Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Usevi ili zasadi
Bakteriozna plamenjača jabučastog voća u jabuci

Na terenu RC Kragujevac zasadi jabuka nalaze se u fazi od početak obezbojavanja lišća do početak opadanja lišća (92-93 BBCH).

U pojedinim zasadima primetni su simptomi bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora). Neki proizvođači imaju običaj da nakon što se prvi simptomi ispolje tokom vegetacije ne intervenišu uklanjajući zaražene delove, već čekaju kraj sezone da bi to uradili, uoči novog kretanja vegetacije, obično istovremeno sa rezidbom.

"pastirski štap"-karakteristični simptom E.amylovora

simptom bakteriozne plamenjače jabučastog voća

Naša preporuka je da se to učini što pre, ako je moguće odmah po zapažanju simptoma, a sada bi to trebalo biti sprovedeno u svakom slučaju.

Za to postoji više razloga. Najpre, u zoni između zdravog i obolelog tkiva parazit prezimljava. Ostavljanjem inficiranih biljnih delova preko zime povećava se inokulum patogena u novoj sezoni. S druge strane, za sve vreme vegetacije kiša, vetar i insekti šire bolest po voćnjaku, tako da čekanje u intervenciji nema mnogo rezona. Razlog zašto se proizvođači odlučuju za ovakvu praksu je sadržan u činjenici da na kraju vegetacije staje kretanje sokova kroz biljku, pa je i kretanje patogena usporeno i otežano, a prilikom odstranjivanja zaraženih grana i grančica tokom vegetacije može se desiti da se bolest dodatno raširi po voćnjaku. Međutim, ovo je tačno samo ukoliko se ovakve mere primenjuju neadekvatno, odnosno ako se prilikom svakog novog reza ne dezinfikuje alat. Zato je potrebno pridržavati se nekoliko pravila pri vršenju ovakvih mera. Osim pomenute dezinfekcije alata, nastale rane potrebno je dezinfikovati ili, u slučaju većih rezova, premazivati kalem-voskom. Rez treba da vršiti barem 30 cm unutar zdravog tkiva, a odstranjene biljne delove ukloniti izvan voćnjaka i uništiti. Prilikom manipulacije odsečenim granama, grančicama i drugim delovima biljaka voditi računa da je što manje kontakta sa zdravim delovima krošnje i stabla. Uklanjanje treba vršiti po suvom vremenu bez vetra.

Značaj integralnog pristupa u zaštiti jabuke od jabukinog smotavca

Na terenu RC Kragujevac berba ranih sorti jabuka (Gala) je u toku ili pri kraju, dok se srednje i kasne nalaze u fazi početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 81), do faze napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85).

Zbog zahteva ruskog tržišta dosadašnja uobičajena praksa bila je da se pojedine sorte beru i pre optimalnog vremena za berbu, odnosno pre tehnološe zrelosti. Nakon što je Ministarstvo poljoprivrede zabranilo izvoz u Rusku Federaciju jabuke ubrane pre tehnološke zrelosti, značaj poštovanja karence je postao očigledan.

Prevremeno ubrani plodovi u slučaju da su tretmani vršeni imajući na umu projektovano vreme berbe u momentu tehnološe zrelosti, rezultirali bi povećanim sadržajem aktivnih materija i njenih metabolita u plodu u odnosnu na maksimalno dozvoljene koncentracije propisane regulativom zemlje uvoznice, u ovom slučaju Ruske Federacije. Iako je u sistemu PIS vođeno računa o ovoj činjenici, rizik da se ovakvi plodovi nađu u pošiljkama i eventualno kompromituju sav izvoz iz republike Srbije namenjen ruskom tržištu je doveo do zabrane izvoza ovakvih plodova.

Ova situacija naglašava i značaj integralne zaštite bilja, čiji je prognozno-izveštajni sistem neraskidivi deo. Naime, osim značaja poštovanja karence neophodno je voditi računa i o antirezistentnoj strategiji prilikom odabira preparata i njihovog pozicioniranja u šemi zašte bilja, odnosno maksimalnom broju tretmana (MBT) za svaki od njih.

Kod završnih tretmana posebno je potrebno obratiti pažnju na karencu preparata a budući da su se u dosadašnjim tretmanima koristile različite aktivne materije jednako je važno povesti računa o MBT korišćenih preparata kako bi pao izbor na onaj optimalni sa stanovišta antirezistentne strategije. U zavisnosti od broja tretmana i korišćenih preparata ali i eventualne rezistentnosti lokalnih populacija, do izraza dolazi mehanizam delovanja pesticida. U tabeli 1 su navedeni preparati, karence i maksimalni broj tretmana za zaštitu od jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella), kao najaktuelnijeg problema u zaštiti jabuke.

Štetni organizam

Preparat (a.m.) doza/koncentracija

MBT

Karenca

IRAC KOD
Carpocapsa pomonella

Exirel (cijantraniliprol)

2

7

28

Avaunt (indoksakarb)

2

7

22A

Runner 240 SC (metoksifenozid)

2


14

18

Coragen 20-SC (hlorantraniliprol)

2

14

28

Affirm 095 SC (emamektin)

2

7

6

Carpovirusine Evo 2

(Cydia pomonella granulovirus CpGV-R5)

10

3

31

Madex twin (Cydia pomonella granulovirus CpGV-V22)


10

1

31


Antirezistentna strategija podrazumeva alternaciju među preparatima različitog mehanizma delovanja (IRAC kod) kako bi se eventualna pojava rezistentnosti maksimalno odložila u lokalnim populacijama ciljanog štetnog organizma. U tabeli 2 su date aktivne materije registrovane u svetu protiv jabukinog smotavca na koje do sada nije registrovana pojava rezistentnosti u svetu.Grupa insekticida

Način delovanja

Aktivna materija

Piretroidi

3A

Fenvalerat/Esfenvalerat

Permetrin

Bifentrin

Gama-cihalotrin

Tau-fluvalinat

Mikrobiološki insekticidi

Bacillus thuringiensis sub sp. kurstaki


Spinosini

5

Spinosad

Spinetoram

Regulatori rasta

7B

Piriproksifen

Neonikotinoidi

4A

Tiametoksam

Avermektini

6

Emamektin-benzoat

Antranil-diamid insekicidi

28

hlorantraniliprol

Oksadiazini

22A

indoksakarb

Poređenjem podataka iz tabela 1 i 2, imajući na umu registracije preparata u našoj zemlji, kao i činjenicu da određeni broj aktivnih materija više nije u opticaju, može se zaključiti da zbog kratke karence i specifičnog načina delovanja, kao i povoljnog statusa kad je reč o izostanku pojave rezistentnosti, za završne tretmane je poželjno koristiti preparate na bazi hlorantraniliprola, indoksakarba, emamektina,… poštujući maksimalan dozvoljen broj tretmana i modalitet dejstva već korišćenih preparata.

Činjenica koja dodatno usložnjava zaštitu jabuke u ovoj godini jeste povlačenje određenog broja preparata iz grupe organofosfata, piretroida i neonikotinoida sa tržišta što takođe pojačava naglasak na integralnoj zaštiti bilja i neophodnost korišćenja alternativnih biopesticida. Zbog kratkoće karence, ali i načina delovanja koji je potpuno drugačiji od organosintetičkih preprata, kao deo antirezistentne strategije, postoji mogućnost korišćenja preparata na bazi granulovirusa. U pitanju su virusi koji ispoljavaju štetno dejstvo na gusenice jabukinog smotavca. Međutim, da bi oni bili dovoljno efikasni, potrebno ih je koristiti u skladu s preporukama PISa jer je za pravovremenu upotrebu neophodno praćenje populacije jabukinog smotavca. Oni su najefikasniji u vreme kad se pojave mlade gusenice a pre ubušivanja u biljno tkivo. Kako se jabukin smotavac sada nalazi u fazi kada je u toku piljenje larvi treće generacije, ovi preprati bi za ovu sezonu mogli naći svoje mesto nakon što četvrta generacija počne svoju aktivnost, o čemu će RC Kragujevac blagovremeno dati signal. Zbog razvučene eklozije ove vrste, tretman je potrebno ponoviti posle desetak dana, ili i pre u slučaju obilnih padavina (preko 45 mm). Oni se inače mogu koristiti i u toku vegetacije za sve ostale generacije, na maksimalno dva uzastopna generacijska ciklusa. Sunčevo zračenje inaktivira dejstvo ovog bioinsekticida, pa je preporuka da se tretman vrši u večernjim satima.

Zanimljivo je reći i to da je u svetu u pojedinim regionima zabeležena pojava rezistentnosti i na ove biopreprate. U svetu se inače za suzbijanje jabukinog smotavca koriste i preparati na bazi Bacillus thuringiensis sub sp. kurstaki, ali pomenuti preparati na bazi granulovirusa su pokazali veću efikasnost.

Kraj primarnih infekcija Venturia inaequalis
Na teritoriji RC Kragujevac, lokalitet Čumić, jabuke se nalaze u fazi plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75) do plodovi su dostigli oko 60% krajnje veličine (BBCH 76).
 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju registrovana je ispražnjenost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 100% za obe sorte.

 

Na osnovu toga može se reći da je nastupio kraj primarnih infekcija ovim patogenom.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji RC Kragujevac, lokalitet Čumić, jabuke se nalaze u fazi veličina ploda je do 20 mm. (BBCH 72).
 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju registrovana je dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 79% za sortu Zlatni Delišes i 77,5% za sortu Ajdared. Ispražnjenost pseudotecija za sortu Zlatni Delišes iznosi 34%, a za Ajdared 30%.

 

velika slika

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem ovog patogena.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji RC Kragujevac, lokalitet Čumić, jabuke se nalaze u fazi cvetovi venu, većina latica opada (BBCH 67).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju registrovana je dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 62% za sortu Zlatni Delišes i 60% za sortu Ajdared. Ispražnjenost pseudotecija za sortu Zlatni Delišes iznosi 10%, a za Ajdared 8%.

 

velika slika

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji RC Kragujevac, lokalitet Čumić, jabuke se nalaze u fazi početak cvetanja: oko 10% cvetova je otvoreno (BBCH 61).

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovana je dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 32% za sortu Zlatni Delišes i 26,50% za sortu Ajdared.

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji RC Kragujevac, lokalitet Čumić, jabuke sorte Zlatni Delišes se nalaze u fazi zelenih pupoljaka: pojedinačni cvetovi se odvajaju, još uvek zatvoreni (BBCH 56), a sorte Ajdared su u fazi crvenih pupoljaka, cvetne krunice izdužene, cvetna loža lagano otvorena, čašični listovi jedva vidljivi (BBCH 57).
 
 

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke, za ovu nedelju, registrovana je dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 21% za sortu Zlatni Delišes i 19% za sortu Ajdared.

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis (IV nedelja praćenja)

Na teritoriji RC Kragujevac, lokalitet Čumić, jabuke sorte Zlatni Delišes nalaze se fazi u zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka: prvi listovi se odvajaju - faza mišjih ušiju (BBCH 10), dok je  Ajdared  u fazi prvi listovi otvoreni, drugi su još uvek uvijeni (BBCH 11).

 

velika slika

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju, registruje se dozrelost pseudotecja gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) na nivou od 3% za sortu Zlatni Delišes, dok je dozrelost pseudotecija kod Ajdareda 1%.

 

RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem ovog patogena.

 

Dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis (III nedelja praćenja)

Na teritoriji RC Kragujevac, lokalitet Čumić, jabuke sorte Zlatni Delišes nalaze se u fazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice pupoljaka svetlo obojene a neki delovi su prekriveni gustim dlačicama (BBCH 03), dok je  Ajdared  u fazi početak pucanja pupoljka: vidljivi su prvi zeleni listići  (BBCH 07).

 

velika slika

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju, registruje se dozrelost pseudotecja gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) na nivou od 1% za sortu Zlatni Delišes, dok je dozrelost pseudotecija kod Ajdareda 0%.

 

RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis (II nedelja praćenja)

Na teritoriji RC Kragujevac, lokalitet Čumić, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes nalaze se u fazi početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01).

 

Ovonedeljnim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke, registruje se početak formiranja askusa gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U askusima nema zrelih askospora, pa je dozrelost pseudotecija na obe sorte 0%.

 

velika slika

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next