Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Zdravstveno stanje u usevima uljane repice u regionu Kikinde
Zdravstveno stanje u usevima uljane repice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice se u zavisnosti od lokaliteta i rokova setve nalaze u fazi razvoja listova (BBCH 15-18).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo suve truleži (Phoma lingam) na najstarijim listovima uljane repice.
 
 
 
Simptomi pomenutog patogena registrovani su na do 10% biljaka. Na listovima se uočavaju okruglaste sive pege u okviru kojih se formiraju sitna crna telašća koji predstavljaju piknide sa piknosporama. Piknospore se putem kišnih kapi šire unutar useva uljane repice i tako doprinose širenju bolesti. Patogen se prenosi semenom i biljnim ostacima.
 
RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima uljane repice, a hemijske mere zaštite se ne preporučuju u ovom momentu.

Comments

There are no comments yet for this post.