simptoma bakterioza (Pseudomonas syringae ) na 2% biljaka

velika slika

-simptoma oštećenja od repine muve (Pegomya betae) na 5 % biljaka

 

-simptoma oštećenja od lisnih sovica na 3% biljaka  kao i prisutne larve povrtne sovice Mamestra oleracea

velika slika

-imaga blitvine pipe Lixus junci

velika slika

-kolonija crne repine vaši Aphis fabae na 3 % biljaka

velika slika

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite u usevima šećerne repe.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da redovno obilaze svoje useve i prate stanje u usevima.

RC Sombor nastavlja da prati stanje u usevima šećerne repe i u narednom periodu.

Pojava sive repine pipe na starim repištima

Na području delovanja RC Sombor, u  toku su pripreme za početak setve šećerne repe.

Na feromonskim klopkama postavljenim na starom repištu, na punktovima Bilić i Bezdan, registrovano je prisustvo imaga sive repine pipe  (Bothynoderes punctiventris).

feromonska klopka

imaga sive repine pipe u feromonskoj klopci

U narednom periodu, sa povećanjem temperatura, očekuje se intenzivan izlazak imaga sa starih repišta.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju .

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati pojavu i intenzitet pojave ove štetočine.

 

Štetočine šećerne repe

U usevu šećerne repe (punkt Bilić) registrovali smo prisustvo krilate i beskrilne forme crne repine vaši (Aphis fabae)  na pojedinačnim biljkama.

Aphis fabae

Usled niske brojnosti ove štetočine hemijske mere zaštite se ne prepručuju.

Pojava prvih pega Cercospora beticola

Na području delovanja RC Sombor šećerne repe  se nalaze u fenofazi zatvaranja redova (BBCH 33-39).

 

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registrovane su prve pojedinačne pege od prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Za sada je na samo 1% biljaka registrovano prisustvo pega.

 

Za sada hemijski tretman ne preporučuje.

 

RC Sombor  nastavlja i u narednom periodu da prati   uslove  za infekciju, i razvoj ovog patogena .

 

pega Cercospora beticola

 

Pojava sive repine pipe na starom repištu

Na području delovanja RC Sombor, na feromonskim klopkama postavljenim na starom repištu, na punktu Bilić, registrovano je prisustvo imaga  sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris), dok na punktovima Kljajićevo i Bezdan za sada nisu registrovani ulovi.

U narednom periodu očekuje  se povećanje temperature i pojava imaga i na ostalim punktovima kao i povećanje brojnosti i njihov prelazak na nova repišta.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju .

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati pojavu i intenzitet pojave ove štetočine.

 

imago sive repine pipe

Stanje u usevima šećerne repe

Povoljni uslovi u proteklom periodu (česte padavine, rose u usevu tokom noći i visoke temperature) dovele su do ostvarenja uslova za širenje infekcije patogena Cercospora beticola (prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe , na proizvodnim parcelama , na punktovima  Sombor, Bački Breg i Stapar , na svim pregledanim usevima registrovali smo povećanje broja biljaka sa pegama u odnosu na prethodni pregled i za par dana na pojedinim sortama se očekuje dostizanje epidemijskog praga (50 % biljaka sa bar po 1 pegom) za primenu fungicida.

 

lokalitet

sorta

% biljaka sa pegama

Sombor-Lenija

Tibor

3

Bački Breg

Tibor

0

 

Leopolda

8

 

Toreador

1

 

Leopolda

7

Stapar

Teranova

35

 

Leopolda

15

 

Fred

1

 

Teranova

11

 

Potrebno je redovno obilaziti parcele u cilju utvrđivanja broja  biljaka sa pegama. Ukoliko se utvrdi da je došlo do ostvarivanja epidemiološkog praga potrebno je sprovesti zaštitu kombinacijom kontaktnih i sistemičnih fungicida:

Dakoflo, Bravo, Balear ( a.m.hlorotalonil) 1,5 l/ha ili Odeon (a.m.hlorotalonil) 1,3 kg/ha+

Rias 300EC, Cebit 300EC(a.m.difenokonazol+propikonazol) 0,3 l/ha

Stanje u usevima šećernih repa na području RC Sombor

Na području delovanja RC Sombor, šećerna rep se nalazi u fenofazi po BBCH skali 39 (potpuno zatvaranje redova 90 % biljaka zatvorilo red ).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe  u sortnom ogledu na punktu  Kljajićevo registrovali smo prisustvo pojedinačnih pega pegavosti lista šećerne repe (prouz. Cercospora beticola).U odnosu na prethodni pregled na pregledanim sortama nismo registrovali povećanje br biljaka sa bar po 1 pegom.

 

sorta

% biljaka sa pegama

Siux

0

Koala

0

Tibor

0

Victor

0

Kundera

1

Sixtus

1

Taifun

1

Heston

2

Vandana

0

Edoarda

0

Grandiosa

0

Aureus

1

Albus

1

Azulata

0

 

Pregledom proizvodnih parcela na lokalitetima  Sombor-Lenija,Bački Breg  i Stapar registrovali smo da se % biljaka sa pegama kretao od 0-20%

lokalitet

sorta

% biljaka sa pegama

Sombor-Lenija

Tibor

0

Bački Breg

Tibor

0

 

Leopolda

0

 

Toreador

0

 

Leopolda

0

Stapar

Teranova

20

 

Leopolda

6

 

Fred

0

 

Teranova

0

 

U odnosu na prethodni pregled na sorti Teranova na punktu Stapar registrovali smo povećanje br biljaka sa bar po 1 pegom  i sada je br biljaka sa pegama 20 % ( u prethodnom pregledu registrovano je 10 % biljaka sa bar po 1 pegom)  i na sorti Leopolda br biljaka sa bar po 1 pegom je 6 %.

 

Za sada se ne preporučuje primena fungicida u usevima šećerne repe.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled parcela pod šećernom repom u cilju utvrđivanja br biljaka sa pegama. Preporuka za primenu fungicida je kada se utvrdi epidemijski prag (50 % biljaka sa bar po 1 pegom).

RC Sombor nastavlja i  narednom periodu sa praćenje zdravstvenog stanja šećerne repe.

Pegavost lista šećerne repe (prouz.Cercospora beticola )

Na području delovanja RC Sombor, šećerna rep se nalazi u fenofazi po BBCH skali 39 (potpuno zatvaranje redova 90 % biljaka zatvorilo red ).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe  u sortnom ogledu na punktu  Kljajićevo registrovali smo prisustvo pojedinačnih pega pegavosti lista šećerne repe (prouz. Cercospora beticola).

 

sorta

% biljaka sa pegama

Siux

0

Koala

0

Tibor

0

Victor

0

Kundera

1

Sixtus

1

Taifun

1

Heston

1

Vandana

0

Edoarda

0

Grandiosa

0

Aureus

0

Albus

0

Azulata

0

 

Pregledom proizvodnih parcela na lokalitetima  Sombor-Lenija, Bezdan,Bački Breg  i Stapar registrovali smo da se % biljaka sa pegama kretao od 0-10%

lokalitet

sorta

% biljaka sa pegama

Sombor-Lenija

Tibor

0

Bezdan

Tibor

0

Tesla

1

Bački Breg

Tibor

0

Stapar

Teranova

10

 

Za sada se ne preporučuje primena fungicida u usevima šećerne repe.

RC Sombor nastavlja i  narednom periodu sa praćenje zdravstvenog stanja šećerne repe.

velika slika

Pojava sovice gama u šećernoj  repi

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na punktu Kljajićevo, registrovano je prisutvo larvi sovice gama Autographa gamma (prisutne larve svih larvenih stadijuma) kao i oštećenja lisne mase od 1 do 5%.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela u  cilju utvrđivanja prisutnosti kao i intenziteta oštećenja od larvi sovice gama.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati pojavu štetočina u usevima šećerne repe i na osnovu toga će dati signal za primenu insekticida.

oštećenja od sovica

larve sovice gama

larva svice gama

1 - 10 Next