Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Zdravstveno stanje useva ozime pšenice
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice
U regionu severnog Banata na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice nalaze se u fenofazi bokorenja: 2-3 stabla vidljivo ( BBCH 22-23).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo simptoma sledeći bolesti u usevima:
  • sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 12% biljaka. Prisustvo simptoma uočeno je više na prizemnim listovima biljaka pšenice.

velika slika

  •  pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis) na do 1% biljaka.

velika slika

  • simptomi rđe (Puccinia spp.) registrovani na do 1% biljaka

velika slika

Prilikom pregleda useva pšenica na vrhovima listova pojedinih biljaka uočeni su simptomi žućenja i sušenja vrhova kao posledica niskih temperatura u proteklom periodu.

velika slika

Prilikom vizuelnog pregleda u usevima ozime pšenice nije registrovano prisustvo štetnih insekata lisnih vaši (Aphididae) kao ni cikada (Cicadelidae).

U regionu Kikinde na velikom broju parcela poljoprivredni proizvođači su u prethodnom periodu sproveli mere zaštite u cilju suzbijanja poljskih glodara pre svega poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis) primenom registrovanih rodenticida. Na parcelama gde je tokom zime izvršeno suzbijanje glodara u dva navrata štete na usevima su minimalne.

Podsećamo poljoprivredne proizvođače da i u narednom periodu redovno obilaze i prate stanje useva na svojim parcelama, a RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima ozime pšenice.

Comments

There are no comments yet for this post.