Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Prilozi > Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Kragujevac zasadi jabuke nalaze se u fazi mirovanja (BBCH 00) do faze početak bubrenja lisnih pupoljaka: pupoljci su vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka su izdužene sa svetlo obojenim mrljama (BBCH 01).

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke sorte Ajdared sa lokaliteta Vinča, utvrđeno je da nisu formirane zrele askospore u askusima plodonosnih tela gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), što znači da je dozrelost pseudotecija u ovom trenutku 0%.

 

RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Comments

There are no comments yet for this post.