Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Usevi ili zasadi
Virus mozaika lucerke na paprici

Virus mozaika lucerke na paprici uočen je na više lokaliteta na teritoriji koju pokriva RC Kragujevac. U pitanju je jedna od najznačajnijih viroza ove biljne vrste koja je u stanju da pričini velike štete u proizvodnji. Javlja se i na drugim domaćinima iz familije Solanaceae, poput paradajza i plavog patlidžana, iako na njima nije toliko značajna pa se ove biljke smatraju manje osetljivim. Pored njih javlja se i na leguminozama, krompiru, zelenoj salati  i drugim biljkama. Ipak, paprika ostaje najznačajniji domaćin ovog virusa i u proizvodnji paprike može prepoloviti prinos.

 Poseban problem predstavlja činjenica da se virus širi zaraženim semenom, te setva zdravog semena svakako predstavlja preventivnu meru u borbi protiv ove bolesti. Simptomi su blaži ili oštriji u zavisnosti od vremena nastanka zaraze. Ako je zaraza nastala iz semena, prvi simptomi primetni su već na kotiledonim listićima u vidu beličastih tačaka, a kasnije i na ostalom lišću kada se javlja mozaičnost, odakle je viroza i dobila naziv, koja se manifestuje u prisustvu belih i žućkastih pega nepravilnog oblika. Pored toga, simptomatološka slika sistemične zaraze uključuje i zaostajanje u porastu, lošije cvetanje, umanjeno zametanje plodova. Zeleni plodovi na svojoj površini imaju uske linije, žućkaste ili beličaste boje, i postaju deformisani.

 U toku vegetacije širi se vektorima, odnosno biljnim vašima (naročito valja istaći Myzus persicae), ali i biljnim sokovima, što naročito ima uticaja kod rasada kad su biljke blizu jedna drugoj. Zbog toga je preporučljivo odstranjivati zaražene biljke u zatvorenom prostoru čim se posumnja da su pojedine od njih zaražene. Suzbijanje vaši je takođe jedan od načina kontrole ove viroze. Vektori prelaze sa lucerišta i deteliništa na papriku, tako da je potrebno prostorno distancirati površine pod paprikom od površina pod lucerkom i detelinom. Isto tako, potrebno je setvu paprike vršiti na parcelama na kojima prethodno nisu bile pomenute kulture.