Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Prilozi > Rak korena na sadnicama šljive
Rak korena na sadnicama šljive

Na lokalitetu Lipovac, opština Topola, u zasadu šljiva primećena su stabla sa simptomima karakterističnim za rak korena i korenovog vrata, prouzrokovača Agrobacterium tumefaciens. Zasad je star godinu dana. Do zaraze je došlo sa sadnim materijalom, tj. prilikom kalemljenja, jer ovo je jedan od najrasprostranjenijih načina širenja bolesti. Simptomi su vrlo karakteristični, nastaju tumaraste izrasline (gale) na korenu, korenovom vratu i stablu uglavnom na mestu preseka, prilikom orezivanja. Posledica ove bolesti je i slabiji razvoj korenovog sistema. Rak korena često se može javiti na sadnicama šljive u rasadnicima, dovodeći do kraćeg životnog veka takvih biljaka i umanjenog roda. Generalno, u rasadničarskoj proizvodnji nepoštovanjem plodoreda dolazi do nagomilavanja inokuluma i to utiče na pojavu bolesti. Do infekcije može doći preko biljnih delova koji se koriste za razmnožavanje, ali i preko oruđa i alata, zatim putem vetra, kišnih kapi, zalivanjem, insektima, i to preko mehaničkih ozleda koje nastaju na kori, bilo rezidbom, bilo izmrzavanjem ili na neki drugi način.

 

simptom raka korena na dadnici šljive

 

Shodno svemu gore navedenom, suzbijanje se vrši pre svega kroz preventivne mere, a tu su naročito bitne agrotehničke mere i higijena polja (uklanjanje biljaka sa vidljivim simptomima). Takođe, ne treba vršiti sadnju na parcelama gde je odranije poznato prisutstvo ove bolesti, barem 4-5 godina. Kalemljenje na zeleno je bolje izvoditi nego kalemljenje na zrelo.

Comments

There are no comments yet for this post.