Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Prilozi > Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Kragujevac zasadi jabuka se nalaze u fazi mirovanje pupoljaka (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom prezimelog lišća jabuke sorte Ajdared na lokalitetu Vinča (opština Topola) nije utvrđeno prisustvo zrelih askusa sa askosporama u pseudotecijama gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Comments

There are no comments yet for this post.