Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Usevi ili zasadi
Siva trulež na plodovima jagode (Botritis cinerea)

Na terenu RC Kragujevac berba jagoda se privodi kraju - druga berba, više plodova obojeno (BBCH 89).

 

Na pojedinim plodovima primetni su simptomi sive truleži (Botritis cinerea).

 

velika slika

 

Gljiva prouzrokovač ovog oboljenja prodire u tkivo u vreme cvetanja i posle cvetanja u uslovima koji joj pogoduju (vlažno i kišovito vreme), a dalja kolonizacija se odvija u vreme dozrevanja. Trulež jagode se može manifestovati na bilo kom delu tkiva, ali se najčešće ispoljava na mestu dodira čašičnih listića i ploda ili na mestu dodira zdravog sa zaraženim plodom. Pege koje se obrazuju na plodu se brzo šire i zahvataju celu površinu ploda. Na površini ploda se obrazuje plišano - siva micelija (pamučasto - sivkasta površina ploda u uslovima povećane vlažnosti vazduha).

 

Patogen se može održavati kao saprofit u izumrlim delovima biljaka. Kod jagode se održava u biljnim ostacima u vidu trajne micelije ili sklerocije. Na biljnim ostacima patogen sporuliše, a vetar i kišne kapi šire infekciju. Micelija nastala klijanjem konidije kad jagoda procveta prodire direktno kroz epidermis u tkivo cvetnih delova sa kojih prelazi u mladi plod. Najčešće patogen tu ostaje do dozrevanja ploda. Inokulum se širi za sve vreme trajanja plodonošenja.

 

Plodovi sa opisanim simptomima se svakako odbacuju tokom berbe, a sve zaražene biljne delove je potrebno izneti sa parcele kako ne bi predstavljali izvor infekcije u novoj sezoni.