Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Prilozi  

Prilozi

Modify settings and columns
Lista koja sadrži napisane priloge.
  
View: 
Zdravstveno stanje ozimih strnih žitaRC Kragujevac22.12.2023 8:57pšenica/ječam0
Prezimljujuća forma obične kruškine buve (Cacopylla pyri)RC Kragujevac7.11.2023 8:21KRUŠKA0
Prisustvo lisnih vaši u ozimim strnim žitimaRC Kragujevac2.11.2023 10:05pšenica/ječam0
Prisustvo glodara na terenu RC KragujevacRC Kragujevac7.10.2023 10:330
Zdravstveno stanje u vinogradima na teritoriji RC KragujevacRC Kragujevac21.8.2023 12:46VINOVA LOZA0
Polaganje jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)RC Kragujevac1.8.2023 18:31kukuruz0
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) u vinogradimaRC Kragujevac25.7.2023 13:11VINOVA LOZA0
Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u vinogradimaRC Kragujevac29.6.2023 12:14VINOVA LOZA0
Prisustvo simptoma fuzarioze klasa na pšenici i ječmuRC Kragujevac16.6.2023 9:46pšenica/ječam0
Polaganje jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)RC Kragujevac9.6.2023 9:25kukuruz0
Pojava larvi cikade Scaphoideus titanusRC Kragujevac6.6.2023 10:33VINOVA LOZA0
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječmaRC Kragujevac19.5.2023 10:36pšenica/ječam0
Oštećenja od mraza na koštičavim voćnim vrstamaRC Kragujevac6.4.2023 19:020
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalisRC Kragujevac18.3.2023 14:02JABUKA0
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječmaRC Kragujevac11.3.2023 10:08pšenica/ječam0
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalisRC Kragujevac25.2.2023 17:15JABUKA0
Zdravstveno stanje ozimih strnih žitaRC Kragujevac21.2.2023 12:24pšenica/ječam0
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječmaRC Kragujevac29.12.2022 13:44pšenica/ječam0
Zdravstveno stanje ozimih strnih žitaRC Kragujevac28.11.2022 9:10pšenica/ječam0
Prezimljujuća forma obične kruškine buve (Cacopylla pyri)RC Kragujevac4.11.2022 13:35KRUŠKA0
Monitoring kukukruza pred berbu 2022 god.RC Kragujevac18.10.2022 8:02kukuruz0
Druga generacija kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)RC Kragujevac2.8.2022 11:37kukuruz0
Pojava simptoma zlatastog žutila vinove loze (FD) u vinogradimaRC Kragujevac30.7.2022 22:13VINOVA LOZA0
ESKA-sušenje vinove lozeRC Kragujevac30.7.2022 22:12VINOVA LOZA0
Plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola)RC Kragujevac29.6.2022 11:39VINOVA LOZA0
Kraj primarnih infekcija gljivom Venturia inaequalisRC Kragujevac17.6.2022 17:44JABUKA0
Larve cikade Scaphoideus titanusRC Kragujevac1.6.2022 14:30VINOVA LOZA0
Polaganje jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)RC Kragujevac26.5.2022 13:53kukuruz0
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječmaRC Kragujevac13.5.2022 14:28pšenica/ječam0
Praćenje dozrevanja apotecija Blumeriella jaapiiRC Kragujevac21.4.2022 15:10Višnja0
Zdravstveno stanje ozimih strnih žitaRC Kragujevac31.3.2022 12:40pšenica/ječam0
Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)RC Kragujevac24.3.2022 18:31KRUŠKA0
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalisRC Kragujevac24.3.2022 13:25JABUKA0
Zdravstveno stanje ozimih strnih žitaRC Kragujevac4.3.2022 12:36pšenica/ječam0
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalisRC Kragujevac21.2.2022 10:13JABUKA0
Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)RC Kragujevac1.2.2022 13:55KRUŠKA0
Zdravstveno stanje strnih žitaRC Kragujevac17.12.2021 21:15pšenica/ječam0
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječmaRC Kragujevac13.11.2021 17:42pšenica/ječam0
Bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora) u jabuciRC Kragujevac9.11.2021 7:28JABUKA0
Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri)RC Kragujevac1.11.2021 8:13KRUŠKA0
Kupusov moljac (Plutella xylostella)RC Kragujevac29.9.2021 10:50KUPUS0
Gljivične bolesti jabuke u skladištuRC Kragujevac10.9.2021 15:10JABUKA0
Bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora) na krušci RC Kragujevac18.8.2021 12:23KRUŠKA0
Prisustvo simptoma nalik na zlatasto žutilo vinove lozeRC Kragujevac5.8.2021 12:18VINOVA LOZA0
Druga generacija kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)RC Kragujevac30.7.2021 13:29kukuruz0
Moniliozna trulež plodova šljive (Monilinia spp.)RC Kragujevac27.7.2021 12:31ŠLJIVA0
Zdravstveno stanje u zasadima višnje nakon berbeRC Kragujevac12.7.2021 12:03Višnja0
Kraj primarnih infekcija gljivom Venturia inaequalisRC Kragujevac29.6.2021 11:43JABUKA0
Polaganje jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)RC Kragujevac15.6.2021 14:27kukuruz0
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječmaRC Kragujevac11.6.2021 15:07pšenica/ječam0
Siva trulež na plodovima jagode (Botritis cinerea)RC Kragujevac9.6.2021 12:33jagoda0
Trešnjina muva (Rhagoletis cerasi)RC Kragujevac4.6.2021 11:58Višnja0
Prisustvo larvi Scaphoideus titanus u vinogradimaRC Kragujevac2.6.2021 10:23VINOVA LOZA0
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalisRC Kragujevac10.5.2021 22:08JABUKA0
Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)RC Kragujevac22.4.2021 14:29KRUŠKA0
Šljivine ose (Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava)RC Kragujevac16.4.2021 10:41ŠLJIVA0
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis RC Kragujevac16.4.2021 10:38JABUKA0
Kalifornijski cvetni trips u zasadima bresaka i nektarinaRC Kragujevac16.4.2021 10:37breskva,nektarina0
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalisRC Kragujevac9.4.2021 22:10JABUKA0
Zdravstveno stanje ozimih strnih žitaRC Kragujevac27.3.2021 23:02pšenica/ječam0
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalisRC Kragujevac26.3.2021 15:11JABUKA0
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalisRC Kragujevac12.3.2021 12:39JABUKA0
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalisRC Kragujevac4.3.2021 14:44JABUKA0
Pojava larvi obične kruškine buve (Cacopsylla piri)RC Kragujevac4.3.2021 13:06KRUŠKA0
Oštećenja od mraza na ozimim strnim žitimaRC Kragujevac27.2.2021 13:47pšenica/ječam0
Dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalisRC Kragujevac9.2.2021 18:09JABUKA0
Zdravstveno stanje ozimih strninaRC Kragujevac5.2.2021 15:18pšenica/ječam0
Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)RC Kragujevac21.12.2020 13:59KRUŠKA0
Zdravstveno stanje ozimih strnih žitaRC Kragujevac21.12.2020 10:40pšenica/ječam0
Monitoring cikade Scaphoideus titanus tokom 2020. godineRC Kragujevac21.12.2020 8:59VINOVA LOZA0
Analiza pojave i kretanje populacije Drosophila suzukii u zasadu nektarine u 2020. godini RC Kragujevac8.12.2020 11:44breskva,nektarina0
Pojava glodara u mladim zasadima šljiveRC Kragujevac27.11.2020 12:15ŠLJIVA0
Zdravstveno stanje ozimog ječmaRC Kragujevac19.11.2020 14:12ječam0
Zdravstveno stanje ozime pšeniceRC Kragujevac19.11.2020 14:11PŠENICA0
Bakteriozna plamenjača jabučastog voća u jabuciRC Kragujevac19.11.2020 12:35JABUKA0
Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbuRC Kragujevac31.10.2020 13:25kukuruz0
Prevremena defolijacija i retrovegetacija višnjeRC Kragujevac31.10.2020 13:00Višnja0
Crna trulež kupusa (Xanthomonas campestris pv. campestris)RC Kragujevac20.10.2020 11:48KUPUS0
ESCA - sušenje vinove lozeRC Kragujevac23.9.2020 9:15VINOVA LOZA0
Crna pegavost kupusa (Alternaria brassicae i Alternaria brassicicola)RC Kragujevac15.9.2020 11:51KUPUS0
Dudovac (Hyphantria cunea)RC Kragujevac14.9.2020 11:28ŠLJIVA0
Značaj integralnog pristupa u zaštiti jabuke od jabukinog smotavcaRC Kragujevac25.8.2020 10:07JABUKA0
Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)RC Kragujevac20.8.2020 20:01kukuruz0
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) RC Kragujevac10.8.2020 11:23breskva,nektarina0
Obična kruškina buva (Cacopsylla piri)RC Kragujevac24.7.2020 14:14KRUŠKA0
Kraj primarnih infekcija gljivom Blumeriella jaapiiRC Kragujevac7.7.2020 7:58Višnja0
Preventivne mere zaštite od karantinskog patogena Monilinia fructicolaRC Kragujevac27.6.2020 8:36ŠLJIVA0
Oprez zbog kalifornijskog cvetnog tripsa (Frankliniella occidentalis)RC Kragujevac25.6.2020 14:55breskva,nektarina0
Pojava fuzarioze klasa u ozimoj pšeniciRC Kragujevac19.6.2020 13:07PŠENICA0
Kraj primarnih infekcija Venturia inaequalisRC Kragujevac17.6.2020 14:05JABUKA0
Kukuruzni plamenacRC Kragujevac11.6.2020 7:43kukuruz0
Pojava larvi cikade Scaphoideus titanusRC Kragujevac5.6.2020 22:08VINOVA LOZA0
Pojava fuzarioze klasa u ozimom ječmuRC Kragujevac31.5.2020 10:24ječam0
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalisRC Kragujevac11.5.2020 20:48JABUKA0
Dozrelost apotecija Blumeriella jappiiRC Kragujevac1.5.2020 9:54Višnja0
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalisRC Kragujevac24.4.2020 10:02JABUKA0
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalisRC Kragujevac16.4.2020 17:17JABUKA0
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalisRC Kragujevac8.4.2020 16:22JABUKA0
Obična kruškina buva (Cacopsylla piri)RC Kragujevac5.4.2020 19:57KRUŠKA0
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječmaRC Kragujevac31.3.2020 18:47PŠENICA0
1 - 100 Next