Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Usevi ili zasadi
Virus mozaika lucerke na paprici

Virus mozaika lucerke na paprici uočen je na više lokaliteta na teritoriji koju pokriva RC Kragujevac. U pitanju je jedna od najznačajnijih viroza ove biljne vrste koja je u stanju da pričini velike štete u proizvodnji. Javlja se i na drugim domaćinima iz familije Solanaceae, poput paradajza i plavog patlidžana, iako na njima nije toliko značajna pa se ove biljke smatraju manje osetljivim. Pored njih javlja se i na leguminozama, krompiru, zelenoj salati  i drugim biljkama. Ipak, paprika ostaje najznačajniji domaćin ovog virusa i u proizvodnji paprike može prepoloviti prinos.

 Poseban problem predstavlja činjenica da se virus širi zaraženim semenom, te setva zdravog semena svakako predstavlja preventivnu meru u borbi protiv ove bolesti. Simptomi su blaži ili oštriji u zavisnosti od vremena nastanka zaraze. Ako je zaraza nastala iz semena, prvi simptomi primetni su već na kotiledonim listićima u vidu beličastih tačaka, a kasnije i na ostalom lišću kada se javlja mozaičnost, odakle je viroza i dobila naziv, koja se manifestuje u prisustvu belih i žućkastih pega nepravilnog oblika. Pored toga, simptomatološka slika sistemične zaraze uključuje i zaostajanje u porastu, lošije cvetanje, umanjeno zametanje plodova. Zeleni plodovi na svojoj površini imaju uske linije, žućkaste ili beličaste boje, i postaju deformisani.

 U toku vegetacije širi se vektorima, odnosno biljnim vašima (naročito valja istaći Myzus persicae), ali i biljnim sokovima, što naročito ima uticaja kod rasada kad su biljke blizu jedna drugoj. Zbog toga je preporučljivo odstranjivati zaražene biljke u zatvorenom prostoru čim se posumnja da su pojedine od njih zaražene. Suzbijanje vaši je takođe jedan od načina kontrole ove viroze. Vektori prelaze sa lucerišta i deteliništa na papriku, tako da je potrebno prostorno distancirati površine pod paprikom od površina pod lucerkom i detelinom. Isto tako, potrebno je setvu paprike vršiti na parcelama na kojima prethodno nisu bile pomenute kulture.